AMIGA REVIEW online
  Uvodná stránka     Software     Hry     Obaly     Download     Kniha návštev     Amiga na PC     Amiga Forever  

OctaMED SoundStudio

MAREK HRON

Tento hudební editor používá podobného značení efektových příkazů jako ProTracker, přesto se v několika případech trošku liší. Zde je popis jednotlivých „odchylek“.

Příkazy 00 až 07 - Tyto příkazy jsou naprosto totožné s PT-příkazy, takže pro jejich pochopení stačí prostudovat minulé číslo AR, kde jsem tyto příkazy popisoval. Zde bych chtěl jenom upozornit na příkaz 04, který má trochu jiné charakteristiky než PT-příkaz 4. Jedná se sice také o „vibrato“, ale hloubka má dvojnásobnou účinnost než je tomu u ProTrackeru.
Příkaz 08 - Ačkoliv tento příkaz ProTracker nevyužívá, OctaMED ho používá na podobném principu jako PT-příkaz ED, tzn. „prodlužování“ tónu. Viz příkaz ED u ProTrackeru.
Příkaz 09 - Tento příkaz nastavuje rychlost patternu, podobně jako u ProTrackeru příkaz F. OctaMED sice také využívá příkazu F pro nastavení rychlosti patternu, ale jeho možnosti jsou daleko obsáhlejší než je tomu u ProTrackeru. (Viz níže)
Příkaz 0A - Nevyužito
Příkaz 0B - Naprosto shodný příkaz s ProTrackerem, tzn. že se přeruší přehrávání patternu a song skočí na pozici uvedenou za příkazem.
Příkaz 0C - Taktéž shodný příkaz s příkazem C, který používá ProTracker (nastavení hlasitosti samplu).
Příkaz 0D - Tento příkaz zajišťuje zvyšování či snižování hlasitosti. Synonymem pro tento příkaz je efekt A u ProTrackeru.
Příkaz 0E - Příkaz, který umožňuje skoky po „wave“-formě syntetického zvuku. Pro pochopení je potřeba si tento efekt vyzkoušet v praxí.
Příkaz 0F - Multipříkaz, který má následující parametry:
00 - téměř totožné s PT-příkazem D, což znamená, že se ukončí přehrávání patternu a skladba skočí na další pattern uvedený v position-listu
F01 až F0 - nastavení rychlosti patternu (viz ProTracker)
F9 - Přehraje zvolenou notu dvakrát
F2 - Přehraje zvolenou notu až po uplynutí doby totožné s intervalem půl řádku
F3 - Přehraje zvolenou notu třikrát
F4 - Přehraje zvolenou notu po uplynutí doby 1/3 řádku
F5 - Začne přehrávat notu po uplynutí doby 2/3 řádku
F7 - Zastaví přehrávání dokud nejsou odeslány všechny MIDI příkazy
F8 - Vypíná filtr v Amize (lowpass filter) Viz PT-příkaz E0
F9 - Naopak tento filtr zapíná FA - Příkaz určený pro MIDI, který posílá příkaz sešlápnutí pedálu k „prodloužení“ tónu. (Zde ho zapíná)
FB - Jako příkaz FA, ale sešlápnutí pedálu vypíná.
FD - Způsobí klouzání předcházející noty na novou, která ale není přehrána
FE - Zastaví přehrávání skladby (= PT-příkaz F00)
FF - Přeruší tón v dané stopě
Příkaz 10 - Nevyužito
Příkaz 11 - Shodný s příkazem E1 v ProTrackeru, tzn. že provádí klouzání (portamento) směrem nahoru jemněji (krokově).
Příkaz 12 - To samé, ale portamento provádíme směrem dolů (viz PT-příkaz E2).
Příkaz 13 - Nevyužito
Příkaz 14 - Naprosto shodný s příkazem 4 v ProTrackeru, tudíž hodnoty „vibrata“ jsou shodné.
Příkaz 15 - Nastavení „finetune“ samplu (viz příkaz E5 v PT).
Příkaz 16 - Tento příkaz provede smyčku (loop) daného patternu. Jeho parametry jsou naprosto shodné s příkazem E6, který používá ProTracker.
Příkaz 17 - Nevyužito
Příkaz 18 - Příkaz, který plní podobnou funkci jako příkaz EC v ProTrackeru, tzn. že „usekne“ daný tón. (Viz PT)
Příkaz 19 - Slouží k určení offsetu, od kterého se má určený sampl přehrát (viz PT-příkaz 9).
Příkaz 1A - Plynulé zvyšování hlasitosti (viz příkaz EA v ProTrackeru)
Příkaz 1B - Plynulé snižování hlasitosti (viz PT-příkaz EB)
Příkaz 1C - Nevyužito
Příkaz 1D - Totožný s příkazem D, který používá ProTracker, tzn. ukončí přehrávání patternu a skočí na řádek dalšího patternu. Za tímto příkazem určíte číslo řádku, od kterého se má následující pattern přehrát.
Příkaz 1E - Synonymum příkazu EE v ProTrackeru, což znamená, že pozastaví pattern na uvedenou dobu, po kterou se provádějí příkazy uvedené v jiných stopách na stejném řádku.
Příkaz 1F - Viz příkaz EF v ProTrackeru.
Závěrem Jak vidíte, příkazy v OctaMEDu jsou velice podobné příkazům ProTrackeru. Liší se jen číslováním, proto je zbytečné je nějak podrobněji popisovat. Pokud se o každém z nich chcete dovědět více, prostudujte si minulé číslo AR. Příště se podíváme na DIGIBooster Pro, který používá některé „nadstandardní“ příkazy.

Vytlačiť článok


© ATLANTIDA Publishing Všechna práva vyhrazena.
Žádna část nesmí být reprodukována nebo jinak šířena bez písemného svolení vydavatele.Amiga na Vašem PC rychle, snadno a zdarma!


none

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )