Lzx

Jiří Brossmann

V oblasti archivačních programů je na Amize poměrně ustálený stav - "standardním" archiverem je LhA. Používá se opravdu všude od Aminetu až po tu poslední BBS a neexistuje snad nikdo, kdo by se s LhA nesetkal. Bohužel LhA už má nějaký ten pátek a tak bylo na čase, aby se i na Amigu objevilo něco nového. Naštěstí začátkem tohoto roku rozvlnilo poklidné vody kompresních programů LZX.

Od ledna, kdy se objevila první verze, se LZX stále vyvíjí, takže poslední (zatím) je verze 1.20. Co nového LZX přináší oproti LhA? Na první pohled jsou oba programy stejné - stejné ovládání ze Shellu, téměř shodné příkazy a parametry. Co je tedy jiného? První změnu poznáte když zkusíte komprimovat stejný adresář nejprve LhA a potom LZX. Kromě toho, že si všimnete, že LZX bylo s prací hotovo podezřele rychle, vám další malé překvapení připraví srovnání délek archivů. Je téměř jisté, že i když budete používat LZX s nejnižší nastavenou kompresí, bude archiv mnohem kratší než při kompresi LhA. Rozdíly mohou u dlouhých archivů dosahovat až stovek KB!

Komprese
Větší rychlosti a lepších kompresních poměrů bylo dosaženo hlavně novým komprimačním algoritmem který LZX používá. To sebou nese i jeden trochu nepříjemný důsledek - pokud se pokusíte rozarchivovat archiv vytvořený LZX pomocí LhA neuspějete. Na druhou stranu je LZX stejně jako LhA shareware, a tak není problém získat jeho poslední verzi z Aminetu, nějaké BBS, nebo z PD disků. Trochu jiná situace nastane, když zkusíte použít k dekompresí LhA archivů (algoritmy -lh1- a -lh5-) LZX. Nejen že je LZX dokáže rozbalit, ale dokonce to provede rychleji (o 25-35%) než samotné LhA. Tady jsem ovšem narazil na jeden problém - když jsem použil k dekompresí příkazu -x-, pokusilo se LZX provést dekompresí i s cestami k souborů. Ty se však nepodařilo vytvořit, a místo cest se vytvářely soubory se jmény jako "SmallBenchAppsDirectoryOpus.info" (používají se obrácená lomítka). Je ovšem fakt, že rozbalování LhA souborů pracuje pouze u registrované verze LZX, a pokud máte LhA archivy, máte pravděpodobně také vlastní program.

Existuje i na ...
Jednou z dalších obrovských výhod LZX je, že kromě verze pro Amigu se paralelně vyvíjí i verze pro MS-DOS, Windows a UNIX. Tím vznikne jakýsi univerzální archiver, který bude použitelný prakticky na jakémkoliv počítači se kterým můžete přijít do styku. Tím by mohl konečně vzniknout jakýsi standard co se týče archivace, a zabránilo by se situacím, kdy si nahrajete například moduly původně psané na PC a doma zjistíte, že nemáte UnARJ...

Ovládání
Jak již bylo řečeno, ovládá LZX přibližně stejné funkce jako LhA. Některé příkazy na první pohled chybí, ale jsou obsaženy buď v příkazu který se jmenuje jinak, nebo jich lze dosáhnout pomocí nastavení. Pro pořádek tedy uvedu alespoň ty nejpoužívanější: přidávání souborů do archivu (můžete použít i rychlejší způsob, kdy se soubor k archivu pouze připojí bez komprese), rozbalení archivu, mazání souborů v archivu, spojování několika archivů do jednoho.
Pokud máte některý z novějších modelů Amigy s procesorem 68020 nebo vyšším, můžete použít tu verzi LZX, která je pro váš procesor optimalizovaná, a tudíž lépe využívá jeho možnosti. Tím samozřejmě dosáhnete dalšího zrychlení komprese.
Je také velká škoda, že se k LZX nedodává přímo nějaké GUI, protože zadávat příkazy z Shellu je přece jen trochu nepohodlné. Jistě se nějaké to grafické rozhraní dříve nebo později objeví, ale určitě by bylo lepší, kdyby něco takového napsal sám autor LZX.
Jako jednu z mála nevýhod LZX vidím jeho poměrně velkou paměťovou náročnost. Pro kompresi potřebuje LZX asi 500 KB paměti (včetně sebe samého a zásobníků), pro dekompresí už jen 175 KB. Při pokusech o komprimování některých rozsáhlých adresářů kdy se LZX ukončilo s hlášením o nedostatku paměti, LhA poklidně začalo s kompresí. Určitou pomocí může být přesměrování T: na disk, ale v některých případech nepomáhá ani to.

Rozhodněte se sami
Je možné, že ve chvíli, kdy čtete tento článek, je již na světě nová verze LZX. Pokud autoři dodrží vše co slibují, pak by se měla objevit XPK knihovna s algoritmem LZX, a rovněž by měl vzniknout program, který by umožňoval kompresi celých disků, podobně jako DMS. Prozatím sice LZX chybí některé vymoženosti, které se za ta léta objevily u LhA, jako například vytváření samorozbalitelných archivů, ale už teď bych doporučil LZX spíše než LhA, které je sice velmi rozšířené, ale přece jen překonané.

Program Komprimovaná velikost Doba komprese (sec) Doba dekomprese (sec)
LZX 1.20r -9 717950 72.32 1.95
LZX 1.20 -3 733342 20.33 1.95
LZX 1.20 -2 738318 18.08 1.95
LZX 1.20 -1 751036 16.54 1.97
Shrink 1.1 865286 55.06 61.58
Zip -9 900980 38.20 6.63
LhA 1.38e -2 909071 25.57 2.69

(Původní velikost: 1580029 bytů)

Lzx

Hodnocení: 9 z 10
+vysoká rychlost
+velmi účinná komprese
+ široké možnosti nastavení
+ možnost dekomprese LhA archivů
- při komprimaci velkého poctu souborů, prudce roste paměťová náročnost
- v originálním archivu chybí GUI
Autor: Jonathan Forbes
Cena: shareware


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing