AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

NewCLI

Michal Kára

Pokud potřebujete nastartovat nové CLI, spouštíte prostě příkaz NewCLI či NewShell a ani nevíte, že toho umí o mnoho více. Zde uvedené informace se týkají systému 3.0 a 3.1 ale většinou fungují i ve starších verzích.
Zadáte-li příkaz NewCli ?, dozvíte se že může mít dva parametry: WINDOW (okno) a FROM. Druhý parametr je trochu záhadnější avšak jednodušší. Pokud ho udáte, program nebude číst příkazy z příkazové řádky, ale ze souboru (textového), který udáte. Takovémuto souboru se říká script (scénář).Jestliže parametr FROM nezadáte bude proveden soubor S:Shell-Startup. Chcete-li si při startu každého CLI provést aliasy nebo nastavit PATH, lze této vlastnosti s výhodou využít. Jestliže napíšete NewCLI from s:MyScript, má to stejné následky jako zadání Execute s:MyScript, pouze výstup bude ve zvláštním okně.
A tím jsme se dostali zpět k prvnímu parametru - oknu. Tento parametr je obecná specifikace (okna), kterou lze využít i pro přesměrování výstupu příkazů, nejen pro NewCli - zkuste zadat List >CON:0/0/640/200//CLOSE/WAIT. Okno má tvar Zařízení:Parametry. Zařízení je handler konzole. Tím se nebudeme více zabývat, stačí vědět že obvykle se udává CON, nebo KCON jestliže používáte KingCON. Tvar parametrů zde uvedu jen pro standardní konzoli (CON), uživatele KingCONu odkazuji na jeho manuál.
Parametry okna mají tvar ZačX/ZačY/Šířka/Výška/Titulek okna/Volby. ZačX a ZačY jsou souřadnice levého horního rohu okna, Šířka a Výška jeho rozměry, Titulek pak název, který se má objevit v jeho liště. Čísla mohou být vynechána; pak se použijí hodnoty, jaké systém uzná za vhodné. Místo výšky je také možno uvést -1. V tom případě se okno otevře přes celou výšku obrazovky. Volby udávají různé vlastnosti. K dispozici jsou následující:
WAIT - Po skončení výstupu (zadání příkazu EndCli) se okno nezavře, ale počká, až ho zavřete sami gadgetem. Není vhodné použít tuto volbu pokud okno zavírací gadget nemá.
AUTO - Okno se otevře pouze pokud je do něj co tisknout; jestliže příkaz nevyprodukuje žádný výstup, vůbec se neobjeví.
CLOSE - Okno bude mít zavírací gadget a půjde zavřít stiskem CTRL-.
NOCLOSE - Má-li mít okno zavírací gadget a uvede-li se tato volba půjde okno zavřít vysláním znaku EOF (CTRL-), ale zavírací gadget se nebude zobrazovat.
SMART - Okno bude používat smart refresh (druh obnovování obsahu okna). Pokud je část okna zakryta, systém si tuto zapamatuje a po jejím odkrytí ji sám vykreslí. Je to rychlé, ale v takovéto konzoli potom nechodí clipping (označení části textu myší, jeho zkopírování do zásobníku a přenesení jinam).
SIMPLE - Okno bude používat simple refresh. Po opětovném odkrytí části okna si ho handler musí sám překreslit. Je pomalejší než smart refresh avšak zabírá méně paměti.
INACTIVE - Okno nebude po otevření zaktivováno.
BACKDROP - Okno bude otevřeno "na pozadí". Bude vždy vzadu za ostatními okny a nepůjde posouvat. NOBORDER - Okno nebude mít okraje (Borderless). Vhodné v kombinaci s BACKDROP.
NOSIZE - Okno nepůjde zvětšovat a zmenšovat.
NODRAG - Oknem nepůjde posouvat.
NODEPTH - Okno nepůjde přesouvat dopředu/dozadu.
WINDOW - Jako parametr této volby se zadává adresa okna. Použití tohoto parametru je tedy dosti omezené na speciální případy. Adresu okna je nutno udávat v hexadecimálním tvaru (šestnáctkové soustavě).
SCREEN - Parametr volby určuje jméno obrazovky, na které se má okno objevit. Screen musí být veřejný (public).
Uvedete-li najednou jak CLOSE tak NOCLOSE, záleží na pořadí. Pokud je NOCLOSE uvedeno před CLOSE nemá žádny účinek. Při jeho uvedení za CLOSE funguje jak bylo popsáno. BACKDROP a NOBORDER lze společně s komoditou PSX využít pro otevření CLI na speciální obrazovce, aby už déle nepřekáželo na WorkBenchi. Příkazem PSX open AmigaShell hires otevřete obrazovku. Poté zadejte NewCli CON:0/0//-1 //BACKDROP/NOBORDER/SCREEN AmigaShell" a máte hotovo. Tuto sekvenci lze samozřejmě uvést i do startup-sequence, respektive user-startupu.
A nakonec jedna perlička. Možná vám vrtá hlavou jak to, že se copyrightová hláška vypisuje pouze do prvního otevřeného CLI. Zkuste zadat NewCli CON:////Test/AUTO/NOCLOSE/SMART nebo dokonce List ram: >CON:///-1/Test/AUTO/NOCLOSE/SMART/WAIT. To je, co?

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )