HP LaserJet 5L

Pavel Čížek, Lenka Eslerová

Opět se na stránkách AMIGA Review setkáváme s tiskárnou firmy Hewlett Packard...

Tentokrát se jedná o laserovou tiskárnu LaserJet 5L - poměrně novou a relativně levnou zástupkyni plnohodnotných laserových tiskáren (nikoli GDI a spol.).

Technické údaje
V současné době lze vysledovat trend stálého zlevňování laserových tiskáren - objevují se nové, poměrně levné typy, jejichž schopnosti však nejsou nijak malé. HP LaserJet 5L, je jednou z nich. Jedná se o nejmenší z tiskáren nejnovější řady LJ5, která je určena pro použití v domácích podmínkách a malých kancelářích.
Při výběru tiskárny sc v první řadě řídíme jejími technickými parametry, začněme tedy jimi.
Pro běžné textové dokumenty zatím postačuje rozlišení 300 dpi, chcete-li však v přiměřené kvalitě kombinovat text s grafikou, je vhodné rozlišení alespoň 600 dpi. HP LaserJet 5L poskytuje rozlišení 600 dpi při rychlosti tisku 4 snímky za minutu. Kromě vysokého fyzického rozlišení kvalitu tisku zlepšuje technologie REt, to jest vyhlazování oblých hran.
Na to vše tiskárně stačí dobře známý procesor MC 68030 na 25 MHz a 1 MB paměti. Zdá se vám to málo? Technologií REt se provádí dost účinná komprimace dat v paměti a tím se zajišťuje, aby pro běžné tiskové úlohy při rozlišení 600 DPI onen 1 MB paměti postačil. Chtěl bych však upozornit. že při tisku komplikovanějších dokumentů pomět stačit nebude a při tisku přes systémové ovladače jinou možnost snížení nároků nu paměť (např. použití HPGL jazyka) nemáte. Pokud tiskárně pomět nestačí, ohlásí chybu a dle vlastních nastavení si automaticky sníží rozlišení na 300 DPI nebo provede jiné "ošizení" kvality tisku tak, aby s pamětí stačila, popř. vytiskne jen část stránky. Pokud jste náročnější, lze tiskárnu rozšířit paměťovou kartou dále až na 9 MB (rozšíření je však drahé).
Kvalitu tisku pozitivně ovlivňuje ultra-jemný toner. Vzhledem k tomu, že se u této tiskárny nepředpokládá příliš velké tiskové zatížení (například při práci v síti), je kapacita toneru asi 2500 stránek. Zároveň s tonerem se mění i válec (jak je tomu u HP obvyklé), proto u této tiskárny vycházejí náklady na 1 stránku mírně vyšší než průměr. Při domácím použití však jistě vždy nepotřebujeme dopisní kvalitu tisku, takže lze využít Econo Mode, který sníží spotřebu toneru asi na 50%.
Důsledkem snahy o maximální snížení ceny je mimo jiné absence všech rozhraní kromě paralelního (sériové, infračervené, slot pro postskriptový modul), což ovšem většina domácích uživatelů nebude pokládat za problém.

První dojmy...
Již při přenosu tiskárny nás zaujala její relativně nízká hmotnost. Po vybalení nás příjemně překvapily také malé rozměry, které ji rovněž zvýhodňují při domácím použití. Příčinou je netradičně pojatý design tiskárny (viz obrázek), využívající ne příliš obvyklý svisle umístěný podavač.
Rychle jsme zjistili, že tiskárna nemá žádný ovládací panel, stejně jako její předchůdkyně 4L; veškeré ovládání bylo omezeno na jedno tlačítko a tři kontrolky. Tlačítko univerzálně shrnuje nejběžnější úkony - podrobněji viz dále. Zmíněné tlačítko je skutečně jediné, tiskárna nemá ani vypínač; zapíná se automaticky po příchodu příkazu k tisku z počítače, případně při manipulaci s tiskárnou, vypíná se rovněž automaticky po 15 minutách nečinnosti.
Za nedostatek považujeme fakt, že bez papíru v zásobníku hlásí tiskárna chybu (to je v pořádku), což ovšem zabrání vypnutí. Přičteme-li k tomu skutečnost, že zásobník vyčnívá i s papíry mimo prostor tiskárny, zjistíme, že není možné dobře tiskárnu zakrýt na ochranu proti prachu, aniž by došlo k pomačkání papíru.
Ostatní operace s tiskárnou (výměna toneru, rozšíření paměti) jsou nenáročné, intuitivní, snadno zvládnutelné i začátečníkem, jak je u tiskáren HP dobrým zvykem.
Při prvním pokusu o tisk nás mile překvapila rychlost tisku první stránky u této tiskárny neprobíhá žádné počáteční zahřívání ani Self Test a především nehlučnost tiskárny; 5L totiž nemá větrák.

Spolupráce s Amigou
Ze zmíněné nepřítomnosti ovládacích prvků vyplývá nutnost ovládání tiskárny přímo z počítače. A nejen ovládání, ale také všechny chyby jsou uživateli sdělovány prostřednictvím počítače. Nejen s touto tiskárnou se dnes standardně dodává software pro Windows a MS-DOS, s jinými počítači výrobci patrně nepočítají...
Vyvstává tedy otázka, jak zařídit komunikaci tiskárny s naší Amigou. Bohužel musíme konstatovat, že možnost předávání chybových hlášení z tiskárny do počítače nelze v současné době použít. Chybu uživatel pozná podle blikající oranžové kontrolky, na příčinu však musí přijít sám (to není tak velký problém - obvykle jde o chybějící papír v podavači, zaseknutí papíru v tiskárně apod., což lze zjistit jedním pohledem).
Jak dopadá vlastní tisk? Vzhledem k tomu, že tiskárna používá jazyk PCL 5e (tj. stejný jako tiskárny řady 4), lze u všech programů bez problémů využít stávající ovladače. Na Internetu jsme našli dva systémové ovladače, které podporují tisk včetně hustoty 600 dpi. Jeden z nich dobře tiskne i blízko okrajů papíru (zde většina ovladačů nechává poměrně velký prostor pro posunovací kolečka a uchycení papíru). Při výběru systémového ovladače doporučujeme volbu driveru umožňujícího kompresi dat před přenosem do tiskárny. Při 600 DPI již totiž přenos dat může výrazně prodloužit dobu potřebnou k vytištění stránky. I pro PageStream 2.2 existovaly ovladače pro tiskárny HP LJ 4, které vyhověly i při použití s tiskárnou 5L. Podobně tomu bylo s ovladači dodávanými s WordWorthem 4SE v rámci PrintManageru.
Pomocí systémových preferencí nelze nastavit všechny parametry tisku (například EconoMode nebo znakovou sadu). To považujeme za závažný nedostatek, neboť systémové ovladače předpokládají, že tiskárna má potřebnou znakovou sadu již nastavenou. Zde nám mohou pomoci programy nahrazující HP Explorer či HP Status Window, což jsou programy sloužící k nastavení parametrů tiskárny a monitorování její činnosti. Opět lze použít i programy pro tiskárny třídy HP LJ 4: za všechny jmenujme například HP 4L Setter v 2.0 (který ovšem potřebuje MUI) a HP Control od Guido Mersmanna - obojí je shareware, dostupný na Aminetu.

Něco dobře, něco ne...
Jak již bylo řečeno, tiskárna tiskne kvalitně, potichu a poměrně rychle, na rozmanité druhy papíru (od běžného kancelářského papíru až po tuhý kartón či obálky, tj. na papíry gramáže asi od 70 do 160 g/m2). Pro papíry vyšší gramáže sc používá přímý průchod papíru tiskárnou, při němž se příliš neohýbá a zároveň nehrozí zaseknutí papíru v tiskárně. Za celou dobu testování k zaseknutí papíru nedošlo tato tiskárna je oproti dřívějším typům méně citlivá na kvalitu papíru, což je příjemná skutečnost.
Papír se vkládá do hlavního zásobníku o kapacitě 100 listů, k dispozici je rovněž "manuální podavač".
S podavačem jsme však měli největší problémy. První vadou na kráse je takt, že ve skutečnosti má tiskárna pouze jediný podavač, do něhož v témže místě ústí dvě šachty, tvářící se navenek jako dva oddělené podavače. Důsledkem byly problémy v případě manipulace s papírem těsně před tiskem - docházelo k nabrání papírů z obou zásobníků zároveň. K podobnému problému docházelo i v případě hlubšího zasazení papírů do manuálního podavače. Papíry proto vkládejte pouze lehce, bez použití síly.
Další problém vznikl při tisku na menší formát papíru. Papír je totiž nutno vkládat do středu podavače a tiskárna tedy musí vědět, že se bude tisknout na užší papír. V případě práce pod Windows je toto nutno nastavit v preferencích ovladače - pro Amigu musíme použít některý ze zmíněných programů pro nastavování parametrů tiskáren. A to je zase práce navíc (u starších modelů se velikost stránky nemusela nastavovat, tisklo se totiž k jednomu z okrajů) - samozřejmě se tím nemusíte trápit, budete-li tisknout pouze na formát A4. U Amigy navíc není možno nastavit vlastní formát papíru (používáte-li systémové ovladače), musíte využít některý z deseti přednastavených formátů.

Závěr
Testovaná tiskárna je určena pro méně majetné uživatele, kteří požadují vysokou kvalitu tisku při menších množstvích tištěných dokumentů. Její původní cena byla nižší než 20 tisíc Kč, v současné době ji lze získat za cenu okolo 23 tisíc Kč (včetně DPH) - na zvýšení ceny měla vliv obrovská poptávka po této tiskárně (!) a také nehoda ve výrobním zařízení. Tato tiskárna má relativně dobrý poměr cena - výkon. Konkurence však nespí, levné tiskárny 600 DPI připravuje i Minolta...
Na závěr si neodpustíme ještě jednu osobní poznámku k ovládání této tiskárny: typ tiskárny zbavený veškerých ovládacích prvků příliš nevyhovuje. Je totiž otázkou, nakolik efektivní je ovládání tiskárny přímo z počítače; chcete-li například zapnout EconoMode, je nutno vyvolat příslušný program, v něm příslušné okno a po změně nastavení poslat data do tiskárny. Oč rychlejší je tatáž akce provedená na ovládacím panelu některé ze starších tiskáren! Uvažovali jsme také o možných řešeních - není například problém zajistit, aby se pomocí dvou "horkých kláves" provádělo například přepínání EconoMode nebo znakové sady tiskárny. Příkazy PCL jazyka jsou totiž kombinací ASCII znaků a ESCape sekvencí - vše ostatní již je schopen obstarat příkaz echo, přesměrovaný na paralelní port. Toto je možným řešením pro uživatele, kteří nemají k dispozici výše zmiňované komunikační programy. Zkušení uživatelé si tedy snadno poradí, začátečníci snad mohou doufat, že někdo poradí jim - obáváme se totiž, že v závěru uvedené alternativní postupy budou pro ně poněkud nepřijatelné.

Technické parametry:
Model: HP LaserJet 5L
Tisková metoda: laserový tisk
Rychlost: 4 stránky/min., výstup první strany za 20 s
Rozlišení: 600 x 600 dpi, REt
Komunikační jazyk HP PCL 5
Rozhraní: vysokorychlostní paralelní
Paměť: 1 MB s HP technologií rozšíření paměti MEt. Max. 9 MB.
Písma: 26 vestavěných vektorových písem TrueType
Papír: zásobník na 100 listů, síla 60 až 105 g/m2 do zásobníku, 60 až 163 g/m2 do předního vst. otvoru
Rozměry papíru: nastavitelné v rozmezí 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
Oblast tisku: Levý/Pravý okraj: 6.4 mm; Horní/Dolní okraje: 4.3 mm
Využití: až 4000 stránek za měsíc
Toner: tonerová kazeta s jemným tonerem typu "vše v jednom"; průměrná kapacita 2500 stran při 5% pokrytí - EconoMode spotřebovává až o 50% méně toneru
Spotřeba energie: 6 W / tisk 100 W
Rozměry v mm: 336 x 312 x 225
Hlučnost: maximálně 50 dB
Váha: 7.13 kg
Záruka: 12 měsíců

HP LaserJet 5L

Hodnocení: 8,5 z 10
Výrobce: Hewlett Packard
Cena: cca. 23 500,- Kč
Zapůjčil: HP ČR

+

rychlý a tichý tisk, kvalitní tisk za relativně nízkou cenu, malé rozměry tiskárny

-

problémy s podavačem, málo paměti pro komplikované tiskové úlohy


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing