Amiga 1200 Surfer Pack

Jiří Brossmann

V současné době je nepopulárnějším tématem Internet. Většině lidí se zdá, že je to cosi, k čemu se dostane jen pár vyvolených. Jak dokazuje Surfer Pack, nemají pravdu.

Po dlouhé době se opět pracuje na nové Amize. Jelikož je však vývoj záležitost dlouhodobějšího charakteru, snaží se Amiga Technologies získat maximum z toho co již má hotové tj. z Amigy 1200. Proto se objevil Magic Pack, který měl ukázat, že Amiga ještě zdaleka nepatří do koše a ze stejného důvodu je nyní na trhu Surfer Pack, který má ambice stát se pro mnoho běžných uživatelů prostředkem, umožňujícím připojení k Internetu.

Hardware
Podobně jako Magic Pack, je i Surfer Pack postaven na Amize 1200 s pevným diskem, který je však oproti Magie Packu větší (260 MB - 2.5"). Jelikož programy spolupracují s MUI, které má poměrně vysoké paměťově nároky, doporučil bych kupovat Amigu přímo s nějakou turbokartou. Není to podmínka - programy pracují i bez ní, ale jejich rychlost pak není nijak závratná.

Software
Kromě programů pro přístup na Internet obsahuje Surfer Pack také všechny užitkové programy z předchozího Magie Packu (Personal Paint, Wordworth, Data Store...). V balení nejsou obsaženy hry, avšak ani program Scala MM300. Programy jsou předinstalovány přímo na disku Amigy. To sice odstraní případné problémy při instalaci, ale na druhou stranu je vždy dobré mít i instalační diskety, pokud se například rozhodne pro výměnu disku, nebo si něco omylem smažete. Proto doporučuji před započetím práce si všechny programy zazálohovat. Velkým zklamáním pro mě rovněž bylo, že Magie User Interface (MUI), který je dodáván spolu se Surfer Packem, není registrován. Jsou uvolněny pouze základní funkce (je jich snad ještě méně než u sharewarového balíku na Aminetu) a pokud by snad někdo chtěl využívat všech možností MUI, musí si ho zaregistrovat přímo u autora. Omezení se sice týkají pouze nastavení vzhledu programu, ale myslím, že dodávání neregistrovaného sharewaru spolu s profesionálními programy je trochu zvláštní.

Instalace
Surfer Pack je původně určen pro západoevropský trh. Uživatelé mají po koupi této Amigy k dispozici zdarma 100 hodin přístupu na některý ze serverů firmy IBM, jejichž seznam s telefonními čísly je součástí baleni. Amiga Technologies však nemá dohodu s českým zastoupením firmy IBM, a tudíž tyto hodiny zdarma u nás nevyužijete. K Amize se rovněž standardně dodává modem 14.400 Bd. Modem však u nás není homologován a tudíž prozatím nebude firmou ESCOM s balením dovážen (předběžná cena v tabulce je tedy uvedena bez modemu).
Při testování softwaru jsme se připojovali na server firmy SpiNet a zde se objevil další problém. Instalace, která je na disku, je upravena pro servery IBM. Jelikož majitel Surfer Packu není stálým zákazníkem IBM, je mu po zavolání přidělena dynamická adresa, kterou si startovací program zjistí po propojení modemů. Pokud si však zajistíte konto na některém z tuzemských serverů, bude vám přidělena stálá (statická) adresa. S tímto však originální program nepočítá.
Dalším problémem může být to, že Surfer Pack používá pro připojení staršího protokolu SLIP. O zavedení SLIPu je většinou potřeba požádat u provozovatele serveru, jelikož standardně bývá zaveden novější protokol PPP.
Proto bylo potřeba upravit startovací program (a to dosti radikálně), abychom se vůbec připojili k redakčnímu kontu. Po těchto několika počátečních problémech už vše fungovalo bezvadně a se sítí žádné další problémy nenastaly.

Surfer Pack
O programech Magie Packu se již v AMIGA Review psalo, takže se podíváme pouze na programy, které souvisí s Internetem. Na disku jsou všechny důležité programy: AmFTP (program pro transfer souborů), MindWalker (WWW prohlížeč), Voodoo (mailer - program pro čtení a odesílání pošty), IRC (přímé konference několika uživatelů) a několik menších programů jako je Telnet (připojení k UNIXovým serverům) či Finger (výpis informací o uživateli). Programy na mě působily dojmem, že se jedná o jakési vývojové verze, které, ač na první pohled vypadají velmi lákavě, mají ještě některé nedostatky. Jejich stabilita není právě nejlepší (FTP a Voodoo se občas zhroutí) a některé funkce nejsou ještě kompletní (například u MindWalkeru se mi nepodařilo zjistit, jak uložit nebo vytisknout aktuální stránku). I po zhroucení programu a restartu počítače lze však bezproblémově obnovit spojení programem Restart.
Přes některé nedostatky jsou programy na poměrně vysoké úrovni a umožňují velmi pohodlný přístup ke všem základním funkcím, které jsou na Internou potřeba. Rozeberme si je teď podrobněji.

AmFTP
Často je potřeba přenášet jeden, nebo i několik souborů. K tomu slouží program FTP. AmFTP se mi zdál být ze všech programů Surfer Packu asi nejpropracovanější, a i když se občas zhroutí, pracuje se sním velmi pohodlně. Kromě vlastního přenášení podporuje také nástroje pro jednoduché operace se soubory jak na lokálním, tak i vzdáleném disku (přejmenování souboru, jeho smazání, prohlížení atd.). Prohlížení souborů pracuje se systémovým programem Multiview, takže můžete nejenom prohlížet textové soubory, ale také zobrazovat obrázky prakticky libovolného formátu nebo přehrávat samply. Velmi příjemně mě překvapily možnosti označování souborů a adresářů. Myší můžete označit jeden nebo několik souborů (bohužel nefunguje označování se stisknutým SHIFTem - při označení více souborů je možné jen přejet myší se stisknutým tlačítkem přes několik souborů pod sebou) nebo použít funkce "Batch". Označíte soubor který chcete přenést a kliknete na gadget "Batch", který otevře requester se seznamem již označených souborů (to vysvětluje absenci postupného označování). Nejlepší na této funkci ovšem je, ze umožňuje procházet diskem a označovat naprosto libovolné soubory, které pak můžete přenést najednou. Další pěknou funkcí je podpora ADT. Nejčastěji se asi budete s AmFTP pohybovat po Aminetu. To je adresář na některých serverech, ve kterém jsou programy a data pro Amigu (několik "Aminetů" je již v AmFTP přímo předdefinováno). Podpora ADT vám pak umožňuje procházet tzv. RECENTEM, ve kterém jsou odkazy na soubory nahrané na Aminet za posledních sedm dní. Ke každému souboru si můžete prohlédnout krátký dokument, nebo jej přímo stáhnou na svůj disk. Nemusíte se tak pracně "prohrabávat" stovkami souborů, čímž ušetříte poměrně hodně času. Z dalších stojí za zmínku možnost pokračovat v přenosu i po přerušení spojení (pokud vám například vypadne telefonní linka), kdy se AmFTP automaticky znovu připojí na server ze kterého jste přenášeli a přenos dokončí.

MindWalker
MindWalker je jednoduchý prohlížeč souborů v HTML formátu. Umožňuje snadno a v rámci možností také rychle, procházet WWW stránky na Internetu. Jeho funkcí není mnoho a některé chybí. Jak jsem se již zmínil, není možné z tohoto programu aktuální stránku nijak vytisknout nebo uložit. Na nástrojové liště je ikona k tomuto určená, ale je nefunkční. Jistým řešením je vytáhnout soubory z adresáře "Cache", do kterého se ukládají, ale to je opravdu krizové řešení. Pokud byste chtěli vytvářet vlastní WWW stránku, můžete si ji sice pomocí MindWalkeru zobrazit přímo z lokálního disku, ale musíte přitom použít URL adresu "file://". Možná by neškodilo, aby podobná funkce byla přístupná přímo z menu. Jinak program pracuje spolehlivě. Oproti AMosaicu, se kterým jste se již mohli v AR setkat, umožňuje MindWalker zastavit načítání stránky, což je funkce velmi užitečná.

Voodoo
Jakmile se jednou připojíte na Internet, začnete využívat kromě stahování souborů také elektronickou poštu. K tomu, aby to pro vás byla práce co nejpříjemnější, slouží Voodoo. Musím zde bohužel zopakovat své zklamání z úvodu, protože Voodoo je rovněž neregistrovaná verze sharewarového programu. To sice poněkud snižuje jeho možnosti, ale i verze v Surfer Packu toho poměrně mnoho dokáže. Přišlé dopisy (maily) se zobrazují v malém okně nahoře. Pod ním je několik ikon pro rychlé operace a ještě níž je okno s vlastním obsahem mailu. Do tohoto okna se však nezobrazují jen textové soubory, ale také obrázky, nebo symbol přehrávání samplu, protože všechny tyto soubory můžete ke svému mailu připojit podle normy MIME. Program opět používá datatypy, takže je možné použít prakticky libovolný formát. Ve verzi pro Surfer Pack je však jedno omezení ke svým mailům můžete připojit pouze jeden soubor (u prohlížení samozřejmě toto omezení neplatí). Velmi jednoduché je rovněž Uudecodování mailů. Stačí najet na příslušnou položku v menu a připojený soubor se z mailu "vyextrahuje". Funkce která mi chybí je automatické roztřídění mailů do složek. Takto musíte všechny maily ručně přetřídit. Rovněž v adressbooku by mohlo být více položek než jen jméno, E-Mailová adresa a poznámka.

AmIRC
Pomocí AmIRC se můžete připojit k některému z mnoha IRC serverů, na kterých se "schází" velké množství diskuzechtivých uživatelů. Tak jako v AmFTP a MindWalkeru, jsou i u AmIRC předdefinovány některé adresy, na kterých se můžete pobavit s lidmi z celého světa. Připojení je velmi jednoduché a rovněž ovládání se použitím GUI značně zjednodušilo. Nemyslím si ovšem, že by právě IRC bylo tou nejvyužívanější službou. Uvážíme-li totiž poplatky za telefon a za využití Internetu, pak je to opravdu velmi drahá zábava. Program je pro začátečníka trochu nepřehledný, ale dá se s ním poměrně rychle naučit pracovat.

Ostatní programy
Kromě uvedených programů, lze v Surfer Packu nalézt také několik menších programů. Za nejdůležitější považuji Telnet, který během testování pracoval bez chyby, snad až na občasné problémy s typem terminálu. Ani s ostatními programy (Ping, Finger, atd.) žádné problémy nebyly.

Dokumentace
Věc, která se na Surfer Packu vyloženě nepovedla je dokumentace. Nemyslím tím běžné příručky k programům Magic Packu, ale útlou knížku uvádějící do problému Internetu. Obrázky jsou hrozné mazaniny, ze kterých se nedá nic vyčíst, text je občas mírně našikmo a na některých stránkách jsou vidět skvrny podobné těm, které vznikají při xeroxování. Nemyslím si, že by německý manuál někomu nějak výrazně pomohl, protože už jeho vzhled každého odradí. Dokumentace k vlastním programům Surfer Packu je přístupná na disku ve formě AmigaGuide souborů, do kterých můžete kdykoliv nahlédnout. Myslím, že toto řešení je lepší, než tisk něčeho jen vzdáleně podobného manuálu.

Závěr
Surfer Pack není špatná myšlenka, ale zdá se mi, že je šit příliš horkou jehlou. Programy jsou většinou první verze sharewarových programů, takže mají ještě poměrně mnoho chyb. Voodoo občas spadne při změnách velikostí okna, AmFTP havaroval za zcela nedefinovaných podmínek. A takových chyb je v programech poměrně dost.
Přes všechny tyto nedostatky si myslím, že Surfer Pack je poměrně dobrý nápad. Pokud bude upraven spouštěcí program, mohl by se stát opravdu "bránou" do Internetu i pro naše uživatele. Kromě chyb ve vlastních programech totiž funguje bezvadně a umožňuje jednoduché využití všech funkcí Internetu. Pokud tedy chcete mít k Internetu snadný přístup, pak je Surfer Pack pro vás to pravé.

Poznámka: Firma ATLANTIDA ve spolupráci s firmou SpiNet již usilovně pracuje na úpravě Surfer Packu pro české uživatele. V době kdy čtete tenhle článek, bude zřejmě již vše připraveno a vy budete moci využít 3 hodin přístupu zdarma (viz. inzerce.fy. SpiNet).

A1200 Surfer Pack

Hodnocení:  z 10
Výrobce: AMIGA Tech.
Cena: 19.200,- Kč
Zapůjčil: ATLANTIDA

+

snadné ovládání; uživatelský velmi příjemné ovládání

-

některé programy jsou nestabilní; nutno upravit startovací program; chybí instalační diskety, manuál


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing