AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

BD Editor 1.0

Jiří Brossmann

Jedna z mála firem, které v naší republice vytváří užitkový software je B&D. Po BD Manažeru uvádí na náš trh nový program - BD Editor.

Mohlo by se zdát, že textových editorů je dnes na Amigu dostatek. Je to i není pravda. Máme Wordworth, který je ovšem stále ještě hodně "poruchový", PageStream jehož nová verze se objeví každých 14 dní, nebo FinalWriter, který sice splňuje většinu požadavků na textový editor, ale má takové hardwarové nároky, že ho chudší Amigista může jen stěží použít. To po čem všichni toužíme je nenáročný textový editor, který by měl podporu češtiny a v neposlední řadě také českou cenu. A právě takový editor teď můžete získat. Je jím již zmiňovaný BD Editor, jehož první verzi si dnes představíme.

Instalace
Kromě dvou instalačních disket obdržíte s BD Editorem ještě manuál a registrační kartu. Tu můžete poslat autorům čímž získáte slevu na případné upgrady a na další programy B&D. Instalace programu je provedena pomocí Installeru, takže ani pro začátečníka není problém editor nainstalovat. Autoři mysleli i na ty, kteří nemají harddisk a přidali také instalační program pro diskety. S programem obdržíte ještě sadu fontů (dva z nich jsou vektorové), ovladače pro několik nejpoužívanějších tiskáren a korektor. Ten je obsažen pouze ve "velké" verzi programu, která je samozřejmě o něco dražší. V redukované "miniverzi" - která je o 400,- Kč levnější - není kromě korektoru ještě také import/export do Wordworthu a má o něco menší paměťové nároky.

Hardwarové nároky
To, co je na BD Editor sympatické, jsou jeho hardwarové nároky. Jsou totiž minimální. Program bez problémů běhá na nevybavené A1200, ale k chodu mu stačí jakákoliv Amiga s OS 2.0 a jedním megabytem paměti. Délka vlastního programu je kolem 400 KB, takže vám zbude paměť i na korektor či help. Trochu horší je to s rychlostí. S programem se samozřejmě dá pracovat i na minimální konfiguraci ale nemůžete pak čekat žádné zázraky. Pomalé je hlavně překreslování obrazovky, zvlášť ve vyšších rozlišeních a přepočítávání vektorových fontů při použití lupy.

Editor
Po spuštění editoru se na obrazovce objeví editační okno, v jehož horní části je nástrojová lišta. Na té jsou ikony s nejfrekventovanějšími ovládacími prvky. Ikony nabízejí víceméně standardní funkce jako je práce s fonty, clipboardem, tisk, uložení dokumentu a otevření nového. Oken a tedy dokumentů, můžete mít otevřen libovolný počet, resp. na kolik vám stačí paměť.
Při otevírání nového dokumentu máte několik možností. Buď můžete načíst soubor vytvořený přímo BD Editorem, nebo použít import. Import pracuje se třemi formáty: ASCII, Wordworth, RTF a nebo jakýkoliv jiný formát, pro který autoři vytvoří externí modul (v současné době je připraven modul pro ProWrite). Při importu si můžete navíc zvolit jaké má být použito kódování češtiny (podporovány jsou kódování bří Kamenických, KOI8, E2, Latin 2, PBX, Windows EE a Macintosh CE) a jestli se má dávat znak konce řádku po každém řádku nebo na konci odstavce. Prakticky stejné možnosti máte při ukládání - buď text ukládáte jako BD E-dokument, nebo použijete export.
Z nástrojové lišty můžete dále provést nastavování fontů. BD Editor podporuje jak bitmapové, tak vektorové Agfa Intellifonty. Pokud máte nainstalován "Adobe Type Manager", můžete používat i Adobe Type 1, 3. Oproti některým jiným editorům, které pracují s vektorovými fonty se BD Editor "neprohrabuje" diskem po každém stisku klávesy (názorný příklad je třeba Wordworth), takže psaní vektorovým fontem je stejně rychlé jako bitmapovým. Kromě fontu můžete textu nastavit i styly písma (tučné, kurzíva a podtržené) a polohu textu (normální, horní nebo dolní index).
Co v editoru chybí, jsou klávesy na smazání jedné řádky (v manuálu jsem o něčem takovém nenašel zmínku, přitom mazání řádky používám minimálně stejně často jako mazání věty), nebo skok na konec/začátek řádky (můžete se pohybovat po slovech nebo po větách, jenže když potřebujete na konec posledního slova na řádku, musíte se vrátit z následující řádky). Nefunguje ani označování bloku klikáním myši (dvě kliknutí slovo, tři kliknutí věta). Autoři však slíbili, že do uvedení konečné verze programu budou tyto drobné nedostatky odstraněny. V editoru je možnost nastavení záložky. To je určitě dobrá věc, jenže aby šla tato funkce pořádně využít mělo by být záložek alespoň pět. Rovněž bych ocenil nějaké UNDO.
Kromě těchto malých nedostatků disponuje BD Editor všemi důležitými funkcemi: zarovnávání k oběma okrajům, nastavování řádkování, čtyři druhy tabulátorů, nebo funkce clipboardu. To vše můžete najít mezi ikonami na nástrojové liště. Když už se zmiňuji o clipboardu - interně pracuje BD Editor v KOI8. Pokud máte nainstalováno jiné kódování češtiny a chtěli byste do editoru nalepit nějaký text z clipboardu, asi by se vám výsledek moc nelíbil. Proto si můžete nastavit, v jakém kódování clipboard běží a při přenosu si už BD Editor provede převod sám. Jako velmi užitečnou jsem shledal funkce "Kopíruj" a "Nastav" v menu "Editace". S jejich pomocí totiž můžete přenést nastavení tabulátorů a stylu kteréhokoliv odstavce. U této velmi dobré funkce mi ještě chybí přenesení fontu, protože pokud máte na disku 150 fontů, může vás jejich prohledávání trochu zdržovat.
Je jasné, že čeština se sebou přináší některé problémy. Osobně používám češtinu E2 a jak jsem už řekl, běží BD Editor v KOI8. Protože BD Editor používá systémové requestery, které jsou v mé lokalizaci psány v E2, musí se nutně na obrazovce BD Editor zobrazit špatné znaky (znaky z E2 se zobrazují fontem KOI8). Pomoci může vypnutí češtiny a nastavení anglického jazyka (podle zájmu uživatelů jsou autoři ochotni připravit i katalogy pro E2). Podobné problémy jsou s klávesnicí. Pokud nastavím v BD Editor českou klávesnici, nemůžu psát v Cygnus Editoru a pokud použiji systémovou, bude zmatek zase ve znacích BD Editoru. Naštěstí lze z BD Editoru klávesnici rychle přepínat (možným řešením, navrhovaným v manuálu, je i přejmenování vaší klávesnice na jednu z klávesnic, které používá BD Editor).

Korektor
Co chybí všem zahraničním editorům a co chybělo donedávna také všem českým je kontrola češtiny. V tomto směru je BD Editor opravdu výjimečný, protože jako první tuto kontrolu nabízí. Kontroluje se samozřejmě jen pravopis a nikoliv gramatika. K dispozici jsou rozsáhlé slovníky, které obsahují něco kolem 90 000 slov (slovníky jsou jak v české, tak i slovenské verzi). Kontrolu můžete provádět buď jednorázově na kus textu, nebo se můžete nechat kontrolovat průběžně. Pokud si nastavíte trochu větší buffer, nebudete při průběžné kontrole pozorovat žádné výrazné zpomalení. Při kontrole části textu bude program kontrolovat buď celý text, nebo jen od kurzoru dále. Pokud narazí na slovo, které považuje za chybné dá vám vybrat z několika možností, které by mohly být správné, nebo si můžete poznamenat slovo jako nový správný výraz. Při kontrole mi vadí jedna věc: je-li některé slovo vyhodnoceno jako chybné, nastaví na něj program kurzor. Ten je ovšem mezi písmeny špatně vidět, takže pokaždé musíte prohledávat obrazovku, abyste zjistili, co že jste to vlastně spletli. Možná by neškodilo, kdyby se celé nesprávné slovo zinverznilo.

Dělení slov
Kromě korektoru nabízí BD Editor ještě rozdělování slov. Rozdělování se může provádět buď podle slovníku nebo podle algoritmu - mezi oběma způsoby jsem nezpozoroval větší rozdíl (kromě rychlosti - algoritmické dělení nepracuje s diskem). Dělení probíhá vcelku uspokojivě, až na občasné chyby, kdy na konci jednoho řádku nechá jednu samohlásku s pomlčkou a zbytek slova přenese na další řádek. Rozdělení je v pořádku (celá slabika je před pomlčkou), ale jedno písmeno na konci řádku vypadá přece jen trochu "divoce".

Tisk
Prozatím tiskne BD Editor přes ovladače, které jsou nastaveny v systému, autoři však počítají s tím, že by se k programu měly dodávat univerzální ovladače pro 9-ti a 24 jehličkové tiskárny.
Tisk může probíhat buď v grafice, nebo v textovém režimu. Při textovém režimu můžete opět zvolit, jaké kódování má jít do tiskárny (oceníte to pokud máte tiskárnu s ROM ve které je Latin 2 a používáte KOI8). Grafický tisk je při nastavení vysokého rozlišení tiskárny velmi kvalitní.

Manuál
Manuál je zpracován poměrně dobře. Je rozdělen na dvě části - v první se dovíte něco o základním ovládání programu, v druhé je podrobnější popis jednotlivých funkcí BD Editoru. Jen na závěr by neškodil i rejstřík. Manuál můžete najít také na disku ve formě AmigaGuide jako nápovědu k programu. Nápověda je rozdělena na několik částí - úvodní informace, vlastní návod a seznam klávesových zkratek. Okno s textem nápovědy se zobrazí přímo na obrazovku BD Editoru, takže se k ní po načtení dostanete velmi rychle - stačí přehodit okno.

Závěr
V současné době je BD Editor nejlepším českým textovým editorem. Jediné, co mu v této chvíli chybí je zpracování obrázků, ale ty by měla spolu s tabulkami ovládat již další verze. Autoři ovšem přislíbili, že pro registrované uživatele verze 1 .0 bude upgrade na verzi s fungujícími obrázky zdarma. Myslím, že BD Editor je možné doporučit každému, kdo potřebuje na počítači zpracovávat běžné texty v poměrně dobré kvalitě. Když k nenáročnosti a možnosti kontroly pravopisu přidáme ještě celkem výhodnou cenu, myslím, že se BD Editor může stát vhodnym řešením.

BD Editor v 1.0

Hodnocení: 7,5 z 10
+ podpora všech důležitých importních a exportních filtrů
+ kontrola pravopisu
+ rozdělování slov
+ hardwarová nenáročnost
- poměrně slabé možnosti editace
- chybí obrázky a tabulky
- prozatím nejsou dostupná makra
Autor: B&D
Cena: 600,- Kč (mini) 990,- Kč

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )