AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Modemy 28.800 bps

Jan Hlavatý

Minule jsme uvedli malý přehled některých modemů s rychlostí 14400 bps dostupných v současnosti na trhu. V tomto článku poněkud zrychlíme podíváme se na modemy 28800 bps.

V současné době není komunikace mezi počítači pomocí modemu ničím neobvyklým. Umožňuje přenos informací a využívání různých služeb na dálku. I když je použití telefonní linky pro tyto účely oproti jiným možným způsobům (např. použití pronajatých linek) poměrně levné, stále člověku může takováto aktivita pořádně lézt do peněz. Zvláště když člověk není prosperující firma která využívá modem ke komerčním účelům, ale pouhý počítačový nadšenec, mající hluboko do kapsy. Takový člověk pak samozřejmě hledá způsob jak výdaje, závislé nikoliv na objemu přenesených dat ale na době spojení, zmenšit. Jediným způsobem jak toho dosáhnout je komunikovat rychleji. Zvýšení rychlosti normálnímu uživateli ušetří čas, který pak může věnovat něčemu jinému. Na druhou stranu ovšem u skalních počítačových maniaků se projevuje jiný efekt - nesníží se doba spojení, ta zůstane stejná, ale prudce vzroste objem přenesených dat. V takovém případě dotyčný člověk ocení zvýšený výkon přenosu. Pro některé aplikace je rychlý modem nutností, například pro připojení k Internetu, což je záliba prudce se rozrůstající současně s nárůstem počtu firem fungujících jako Internet provideři a se zlevňováním jejich služeb.
V této recenzi se seznámíme s několika nejznámějšími faxmodemy 28800 bps.

SupraFAX Modem 288
Jedná se o rychlejší variantu modemu SupraFAX 144, který jsme popisovali v minulém článku. Podobnost s tímto modelem je značná nejen co do vzhledu, ale i co se týče funkce, vlastností a nedostatků modemu. Modem je umístěn v malé kovové krabičce. Na předním panelu se nachází vypínač, čtyři stavové LED (OH, SD, RD, TR) a dvouznakový rastrový LED displej, na kterém se průběžně zobrazují stavové informace. Na zadním panelu je pak napájecí konektor pro připojení sírového adaptéru (stř. 9V/800 mA), konektor sériového portu a konektory pro připojení linky a telefonního přístroje. Interní reproduktor, jehož hlasitost lze nastavit AT příkazy ve třech úrovních, je vyveden zespodu. Balení modemu obsahuje kromě modemu samotného síťový adaptér, sériový kabel (25-25), redukci na sériový port PC (25-9), kablík pro připojení telefonní linky a adaptér na českou telefonní zásuvku, český univerzální manuál pro všechny modely SupraFAX Modemů a anglické manuály k modemu a k software pro PC, které je taktéž součástí dodávky. Oproti 14k4 verzi (V.32bis a níže) má tento modem implementovány protokoly V.34 a V.fast. Faxové funkce modemu jsou shodné - kompatibilita s fax group 3, modem rozumí faxovým příkazům Class 1 i Class 2. Samozřejmostí jsou protokoly MNP 25 a V.42bis, navíc modem nabízí MNP 10. Co se týče rozpoznávání signálů českých telefonních ústředen, má modem (stejně jako jeho pomalejší kolega testovaný minule) značné problémy. Oznamovací tón není schopen rozpoznat vůbec, pro detekci obsazovacího tónu je třeba po každém zapnutí nebo inicializaci poslat modemu speciální příkazový řetězec nastavující některé interní registry modemu - čímž se úspěšnost detekce obsazovacího tónu zvýší z nuly na asi 50% a to pouze na digitálních ústřednách. Zajímavou možností kterou se modem liší od verze 14k4 je existence FLASH-ROM, což teoreticky umožňuje upgrade vnitřního softwarového vybavení modemu na novější verze. A nakonec ještě podobně jako u ostatních modemů SupraFAX nabízí distributor pro Českou republiku zdarma 10 hodin připojení na Internet.

USR Robotics Sportster 28800
Podobně jako SupraFAX, je i Sportster 28800 rychlejší variantou řady Sportster. V minulém článku jsme popisovali Sportster 14k4 Vi, který je novější a vylepšenou (po stránce funkce i vzhledu) variantou modemu Sportster 14k4. Sportster 28800 je podobný právě této starší verzi. Modem je umístěn v malé bílé krabičce. Na horní straně je šikovně umístěn vypínač a 7 stav indikujících LED (AA, CD, RD, SD, TR, CS, ARQ/FAX). Na levém boku přístroje.je otočný regulátor hlasitosti vnitřního reproduktorku, na zadní straně se pak nachází konektor pro připojení telefonní linky, konfigurační DIP přepínače (8), konektor RS-232 a konektor napájení pro poněkud atypický zdroj (20 V stř.750 mA). Já osobně mám DIP přepínače mnohem raději než složitou a nepřehlednou konfiguraci modemu pomocí AT příkazů. V balení modemu kromě modemu a zdroje najdeme navíc sériový kabel k PC (25-9), kablík pro připojení telefonní linky s adaptérem pro českou telefonní zásuvku, quick start příručku v angličtině, tenkou slovenskou univerzální příručku pro všechny modely Sportster, software pro PC a v neposlední řadě rozhodnutí o homologaci modemu pro Českou republiku a formulář pro ohlášení připojení modemu k JTS. Modem má implementovány přenosové protokoly V.34 a V.fast plus obvyklé protokoly pro pomalejší rychlosti (V.32bis a níže), protokoly MNP a V.42bis jsou samozřejmostí. Modem rozumí faxovým příkazům Class 1 a Class 2.0 (standardizovaná Class 2). Detekce obsazovacího tónu funguje dobře pouze na digitálních ústřednách, na analogových ústřednách má modem problémy. V běžném provozu dosahoval modem uspokojivých výsledků.

ZyXEL Elite 2864
Tento modem je umístěn v efektní světlé umělohmotné krabici se šikmým předním čelem, na kterém je umístěno 21 zelených indikačních LED, díky kterým modem při provozu svítí jako vánoční stromeček a dvě tlačítka pro přepínání mezi hovorem a datovým spojením a pro volbu druhu spojení (volání/odpověď). Tato tlačítka umožňují pohodlný přechod od rozhovoru k datovému spojení a naopak. Na zadní straně modemu je k vidění exotický konektor napájecího zdroje, sériový port RS-232, paralelní port pro připojení k počítači nebo pro přímé propojení modemu s laserovou tiskárnou pro přímý příjem faxů a konektory pro telefonní linku a telefon. Na pravé straně přístroje jsou dva jacky pro připojení mikrofonu a reproduktoru, které lze využít při práci s hlasovými funkcemi modemu. Součástí balení je kromě modemu speciální zdroj (jehož kabel pro připojení k modemu je velice krátký, takže zdroj je nutno umístit přímo vedle nebo na modemu), sériový kabel (25-25), dva telefonní kablíky a typická ZyXELácká dvojice adaptérů pro českou telefonní zásuvku a pro český telefon, obsáhlý anglický manuál a disketa se softwarem pro PC. Musím na tomto místě pochválit ZyXELský přístup k tvorbě manuálů, které obsahují nejen popis základních AT příkazů a S-registrů, ale úplně vše – od základů a vysvětlení pojmů pro úplné začátečníky až po detailní popis ovládání faxových a hlasových služeb modemu pro programátory - což bohužel není u jiných firem obvyklé. Faxové a zejména hlasové služby modemů zůstávají obvykle u jiných výrobců tajemstvím, protože tyto firmy naprosto ignorují existenci jiných platforem než PC a pro PC ony přeci software dodávají... V tomto ohledu má tedy u mne ZyXEL malé plus. Není divu, že ZyXEL je snad jediný modem, pro který existuje nějaký software pro použití hlasových funkcí modemu na Amize. Mimochodem, na tento software se podíváme blíže v recenzi v příštím čísle... Modem podporuje všechny standardní modulační protokoly (V.34.V.32bis) plus firemní protokoly ZyXEL (19200 a 16800 bps), opravu chyb a kompresi MNP 4/5, V.42/V.42bis a fixové služby (kompatibilita Group 3, ovládací příkazy Class 1, Class 2 i Class 2.0, mix. rychlost 14400 bps). Zajímavé jsou hlasové funkce modemu. Modem umí zaznamenávat hlas z telefonní linky, připojeného telefonu nebo externího mikrofonu, komprimovat hlasová data jedním ze čtyř ADCPM algoritmů, a přehrávat hlasová data do telefonní linky, interního reproduktoru, externího reproduktoru nebo připojeného telefonu. Po rozšíření paměti modemu je možné nechat ho přijímat faxy a ukládat je do paměti (max. 8 MB paměti, což stačí pro asi 200 stran faxů). Modem obsahuje FLASH-ROM, takže upgrade firmware není problémem. Výměnou jednoho modulu je možné v budoucnosti získat ISDN modem (jestli ovšem vůbec někdy něco takového budeme mít i u nás - to platí i o spoustě jiných funkcí, jako CallerID nebo distinctive ring, které má spousta modemů, ale u nás je nevyužijete). Modem poměrně spolehlivě detekuje oznamovací i obsazovací tón jak na digitálních, tak i na analogových ústřednách. Tento modem bych označil jako přepychový, čemuž však odpovídá i jeho cena.

Microcom DeskPorte 28.8 S
Tento modem je umístěn v menší umělohmotné krabičce, na přední straně pod tmavým plexisklovým krytem je 8 indikačních LED (AA, RD, SD, CD, OH, TR, TM, HS). Na pravé straně modemu je umístěn vypínač, který je poměrně obtížně přístupný, protože jde o „šoupací“ typ a je zapuštěn příliš hluboko dovnitř. Na zadní straně je konektor napájení (9V ss, 500 mA), konektor RS-232 a RJ konektory pro připojení telefonu a linky. Existuje i verze s paralelním i sériovým portem (DeskPorte 28.8 SP). Interní reproduktor lze nastavit AT příkazy na 3 různé úrovně hlasitosti. Součástí balení modemu je navíc jeden telefonní kablík, anglický manuál a disketa se software pro PC. Modem podporuje faxové služby (příkazy Class 1 i Class 2) a modulační protokoly V.34, V.fast a ostatní obvyklé protokoly, oprava chyb a komprese podle MNP 2-_5/10 a V.42N, 42bis. Modem není schopen detekovat obsazovací tón na analogových ústřednách.

NoName V.34 28800 bps
K otestování jsem obdržel i jeden „NoName“ modem. Je umístěn v šedivé plastové krabičce, s tmavým plexisklem na přední straně. Pod ním směrem nahoru jsou umístěny indikační LED (TST, HS, AA, CD, OH, RD, SD, TR, MR). Na zadní stěně je páčkový vypínač, konektor napájení, RS-232 a telefonní linky. Interní reproduktor tohoto modemu se mi nepodařilo ztlumit na hlasitost kterou bych mohl označit za „nízkou“. Součástí balení je kromě zdroje manuál v němčině, sériový kabel (25-25+9), jeden kablík s RJ konektory a jeden s konektorem pro připojení na německou telefonní zásuvku. Modem podporuje modulační protokoly V.34, V.fast a ostatní obvyklé protokoly, MNP 2-5 a V.42/V.42bis pro korekci chyb a kompresi dat. Faxové příkazy modemu jsou kompatibilní s Class 1 a Class 2. Modem není schopen rozeznat oznamovací ani obsazovací tón a je třeba detekci vypnout ATX 1 (jinak hlásí NO DIALTONE při pokusu o vytáčení čísla).

Závěrem
Vše, co bylo řečeno v závěru minulého článku o objektivitě měření rychlosti modemů na komutovaných linkách platí samozřejmě i pro modemy 28k8 a ze stejných důvodů (nemožnost objektivního měření bez odpovídajícího speciálního vybavení) neuvádíme ani v tomto článku žádné naměřené hodnoty. Co se týče kvality modemů, doporučujeme jednoznačně sáhnout po kvalitnějších značkách, kdykoli to jen finance dovolí - zvláště pak v případě, chcete-li provozovat svou vlastní BBSku, protože pak mají z kvalitnějšího modemu užitek všichni její uživatelé a pokud je tento modem i rychlý, podpoříte tím i rozšíření rychlejších modemů vůbec (kdo by si koupil superrychlý modem, kdyby nebylo kam s ním superrychle volat) a otevřete tím nové možnosti, které rychlejší modemy umožňují. A i když jste jen klasičtí uživatelé a BBS neplánujete, můžete se těšit na využití těchto nových možností.

MNP 10
Tento nový protokol pro bezchybný přenos přináší podstatně zvýšenou úspěšnost navázání spojení i na špatných linkách a zvyšuje celkový přenosový výkon optimalizací přenosové rychlosti a délky paketů během přenosu.

ISDN - Integrated Services Digital Network
Tato síť pravděpodobně v budoucnu zcela nahradí (doufejme, že i u nás) telefon. V základním provedení poskytuje přípojka této sítě dva zcela nezávislé digitální „B“ kanály o rychlosti 64 K bps a jeden servisní „D“ kanál 16 K bps. Na každý z obou „B“ kanálů lze připojit speciální digitální telefon, nebo zařízení pro připojení počítače. Díky nezávislosti kanálů lze najednou telefonovat a „modemovat“ současně.

Typ Zapůjčila Cena Záruka Homologace Fax
  firma bez DPH (let) pro ČR  
ZyXEL Elite 2864 AtTel 18900,- Kč 5 ano Class 1,2,2.0
USR Sportster 28.8 UNICOM 11990,- Kč 5 ano Class 1, 2.0
SupraFAX 14.4 ALT Distrib. 8990,- Kč 5 ano Class 1, 2
Microcom DeskPorte FINCOM 9990,- Kč 5 ano Class 1, 2
NoName 28.8 ATLANTIDA 4900,- Kč 1 ne Class 1, 2

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )