AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Modemy 14.400 bps

Jan Hlavatý

Tento článek se nezabývá popisem principů činnosti modemu, o této problematice jsme psali již dříve, ale snaží se o poskytnutí základních informací o externích modemech dostupných na našem trhu.

Do redakce jsme k recenzi obdrželi pět nejrozšířenějších typů modemů dostupných v současné době na našem trhu. Jedná se o modemy SupraFAX 14400, USRobotics Sportster Vi 14.4, Zyxel U-1496+, MaxTECH 14.4 a jeden zástupce neznačkových modemů.
V první části článku je uveden přehled modemů, se základními parametry, popisem vzhledu, ovládacích prvků a dodávaného příslušenství. V druhé části jsme se pokusili shrnout naše praktické zkušenosti s používáním těchto modemů ve spojení s Amigou a jejich chování na lince.

SupraFAX 14.4
Modem je umístěn v nevelké kovové krabičce. Na předním panelu najdeme vypínač (což usnadňuje vypínání modemu), čtyři stavové LED (OH indikátor zvednutí linky, RD - příjem dat, SD - vysílání dat, TR monitoruje stav DTR) a malý rastrový LED displej, na kterém jsou průběžně zobrazovány další informace o stavu modemu a parametrech probíhajícího spojení. Na zadním panelu je umístěn 25-pinový konektor RS-232, konektor pro připojení dodaného napájecího zdroje a konektory pro propojení telefonní linky a telefonu. K modemu je kromě zdroje dodáván i kabel pro připojení telefonní linky s redukcí na českou telefonní zástrčku, sériový kabel RS-232 (25-25) a redukce z 25-ti na devítipinový konektor RS-232. Manuál je český, univerzální pro všechny modely SupraFAX modemů a poměrně obsáhlý. Vestavěný reproduktor umožňuje nastavení hlasitosti pomocí příkazu ATL. Faxové schopnosti modemu: rychlosti 14400 - 2400 bps, protokoly ITU-TSS V.17, V.21 Channel 2. Kompatibilita faxových příkazů (software) podle Class 1 a Class 2. Kompatibilita s faxy Group 3. Modem umožňuje automatické rozeznání mezi faxovým a datovým voláním. Schopnosti modemu pro přenos dat: rychlosti 14400 - 300 bps s modulačními protokoly V.32bis, V.32, V.23, V.22bis, V.22, Bell 103/212A a ITUTSS V.21. Korekce chyb a komprese dat podle MNP 10, MNP 2-5 a ITU TSS V.42bis. Tento modem podporuje některé nestandardní služby (např. CallerID), které však zatím asi v ČR nevyužijete (protože musí být podporovány ze strany telefonní společnosti). Modem by měl podle dokumentace být schopen rozeznávat obsazovací tón. Praktické zkušenosti však ukázaly, že i po aplikaci speciálního nastavení nestandardních registrů dle přiloženého lístečku (které se navíc musí provádět po každém zapnutí modemu protože je nelze uložit příkazem AT&W) je detekce obsazovacího tónu více jak neuspokojivá a to i na digitálních ústřednách. Vzhledem k tomu že modem je homologován pro české telefonní linky je tato skutečnost jistým zklamáním. Jinak se modem osvědčil výborně, s konfigurací a provozem ve spojení s Amigou se nevyskytly žádné problémy. Zajímavým přídavkem k tomuto modemu je zajištění 10 hodin připojení na Internet zdarma firmou dovážející tyto modemy.

ZyXEL U-1496E+
Modem je umístěn v poměrně velké, ploché umělohmotné krabičce. U tohoto modelu je na přední straně 12 indikačních LED (HS, AA, CD, OH, DTR, DSR, CTS, TXD, RXD, EC, SQ, TST), přepínač data/voice a přepínač typu spojení (volající/odpovídající) při navazování spojení stiskem přepínače data/voice. Tento přepínač je velmi užitečný pokud s někým telefonujete a chcete navázat spojení modemem bez zavěšení telefonu, případně chcete opět přejít na hlasovou komunikaci. Zajímavou funkci má LED SQ - indikuje kvalitu linky. Na zadní stěně je pak vypínač, konektor napájení pro dodávaný zdroj, konektory pro telefonní linku a telefon a rozhraní RS-232. K modemu jsou navíc dodávány dva telefonní kabely, sériový kabel (25-25), redukce na 9-pinový sériový konektor a dvojice adaptérů na českou telefonní zásuvku, která umožňuje zapojit modem mezi normální telefon (s českou zástrčkou) a telefonní zásuvku. Kromě obsáhlého anglického manuálu, obsahujícího vyčerpávající popis všeho kolem série U-1496 (včetně používání VOICE funkcí modemu a příkazů fax Class 2), je dodáván i tenoučký slovenský manuál obsahující překlad části anglického manuálu (vysvětlení základních termínů, výpis S registrů a AT příkazů). Faxové schopnosti modemu: rychlost až 14400 bps, software Class 2 a 2.0, kompatibilita s faxy Group 3. Schopnosti pro přenos dat: rychlosti 14400-300, plus speciální ZyXEL mód 19200 a 16800 bps (mezi dvěma ZyXELY). Standardy V.32bis. V.32, V.23, V.22bis, V.22/Bell 212A, V.21, Bell 103 plus firemní ZyXEL. Modem je homologován pro použití na české telefonní síti a je úspěšný při detekování obsazovacího tónu a to i na analogových ústřednách. Modem umí i spoustu nestandardních funkcí, které však na českých linkách pravděpodobně nevyužijete (např. též CallerID). Zajímavé jsou VOICE schopnosti modemu - zvláště proto, že na Amigu existuje software podporující tyto funkce (k nalezení např. na Terminator BBS). Tento model (Plus) má kromě ADPCM metody komprese samplů ještě kvalitnější CELP. Tento modem se výborně osvědčil ve spojení s Amigou a existuje pro něj specifický software, patřil proto při testování k mým "oblíbeným".

USR SPORTSTER Vi 14.4
Jedná se o novější verzi USR Sportsteru 14.4 s vylepšeným designem a novým systémem hlasových služeb. Tento modem je umístěn v malé krabičce z umělé hmoty líbivého vzhledu. Na boku této krabičky najdeme vypínač a regulátor hlasitosti reproduktoru. Na zadní stěně je umístěn konektor RS232, jack pro připojení externího reproduktoru, konektory pro připojení telefonní linky s telefonem a konektor síťového adaptéru. Na přední stěně modemu je 8 indikačních LED: AA (automatická odpověď/odpověď), CD (carrier detect), RD, SD, TR (DTR), CS (CTS). ARQ/FAX a OH. Součástí balení je sériový kabel (25-9, tedy k Amize nepoužitelný), kabel k telefonu a průchozí adaptér na českou telefonní zásuvku, který lze zapojit mezi telefon a zásuvku telefonní linky. Faxové schopnosti modemu: rychlosti až do 14400 bps, software Class 1, tax Group 3. Schopnosti pro přenos dat: rychlosti 14400 - 300 bps, modulační protokoly V.32bis. V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.25, V.21 a Bell 212A/103. Korekce chyb podle V.42 a MNP 2-4, komprese podle V.42bis a MNP5. Modem je homologován pro připojení k JTS a detekce obsazovacího tónu probíhá obvykle úspěšné. Zajímavé mohou být hlasové funkce modemu, zatím však není k dispozici vhodný software na Amigu (veškerý dodávaný software je samozřejmě na PC). S Amigou funguje modem bez problémů k naší plná spokojenosti.

MAXTECH 14.4K
Tento modem je umístěn v masivní kovové krabičce. Na předním panelu je umístěno 9 indikačních LED (TST indikuje blikáním chyby v přenosu, HS, AA, CD, OH, RD, SD, TR, MR) . Na zadní straně je pak vypínač, konektor napájení, rozhraní RS-232 a konektory pro telefonní linku a telefon. Součástí balení je i jeden kabel pro připojení k lince a adaptér na českou telefonní zásuvku. Modem není za žádných okolností schopen rozpoznávat jakékoliv tóny (ani oznamovací, ani vyzvánění, ani obsazeno) a je tedy nutno detekci úplně vypnout pomocí ATX1 . To však vadí jen u automatizovaných aplikací jako je například automatické posílání FIDO pošty - a i tam by šlo tento nedostatek odstranit pomocí vhodných timeoutů (omezením doby povolené pro vytáčení před navázáním spojení). Voice služby modemu jsou kompatibilní s Rockwell AT Voice standardem příkazů. Faxové schopnosti modemu: rychlosti až do 14400 bps, software Class 1, fax Group 3. Schopnosti pro přenos dat: rychlosti 14400 - 300 bps, modulační protokoly V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.21 a Bell 212A/103. Korekce chyb podle V.42 a MNP 2-4, komprese podle V.42bis a MNP5. Výhodou tohoto modemu je především relativně nízká cena při pětileté záruce.

NoName V1414VE
K testování jsme obdrželi i jeden neznačkový modem. Je umístěn v pěkné malé krabičce z tmavě šedé umělé hmoty. Na předním panelu je pod štítkem z tmavého plexiskla umístěno 9 indikačních LED (MR, HS, AA, CD, OH, SD, RD, TR a PWR - indikátor napájení). LED jsou umístěny poměrně hluboko uvnitř, je tedy nutno se na LED dívat z vhodného úhlu, protože popisky LED jsou umístěny na plexisklovém krytu. Vypínač napájení je velmi vhodně umístěn shora v pravém předním rohu. Na pravém boku jsou dva jacky pro připojení externího reproduktoru a mikrofonu. Bohužel v manuálu není uvedeno s jakým standardem voice je tento modem kompatibilní. Na zadní straně modemu je konektor napájení pro dodávaný zdroj, konektor RS-232 a konektory pro připojení linky a telefonu. V krabici je navíc univerzální sériový kabel (25-25/9) a šňůra pro připojení k lince. Adaptér na českou telefonní zásuvku, ani český návod přibalen není. Maličký manuálek je v angličtině a obsahuje přehled AT příkazů a S registrů. Modem podporuje všechny klasické přenosové protokoly 300-14400 bps pro přenos dat s opravou chyb a kompresí dle MNP1-5/V.42bis a podporuje faxové příkazy podle Fax Class 1. Modem není schopen rozpoznávat stav telefonní linky.

Praktické zkušenosti
Na tomto místě by jistě čtenář očekával nějaký přehled naměřených hodnot rychlosti přenosu. Měřit rychlost přenosu samozřejmě možné je, problém však nastává, jestliže chcete měření skutečně objektivní. Pokud byste totiž k měření použili normální telefonní linky, narazíte na to, že parametry veřejných komutovaných linek (tedy kvalita spojení) se dost drasticky mění nejen s každým uskutečněným spojením (protože komutované linky se sestavují náhodně podle toho kde je volno), ale i během jednoho spojení (různé šumy, přeslechy z jiných linek, vytáčení cizích telefonů, někdy dokonce příjem rádia! Pokud nevěříte, zvedněte sluchátko a poslouchejte..). Jediným přijatelným řešením by v tomto případě byla speciální testovací linka s konstantním zdrojem rušení, kterou však samozřejmě k dispozici nemáme. Testování na ideální lince bez rušení také nemá smysl, protože se ani vzdáleně nepodobá reálným podmínkám. Soustředili jsme se tedy na některé jiné aspekty provozu modemu - především jakým způsobem se modem chová na špatné lince. Během doby po kterou jsme měli modemy zapůjčeny jsme je používali pro obvyklá spojení s BBS, abychom získali nějaké dlouhodobější praktické zkušenosti s jejich používáním. Nakonfigurování se ukázalo snadným u všech recenzovaných modemů. Pro připojení k telefonní síti jsme pokud možno použili prostředky dodávané k tomu kterému modemu. Trochu problematické bylo použití adaptéru pro českou telefonní zástrčku u ZyXELu, protože jsme měli starý model telefonní zásuvky, která má trochu větší poloměr zkosení vnitřních kulatých rohů, takže zasunout adaptér do zásuvky bylo trochu obtížné. Nakonec se vše zdařilo a mohli jsme pokračovat v testech. Experimentálně jsme přenášeli několikrát tentýž testovací soubor všemi modemy a pozorovali jsme citlivost modemu na rušení na lince. Většina modemů podporuje průběžnou změnu přenosové rychlosti podle kvality linky. Nejagresivněji tuto metodu uplatňoval SupraFAX, který při větším počtu chyb nekompromisně stáhl přenosovou rychlost až na 4800 bps. Průměrně byl docela problém udržet u něj rychlost na 14400 bps - výrobce evidentně sázel na jistotu. Naproti tomu ZyXEL reagoval na okamžité změny kvality signálu velice dynamicky - po stažení rychlosti byl vždy už po dvou až třech vteřinách zpět poblíž rychlosti 14400.
Jak jsme se již zmínili, měření časů u přenosu dat na klasické telefonní lince nemá smysl o nevyzpytatelnosti linek svědčí například i to, že stahování stejného 310 kB LHA archivu stejným modemem dvakrát těsně za sebou trvalo pro první stažení 3 minuty 30 sekund a pro druhé 5 minut 35 sekund! Z toho vidíte, že vynášet nějaké soudy o tom, který modem je lepší než jiný by v tomto případě bylo neobjektivní. Hodnocení dodávaného software v našem případě také nemá valný smysl, protože uvažujeme o připojení modemu k Amize a veškerý software je pro PC, většinou pro Windows.

Software pro Amigu
V souvislosti s touto recenzí modemů jsme provedli malý průzkum v oblasti software pro komunikaci, faxování a voice pro Amigu.
Jako terminálový program bychom jednoznačně doporučili program Term (nejnovější verze 4.5 je volně dostupná na Internetu i na většině BBS). Pokud vám Term (viz. recenze v AR 11) připadá příliš náročný na paměť, doporučujeme jednodušší (a méně dokonalý) program sharewarový program NComm (viz. recenze v AR 10).
Jako faxový software doporučujeme GPFax (recenze v AR 8). Existují verze pro standardy ovládacích příkazů Class 1 i Class 2.
Voice software na Amigu není ještě běžnou záležitostí, protože firmy dodávají software většinou pouze pro PC nebo Macintosh a neposkytují běžně seznamy ovládacích příkazů pro tyto funkce. Vzhledem ke kreativitě Amigistické komunity však můžeme očekávat brzké zlepšení této situace. První vlaštovky se již vyskytují pro modemy ZyXeL. Tento software bude předmětem samostatné recenze v některém z příštích čísel.

Závěr
Jen velice těžko bychom mohli na závěr vytvořit jakýsi žebříček modemů dle kvality a jednoznačně prohlásit jeden modem za absolutně nejlepší. Konkrétní volba závisí spíše na zamýšleném využití a požadavcích uživatele. Pokud používáte modem převážně pro připojení na Internet, tj. voláte většinou na jedno telefonní číslo, je lepší pořídit si stejný typ modemu jaký je používán na druhé straně. To platí zejména pro modemy, které podporují nestandardní firemní protokoly (např. ZyXEL 19200 nebo 16800). Někomu může vyhovovat displej u modemu SupraFAX, díky kterému máte lepší přehled o stavu modemu a aktuální rychlosti spojení. Na našich stále obsazených linkách je dobré mít modem, který je schopen rozpoznat obsazovací tón a automaticky opakovat volání. Pokud chcete kvalitu, volte ZyXEL nebo levnější, ale téměř stejně kvalitní USRobotics Sportster Vi. Pro běžného počítačového nadšence který chce proniknout do světa počítačové komunikace za nepříliš velký peníz dobře poslouží sice nehomologované, ale levné neznačkové modemy.
Jak každý jistě ví, ale málokdo dodržuje, připojení (homologovaného!) modemu by měl provést pracovník SPT Telecomu. V tomto případě bude vaše linka proměřena zda odpovídá přenosovým protokolům a bude vedena jako datová. Pokud stávající linka nevyhoví, bude vám přidělen jiný telefonní pár (pokud je ovšem k dispozici). V modemu vám pak budou technikem (pomocí registrů) nastaveny úrovně vysílaného a přijímaného signálu na optimální hodnoty. Spojení pak bude kvalitnější.

Typ Zapůjčila Cena Záruka Homologace Fax
firma bez DPH (let) pro ČR    
ZyXEL U-1496E+ DATA 9150,- Kč 5 ano Class 2, 2.0
USR Sportster 14.4Vi UNICOM 8490,- Kč 5 ano Class 1
SupraFAX 14.4 ALT Distrib. 6490,- Kč 5 ano Class 1, 2
MaxTech 14.4 PS 3749,- Kč 5 probíhá Class 1
NoName 14.4 ATLANTIDA 3200,- Kč 1/2 ne Class 1

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )