CZ Lokalizace 3.1

Pavel Čížek a Lenka Eslerová

... další lokalizace Workbenche na obzoru nebo pro změnu něco nového?

Protože tento produkt má pomoci především začátečníkům a běžným uživatelům, chtěli bychom na počátku uvést některé základní informace...

Lokalizace
Co to vlastně je? Uživatelé počítačů potřebují (jak asi víte) ke své práci či zábavě software = programové vybavení. To samozřejmě vzniká především v dílnách zahraničních společností. Je zřejmé, že takové produkty s vámi nebudou komunikovat česky - jsme malá země a tak dále. Nicméně pro běžného uživatele je čeština pro správné porozumění nezbytná. Na počítačích PC je tento problém řešen tak, že vzniknou speciální skupiny, které pro dostatečně zajímavé trhy provedou kompletní převod daného produktu do příslušného národního prostředí. Je jasné, že na Amize je v Čechách tento způsob nesmysl (pokud uvážíme zdejší trh - tj. lidi, kteří jsou ochotni nějaký program koupit).
Řešení však existuje. AmigaOS od verze 2.1 podporuje tzv. lokalizaci. Princip spočívá v tom, že kdesi na disku jsou zapsány soubory s informacemi o různých zemích (jejich formátech času, data, měny a mnoha dalších potřebných údajích). Navíc každý program lokalizaci podporující má u sebe tzv. katalogy. Katalogy jsou soubory obsahující všechny texty a údaje závislé na národním prostředí, které program pro svoji práci potřebuje. Myšlenka spočívá v tom, že uživatel si nastaví jazyk, který chce používat, a zemi, v níž žije. Každý program podporující lokalizaci si pak dle tohoto nastavení nahraje obsah katalogu pro příslušny jazyk a na základě v něm uvedených informací komunikuje v uživatelem zvoleném jazyce. Toto řešení umožňuje pracovat s programy s různých jazycích bez nutnosti vlastnit (či v případě autora vyvíjet) různé verze programu - stačí vlastnit příslušný katalog, který je ovšem dosti malý v porovnání s velikostí vlastního programu.
Ony katalogy, o kterých tu mluvíme, jsou ale externí soubory na disku, které může vytvořit kdokoli nezávisle na autorovi. To umožní i nám používat lokalizované české programy, přestože češtinu systém přímo nepodporuje a české katalogy v něm nejsou standardně zahrnuty. To ovšem předpokládá, že se samozřejmě najde někdo, kdo se ujme vytvoření potřebných katalogů. Jak to tak vypadá, někdo se našel...

České prostředí 3.1
Autorem (spíše autory) tohoto produktu (který má soužit jako doplněk originální instalační sady operačního systému) je skupina několika amigistů soustředěných kolem firmy Atlantida, která tento produkt také distribuuje. Hned v úvodu bych chtěl upozornit, že tento produkt je určen výhradně pro OS 3.0 a vyšší důvod hned vyplyne. Přesto lze velkou většinu toho, co zde naleznete, použít i pod systémem OS 2.1 - nelze však použít instalační programy, je nutná ruční instalace (a ta není zcela triviální). Takže tento produkt skutečně určen jen majitelům OS 3.0 a 3.1. Dokonce je přímo určen pro nové A1200 Magic.
Komplet je dodáván na jediné disketě, která obsahuje vše potřené. Nejedná se však o pouhou lokalizaci Workbenche. Balík obsahuje kromě souborů pro lokalizaci systému také české a slovenské klávesnice, české ekvivalenty fontů dodávaných s Workbenchem, ovladače pro některé tiskárny, řadu utilit a hlavně soubory pro lokalizaci programů dodávaných s novými Amigami v balíku MAGIC (přesněji pro WordWorth, DataStore, Organiser, TurboCalc a Personal Paint). Z toho je zřejmé, že tento produkt je zvláště vhodný pro ty, kteří již koupili resp. v blízké budoucnosti koupí novou Amigu 1200.
Než začneme s vlastním popisem produktu, je dobré zmínit několik informací: předně, tato lokalizace, fonty, ovladače a další součásti používají kódování češtiny nazývané KOI8, které Je už dlouho poměrně rozšířené a díky tomuto produktu se může stát jedinym standardem na Amigách (už aby to bylo). Vlastní katalogy a řada utilitek, které v tomto balíku naleznete, pochází od Stanislava Brabce autora prostředí CZ 3.0 a normy E2. Zbytek je společným dílem několika dalších autorů.

Instalace
Důležitou součástí produktu je instalace. Neboť lokalizace systému vyžaduje mnoho úprav, bylo by bez instalačních programů její zavedení téměř nemyslitelné. Instalace se skládá z několika částí. Pokud spustíte systém z dodané diskety, najdete jasný a stručný popis těchto částí na disketě. Při spuštění kteréhokoli instalačního programu je vždy nastaveno české prostředí pro OS i Installer, takže instalace probíhá kompletně v češtině.
V první fázi máte možnost vytvořit českou verzi originálních instalačních disket k Workbenchi, popř. nainstalovat všechny soubory potřebné pro lokalizaci na harddisk. Jedná se o již zmíněné katalogy pro Workbench a systém vůbec, české podoby všech fontů, které se dodávají s Workbenchem, ovladače tiskáren (především jehličkových) a klávesnice. Mít originální české instalační diskety není špatná věc. K instalaci na harddisk bych měl drobnou připomínku - na počátku by mělo být alespoň upozornění na množství potřebného volného místo na disku. Pokud máte systémový disk plný, pak prostě narazíte - protože je systém spuštěný z instalační diskety, nepůjde vám asi nic spustit.
V další části instalace se provede nastavení všeho potřebného k české lokalizaci. V této části vám bude automaticky nastavena konfigurace systému tak, aby po dalším spuštění systému již vše běželo v češtině bez nutnosti nastavování čehokoli ze strany uživatele. Kromě nastavení preferencí máte v této části také možnost smazat soubory z dřívější lokalizace, nainstalovat si dokumentaci a mnoho dalšího. Po skončení a následném spuštění systému vás přivítá český Workbench, program (alespoň ty novější) budou česky třídit (dokonce i "ch"!)... není co dodat.

Amiga MAGIC
Takovým bonbónkem navrch je česká lokalizace programů dodávaných zdarma s novými Amigami v balíku Amiga MAGIC. To může právě začínajícím uživatelům zpříjemnit život (i když zde již není vše tak růžové).
V návodu k této části instalace se doporučuje provést ji co nejdříve rozumějte dříve, než s těmito programy začnete něco více podnikat K tomu se lze pouze přiklonit - hned uvidíte proč. Instalace je opět vyřešena pěkně, vše se děje pomocí Installeru.
Kde jsou tedy problémy? Další (dle mého názoru) nepříjemností je to, že vám budou smazány nebo přepsány konfigurační soubory u příslušných programů. Proto je dobré provést instalaci, dokud jste si žádné nevytvořili, nebo si vytvořit kopie. Ono by to příliš nevadilo, kdyby nově nastavené konfigurace byly "rozumné". V případě WordWorthu jde pouze o vzhled a prostředí editoru. V případě Organiseru je nová konfigurace vcelku dobrá až na to, že pro psaní na listy zápisníku je určen vcelku hezký drobný font. V konfiguraci nainstalované s lokalizací je tento drobný font nesmyslně umístěn do nadpisů v dialogových oknech programu, zatímco informace v diáři se zobrazují nepěkným 8 bodovým fontem; v menu jsou navíc použity neproporcionální fonty.
To jsou však kosmetické vady. Nejhorší bude asi situace u Personal Paintu. Tam vám s novou konfigurací k žádné změně na první pohled nedojde (až na to, že na vás po startu bude vyskakovat hlášení o nesprávné verzi "Personal.font").

Čeština
Pokud bych měl zhodnotit vlastní lokalizaci operačního systému, je na velmi dobré úrovni - také již nějaký čas existuje a prošla tedy nezbytným vývojem. Jediná drobná výtka se týkala toho, že v češtině jsme zvyklí na jména měsíců a dní píší s malým (zatímco v této lokalizaci jsou psány s velkým). Také všechny dodatečné pomůcky pracují tak, jak se od nich očekává. Určitě potěší rozšíření možností klávesového ovládání Workbenche i české třídění.
To hlavní, čím se toto prostředí odlišuje od dříve vzniklých produktů, je lokalizace již zmíněného balíku Amiga MAGIC. Zde je kvalita lokalizace opět různá u různých programů. Některé problémy také vznikají vinou autorů vlastních programů (anglická firma Digita International atd.), nikoli vinou lokalizace. Pro lokalizace jednotlivých programů je společný jeden rys autoři zachovali původní ovládání, nebude tedy třeba se učit horké klávesy pro lokalizovanou a originální verzi zvlášť.
Lokalizace WordWorthu a TurboCalcu (pro někoho asi nejpoužívanějších programů z balíku) je na dobré úrovni. Český překlad je snadno srozumitelný. Při podrobném pátrání se drobné chybičky najdou (asi 2 překlepy), u TurboCalcu se zdá být trochu nejasný význam položek menu "Zpět" a "Odvolat zpět", ale to je tradiční problém s českým překladem funkcí "Undo" a "Redo". Uživatele TurboCalcu může navíc zmást to, že v menu s konfigurací programu jsou dvě položky pojmenovány stejně.
Organiser je z hlediska lokalizace ještě lépe zpracován. Vzniká u něj však problém se seznamem adres. Firma Digita patrně nepočítala s něčím jako je národní abeceda a tak je možno mít v adresáři maximálně asi 26 záložek. Je jasné, že mít záložky se všemi českými písmeny, kterých je celkem 34, je nemožné. Lidé se jménem, které začíná písmenem s háčkem či čárkou se budou muset řadit pod příslušné písmeno bez diakritiky.
Závažnější situace nastala u databázového programu DataStore, kde je sice lokalizace provedena, ale vzhledem k tomu, že ji vlastní program plně nepodporuje, není možno lokalizovat jednotlivé položky menu! Vinu zde nese výhradně autor programu Datastore, anglická firma Digita International, nikoliv autoři české lokalizace. Tento nedostatek již byl oznámen na patřičných místech a tudíž se již pracuje jeho odstranění. Snad se v brzké době dočkáte i zde kom letní korektně fungující lokalizace.
Asi nejhůře dopadl grafický program Personal Paint. Zde zůstalo několik překlepů a v některých situacích nejasných překladů, dokonce naleznete i několik nepřeložených anglických výrazu. S českou lokalizací Personal Paintu nepůjdou v nízkém rozlišení (LoRes - 320 bodů na šířku) otevírat okna týkající se správy virtuální paměti. Jednoduše řečeno, lokalizace Personal Paintu se jevila jako nedokončená. Ovšem k účelům této recenze jsme obdrželi ještě verzi, která nebyla dokončená a ještě nebyla určena pro vypuštění na trh. Kromě toho zůstává pravdou, že přeložit některé vývary z angličtiny do češtiny je právě u tohoto grafického programu poněkud větší problém. Mnohdy dvě krátká anglická slova lze do češtiny přeložit pouze dlouhým slovním spojením, jindy lze jen velmi těžko (někdy vůbec) nalézt jednoslovní český ekvivalent.

Závěr
Myslím, že závěr bude optimistický. Část týkající se vlastní lokalizace Workbenche je kvalitně zpracována a nezapomíná ani na nejmenší detaily. Instalace, dokumentace i vlastní funkčnost systému jsou na velmi dobré úrovni.
Část týkající se lokalizace programů dodávaných s novými Amigami je trochu rozporuplnější. WordWorth, TurboCalc i Organiser jsou v dobře zpracované, drobné chybičky naleznete až při podrobném zkoumání. DataStore je díky chybě v programu předem ochuzena o možnost kompletní lokalizace nejdou lokalizovat menu. lokalizaci Personal Paintu lze zatím charakterizovat slovy "ve vývoji". Protože však tato recenze vznikala před uvedením vlastního produktu na trh, byly již většinou uvedené chyby dávno odstraněny a uživatelé obdrželi kvalitní produkt.
O čem jsem se nezmínil a co běžně bývá součástí lokalizace, jsou soubory s nápovědou v příslušném jazyce. Ty v tomto balíku chybí (ani by se tam nevešly, neboť nápověda ke všem programům tvoří více než 1.2 MB textu), ale v případě zájmu by měla být vytvořena druhá (doplňující) disketa obsahující právě překlady AmigaGuide nápovědy jednotlivých programů.

Vyjádření autorů:
V recenzi se objevilo několik upozornění na chyby a nedostatky, které již byly odstraněny, protože autorům recenze byla dána pracovní verze, která se do distribuce vůbec nedostala. Děkujeme jim zároveň za jejich podmětné připomínky. Pokud zmiňované nedostatky ještě nebyly odstraněny, učiníme tak v nebližší verzi.
Jako kódování pro celou lokalizaci byla zvolena norma KOI8, která je zde již rozšířená a máme zájem o to, aby se stala jediným standardem pro Amigu na území České a Slovenské republiky.
autoři

CZ Lokalizace 3.1

Hodnocení: 8,5 z 10
+ jednoduchá instalace (zvládne i úplný začátečník)
+ lokalizuje i programy z Magic packu
+ standardní kódování
- několik menších chybiček a nedostatků
- občas drobné problémy zapříčinění autory programů, kteří nepočítali s lokalizací do češtiny
Distribuce: Atlantida
Cena: 300,- Kč


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing