LightWave 3D v4.0

Ondřej Zajíc

Program pro profesionální zpracování 3D animací a speciálních efektů

Současný trh s programy zabývajícími sc 3D grafikou a animací je přeplněn konkurencí. Můžete si vybrat mezi programy jednoduchými, složitými, drahými a lacinými.
Rád bych Vás seznámil s programem jedinečným nejen svými možnostmi, ale i cenou. V současné době je LightWave na trhu ve verzi 4.0, která navazuje na svého úspěšného předchůdce v3.5. Program dále podporují výrobci svými produkty např.: WaveMaker v2.0 určený pro kvalitní animace firemních log, Sparks jako particle system a Impact jako doplněk fyzikálních zákonů. V programu Impact můžete přiřadit jednotlivým objektům jejich hmotnosti, materiály a pro celou scénu definovat síly běžné v reálném prostředí života.

Historie
Program vznikl jako součást balíku VideoToaster od firmy NewTek. určeného pro zpracování video obrazu, paint a střih. Tehdy se jmenoval LightRave 3D a byl pouze v NTSC verzi. Po roce byl přepracován pro PAL verzi Amigy již pod názvem LightWave. Pro veliký zájem byl později přeprogramován na operační systémy Windows, Windows NT v případě počítačů PC-AT a Alpha nebo Irix v 5.0 a vyšší v případě počítačů Silicon Graphics. O skutečných kvalitách programu hovoří i to, že jej používají nejznámější světové animační firmy např.: Amblin. Westwood, Area51, ComputerCafe a Fusion Films a byly v něm vytvořeny filmy: Cyber Jack, Babylon 5, SeaQuest DSV, Robocop - seriál, Hercules, StarTrek, The X-Files atd.
Pro Amigu jsou dodávány dvě verze programu - podle toho, zda Váš počítač disponuje matematickým koprocesorem (FPU), či ne. V případě využití FPU renderuje LightWave až 10-krát rychleji.
Nároky na paměť, rychlost počítače a samotná technologie výpočtu:
Při instalaci z originálního CD-ROM lze vybrat instalaci celého programového balíku (cca. 80 MB) nebo pouze programu bez textur, objektů a demoscén (cca. 3 MB).
Program je založen na technologii zvané RayTracing, kombinovanou s technologií phong shading, která funguje na vyslání paprsků na objekty při zachování veškerých fyzikálních zákonů, jako jsou stín, odraz a lom světla. Tato technologie je však velmi náročná na paměť a rychlost počítače. Samotný program se dělí na dvě části: layout a modeler. Layout slouží k sestavě scény, přidání materiálové definice objektům, osvětlení a samotný výpočet obrázku či animace na disk počítače. Modeler vám naproti tomu nabízí velmi kvalitní modeling objektů při použití těch nejmodernějších technologií dostupných pouze na nejvýkonnějších grafických stanicích, jako jsou SoftImage3D a Alias Power Animator. Program dále nabízí připojení tzv. plug-ins, což je další programová podpora. Takto lze například k programu velmi jednoduše přidat generátor blesků, vlasů, reálných pohybů, úpravy výsledných obrázků atd. Velmi důležitá je také nabídka silového renderingu při použití max. 1000 procesorů nebo celých stanic najednou a to na libovolné platformě, přičemž mohou být počítané celé scény - max. 16 nebo jen jednotlivě obrázky. Scéna může obsahovat max. 1000 textur, objektů a světel. Velikost renderovaných obrázku je od 16* 16 do 8000*8000 pixelů při počítání na filmový pás. LightWave dále nabízí načítání a ukládání obrázků v mnoha formátech, včetně formátu Cineon pro zápis na film a formátu YUV pro nejmodernější zápis přímo do složek komponentního videa Betacam.
Obrovská síla programu spočívá také v inverzní kinematice využitelné při animování i těch nejsložitějších pohybů jako jsou například pohyby lidské. Samozřejmostí je také 3D morphing dvou a více objektů, které je však ovlivněno stejným počtem bodů a polygonů morphovaných objektů, což je ovšem pochopitelné. Animování je řešeno revoluční metodou animačních křivek envelopes založených na spline nebo lineárním přechodu mezi klíčovými snímky. Tyto křivky lze opakovat, prodlužovat čí zkracovat noho určit plynulost přechodu mezi klíčovými snímky. Editovat lze jak pohyb, tak i rotaci v osách H, P, B. Program nabízí hierarchické uspořádání objektů pomocí funkce parent, což v praxi znamená, že na jednom objektu mohou být závislé objekty další, které však mohou dále vykonávat svoje pohybové funkce.

Program layout
LightWave vám nabízí několik interaktivních pohledů na scénu a jeden pohled kamery, u kterého můžete volně nastavovat ohniskovou vzdálenost a jiné atributy reálné kamery včetně přesné definice typu filmu. Layout je přehledně rozdělen do menu (nabídek) umístěných na horní liště programu. Pozice a rotace objektů a světel je naproti tomu umístěno na liště levě. Práce s klíčovými snímky a inverzní kinematikou je umístěno na liště spodní.
Nabídka "scene" vám umožňuje editování animací pomocí animačních křivek envelopes, kvalitu zobrazení jednotlivých objektů a jejich rozdílnou barevnost v layoutu, (jen v případě platformy PC) stavu volně paměti a další informace o scéně.
V nabídce "objects" jsou veškeré atributy objektů, morphingu, skeletonů atd. Můžete vybrat, zda má zvolený objekt přijímat nebo vrhat stíny. Určit viditelnost ve vzdálenosti od kamery, v mlze a další atributy. Je zde také nabídka displacement map, která určuje tvar objektů podle zvoleného obrázku nebo jedné ze dvou 3D matematických textur. Takto lze velmi jednoduše vytvořit vlnící se vlajku pomocí animačních křivek envelopes.
"Surfaces" nabídka určuje přiřazení povrchu pro část nebo celý objekt. Na výběr máte mnoho atributů, jako jsou např.: barva, svítivost, lesklost, vyleštěnost, odrazivost, průhlednost, plasticitu a lom světla v povrchu. Nastavit lze také viditelnost hran a rozzáření povrchu. K aplikaci 2D textur můžete vybrat z pěti druhů promítání podle typu objektu a osy vlastního promítání. K dispozici máte také deset matematických "procedurálních" textur, které jsou všechny animovatelné. Za zmínku stojí například "fractal noise" vhodný jak k odleskům na kovových objektech, tak i k mlhavým efektům, kouřům, ohňům.
Nastavení světel je v tomto programu skutečnou lahůdkou. Vybrat můžete ze světel vzdálených, bodových a kuželových, přičemž jejich intenzitu a velikost stínu lze animovat envelope křivkami. Lze také simulovat efekt tvořený kamerou při pohledu na světelný zdroj tzv. lensflare efekt, pro který je možno nastavit intenzitu, velikost, rotaci, elipsovitost a prostorovou reflexi. Světla mohou vrhat stíny raytrace pro výpočet stínu z poloprůhledných objektu nebo shadow map pro měkké stíny, přičemž veškeré parametry lze animovat v čase.
Nabídka "kamera" vsím umožní realistické nastavení kamery včetně field renderingu, motion bluru, particle bluru na částice, stupně anti-aliasingu a depht of field - ohniskovou vzdálenost. Mlhu, barvu pozadí. obrázek nebo sekvenci obrázků na pozadí či popředí, barevnost přechodu v pozadí, glow zářící efekt a plug-ins pro pozdější úpravu obrázků lze definovat v nabídce "efects". Velikost mřížky v půdorysu, viditelnost overscanu při video produkci, viditelnost hranic mlhy, viditelnost obrázku v pozadí layoutu a další užitečné funkce se nastavují v "Option". Poslední nabídkou je ScreamerNet, umožňující podporu sítového renderingu (viz.výše).

Program modeler
Můžete si vybrat, zda začnete modelovat ze základních geometrických objektů, jako jsou: koule, kvádr, kužel nebo přímo pomocí bodového modelování vytvářením jednotí. polygonů a když vám ani toto nestačí, LightWave nabízí spline modelování pro tvorbu i těch nejnáročnějších organických tvarů. Tvorbu usnadňuje možnost rozložení vaší práce do jedné z dvaceti hladin. Pohledy na objekty lze interaktivně zvětšovat a zmenšovat dle vaší potřeby. K dispozici je mnoho nástrojů pro vlastní úpravu objektů, jako jsou: rotace, zkosení hran, ohýbání, magnetismus atd. Jedním ze speciálních nástrojů je metaform, umožňující perfektní zaoblení hran objektu dle globálního úhlu vhodný zejména pro tvorbu organických těles. Pomocí již zmíněných hladin lze objekty vzájemně sčítat a odčítat, tj. řezat a přidávat. Textová podpora je v postscriptových a true-typových fontech. V perspektivním pohledu můžete nastavit typ zobrazení, zda drátově nebo vyplněné. Hloubka undo a redo funkce je ovlivněna jen velikostí paměti RAM použitého počítače. Při vytváření firemních log lze bitmapovou předlohu vložit do pozadí modeleru a jednoduše jej tak obkreslit křivkami nebo polygony. V Amiga verzi je kvalitní podpora Arexxových skriptů. V nové verzí jsme se také konečně dočkali plně systémových file requesterů.
V Amiga verzi programu je layout a modeler propojen v jeden celek a lze tak velmi snadno vzájemně přenášet objekty pro rychlou úpravu a náhledný render. Oba programy.jdou z paměťových důvodů spustit odděleně.

Externí spolupráce s kartou PAR a PVR
Pro výsledný přepis animace a rotoscoping v kvalitě Betacam 752*576*24bit vsím LightWave přímo nabízí ukládaní a načítání obrázků z karty DPS Personal Animation Recorder, což velmi zproduktivní vaši práci a zvýší kvalitu výsledné animace. V tomto případě karta ušetří potřebné MB, protože se výsledná animace ukládá přímo na autonomní disk karty. Na PC platformě je obdobou karty PAR karta PVR - Perception Video Recorder umožňující záznam až pěti hodin animací nebo živého videa.

Porovnání
Několik slov k porovnání s předcházející verzí programu (v 3.5):
Program doznal několik revolučních změn při práci s displacement mapami a animačními křivkami envelopes. Vynikající práce se světly z předešlých verze byla dotažena téměř k dokonalosti. Zvýšila se taky rychlost renderingu při počítaní odrazu a lomů světla. V programu modeler byly dopracované efekty na polygony, zlepšena práce s křivkami a povrchy. Program podporuje grafickou kartu PICCASO II a umožňuje tak nastavit větší plochu při modelování objektů, až po rozlišení 1600*1280 pixelů na SVGA monitoru.

Na závěr
Program je určen k profesionální 3D grafice a speciálním efektům a svou kvalitou je rovnocenný svým "velkým" kolegům na SGI. Za svou cenu se vám jistě investice vložené do tohoto programu brzy vrátí.
Pro:
Manuál je jedním z nejpropracovanějších,jaký byl kdy na 3D program vytvořen. Kvalita renderingu, je také velmi mile překvapující. Ovládání je velmi intuitivní a proto lze základní funkce zvládnout během krátké doby. (animovat budete již po pár hodinách stavených s tímto programem). Celkově na mě dýchá profesionalita tohoto produktu. Užitečná je také podpora tří časopisů, věnujících se VideoToasteru a LightWave a několik videokazet s ukázkami těch nejefektnějších animací. A na konec to nejlepší: Program se bude dodávat s kompletním českým manuálem, který je těsně před dokončením.
Proti:
Snad jen relativně nízká rychlost renderingu a vysoké nároky na hardware, což je ovšem u tohoto druhu programů a s ohledem na kvalitu počítaných obrázků celkem normální.

Přehled platforem pro LightWave 3D v4.0
Amiga s OS v 2.04 a vyšší, 2 MB chip RAM, 4 MB Fast RAM a CDROM
Doporučuji alespoň: 68030 50 MHz s 68882-50 MHz a 10 MB RAM
PC 486 DX2-66 MHz, Windows 3.11, 16 MB RAM, 3 MB HDD, CDROM
Doporučuji alespoň: P-100 MHz, 32-64 MB RAM, Windows NT, grafický akcelerátor
Alpha s procesorem 21064, 21 164-266-366 MHz, 32-64 MB RAM, Windows NT, rychlý graf. akcelerátor
SGI IRIX v 5.0 a vyšší, 32-64 MB RAM

LightWave 3D v4.0

Hodnocení: 9,5 z 10
Autor: NewTek
Cena: 28.000,- Kč
Typ: komerční
Zapůjčil: Syntex Tech.

+

připravuje se kompletní český manuál; originální manuál ne velmi vysoké úrovni; přijatelná cena; programu se věnuje několik specializovaných časopisů

-

relativně nízká rychlost výpočtů a hardwarová náročnost


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing