AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Zip Drive

Pavel Čížek

Současná tendence v oblasti paměťových médií je jednoznačná - každý chce a potřebuje stále více místa...

Kapacity harddisků rostou. Hlavním přenosným médiem však stále zůstává malá disketa. Zařízení nesoucí název Iomega ZIP drive, krátce ZIP, se snaží nabídnout to, co až dosud na trhu chybělo - cenově přístupnou jednotku pracující s výměnnými disky o dostatečné kapacitě. Samotná jednotka stojí okolo 9000 Kč, což se vám může zdát trochu moc - pokud si ale uvědomíme, za jakou cenu se donedávna prodávaly jednotky výměnných disků SyQuest, je to velký skok. Médium (v tomto případě disk o kapacitě 100 MB) má však cenu velmi příznivou - od 610 do 720 Kč. Tento 100 MB disk se velikostí nejvíce blíží klasické 3.5" disketě, je asi dvakrát až třikrát tlustší a o maličko delší. Představte si, že máte na svoje programy několik takovýchto disket na jednu si dáte vaše grafické programy a výtvory, na jinou hry a na další můžete zazálohovat spoustu dat z vašeho harddisku. Navíc není problém přenášet i velké objemy dat. Není to nádhera? Pojďme se tedy podívat, jak se tyto představy shodují s prakticky získanými zkušenostmi.

Dodávka a připojení
Pokud si ZIP koupíte, získáte kromě vlastní čtecí jednotky a napájecího kabelu také jeden 100 MB disk, kabel pro propojení s počítačem, stručný a jasný návod k instalaci, registrační list a také instalační diskety se software pro DOS, Windows a Macintosh. Testovali jsme verzi, která se připojí k počítači pomocí SCSI rozhraní, vyrábí se však i mechanika s rozhraním AT-BUS. SCSI kabel, který je součástí dodávky využijete pouze s Blizzard SCSI Kilem. U Squirrel SCSI je kabel vyveden přímo z řadiče a zakončen širokým SCSI konektorem. K zapojení tohoto kabelu do ZIPU budete potřebovat SCSI redukci, kterou nám k testu zapůjčila pražská firma Krup.
Vlastní jednotka je poměrně malá a lehká - rozměry jsou 180 x 136 x 37 mm a váha 450 g. Jediná těžší část je zdroj, který je integrován v zástrčce, a není tedy součástí mechaniky samotné. Podle údajů výrobce tak získáte jednotku pro práci se 100 MB disky, které mají přístupovou dobu 29 ms; přenosová rychlost může dosáhnout více než 1 MB za sekundu. Na vlastní jednotku máte záruku 1 rok, na disky je záruka neomezená. Pro čištění jednotky lze navíc získat čistící disk.

Instalace
Instalace je jednoduchá a rychlá. Stačí propojit pomocí dodávaného kabelu ZIP a počítač přes SCSI rozhraní. Kabely jsou označeny, takže nemusíte nijak hloubat kam se má co strčit. V zadní části jednotky pak stačí zvolit SCSI ID a možnost ukončení pomocí terminátoru. To souvisí s tím, že každé SCSI zařízení má přiřazeno identifikační číslo (od 1 do 7) a SCSI sběrnice musí být ukončena tzv. terminátorem. Nastavení tedy závisí na tom, zda máte připojena ještě jiná SCSI zařízení. ZIP má průchozí SCSI konektor, můžete za něj tedy napojit další zařízení. Jediným omezením v této oblasti je to, že jako SCSI ID může volit pouze 5 nebo 6. Vadit by to snad příliš nemělo, ale kdyby takto postupoval každý...
Po té stačí zapojit mechaniku do zásuvky a jede se... Ach ano, zapomněl jsem - software. Jak jste si povšimli, u nás se žádný speciální software pro Amigu nedodává. Při koupi u nás je třeba dát pozor na to, že software ZipTools pro PC/Mac je obsažen přímo na disku, který se dodává s mechanikou. Pro jistotu je jištěn proti zápisu heslem a disk je automaticky odjištěn až po instalaci. Amigista si tedy musí vyžádat místo standardně dodávaného disku jiný čistý nebo požádat o odjištění přímo u prodejce, protože zajištěný disk je jinak nepoužitelný.

Ochrana disků
K čemu je třeba software ? Je pravda, že po zapojení můžete buď rovnou nebo po přihlášení k systému se ZIPem rovnou pracovat (konkrétní podrobnosti závisí na tom, jaký máte řadič a software - viz dále). Pokud chcete používat ZIP jako doplněk k harddisku, tak vám to asi bude stačit. Problém nastane, pokud chcete chránit disk proti zápisu nebo vám někdo přinese zajištěný disk apod. Disk je možno chránit proti zápisu nebo proti zápisu a čtení, je možná ochrana heslem nebo dočasné odjištění ochrany (tj. zrušení ochrany, dokud nebude disk vyjmut). Možnosti ochrany jsou velké, ale bez softwaru nemáte možnost jich využít ani je nijak obejít - ochrana je čistě softwarová.
Řešení naštěstí existuje i v případě, že nezískáte software rovnou při koupi. Volně šiřitelný ZipTools od švýcarského autora Olivera Hitze (dostupný na Internetu) vám umožní používat všechny zmíněné možnosti. Na rozdíl od softwaru dodávaného HiSoftem jej lze používat pouze z CLI, můžete ho však snadno integrovat mezi další funkce vašeho správce souborů nebo pomocí běžných utilit si alespoň základní funkce zpřístupnit v Tools-menu Workbenche.

První dojmy
Jak jsem se již zmínil, mechanika je malá a lehká. Je přizpůsobena k tomu, aby mohla být nejenom položena volně na stole, ale také ve svislé poloze vedle počítače apod. Hned po zapojení do sítě přišlo zjištění, že se opět jedná o další z produktů "bez vypínače" - "probudí se" po vložení diskety, vypne se po 15 minutách nečinnosti. Pokud je aktivní, je tento stav indikován zelenou kontrolkou, práce s diskem pak tradičně oranžovou. Jiný projev činnosti asi nezpozorujete, neboť mechanika je velmi tichá.
Jediným ovládacím prvkem tedy je tlačítko pro vyhození disku z mechaniky, totéž však lze provádět i softwarově (podporuje to např. software u Blizzard SCSI kitu). Měli jsme jediný disk, který se projevoval tím, že soustavně odmítal být vyhozen z jednotky (přesněji, vyskočil, ale jen o pár milimetrů, takže nebylo za co jej vytáhnout). Zda je to obecný rys, nebo náhoda týkající se právě tohoto disku, nelze určit. Spolehlivě pomohl náklon mechaniky, disk pak vyklouzl sám.

Testy
Jednotku Iomega ZIP drive jsme testovali na A1200 s Squirrel SCSI (připojuje se přes PCMCIA port) a s Blizzard SCSI kilem. Zpočátku se zdálo, že nepracuje vůbec nic. Nakonec jsme zjistili, že příčinou byla přítomnost akcelerátoru Blizzard 1260. Squirrel s MC 68060 prostě nespolupracuje. Na druhou stranu, pro majitele této turbokarty je výhodnější pořídit si SCSI kit k této kartě určený. Po odstranění turbokarty vše pracovalo. Na první pohled je patrný následující rozdíl: zařízení připojená na Squirrel SCSI se musí přihlásit k systému po startu buď programem SCSI Mounter, dodávaným se Squirrelem, nebo s využitím mountlistu (který ovšem z SCSI Mounterem nešel vygenerovat vždy spadl počítač) přímo ve startovací sekvenci. Zařízení připojená na Blizzard SCSI kit jsou k dispozici ihned po startu automaticky, kit podporuje automatickou konfiguraci při startu počítače.
Disk je samozřejmě třeba naformátovat a vytvořit partition pomocí SCSI HDToolBoxu. Zde jsme narazili na problém. U disku ZIP nelze automaticky načíst jeho parametry, jako to lze např. u HD pomocí funkce Read Configuration v HDToolBoxu. Parametry nejsou uvedeny ani v dodávaném manuálu. Distributor ZIP Drive, firma AXIOM, nám tyto parametry na naší žádost zjistila. V případě, že budete připojovat ZIP k Amize pak vězte, že v programu pro konfiguraci SCSI zařízení musíte nastavit následující parametry: Cylinders - 96, Heads - 64, Sector per Track - 32.
Rozdíl mezi SCSI řadiči se projevil při vlastním testování, kdy testovací program DiskSpeed 4.4 prováděl sérii rozsáhlých operacích s diskem. Při připojení přes Squirrel SCSI došlo v průběhu testování ke značnému zpomalení celého systému, neboť veškeré potřebně akce provádí procesor a v rámci testu se diskové operace prováděly nepřetržitě. Při připojení přes SCSI kit pro akcelerátory Blizzard k této situaci nedocházelo díky tomu, že se jedná o DMA řadič - vlastní čtení a zápis dat se děje bez účasti procesoru, který je využit pouze při spouštění jednotlivých akcí.

Výsledky
Podívejme se nejprve na tabulku obsahující výsledky testování programem SCSISpeed. Tento program slouží k měření přenosových rychlostí daného řadiče a připojeného zařízení na nízké úrovni, tedy bez vlivu AmigaDOSu. Měření bylo provedeno na A1200 s Blizzard A1230 přes Squirrel SCSI (v tabulce označeno Squirrel) a přes SCSI kit turbokarty (v tabulce označeno Blizzard). V tabulce jsou uvedeny výsledky při přenosu bloků dat o velikostí 512 bytů, 4 KB, 32 KB a 256 KB (tyto bloky byly umístěny ve Fast RAM, pokud jsou v Chip RAM, jsou naměřené hodnoty o něco nižší). Rychlosti jsou udávány v kilobytech za sekundu.
Při posuzování výsledků nezapomínejme, že zatímco při práci se Squirrel SCSI řadičem je procesor plně vytížen, tak při práci s SCSI kilem v podstatě nemá co na práci. Jak je vidět, přenosová rychlost udávaná výrobcem je dosažena až při přenosech velkých množství dat vcelku. Zároveň je zřejmé, že pro ZIP Drive není použití PCMCIA portu pro SCSI řadič omezující z hlediska rychlosti, nebol maximální průchodnost PCMCIA je stejně ( jako u ZIPu) něco přes 1 MB za sekundu.
Mnohem důležitější je tabulka programu DiskSpeed, která udává rychlost při práci se souborovým systémem - jedná se tedy o rychlost, kterou v praxi většinou dosáhnete. V této tabulce jsou pro srovnání uvedeny i rychlosti pro disketu ve formátu FFS a také pro starší harddisk IDE na A500+ (tedy harddisk na nejpomalejším vyskytujícím se počítači - vše ostatní bylo testováno na A 1200 s MC 68030 a vyšší!). Navíc zde kromě Squirrela a Blizzarda naleznete sloupek A 1260, který odpovídá hodnotám naměřeným opět přes SCSI kit, ale po připojení na akcelerátor s MC 68060 na 50 MHz. Ostatní podmínky jsou totožné s předchozím případem. Hodnoty v této tabulce uváděné se týkají přenosu většího objemu dat (neboť hodnoty se pro různá množství dat výrazně neliší), ale jsou rozlišeny výsledky týkající se rychlosti při vytváření, zápisu a čtení do souboru. Navíc zde naleznete počet vytvoření, otevření a smazání souborů (v jednotkách soubor za sekundu).
Jak vidíte, při práci s normálním souborovým systémem Amigy je ZIP dosti pomalý - rychlost odpovídá čistému přenosu na SCSI sběrnici při dávkách 512 bytů dat. Záhadou pro mne navíc zůstává, proč je rychlost tuk nízká při přepisování souborů. Výsledkem je, že při běžné práci se ZIP jeví asi dvakrát až třikrát rychlejší než disketa.
Jak je vidět, odpovídá zjištěná rychlost odpovídá přenosům malých množství dat po SCSI sběrnici. Příčinou může být přímo souborový systém Amigy (ale nemusí) - jakmile totiž někdo nebo něco bude posílat data po malých kusech, přenosová rychlost klesá (viz tabulka SCSI Speed). Domnívám se, že by mohlo prospět nastavení výrazně větší vyrovnávací paměti pro tyto disky (při testování bylo nastaveno 15 KB) a výrazné zrychlení by mohlo být určitě dosaženo použitím některé softwarové cache. Majitelé SCSI kilu dostanou program DyamiCache (cache pouze pro četní) přímo na disku mezi utilitami.

Závěr
Jak vidíte, nabízí se zde možnost získat za rozumnou cenu jednotku výměnných disků; jednotlivé disky mají cenu dokonce velmi nízkou. Cena jednoho disku je 720,- Kč, při koupi pěti kusech 660,- Kč a při deseti kusech 610,- Kč. Uživatel tak získá možnost snadného rozšíření diskové kapacity. Dobře je vyřešena i možnost ochrany těchto disků proti zneužití (ochrana heslem). Nevýhodou je při běžném použití poměrně nízká rychlost s Amiga file systémem.
Pokud by vám Iomega ZIP Drive sloužil jako rozšíření diskové kapacity, rozhodování nemusí být příliš těžké. Pokud však uvažujete využít jeho možnosti pro přenos velkých objemů dat mezi různými platformami, musí počítat s tím, že ZIP Drive u nás ještě není masivně rozšířen. Vzhledem k jeho malým velikostem však není problém s jeho přenosem. Vzhledem ke konkurenci (např. SyQuest) se disky pro ZIP jeví odolnější a v některých směrech je celá jednotka propracovanější. Je tedy otázkou času. kdy se na trhu s výměnnými disky masivně prosadí.

Disk Speed 4.4

  Diskem Squirrel Blizzard Blizzard A500+
  FFS PCMCIA 1230 1260 HD IDE
Vytvoření (souborů/s) 1 17 25 27 24
Otevření (souborů/s) 6 30 25 30 35
Čtení adresáře (souborů/s) 28 49 46 48 109
Mazání (souborů/s) 23 55 49 55 69
Vytváření souboru (KB/s) 10,0 23,6 24,2 24,6 176,8
Přepisování souboru (KB/s) 9,6 11,8 11,4 11,8 991,0
Čtení ze souboru (KB/s) 20,1 23,5 22,5 23,5 1023,0

 

SCSI Speed 4.4

  Squirrel Blizzard
512 B 24,5 KB/s 24,0 KB/s
4 KB 177,5 KB/s 172,0 KB/s
32 KB 727,0 KB/s 717,0 KB/s
256 KB 1073,0 KB/s 1160,0 KB/s

 

Zip Drive

Hodnocení: 8,5 z 10
Výrobce: IOmega
Cena: 9 100,- Kč
Zapůjčil: Axiom

+

pěkný design a malé rozměry, výměnné médiu 100 MB za přijatelnou cenu

-

u testovaného vzorku problém s vysunováním cartridge

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )