MakeLink

Michal Kára

Potřebujete občas, aby byl jeden soubor na dvou místech, ale nechcete jen tam zbytečně rozkopírovávat. Pokud jste se někdy setkali s operačním systémem UNIX, asi vám budou něco říkávat takzvané "linky"a "linkové soubory". A víte, že Amiga OS má podobné možnosti?

V tomto příspěvku bych vás chtěl seznámit s jednou velice užitečnou vlastností Amigy, o níž však málokdo ví. Možná, že občas potřebujete, aby jeden soubor byl najednou na dvou místech, ve dvou či více různých adresářích. Můžete jej sice jednoduše zkopírovat, ale to má své nevýhody. Jednak zaberete dvakrát tolik místa na harddisku a pak, změny učiněné v jednom souboru se nepřenášejí i do toho druhého. Proto existují tzv. linky. Ty mají původ na operačních systémech zvaných UNIX, kde také nalézají podstatně širší využití.
Nalinkovaný soubor jako takový není vlastně soubor, ale obsahuje pouze odkaz na jiný, "obyčejný"soubor. Při přístupu k takovémuto souboru se poté změní onen mateřský soubor, taktéž čtení se bude provádět z něj atd. Počet takovýchto linků na jeden soubor není nijak omezen.

Typy linků
Na Amize se používají dva typy linků. Prvnímu se říká hard (tvrdý) a to právem, neboť se na mateřský soubor neodkazuje jménem ale přímo číslem jeho bloku na disku. Z hlediska filesystému je to jednodušší, ale neumožňuje to odkaz mezi partitiony jednotlivých disků.
Soft-linky, tj. ty, které se odkazují na jméno souboru sice Amiga má, ale standardní příkaz MakeLink je neumí vytvářet. Proto byly napsány programy, jež jej nahrazují a které to umí. Nejsou však součástí standardní výbavy Amigy. Na druhou stranu tyto soft-linky mohou způsobit několik nepříjemností. Identifikační číslo typu bloku, v němž je soft-link uložen náleží do oblasti adresářů a proto to některé programy, přistupující přímo na diskové bloky, mate.

Praktická ukázka
Na závěr přistoupíme k malé demonstraci. Upozorňuji, že ji nelze provádět na RAM Disku, neboť jeho filesystém linky nepodporuje. Nejlépe je použít adresáře Trashcan. Další podmínkou je pak systém verze 2.0 nebo vyšší.
Spusťte tedy nějaký textový editor, nejlépe CygnusED a vytvořte v něm soubor Test, kupříkladu tohoto obsahu:

Toto je pokusný soubor.

Nyní se přepněte do CLI a zadejte příkaz MakeLink Pokus Test. Tímto jste nalinkovali textový soubor Test do souboru Pokus. Teď příkazem type vypište obsah souboru Pokus. Bude stejný jako u souboru Test. Nyní změňte obsah souboru Pokus například na:

A toto je změněný pokusný soubor.

A nyní opět vypište obsah souboru Test. Jak vidíte, změnou obsahu souboru Pokus se "změnil" i obsah souboru Test.

Tak takto fungují linky.

U Kickstartu 3.1 je provázanost jednotlivých souboru a jejich linků měla být dokonaleji propracována.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing