GfxCon v 1.6

Lenka Eslerová

Program pro konverzi formátu grafiky

GfxCon v1.6 je nová verze (4.6.1995) staršího programu pro konverzi mezi nejpoužívanějšími grafickými formáty. Program má 102 kB a je to Cardware/EmailWare, takže pokud ho používáte, pošlete autorovi pohled nebo e-mail. Jeho autor Dirk Farin si jako hlavní cíl při vývoji určil jednoduchost použití a vysokou kvalitu. Posuďte sami, nakolik se mu to podařilo.

Požadavky
Program požaduje Kickstart 1.2 a 20 kB na zásobníku :-) Doporučen je procesor 68020 nebo lepší, 4 MB paměti a harddisk. Zdá se vám to mnoho? Program spotřebuje poměrně dost paměti, protože každý obrázek je vnitřně reprezentován ve 24 bitové grafice, plus další paměť na pomocné informace, takže například obrázek o rozměru 640 x 512 bodů zabírá 1,25 MB. Některé další efekty, jako změna velikostí nebo rotace, potřebují dva buffery, což však neznamená dvojnásobnou spotřebu paměti, protože program ví, která data již nebude potřebovat, a příslušnou paměť uvolňuje. Pokud nepostačuje velikost RAM, uchovávají se momentálně nepotřebná data na harddisku (tzv. virtuální pomět).

Tooltypes
Program GfxCon používá pro svou konfiguraci mnoho nástrojů, které můžete nastavovat v ikoně.
- "LANGUAGE" (jazyk): první verze programu byly vytvořeny v době Kickstartu 1.2, kdy se nikomu ani nesnilo o nějaké lokalizaci, takže autor vyřešil tento problém pomocí tooltypes; k dispozici je momentálně angličtina a němčina. Nu vida, lokalizace pod KS 1 .2.
- "TEMPDIR" slouží pro nastavení dočasného adresáře, pokud je nutné swapování na harddisk z výše popsaného důvodu. Program sám pomocné soubory smaže, když je již nepotřebuje. Pro případ neočekávaného ukončení programu (vypnutí počítače během práce programu, výpadek proudu) kontroluje GfxCon při startu, zda na disku nezbývají pomocné soubory od minula, a případně je smaže.
- "STDLOADPATH", "STDSAVEPATH" slouží těm, kdo většinu obrázků ukládají do jediného adresáře, k přednastavení tohoto standardního adresáře pro nahrávání a ukládání.
- "GADGETFONT" specifikuje font pro většinu gadgetů a pro výstup.
- "TITLEFONT" specifikuje font pro titulky a pro velké gadgety.
- "MINMEM" udává množství paměti (v bytech), kterou program nesmí spotřebovat pro grafická data.
- "MINMEMBLOCK" je minimální velikost bloku paměti, který si GfxCon pro sebe alokuje; není-li již k dispozici tolik volné paměti, nebude se alokovat, ale swapovat na disk.

Základy práce s programem
Program otevírá okno na obrazovce Workbenche. V horní části tohoto okna se do rámečků "Load" a "Save" zadává jméno (a případně i cesta) souboru, který se má nahrát/uložit. Po zadání cesty k načítanému souboru se program pokusí určit formát, v němž je soubor uložen, a určený formát vypisuje do rámečku "input format".
Pokud není formát rozeznán, předpokládá se, že jde o data ve formátu RGB, což znamená oddělené uložení červené, zelené a modré složky obrázku, a pod rámečkem pro vstupní soubor se uvolní další dva rámečky pro zadání potřebné cesty k dalším dvěma souborům (se zelenou a modrou částí).
V rámečku "output format" se zadává požadovaný výstupní formát dat. (Podporované vstupní a výstupní formáty uvedu dále.) Pokud je zvolen výstupní formát ILBM, který podporuje několik barevných módů, lze ještě v rámečku "colormode" nastavit příslušný mód.
Počet barev se nastavuje v rámečku "colors". Většina formátů podporuje pouze počty barev které jsou mocninou čísla 2. Pokud zadáte jiné číslo, GfxCon použije nejbližší vyšší mocninu čísla 2 a zbylé barvy se nepoužijí. Pokud zadáte více barev, než umožňuje zvolený grafický formát program nastaví maximální počet barev daného formátu.

Speciality
- změna velikostí: ve skupině "size" zatrhněte rámeček "custom". Tím se rámečky "width" (šířka) a "height" (výška) uvolní pro zápis. Místo aktuálních rozměrů obrázků, které jsou v rámečcích vypsány, do nich napište nový vámi požadovaný rozměr obrázku. Pokud obrázek zvětšujete a nechcete, aby se vytvořily "velké body" (obrázek již není hladký, ale je složen z velkých jednobarevných obdélníků), zatrhněte rámeček "interpolated". Konverze bude trvat déle (a mohou při ní vznikat dosud nepoužité barvy), ale výsledkem bude hladší obrázek.
- zrcadlení: můžete převrátit obrázek kolem jeho svislé (vertical) nebo vodorovné (horizontal) osy - nebo kolem obou, což je totéž jako rotace o 180 stupňů - příslušnou volbou v rámečku "flip" ve skupině "transform".
- rotace: v rámečku "rotate" ve skupině "transform" můžete také zadat rotaci obrázku o +/- 90 stupňů.
- změna jasu a kontrastu: jas ("brightness") se nastavuje v rozmezí -255 až +255; normální hodnota je 0. Kontrast ("contrast") celého obrázku se nastavuje v procentech, minimální možná hodnota je 1 %, nastavení v rozsahu 1% až 99% snižuje kontrast obrázku, hodnota nad 100% kontrast zvyšuje.
- program nabízí také následující barevné efekty (viz gadget "effects" ve skupině "colors"): konverze na černobílý obrázek ("black/white"), inverze obrázku ("inverse"), černobílý negativ ("inverse & bw"), barevné filtry v barvách červená (red), zelená (green), modrá (blue), žlutá (yellow), magenta a cyan, a zobrazení ve stupních šedi ("grayscale").
- dithering je důležitý při snižování počtu barev, zamezí se tím vzniku často příšerně vypadajících nepravých barev. Princip: bod v barvě, která není k dispozici, se nahradí body v několika barvách tak, aby z větší dálky vypadal přibližně jako v původní barvě.

Vlastní konverze
Konverze se spouští tlačítkem "Convert" v levé dolní části okna programu. Otevře se okno, v jehož dolní části program vypisuje právě probíhající akce (změna velikostí, barevný filtr, ukládání.../ a v rámečku v horní části okna graficky znázorňuje množství již dokončené práce.

Informace o obrázku
Pomocí tlačítka "Infos" v dolní části okna programu lze vyvolat informace o nahrávaném obrázku. Zobrazované informace závisí na formátu souboru, například u ILBM to je šířka, výška, počet bitplánů, počet barev, přítomnost CAMG v IFF souboru, typ komprese, pozice, maskování, aspekt (poměr stran) a velikost stránky.

Podporované formáty
Program GfxCon podporuje následující formáty:
- pro nahrávání i ukládání: ILBM (libovolný počet barev, HAM6, HAM8, 24-bitové ExtraHalfBrite jen nahrávání), PCX, GIF, JPEG, RGB.
- pouze pro nahrávání: RGB8 a RGBN, IMG, TIFF, Targa.
- pouze pro ukládání: Postscript (jen černobíle).

Závěr
Dosud bylo běžnou metodou konverze nahrání do některého grafického programu, který "uměl" oba požadované formáty, a uložení nezměněného obrázku v novém formátu. Nyní je zde nástroj, který práci s konvertováním grafických souborů silně zjednoduší. Práce s ním je skutečně elegantní, vše je přehledné a přátelské... Navíc umožňuje mnoho dalších zajímavých grafických úprav obrázků.
Shledávám pouze jednu podstatnější vadu: GfxCon neumožňuje prohlížení konvertovaných obrázků (autor to plánuje pro příští verze).
Těm, které tento program zaujal, ještě prozradím, že jej naleznou na Aminetu.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing