AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

TurboCalc 3.0 (3.5)

Pavel Čížek

A je to tady. Jak bylo slíbeno v květnovém čísle, setkáváme se zde znovu za účelem zkoumání "Tabulek na Amize" - tentokrát se jedná o TurboCalc.

Co je to tzv. tabulkový kalkulátor, snad již všichni víte - pokud ne podívejte se do Amiga Review číslo 6. Ve stručnosti - počítačová tabulka je tabulka skládající se z políček, která mohou obsahovat různá data (čísla, texty, datum atd.). Velkou výhodou je možnost definování různých vztahů mezi políčky = buňkami; není potom problém zajistit, aby při změně jedné hodnoty v některé buňce došlo k přepočítání všech ostatních, na ni vázaných buněk (např. součtu všech položek ve sloupci, DPH z dané položky apod.). Další předností, kterou všichni ocení je možnost data graficky prezentovat - pomocí grafů. Ale nyní již k předmětu zkoumání, TurboCalcu 3.0.
Jak asi víte, není to zatím s tabulkami na Amize právě nejslavnější. Naděje na zlepšení situace se upínaly právě k nové verzi TurboCalcu, která měla přinést výrazné zlepšení situace. Druhým želízkem v ohni je FinalCalc, připravovaný firmou SoftWood, který by měl patřit mezi špičku v této oblasti vůbec (má poskytovat i takové lahůdky jako animované grafy apod.). Protože ten není ještě k dispozici (bude do konce roku?), zaměříme se na TurboCalc 3.0. Ten je pro nás zajímavý ještě z jednoho důvodu jeho novější verze 3.5 (mám k dispozici pouze demoverzi) by se měla dodávat standardně se všemi novými Amigami a stane se tak součástí běžného vybavení Amigistů u nás i jinde.
TurboCalc 3.0 (i 3.5) by měl bez problémů fungovat na Amize s 1 MB operační paměti a systémem 1.3 a vyšším (ovšem některé funkce, jako např. Preview, jsou k dispozici až od systému 2.0). Krom toho podporuje vymoženosti systémů 2.1 a 3.0. TurboCalc není příliš náročný na hardware, pro rozsáhlejší práci bych však doporučil MC68020. Hned v úvodu jedna dobrá zpráva TurboCalc podporuje velice dobře lokalizaci, velmi komplexním a rozsáhlým způsobem (zvláště verze 3.5). Lze tedy předpokládat, že jakmile se u nás objeví, nebude to dlouho trvat, a vznikne k němu česká lokalizace, která umožní i začínajícím uživatelům snadnou práci s programem.

A co vlastně umí?
Po prvním spuštění jsem byl málem zklamán, nic nenasvědčovalo nějaké výrazné změně - ale nenechte se zmýlit jako já; pod nenápadnou pokličkou se chovává výkonný nástroj. Jak bylo zmíněno, TurboCalc podporuje systém 3.0 a s ním i jeho grafické módy - není třeba dělat si starosti s nedostatkem barev ani rozlišením. Když se po spuštění nějaká obrazovka objeví (společně s prázdnou tabulkou), můžete začít tvořit, popř. nahrát nějakou již vytvořenou tabulku. Byl jsem mile překvapen, že kromě svého vlastního formátu si hravě poradí s formátem ProCalcu (pouze import) a Excelu (SYLK), který umí importovat i exportovat. Novější verze 3.5 navíc podporuje import i export ve formátu Excelu (XLS) a Lotusu 1-2-3, navíc spolupracuje WordWorthem 4.0. Samozřejmá je možnost vkládání a ukládání dat v ASCII formátu s nejrůznějšími typy oddělovačů (i když Import Wizard Excelu 5.0 to ještě není). Zde bych chtěl poznamenat, že hlavní oblastí, ve které TurboCalc zaostává za svými kolegy na PC je podpora 3D tabulek, popř. knih tabulek či (jak to ten který program nazývá), protože zatím neexistuje. Máte ale naopak k dispozici fajnovosti typu "každá tabulka může mít svou vlastní barevnou paletu" apod.
Samozřejmě můžete tabulku vytisknout na tiskárnu (i barevně). Nastavení týkající se tisku jsou poměrně rozsáhlá a dobře zpracovaná, pěkně provedená je funkce Preview (= prohlédnutí celé tabulky před tiskem). Líbila se mi malá drobnost - v tabulce je vždy označeno (dle aktuálního nastavení stránky), která buňka se ještě vejde na aktuální stránku a která už ne.

Práce s tabulkou
Je jasné, že velice důležité jsou možnosti práce s vlastní tabulkou a buňkami. Vlastní editaci vám usnadní funkce vyjmutí (Cut), kopírování (Copy) a vkládání (Paste) dat. Přitom jsou k dispozici běžné modifikace pro vkládání hodnot bez vzorců apod. Konečně je také dobře provedeno mazání a vkládání sloupců/řádků tabulky, resp. jejich částí, a vyplňování buněk dle nějaké buňky vzorové. TurboCalc nezapomíná ani na podporu systémového clipboardu, pomocí něhož můžete v ASCII formátu (jehož podobu si můžete sami nastavit) přenášet data mezi TurboCalcem a ostatními programy. A pokud něco provedete omylem, nic se neděje. TurboCalc nabízí vícestupňové Undo/Redo, jehož hloubku si můžete sami nastavit. Konečně! No, a pokud vás nebaví přesunovat data způsobem vyjmout/vložit můžete použít "Drag & Drop" - stačí blok uchopit myší a přetáhnout na jiné, námi požadované místo. Za užitečné považuji i možnost změnit velikost již existujícího bloku pomocí myši - uchopíte blok za růžek a roztáhnete ho jak libo.
Hned vedle menu s editačními příkazy se nachází malé, nenápadné menu, které poskytne docela zajímavé a neobvyklé pomůcky při práci. Kromě standardních příkazů pro vložení funkce, makra apod. máte totiž možnost nechat vyhledat v tabulce zadaný text, označený blok transponovat (zamění se řádky a sloupce), zaměnit relativní a absolutní odkazy v daném bloku nebo ,posunout" všechny odkazy v bloku o konstantní číslo (proč to nenapadlo někoho již dříve!). Zajímavá je také možnost překladu jmen použitých funkcí mezi jazykem vestavěným a jazykem určeným lokalizací. Nezkušení uživatelé tak mohou používat funkce ve svém rodném jazyce, ale nenastává problém který vznikl u první české lokalizace Excelu 5 (?), kde se pak mohly používat pouze české názvy a všechny již dříve odladěné tabulky a makra (anglická) samozřejmě nepracovaly.
Vraťme se na chvíli k makrům a funkcím. Maker máte k dispozici velice mnoho a lze s nimi provádět téměř cokoli (o tom si povíme až za chvíli). Naopak funkcí je k dispozici poměrně málo (asi 150). Chybí již dnes tak rozšířená podpora mnoha statistických funkcí. U TurboCalcu to však nic neznamená. Autor zajistil podporu externích knihoven (TC-knihoven, několik demonstračních je přímo u TurboCalcu), jejichž funkce lze používat přímo z TurboCalcu. Dal tak ostatním programátorům možnost podílet se na rozšiřování TurboCalcu pokud někomu něco výrazně chybí, stačí vytvořit tuto externí knihovnu a její funkce lze pak používat stejně jako funkce vestavěné. Další možností je vytvoření funkcí pomocí makrojazyka, což je mnohem jednodušší, ale pomalejší při práci s programem.
A jaké možnosti má uživatel při formátování obsahu vlastních políček = buněk tabulky? Stručně řečeno velice rozsáhlé. Jen numerických formátů máte k dispozici asi 50. Samozřejmostí je možnost určení zarovnávání, a to ve svislém i vodorovném směru. Konečně máme na Amize tabulkový kalkulátor, který je schopen formátovat víceřádkový text v buňce. Mezi běžné vlastnosti pak patří možnost určení fontu, barvy písma a pozadí v buňce, vyplnění buňky rastrem (je jich k dispozici 16) a samozřejmě orámování (ve 4 tloušťkách). Důležité je také určení rozměrů buňky - výšky a šířky. To lze provádět přímo v tabulce - stačí myší najet na hranici dvou řádků/sloupců a táhnout... Zajímavá je možnost "schování" řádků tabulky - označíte blok a všechny řádky v bloku můžete nechat zmizet (zúží se na řádek s nulovou výškou) a později zase zobrazit.

Práce s daty
Jak jsem na počátku zmínil výhodou tabulkových kalkulátorů je získaná data dále zpracovávat a prezentovat. Práce s databázemi v tabulce je řešena klasickým způsobem (myslím stejně jako u všech ostatních tabulkových kalkulátorů na Amize) a není proto třeba ji dále rozebírat. Užitečnou pomůckou je však vytváření posloupnosti. Můžete se nechat vygenerovat do tabulky např. čísla v aritmetické či geometrické posloupnosti nebo posloupnost dnů jdoucích po jednom dnu, týdnu, měsíci nebo roku.
S prezentací dat souvisí možnost tvorby grafů. K dispozici je běžná nabídka grafů sloupcových, čárových, koláčových atd. Každý graf má svoji jednoduchou a prostorovou podobu. Daný typ grafu lze modifikovat mnoha způsoby, takže výsledný počet možných grafů je dosti vysoký. Samozřejmostí jsou definice titulků, popisu os, vytváření legendy (zde se už nemusíme spoléhat na obsah tabulky, ale je možno názvy dat pro graf uzpůsobit dle aktuálních potřeb přímo v grafu nebo vybrat popisky z jakékoli části původní tabulky), určení dílkování os atd. Snadno lze také modifikovat typy použitých výplní (barvu i vzor), použité značky v bodových grafech (barvu a tvar). Zajímavé mi připadly možnosti koláčového grafu - je možné vzít myší libovolný kus koláče a povytáhnout ho z grafu jak se nám zachce. Chybí zde (např. proti Excelu 5) možnost prostorové grafy rotovat a měnit hodnoty v grafu přímo myší (k čemu je to dobré, to nevím; asi na zamaskování špatných výsledků). Chybí mi také klasický graf XY (zobrazení závislosti Y na X) - ten je však ve verzi 3.5 již doplněn.
Když už máte graf, můžete ho uložit do clipboardu, vytisknout nebo uložit do souboru ve formátu IFF. Dobré je, že rozlišení, v jakém se má graf ukládat, lze předem nastavit (např. 1000 x 1000 bodů) - pokud se použije dostatečně vysoké rozlišení, lze graf kvalitně tisknout i přesto, že je reprezentován bitmapovým obrázkem.
Data sama o sobě se většinou prezentují přímo v tabulce. K tomu (kromě různého zvýrazňování textu v buňkách) slouží různé grafické objekty. Takový grafický objekt můžete vytvořit i přímo z grafu, což je velmi důležité pro vložení grafu do textu a dat v tabulce. Graf, z něhož vytvoříme grafický objekt v tabulce má jednak všechny vlastnosti grafických objektů (o těch později), ale lze ho i editovat, měnit jeho typ. To se však neděje přímo na místě v tabulce (jak bývá zvykem na PC), ale pro editaci se znovu otevře separátní okno s grafem. Dle mého názoru to má několik výhod proti editaci na místě. Toto můžete schovat (není pouze vidět na obrazovce) a pro editaci zase vyvolat. Jednou z výhod je, že grafický objekt s grafem můžete z tabulky smazat a někdy příště ho tam vrátit, protože okno s grafem tam (skrytě) stále zůstává (okno lze samozřejmě odstranit, ale zpravidla je to zbytečné - když je skryté, nikde nepřekáží a může se někdy hodit). Navíc to umožňuje TurboCalcu dobře využívat multitaskingu, neboť pro okna (nejen s grafy) běží speciální úloha, která se stará o jejich překreslování a aktualizaci. Pokud máte graf v okně a píšete do tabulky, pak se samozřejmě musí aktualizovat - protože však se o to stará speciální úloha,vy můžete stále psát, graf se překresluje tak často, jak stíhá váš počítač, ale nebrzdí vás při vyplňování tabulky. Podobně to funguje, když graf ukládáte nebo tisknete - můžete zatím pracovat v tabulce. TurboCalc 3 5 je podstatně rychlejší při všech těchto operacích.
A co umí grafické objekty? Jak jsme si řekli, mohou to být grafy. Grafický objekt ovšem může byt text (víceřádkový), jednoduché grafické elementy (kruh, čtverec, šipky... s vyplní či bez ní), IFF obrázek a navíc objekty dodané některou z TC-knihoven. Verze 3,5 má navíc začleněnu podporu DataTypes. Každý objekt může mít navíc rámeček, může být umístěn před/za buňkami tabulky (aktivovat ho lze ale vždy myší při stisknuté klávese Alt) a může mít přiřazeno makro. Můžete tedy umisťovat do tabulky tlačítka, která budou spouštět nějaké speciální akce apod.

Makra
Jak jsem se zmínil již výše, TurboCalc má velice silný makrojazyk (přes 250 příkazů), s jehož pomocí lze provádět téměř cokoli. Mezi demonstračními makry je dokonce makro pro hraní piškvorek (mírně upravených) pro dva ráče přímo v TurboCalcu. Makra mohou být umístěna kdekoliv v tabulce a mohou být buď pojmenovaná (pro použití uživatelem) nebo automatická (ta se spustí hned po nahrání tabulky). Neboť lze navíc specifikovat soubory s tabulkami které se mají nahrát automaticky po startu, lze pomocí maker vytvořit nové funkce, které budou stále k dispozici. Příkladem může být formátování jednoduché tabulky - ta má většinou úvodní řádek, pak řádky s daty, nakonec nějaké výsledky (součty apod.). Vše má být samozřejmě orámováno atd. No, a v TurboCalcu lze vytvořit makro, které vám přidá do menu Formátování příkaz "Formátování tabulky" - když se tento příkaz zvolí, otevře se requester (také definovaný makrem), v němž si zvolíte typ tabulky (např. nemá dole řádek s výsledky, první řádek zvýrazněn tučně s podkladem) a označená tabulka se sama orámuje, zvýrazní atd.
Asi si říkáte, to je všechno pěkné, ale já se na programování moc nehodím. Nebojte se, TurboCalc bude na požádání sledovat vaši činnost (předvedete mu přímo v tabulce co by makro mělo dělat) a on pak makro sám vygeneruje aniž by uživatel musel znát něco z makrojazyka. Tomu se říká komfort. Abych nezapomněl samozřejmě, že TurboCalc má podporu ARexxu. Pokud někomu nestačí makrojazyk nebo potřebuje, aby TurboCalc komunikoval s jinými programy, má příležitost.

O tom ostatním
Každý pořádný program umožní uživateli ovlivnit svoje chování. U TurboCalcu jsou možnosti konfigurace poměrně bohaté. Jedná se převážně o běžná nastavení, která jsou společná většině tabulkových kalkulátorů. I zde se však ukazuje dobrá podpora lokalizace - pokud máte českou lokalizaci, většina parametrů se podle ní sama nastaví (měna, desetinná čárka, formát data atd.).
Poslední, o čem bych se chtěl zmínit, je nápověda. V TurboCalcu je k dispozici jednak standardní AmigaGuide nápověda, ale navíc máte k dispozici tzv. stavovou řádku pokud se zastavíte nad nějakým objektem (v tabulce, na liště s ikonami...), objevuje se v této řádce nápověda k danému ovládacímu prvku. To může dosti usnadnit začátky práce s programem.

Závěr
Ačkoli TurboCalc ještě nedosahuje schopností nejnovějších programů na PC (ty se také vyvíjejí!), jedná se o velmi zdařilý produkt. Je ovšem třeba si uvědomit také rozdíly v požadavcích TurboCalcu (bude solidně pracovat na A1200 z diskety) a produktů na PC (z osobní zkušenosti bych doporučil pro vážnější práci alespoň 8 MB RAM...). Nechci ho nikam zařazovat, ale pokud bych musel, postavil bych ho zhruba na úroveň Excelu 4.0, resp. Quattro Pro 4 - je ovšem pravda, že v lecčems nad nimi TurboCalc (alespoň verze 3.5) vyniká. Je příkladem toho, jak lze dobře využít vlastností a schopností Amigy. Zároveň posouvá pomyslnou laťku v oblasti tabulkových kalkulátorů na Amize o dost výše. Přejme mu tedy šťastnou budoucnost. Na úplný závěr ještě jedna krátká poznámka. O kvalitách poslední verze jsou přesvědčeny i firmy Digita International Ltd. společně s AMIGA Technologies, protože jej zařadili do distribuce společně s velkým softwarovým balíkem ke každé nové A1200 Magic.

TurboCalc 3.0 (3.5)

Hodnocení: 8,5 z 10
+ elegantní práce s objekty a grafy
+ import ve formátu Excelu a Lotusu
+ poměrně nízké hardwarové nároky
- chybí podpora 3D tabulek
Autor: M. Friedrich Creative Dev.
Cena: cca. DM 250,-

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )