AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Philips Brilliance

Ing. Peter Macsánszky

Firma Philips je známa v okruhu priaznivcov výpočtovej techniky prostredníctvom ich monitorov.

Modely označované ako "Brilliance 15A" a "Brilliance 17A" sú dostupné na našom trhu už jeden rok. Táto doba bohate postačila, aby sme mohli o nich vytvoriť správny "obraz".
Recenzie monitorov sa na stránkach nášho časopisu neobjavujú často. Dôvod možno doteraz spočíval jednoducho v tom, že nebolo čo testovať. Rok 1994 sa môže vo vývoji nových technológií na poli monitorov považovať za prelomový. Trh sa doslova zaplavil novými modelmi, ktoré ponúkajú ďaleko bohatšie možnosti a kvalitu, ako sme zvyknutý u monitorov z "doby kamennej".
Do tohoto vydania AMIGA Review sme prichystali test 15-palcového monitora Philips Brilliance a jeho väčšieho bračeka v 17 palcovom prevedení.

Štipka filozofie
Je známe, že mechanizmus generovania obrazu je pre počítače Amiga špecifický. Na jednej strane je video-výstup prispôsobený televíznej norme na druhej strane nové ECS a AGA grafické čipy umožňujú generovať aj obraz zhodný so štandardným PC-obrazem.
Tieto rozdielnosti sa odzrkadľujú v riadiacich signáloch v horizontálnej frekvencii. U televízorov a teda aj u monitorov schopných zobrazovať PAL mód je horizontálna frekvencia rovná 15.60 kHz. Typickým monitorom tejto kategórie je model C 1084 od firmy Commodore. Štandardné VGA monitory pre počítače PC sú synchronizované vyššími frekvenciami, čo je nutné pre dosiahnutie vyššieho rozlíšenia. Na dosiahnutie štandardného VGA rozlíšenia 640x400 bodov pri obrazovej frekvencii 70 Hz je nutná horizontálna frekvencia 31.5 kHz. Je zrejmé, že monitor C 1084 by si s takýmto signálom nevedel poradiť; na monitore by sa objavili nanajvýš iba pomätené čiary. Naša úvaha platí aj opačne: Amiga generujúca 15.6 kHz obraz by taktiež neuspela s VGA monitorom. Novšie modely počítačov Amiga na báze ECS a AGA čipov umožňujú generovať 15.6 kHz a aj 31.5 kHz-ový obraz. Pre správne zobrazenie obrazu je potom nutný taký monitor, ktorý zvládne tieto frekvencie. Amiga dokonca pozná viac obrazových módou ako napr. DBLPAL, EURO72, MULTISCAN, ktorých horizontálna frekvencia sa pohybuje v rozpätí 15.6 až 38 kHz (túto hodnotu môžeme odčítať v okne programu ScreenMode). Ideálny monitor by mat zvládnuť všetky tieto frekvencie. Takéto monitory sa označujú ako "Multiscan". Za takýto monitor môžeme považovať aj model C1942 z dielne firmy Commodore. Okrem tohoto modelu je na trhu dostupných ďalších asi 6-7 modelov, ktoré spĺňajú popísané požiadavky. Problém spočíva v tom, že väčšina VGA monitorov nedokáže zobraziť obraz s nižšou horizontálnou frekvenciou ako 31.5 kHz.

A teraz skutočnosť
Testované monitory Brilliance patria k monitorom novej generácie ale napriek tomu si nevedia poradiť s 15.6 kHz-ovým signálom. Ich horizontálna frekvencia sa pohybuje v rozpätí 30 až 66 kHz. Je to jednoznačný nedostatok, ktorý ale vyvážia ďalšie klady, ktoré chýbajú u konkurenčných monitoroch. Obrazovka monitora je plochá a je pokrytá matnou antireflexnou vrstvou, ktorá bráni odrážaniu vonkajšieho svetla. Monitory Brilliance vyhovujú normám MPR-II a TCO 91. Preto použitie ochranných filtrov sa stáva zbytočným, čo si ocenia hlavne grafici. Tvar monitorov je veľmi príťažlivý - vidieť, že na dizajne si firma Philips dala záležať.

Klady
Mód Overscan je pre grafika nepostrádateľný. Bohužiaľ, väčšina VGA monitorov nedokáže správne zobraziť tento mód, vždy zostane okolo aktívnej obrazovky čierny rušivý rám. Dokonca aj niektoré monitory odporúčané špeciálne pre Amigu trpia podobnými problémami. U monitorov Philips Brilliance sa tento problém nevyskytuje.
Vysvetlenie možno hľadať v širokom rozsahu nastavovania parametrov obrazu (šírka, výška pozícia, trapezoidnosť a pod.).
Ďalšia "maličkosť", ktorá poteší srdce amigistu, sa skrýva v možnosti preddefinovania a uloženia vlastností obrazu. Majiteľom C1942 asi bude blízka problematika, ak položím otázku: čo sa stane po prepnutí z módu PAL do EURO72 a potom do SUPER72? Keďže každý mód má inú horizontálnu frekvenciu, je obraz na monitore C1942 posunutý niektorým smerom. Preto po prepnutí do niektorého módu, nasledovalo väčšinou nervózne nastavovanie a vylaďovanie obrazu. Síce je možné programom Overscan dosiahnuť určitý kompromis, ale uspokojivý výsledok nie.
Monitory Brilliance riešia problém iným spôsobom - majú 7 bánk, do ktorých je možne uložiť všetky nastavenia týkajúce sa daného obrazového módu. Ak počítač prepneme do niektorého módu, potom monitor automaticky nastaví uložené parametre týkajúce sa tohoto módu. Takto je obraz vždy dokonale vyladený.
Pre VGA monitory je neštandardné, aby mali zabudované reproduktory. Monitory Brilliance sú v tomto smere výnimočné - obsahujú dva zabudované reproduktory na bokoch zapojené do sterea. Hlasitosť je regulovateľná pomocou otočného potenciometra na čelnej strane. Audio signál sa privádza na cinch konektory umiestnené na zadnej strane.
Výrobca myslel dokonca aj na Vaše rodinné a susedské vzťahy, keď vedľa potenciometra hlasitosti umiestnil konektor na zapojenie sluchátok, aby ste v prípade hlasnejšej hudby nerušili vašich blízkych.
Farby, jas a kontrast obrazu sú skutočne brilantné; k tejto téme nie je čo dodať.

Zápory
Po kladných stránkach treba spomenúť aj niektoré záporné črty monitorov Brilliance. Na prvom mieste by sem chcel vyzdvihnúť skutočnosť, že po prepnutí do niektorého módu obrazovka stmavne na dobu približne jednej sekundy. Počas niekoľko mesačnej prevádzky monitora sem si nevedel zvyknúť na tento jav. Je to veľmi nepríjemné, ak mám otvorených viac obrazoviek v rozdielnych módoch. Ak listujeme medzi nimi, vždy musím čakať, kým sa rozsvieti a ak nie je to tá žiadaná, listujem a čakám ďalej...
Kvalitu reproduktorov a teda aj zvuku nie je najlepšia. Je zrejmé, že od zabudovaných reproduktorov nemožno očakávať zvuk Hi-Fi kvality, ale nazdávam sa že požitím mierne drahších reproduktorov by sa dala podstatne vylepšiť kvalita reprodukcie hlavne nižších kmitočtov.
Ďalej treba spomenúť, že u modelu 15A v móde DBLPAL sa nedala nastaviť správna geometria obrazu. Buď mat obraz "hrušku" na bokoch, alebo v rohoch bol skrivený. V ostatných módoch sa tento nedostatok neprejavil. Je možné, že sa jednalo iba o nedokonalosť práve testovaného monitora.
Kmitočtový rozsah horizontálnej frekvencie hneď vylučuje zobrazenie módou PAL, NTSC, SUPER 72 a A2024. Je to nevýhoda, ktorá je ale "liečiteľná" v určitých medziach (čítaj ďalej).

Ovládacie prvky
Nové monitory Brilliance už majú digitálne ovládanie a tzv. "On Screen Menu". Na čelnej strane monitora sú dostupné 4 tlačítka, pomocou ktorých si vyberáme z menu vysvieteného na monitore požadované funkcie a nastavujeme ich hodnoty. Nastavovateľné sú tieto parametre: horizontálny posun obrazu, jeho veľkosť v horizontálnom smere, vertikálny posun obrazu, jeho veľkosť vo vertikálnom smere, geometria obrazu a zošikmenie. Z menu nechýba ani funkcia odmagnetovania obrazovky a funkcia "power save", ktorá v prípade počítačov Amiga je nefunkčná. Analógové ovládanie má hlasitosť zvuku, kontrast a jas obrazu.

Dodávka
Monitor sa dodáva vo veľmi precíznom balení s napájacou šnúrou, audiošnúrou a podstavcom. Kábel slúžiaci na napojenie na počítač je ukončený klasickým 15-pinovým VGA konektorom. Príručka je viac jazyčná, bohužiaľ naše národné jazyky chýbajú.

Amiga a Brilliance
Monitor Brilliance si určite ocenia majitelia grafických kariet. Z technických údajov je zrejmé, že monitor dokáže zobraziť obraz aj náročnejších kariet ako Retina a CyberVision.
Okrem nich by som monitor odporúčal do pozornosti majiteľom Amíg 3000, ktorá má na základnej doske integrovaný FlickerFixer. To znamená, že aj PAL módy budú zobrazené na monitore, nakoľko FlickerFixer zdvojuje horizontálnu frekvenciu. Amiga 4000 s dokúpenou FlickerFixer kartou bude na tom podobne.
Monitory by som ďalej vedel doporučiť majiteľom Amigy 1200.
Nakoľko zobrazovacie módy PAL a NTSC sa nebudú dať zobraziť, budete sa musieť zriecť väčšiny hier a demoprogramov. Systémový software beží ale bez problémov pod inými módmi. Aby to bolo možné, musíte mat v adresári Devs/Monitors nakopírované príslušné ovládače monitorov. Nezabudnite nakopírovať program VGAOnly, ktorý v prípade niektorých módou "dotiahne" horizontálnu frekvenciu na hranicu 30 kHz. Ďalšia praktická skúsenosť hovorí v prospech toho, že z menovaného podadresára musíte vymazať ovládače PAL a NTSC. Operačný systém totiž pracuje tak, že ak sa program pokúsi otvoru obrazovku v móde, ktorý nie je definovaný, potom bude otvorený v móde, ktorý je blízky požadovanému: Napríklad ak odštartujete program Imagine, ktorý pracuje na PAL obrazovke, automaticky sa otvorí obrazovka DBLPAL, ktorá sa na monitore zobrazí bez problémov. Takto sa mi podarilo odštartovať väčšinu systémových programov. U niektorých "tvrdohlavých" programov som musel použiť program NewMode, ktorý ich "presvedčil", aby obrazovku otvorili v zobrazovateľnom móde. Doteraz je známy iba jeden program (Adorage), ktorý sa nedá prinútiť "k spolupráci" s monitorom Brilliance. Dokonca na monitoroch v móde DBLPAL sa podarilo rozbehnúť aj niektoré hry avšak ich počet je smiešny. 1200-kári musia počítať ešte s faktom, že konektor monitora a počítača sa nezhoduje. Treba použiť redukciu, ktorá je k dostatiu približne za 500 korún.

Posledné slovo
Záverom ešte položme otázku - ktorý z ponúkaných monitorov si mám zvoliť? - 15 alebo 17 palcový? 15 palcový monitor dáva dostatočne veľkú pracovnú plochu pre bežné amigácke rozlíšenia (640x512 bodov). Preto ak nemáte grafickú kartu, určíte vám tento model postačí. Majiteľom grafických kariet je daná možnosť spúšťať Workbench vo väčších rozlíšeniach, kde už väčší monitor je oprávnený, ba dokonca nutný!
Testované bolí monitory Brilliance 15A a 17A na počítačoch Amiga 3000 a Amiga 1200.

Technické parametre Brilliance 15A:
Vzdialenosť pixelov: 0.28 mm
Horizontálna frekvencia: 30-66 kHz
Vertikálna frekvencia: 50-110 Hz
Max. príkon: 100 W
Video-vstup: 0.7 Vp-p linear/75 Ohm
Audio-vstup: 150 mV linear/22 kOhm
Vyhovuje normám MPR-II a TCO 91 .

Technické parametre Brilliance 17A:
Vzdialenosť pixelov: 0.26 mm
Horizontálna frekvencia: 30-82 kHz
Vertikálna frekvencia: 50-120 Hz
Max. príkon: 110 W
Video-vstup: 0.7 Vp-p linear/75 Ohm
Audio-vstup: 150 mV linear/22 kOhm
Vyhovuje normám MPR-II a TCO 91.

Philips Brilliance 15A a 17A

Hodnocení: 8,5 z 10
+ dokonalé zobrazenie overscan módu
+ digitálne ovládanie
+ 7 pamäťových bánk na úschovu nastavení
+ brilantné farby
- minimálna horizontálna frekvencia 30 kHz
- stmavnutie obrazu po prepnutí do iného zobrazovacieho módu
- menej kvalitné ozvučenie
Zapůjčila fa: Apro HW
Cena: 15A 17 070,- a 17A 38 660,-

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )