AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Začínáme modemovat

Jiří Novák

Vážení čtenáři, v tomto článku bych vás rád seznámil s instalací, počáteční konfigurací a základy používání jednoho z nejlepších terminálových programů - NComm 3.05. Zároveň bych rád všem, kteří ještě nejsou zasvěceni do tématu osvětlil základy datové komunikace.

Informace hýbou světem. Ať chceme, či ne, je to tak. K informacím existuje mnoho cest, ale jednou z nejrozšířenějších metod je datový přenos pomocí počítačových sítí a modemu. Modem je zařízení, kterým můžeme přenášet data po běžné telefonní lince přímo z jednoho počítače do druhého.

Rukověť začínajícího modernisty
Ale člověk je tvor společenský a rád se shromažďuje. Proto vznikly BBSky. BBS je počítač s připojeným modemem (některé BBSky mají dokonce i více linek, kde může být naráz přihlášeno více uživatelů), který jeho majitel dal v plen ostatním modernistům. Na BBSce můžete nejen stahovat či uploadovat soubory, ale je možno zde nechat poštu ostatním uživatelům BBSky, nebo v případě BBSky s více linkami je možno se zapojit do telekonference, kde si můžete promluvit s uživateli kteří jsou právě připojeni. Většina BBSek je připojena do amatérské sítě FIDO, o které jste si mohli přečíst v jednom z předchozích čísel. Některé BBSky dokonce poskytují přímý přístup do celosvětové sítě Internet, většinou za určitý poplatek, který je však daleko menší, než ten, který byste museli zaplatit za individuální připojení na Internet. No není to důvod k zakoupení modemu? Co potřebu lete k tomu, aby jste se zapojili do komunity "modemistů"?
V první řadě počítač - pro náš článek budeme předpokládat Amigu se systémem 2.0 a vyšším. Dále modem, telefonní linku a terminálový program. V tomto článku budeme popisovat NComm 3.05, ale vzhledem k tomu, že většina terminálových programů se v základních rysech shoduje, nemusíte mít právě tento program.

NComm
Zde budou pro lepší názornost popisována jednotlivá menu a jejich položky. U některých položek si vysvětlíme podrobněji o co jde, proto chcete-li pomoc s něčím konkrétním, určitě to snadno najdete. Naopak položky se zjevným významem, či položky, kterých si běžný uživatel nemusí všímat uvádět nebudu. Jak jsem uvedl v úvodu, je tento článek zaměřen na začátečníky, ale myslím, že i zkušenější modemoví "harcovníci" zde mohou nalézt to, co nevěděli.
Takže nebudeme se zdržovat a vzhůru k popisu!

Menu System
V tomto menu je pro nás zajímavá položka Status, kde můžeme nastavit velikost scrollbacku, což je úsek paměti, kam se nám bude zaznamenávat vše, co se na obrazovce děje. Dále jsou zde položky Load settings a Save settings. Myslím, že není třeba jejich funkci rozebírat.
Dále je zde položka Script, kterou spouštíme skripty, neboli spouštět programy napsané ve speciálním NCommovém jazyku. Jak poznáte při prohlížení příkladů, přiložených NCommu, lze jejich pomocí velmi usnadnit komunikování s BBSkami. Například si můžete vytvořit script, který sám zavolá BBSku, přihlásí se na ni, stáhne seznam souborů a odhlásí se. Po zvolení položky Macrokeys můžeme editovat texty, které se vypíšou, jestliže stisknete určitou "Fkovou" klávesu.
Další položkou, na kterou bych rád upozornil, je položka Log Calls. Jestliže je tato položka zvolena, budou se všechna spojení, která uskutečníte zaznamenávat do souboru NComm.log. Takovýto soubor jednak může sloužit jako doklad rodičovstvu, že opravdu nevoláte tolik a jednak použitím programu Phonebill můžete zjistit, kolikrát jste volali na jednotlivé BBSky, které hodiny a dny v týdnu voláte nejvíce; a co je hlavní dokonce i kolik za své volání zaplatíte.

Menu Transfer
Toto menu slouží ke konfiguraci a používání funkcí, které souvisí přímo s přenosem souborů z a do BBSky.
První a druhá položka slouží k přenosu ASCII souborů na a z BBSKy (capture - k vám, send - na BBS). Položka Message upload slouží k vyslání určitého textu na BBS a to tak, že NComm bude posílat jednotlivé znaky trochu pomaleji, zhruba tak, jako kdyby jste je sami psali na klávesnici. Tato funkce je vhodná zejména k psaní dlouhých zpráv, hlavně když neumíte moc dobře a rychle psát. Text si předem připravíte a když se budete nacházet v editoru, zvolíte tuto položku. Kdybyste použili ASCII send, mohlo by totiž dojít k zahlcení editoru a tím ke zkomolení zprávy.
Položky Upload a Download jsou myslím bez komentáře, pouze pro úplné neznalce poznamenávám, že Upload znamená přenos VY -> BBS, kdežto Download je přenos BBS -> VY. Další položka, Options je trochu matoucí, ale ve skutečnosti se jedná o nastavení různých doplňků k přenosovým protokolům, nebudeme to zbytečně komplikovat a proto, jestliže používáte protokol ZModem (viz dále), zaktivujte položky ZModem Resume, ZModem AufoUI, ZModem AutoDI a Transfer bar. Tímto jsme dali NCommu najevo, že chceme aby soubor, při jejichž přenosu jsme spadli (přerušilo se spojení) uzavřel a jestliže se opět přihlásíme a zvolíme ke stahování ten samý soubor, ZModem se automaticky domluví a začne přijímat od toho byte, kde se přenos přerušil. Dále jsme NCommu řekli, že chceme aby automaticky rozeznával kdy má přijímat či vysílat soubory, no a nakonec aby při přenosu souboru zobrazoval stav přenosu.
Na řadu přichází položka Protocol. Zde se zastavíme a řekneme si, jak vlastně přenos probíhá. Vzhledem k tomu, že modem vlastně umí přenášet jenom 7-mi bitový text byl zpočátku s přenosem binárních souborů (8 bitů) velký problém. Avšak časem se lidé domluvili na určitých normách, protokolech. Ty fungují asi takto: protokol vezme byte z vámi přenášeného souboru a převede jej podle určitého klíče na 7-bitový text (platí pro upload). Protokolů existuje velmi mnoho a NComm podporuje jen ty hlavní. Chcete-li aby podporoval i jiné, sežeňte si příslušnou XPR knihovnu, neboli knihovnu s definicí protokolu. V 99% případů je na BBSce podporován protokol ZModem, který je z celého rozsáhlého výběru asi ten nejlepší, neboť při zachování vysoké rychlosti obsahuje různé prostředky pro detekci a odstraňování chyb. Ostatní protokoly proto nechte na pokoji a zvolte ZModem.
Další důležitou položkou je položka Default Directory. Zde si můžete nastavit direktoráře, do kterých bude NComm přijímat soubory, ze kterých bude vysílat soubory, kam bude ukládat *.log soubory atd.
Jako poslední jsou zde položky pro práci se scrollbackem. Jak jsme si řekli na začátku, do scrollbacku se ukládá vše, co se děje na obrazovce. Jestliže se chcete podívat například na jméno souboru který vám právě vysel z obrazovky, použijte položku View Scrollback. Nebo jste se setkali na BBSce s někým zajímavým a vedli s ním zajímavý rozhovor? Můžete si ho uložit, stačí zvolit Save Scrollback. Zajímavou možností je označit si ve výpisu dvojklikem a tažením určitou část textu a tu pak odeslat ven přes modem zvolením Send Marked Blok. Chcete-li zamezit dalšímu přidávání textu do scrollbacku, stačí aktivovat položku Disable Adding. Možnosti scrollbacku jsou velké a v praxi poznáte, že je velmi šikovný.

Menu Comm
V tomto menu se mění hardwarové nastavení portu. První položkou v tomto menu je Baud Rate. Položkou měníme rychlost na portu. Pokud používáte standardní serial.device (což nedoporučuji, systémový device je špatně naprogramován a nedá se prakticky použít při rychlostech nad 14400 bps) musíte zde nastavit stejnou hodnotu jako v systémových preferencích. Jestliže používáte jiný device, například BaudBandit.device, nebo 8n1.device, na nastavení systémových preferencí. Doporučená hodnota je 3x bps vašeho modemu. Některé modemy ovšem přijímají příkazy jen při určitých rychlostech, třeba pouze při 2400, 9600, 14400 a 28800 a na jiných ne, proto je dobré se podívat do manuálu k vašemu modemu.
Další položky až k Handshaking zatím můžete vynechat, určují parametry přenosu dat a většina systémů používá stejné a ty jsou defaultně nastaveny. Položkou, která nás bude zajímat, je položka Set Device, jak název napovídá, volíme zde ovladač, který budeme při komunikaci. Z vlastní zkušenosti doporučuji 8n1.device, který je určen pro standardní komunikaci (8 datových bitů, žádná parita, 1 stop bit). Zde je třeba dát pozor neboť název zařízení je citlivý na velká a malá písmena.
S položkou Set Device přímo souvisí položka Set Unit, kterou volíme číslo zařízení. Jestliže používáte interní sériový port, je číslo jednotky 0. Používáte-li například víceportovou kartu, je nejlepší se poradit s manuálem k dotyčné kartě. Poslední položka, která nás bude z tohoto menu zajímat, je položka Shared. Touto položkou můžeme nastavit sdílení sériového portu.

Menu Emulation
V tomto menu se nastavuje vše co se týká konverze znaků a upravení výstupu na obrazovku. První položkou ovládáme způsob vysílání a přijímání znaků pro konec řádky. Některé systémy například jako znak konce řádku uznávají sekvenci CR/LF (návrat na první sloupec/ posun "papíru" o jednu řádu), jiným stačí pouze samotný znak CR. Je nejlepší použít defaultní nastavení a v případě problémů (při stisku enteru se neposuneme o řádek níže, mezery mezi řádky apod.) ozkoušet různá nastavení znaků jak pro příjem, tak pro vysílání.
Další položkou je Character Set. Tato položka slouží k nastavení převodu znaků mezi jednotlivými normami. V jednotlivých normách zpravidla dochází k posunům různých znaků na jiná místa v tabulce znaků, obecně nejčastěji se používá norma IBM nebo ISO a pouze v případě, že by se na obrazovce děly prapodivné věci (přeházené znaky atd.) je nutné zkusit nastavit jiný charset.
Položkou Swap Del<>BS prohodíme, jak název napovídá funkci kláves Del a Backspace (ano, to je ta klávesa v pravém horním rohu vaší klávesnice, ano ta s tou malou šipkou směřující doleva).
Aktivací položky Destructive BS zajistíme, aby klávesa backspace opravdu mazala to, co je na levé straně před kurzorem. Původně totiž tato klávesa znamenala pouze: posuň kurzor o jeden znak vlevo. U většiny moderních systémů je klávesa BS interpretována normálně a tudíž onen znak před kurzorem smaže, ale některé starší systémy, nebo systémy běžící pod exotickými systémy (UNIX, VMS atd.) stále používají starou definici a proto chceme-li, aby klávesa BS mazala, musíme zvolit tuto položku.
Line Wrap je další položka, která nás zajímá. Po její aktivaci se budou všechny řádky, které by se nevešly na obrazovku, automaticky zkracovat a převádět na následující řádek. S touto volbou se mohou občas vyskytnout problémy. V případě, že řádek bude dlouhý přesně jako vaše obrazovka a na jeho konci bude ještě znak pro ukončení řádku, bude tento neviditelný znak převeden na následující řádek a vznikne tak "prázdný" řádek, což je nemilé zejména třeba u výpisu menu BBSky. Proto opět doporučuji vyzkoušet a nastavit či nenastavit podle vašich zkušeností.
Dále nás bude zajímat položka Scroll Jump. Je-li tato položka zvolena, bude obrazovka skrolovat po řádcích, neboli po 8-mi pixelech, není-li zvolena, bude se skrolovat po 1 pixelu. Skrolování po jenom pixelu je sice hezčí a hladší, ale děje se tak na úkor rychlosti skrolování.

Menu Screen
V tomto menu se nastavují parametry obrazovky a jiné parametry ovlivňující zobrazováni na naší lokální obrazovce.
První položka Title Bar, přepíná mezi zobrazováním a nezobrazováním lišty obrazovky. Standardně je vypnuta a je lepší ji vypnutou ponechat, pouze zabírá místo na obrazovce a vyjedeme-li myší na horní okraj obrazovky a stiskneme-li pravou myš, menu se i při vypnuté liště zobrazí.
ANSI Pens vypíná, či zapíná použití standardních ANSI nastavení palety. Doporučuji zapnout, neboť standart je standart a chceme mít přece hezky barevnou obrazovku ne? Snad jediným případem, kdy bych doporučil nezapínat ANSI paletu, je pokud vlastníte monochromatický monitor, případně černobílý televizor.
Další dvě položky umožňují výběr zobrazovacího módu a editaci palety. Jen malé upozornění - pokud bude chtít využívat ANSI paletu, je minimální počet barev 8.
Split screen nám umožní rozdělit obrazovku na dvě části, zůstává hlavní obrazovka, kde se vypisuje co nám posílá vzdálený systém ale připojí se tzv. Chat Line, neboli okénko, ve kterém můžeme text libovolně upravovat a přes sériový port se odešle až po stisku klávesy return.
Zvolením položky Style zapneme používání ANSI stylů, jako je třeba Bold (tučně), Italics (kurzíva), Underlined (podtržené písmo) a jiných.
V submenu polož Bell určujeme, co se stane, vyskytne i se na vstupu znak BELL (zvonek). Tento znak se používá například po skončení přenosu. Nejlepší je nastavit si zvukový signál v kombinaci se Screen To Front. Pak můžete začít přenos a jít se věnovat třeba psaní textu, či prohlížení právě staženého souboru a po skončení přenosu se obrazovka NCommu automaticky přepne do popředí.
Důležitou položkou je položka Reset. Po jejím zvolení se smaže obrazovka a terminál se uvede do stavu jako byl po spuštění programu. Tato funkce je vhodná, Jestliže se například někde stala chyba a terminál se přepnul třeba do módu vypisováni inverzního textu.
Volbou položky WB Screen se NComm zobrazí jako okno na vašem Workbenchi. To může být vhodné pro majitele grafických karet, aby nemuseli neustále přepínat do normálního zobrazovacího módu. Tato položka je také vhodná pro uživatele s malou kapacitou paměti. Položka Close WB Screen vám umožní zavřít obrazovku Workbenche, což se hodí uživatelům s nedostatkem paměti - ušetří se zhruba 100 kB.
Další zajímavou položkou je Custom Font, umožňuje vám použít pro zobrazování vámi zvolený font pro zobrazování. Můžete například mít český font v normě Kamenických (obvyklá norma na většině lokalizovaných BBSkách) a tím odpadnou problémy se zkomolenými znaky a slovy při používání PC BBSek.
Poslední položkou, která nás bude v tomto menu zajímat je položka Public Screen. Jejím zvolením se z obrazovky NCommu stane, jak jinak, public screen, neboli obrazovka, na kterou se můžeme odkazovat z jiných programů, například se na ní mohou otvírat okna programů, které nemají vlastní obrazovku, nebo které bychom rádi používali, aniž bychom museli přepínat na obrazovku Workbenche. NComm se nás ještě zeptá, zda chceme použít Shangai Windows. Zvolíme-li YES, budou se všechny okna, která by se za normálních okolností měla otevírat jinde (například requestery na Workbenchi) otevírat na obrazovce NCommu. Ovšem pouze v tom případě, je-li v popředí obrazovka NCommu.

Menu Phone
V tomto menu je soustředěno nastavování a ovládání funkcí modemu, vytáčení čísel a hlavně seznamu čísel.
První položka je Phonebook. Zde obhospodařujete čísla, která máte ve svém osobním seznamu. Po zvolení této položky se otevře okno, ve kterém se provádí základní operace, jako New, Load Delete atd. Neváhejme a zvolme gadget New. Do okna které se otevře vepíšeme jméno BBSky, její číslo a naši poznámku. Jak jste si jistě všimli, je pro každé jednotlivé číslo možno změnit téměř všechna nastavení, dokonce je možno po spojení s určitou BBSkou spustit předem připravený skript. Všimněte si gadgetu In Menu. Tímto gadgetem můžeme vypnout, či zapnout přítomnost právě editovaného čísla v menu Dial. Tohoto menu jste si jistě všimli, protože je prázdné. Nyní se tam budou objevovat BBSky, kterým nastavíte In Menu na Yes. Menu Dial pak bude sloužit pro rychlý výběr a vytáčení čísel, uložených ve vašem phonebooku.
Další položkou je Dial Number. Tato položka slouží k vytáčení čísel, které nemáme ve svém phonebooku. Výhodné pro vytáčení čísel, která často nepotřebujete, nebo která si teprve ověřujete.
Položkou Hangup přerušíme spojení, neboli položíme telefon. Doporučuji z BBSek neodcházet tímto způsobem, většina SysOpů (neboli správců systému) to nemá ráda a může to mít za následek nevybíravé poznámky k vaší osobě. Tato volba se používá spíše v havarijních případech, nebo při přímém spojení dvou počítačů.
Následuje položka Redial. Je-li tato položka zaškrtnuta, budou se při vytáčení čísla opakovat, neboli jestliže při vytáčení bude např. obsazeno, NComm zavěsí a začne ono číslo znova vytáčet. Máte-li zvoleno více čísel, bude NComm po neúspěšném vytočení posledního čísla pokračovat prvním zvoleným číslem.
Teď se dostáváme k jedné z nejdůležitějších položek, k Modem Setup. V okně, které se po zvolení této položky otevře se nastavují preference modemu. V podstatě se nemusíme zajímat o pravý sloupec, protože tato nastavení jsou u modemů standardizována. Co nás bude zajímat, je Init String. Je to příkaz, který bude poslán do modemu při startu NComma. Lze říci asi toto, pokud máte úplně nový modem, po startu NComma napište: ATX3 tím přepnete modem na normu nejbližší našim telekomunikačním normám, pak napište AT&W0, tím zapíšete konfiguraci do vašeho modemu. Pak stačí do položky Init String vepsat ATZ . Toto nastavení by mělo pro začátek stačit, budete-li však mít problémy, poraďte se s manuálem modemu případně s prodejcem modemu. Další změna, kterou musíte provést, je přepsání položek Dial Cmd na ATDP, čímž zajistíte, aby bylo vytáčeno pulzně. Tím by měla být konfigurace modemu skončena a můžete kliknout na OK.
Zvolením položky Redial At Logoff instruujeme NComma, aby po skončení (ať již dobrovolném, či nedobrovolném) spojení začal znova vytáčet číslo na kterém jsme byli. Tato funkce je na našich linkách velmi vhodná, stává se totiž, že máme na BBSce rozdělanou práci (přenos souborů, zajímavý rozhovor) a v tom zapracuje Telecom a jsme "dole". A než se stačíme manuálně dovolat znova, většinou nám naši linku někdo obsadí. Avšak tato funkce vytáčí v okamžiku, kdy se spojení přeruší a tím vám zajistí větší šance na spojení.
Položkou PB Password si můžeme zakódovat přístup do vašeho phonebooku. Tato ochrana není příliš kvalitní, protože program se ptá na heslo pouze jednou při startu programu. A jakmile už své heslo zadáte, zůstává vše rozkódováno, nelze proto tuto možnost doporučit pro seriózní ochranu.
Poslední položkou je položka Continue Dialing. Tato položka vám umožní po nechtěném, či úmyslném přerušení vytáčení čísel ve vytáčení pokračovat, aniž by bylo nutno opět volit čísla, která chcete vytáčet.

Menu Dial
Jak jsem se již zmínil, jsou v tomto menu zobrazována čísla, kterým to povolíte. Menu slouží pro rychlé vyhledávání a volení čísel.

Status Line
Tím jsem skončil s popisem menu, ještě se podíváme na tzv. Status Line. Je to ona textová řádka dole na obrazovce. Tato řádka ukazuje stručně momentální nastavení portu (19200:8N1:ISO - první číslo je aktuální rychlost portu, druhý údaj je nastavení databitů, parity a stopbitů a poslední údaj je použitá konverze znaků) a informace o reálném čase a čase stráveném na BBSce.
Tak, nyní víte o NCommu vše, co potřebujete k úspěšnému startu do světa komunikací, modemů a dat. Samozřejmě tento článek není úplným manuálem k NCommu nebo úplným kursem pro začínající. Je totiž velmi těžké vysvětlovat něco člověku, který nemá vůbec žádné zkušenosti. Avšak podaří-li se vám se spojit s některou BBSkou, jistě se na ní najdou lidé ochotní vám pomoci, ať již dobrou radou, nebo nahráním softwaru. Proto neváhejte a zapojte se do života na BBSkách, je to nejjistější metoda k získání zkušeností a informací.
Rozloučím se s vámi "po modemisticku": Přeji čisté linky, dobrý sos a málo pádů!

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )