AmFTP

Michal Kára

AmFTP se nazývá FTP klient v Surfer Packu. Je sice dodáván s AS225, ale funguje i pod AmiTCP. Jako u obvyklých GUI FTP klientů je obrazovka rozdělena na dvě části. V jedné z nich se zobrazuje harddisk vašeho počítače, v druhé adresáře na FTP serveru. Poté se s programem pracuje podobně jako s File Masterem, D. Opusem, apod..
Dole na obrazovce je část vyhrazená pro okno se zprávami o činnostech a odpovědích (log). Tak je možno například zjistit, proč vlastně server odmítá spojení. Pokud by vám vadilo, můžete ho vypnout a ono zmizí. Po jeho opětovném zapnutí však obsahuje všechny zprávy, i ty které přišly když bylo vypnuto.

Spojení
Po zvolení „Connect“ se obrazovka změní a objeví se volba FTP serverů. U levého okraje obrazovky je seznam jednotlivých uzlů, kde jsou již při instalaci některé servery Aminetu a adresa na které je možno získat AmFTP.
Napravo jsou pak jednotlivé volby jako jméno, pod kterým má být uzel zařazen do seznamu, jeho internetová adresa a port. Pokud je onen uzel serverem Aminetu, je možno zapnout u něj volbu ADT - Aminet Download Tool. To znamená, že po spojení bude automaticky stažen a zobrazen seznam nejnovějších souborů. To je vhodné pokud se člověk vždy tak jednou týdně dívá, co je nového.
Mezi dalšími volbami je např., zda se bude klient automaticky přihlašovat anonymně, nebo použije zadané jméno a heslo. Nakonec je možno nastavit, jaký adresář bude na začátku prohlížen a to jak na serveru tak i na Amize.

Výběr souboru
Pokud byl u serveru nastaven ADT, zobrazí se místo jeho stromové struktury pouze seznam nejnovějších souborů. Řadící kritérium je možno zvolit. Seznam je zobrazen bez řazení do příslušných adresář, ve kterých by jinak soubory byly. Z něj si můžete vybrat soubory, které chcete stáhnout. Je také možno přímo vydat příkaz stáhnout a přečíst si „readme“ od archivu. Ke zobrazení tohoto souboru, stejně jako všech ostatních, je použito programu MultiView.
Není-li nastaven ADT, funguje pravá část stejně jako kdyby jste se procházeli po svém harddisku. Opět si vyberete soubory a poté stisknete „Receive“. Také zde lépe než v předchozím využijete různé vymoženosti jako označení souborů podle masky. Pokud jste již v adresáři byli, program si jej pamatuje a nenačítá jej celý ze serveru. Ale adresář může být mezitím změněn. Proto program pro jistotu vždy pošle serveru dotaz. Jen tehdy, nebyl-li adresář opravdu změněn použije jeho starší kopii ve své paměti.
Vyberete si tedy soubory a dáte „Receive“. Program začne postupně stahovat jednotlivé soubory a ukazuje, kolik toho ještě zbývá. Pokud stahovaný soubor na vašem harddisku již existuje, zeptá se vás, zda se má stahovat celý nebo jenom chybějící zvlášť. Při stavu našich telefonních linek (ale i Internetu) je to velice užitečné.
Odskočíte-li si od počítače na svačinku a necháte spojení navázané, může se stát, že se při delší nečinnosti samočinně rozpojí. Proto se dá AmFTP zapnout, aby v takových případech vždy s předstihem posílalo „prázdnou“ akci, která zajistí, že spojení vydrží.

Nevýhody
Na AmFTP se mi nelíbily dvě věci. Jednak se u serveru musí vždy uvádět heslo, které se ukládá, byt není na obrazovce vidět. To není příliš bezpečné. Jiné podobné programy při prázdném heslu požádají vždy po zalogování o jeho zadání.
Dále není příliš šťastným řešením zobrazovat okna serveru a lokálního disku vedle sebe. Sice se na obrazovku vejde více souborů, ale občas není vidět délka. Navíc se seznamem se soubory nelze posouvat doleva a doprava, takže pokud se chcete dozvědět, jak je soubor dlouhý, musíte roztáhnout okno, nebo vypnout zobrazení lokálního disku.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing