AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

HFU v1.0 - účetnictví

Lenka Eslerová

Ještě jednou o účetnictví pro Amigu

V AMIGA Review číslo 7 jsem radila všem zájemcům o vedení jednoduchého účetnictví na Amize, aby si zakoupili program Judáš; v té době to bylo jediné rozumné řešení. Nyní je zde však nový program, rovněž velmi zdařilý. Ocení ho zvláště ti, kterým se nelíbil poněkud "hravý" design Judáše a touží po seriózně vypadajícím účetním programu: prosím, HFU - účetnictví je zde!
Otestovala jsem pro vás demoverzi tohoto nového účetnictví, kterou její autor Jindřich Svoboda dodává také se svým programem HFU - odpisy (pro majitele HFU - účetnictví jsou HFU odpisy zdarma), jehož recenzi naleznete na následující straně.

Omezení demoverze
V demoverzi nelze přímo zapisovat do peněžního deníku, zápisy do ostatních knih jsou omezené. Samotný program požaduje OS 2.0 nebo vyšší a alespoň 1 MB RAM. Demoverze zatím korektně pracovala jenom pod systémem 3.0, ale na příslušných opravách pro verzi 2.0 se pilně pracovalo (v současné době je chyba odstraněna).

Činnost programu
Během spouštění se objeví úvodní okno, kde můžete opravit systémové datum a čas. Již toto okno prozrazuje dobrý vkus autora. Dále si můžete zvolit vhodný zobrazovací mód a rozhodnout, zda se bude tisknout na tiskárně nebo do souboru. Poté lze otevřít některý z existujících souborů, nebo vytvořit nový.
Program otevře svou obrazovku a na ní řídící okno (v současné době je to centrum všeho ovládání - menu ani klávesové ovládání neexistuje). Zde máte k dispozici peněžní deník i ostatní knihy, různé evidence a přehled dokladů. Tento program vám umožňuje otevřít všechny evidence zároveň (uživatelům kvalitních monitorů se to bude líbit, majitelé levnějších monitorů nedovolujících zobrazení s vyšším rozlišení možná namítnou, že jim na obrazovce vznikne pěkný zmatek. Autor toto vyřešil tak, že po stisknutí pravého tlačítka myši se přesune řídící okno do popředí a z ně už si můžeme zavolat kterékoliv jiné okno). HFU nabízí všechny standardní možnosti běžné u tohoto typu programů - viz například recenze Judáše - a známé všem, kdo účetnictví někdy dělali, proto se zde zmíním spíše o nadstandardním vybavení a pomůckách, které slouží pro zvýšení pohodlí uživatele.

Zápis do deníku
Příkazem Data o firmě lze začít vedení účetnictví pro novou firmu; stačí vyplnit základní údaje o podniku a počáteční stavy účetnictví.
Stiskem tlačítka Záznam v řídícím okně vyvoláme okno, v němž můžeme přidávat nové záznamy do deníku a stávající opravit nebo zrušit. Běžným způsobem můžeme vyplnit datum, číslo dokladu, text položky a částky daněné jednotlivými sazbami (aktuálně je to 5%, 22% nebo bez daně), k nimž nám program automaticky dopočítá daň. Jakmile zvolíme, zda jde o příjem nebo výdej z pokladny nebo účtu, nabídne nám HFU k výběru sloupce deníku, do nichž lze takovouto položku zařadit. Pěkné je, že pokud klikneme na označení některého ze sloupců, vypíše se nám hned také jeho momentální stav (to jest vlastně sloupcový součet). Stavy sloupců lze také zjistit po volbě stejnojmenného příkazu; zároveň budou vypsány i počáteční a aktuální stavy účtu, pokladny, příjmů, výdajů a majetku.
Peněžní deník lze prohlížet jako celek, po řádcích jsou přitom vypsány jednotlivé záznamy se základními údaji, kódem je pak označeno, do kterého sloupce reálného deníku by se tato položka zapisovala (např. Mzdy, Pokladna - výdej). Prohlížení je navrženo účelně, podle mého názoru je to však nejslabší místo programu, co se vzhledu týká: celé okno je "placaté", neškodilo by do budoucna zavést reálnější podobu deníku s více sloupci a rolováním i ve vodorovném směru.

Kniha pohledávek a závazků
Tato ze zákona povinná kniha je velmi dobře uspořádaná, poskytuje také přehled o celkové výši pohledávek a závazků (všech, resp. nesplacených) včetně udání DPH; položky s prošlou lhůtou splatnosti jsou přitom označeny vykřičníkem.
Vše je krásně provázané:
- chcete například zanést novou pohledávku po vyplnění všech dat, částek a výběru příslušného sloupce deníku kliknete na tlačítko Seznam a ze seznamu obchodních partnerů si vyberete svého klienta - odpadá rozsáhlé vyplňování adresy. Jde-li o nový podnik, vyvoláte jednoduše tlačítkem Podnik requester pro zapsání do evidence podniků přímo z evidence pohledávek. I do tohoto requesteru můžete nahrát údaje některého z evidovaných partnerů a jen je případně upravit,
- příkazy bance lze snadno vyplnit například nakliknutím příslušných položek v evidenci závazků,
- na základě výpisu z účtu lze v knize pohledávek a závazků vyznačit splacení příslušných položek, a mohla bych pokračovat dále.

Ještě stručně další "plusy":
- výpočet DPH lze provést i pro kratší období (měsíc nebo čtvrtletí),
- lze zapnout filtr, přičemž filtrovat můžete podle všech možných parametrů (např. jen příjmy do pokladny daněné 22%, nižší než 10000 Kč),
- při vyplňování různých údajů o peněžních částkách HFU automaticky dopočítá všechny položky, pro něž má již dostatek údajů,
- HFU umožňuje tisk jednotlivých knih, případně i s filtrem a mimo jiné také třeba adresy vašich obchodních partnerů na obálky různých rozměrů, -vytištěné doklady vypadají velmi dobře, jsou přehledné,
- tisknout můžete kromě faktur a příkazů bance také pokladní doklady.

A nedostatky:
- ovládání pouze z řídícího okna (není menu ani klávesové ovládání),
- na několika místech autorovi "utekla" aktualizace sazby DPH (můžete nastavit jinou a bude se s ní také počítat, např. na faktuře však zůstává původní sazba, takže výsledné částky vypadají nesmyslně),
- vzhledově nepříliš hezké okno pro prohlížení deníku.

Aktuální stav programu a vyhlídky do budoucnosti.
Již v nejbližší době by měl být tento jistě užitečný program v prodeji a jsem přesvědčena, že většinu zmíněných nedostatků v prodejní verzi již nenajdete. Mimochodem, registrovaným uživatelům HFU účetnictví budou HFU - odpisy dodány zdarma. Brzo by měla být dokončena mzdová evidence, kniha jízd a skladová evidence. Autor je ochoten připravit jakýkoliv další modul, který budete potřebovat, a to vše za rozumné ceny.

HFU v. 1.0

Hodnocení: 7,5 z 10
+ provázanost evidence
+ adresář firem
+ tisk obálek
+ flexibilita (změna DPH, odpis. sazeb)
- chybí jednotné nastavení fontů pro okna a requestry
- na OS 2.0 ještě program neběží korektně
- není ovládaní z klávesnice
Autor: J. Svoboda
Cena: -

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )