Voodoo

Michal Kára

Asi nejvíce neznámou byl v Surfer Packu program Voodoo, který se stará o poštu.

Narozdíl od takřka všech ostatních programů nepoužívá MUI, ale vlastní systém založený na BOOPSI gadgetech. To vám ale asi nic neřekne, takže vězte, že ve výsledek vypadá jako GadTools (standardní Amigové rozhraní), ale pomalý je snad ještě více než MUI.
Na druhou stranu Voodoo disponuje zajímavou a příjemnou vlastností. Pokud si například otevřete okno adresáře, hlavní okno „nezmrzne“, ale je stále funkční. Když už jsem u toho adresáře, měla by zde být možnost poslat dopis přímo z adresáře. Musí se vyvolat posílání zpráv a poté kliknout na tlačítko vpravo od položky „To“.

Systém přihrádek
Ale teď zpátky k trochu obecnějším věcem. Základní funkce programu jsou přístupné z ikon v jeho okně, ale opravdu jen ty základní. Jinak je nutné používat menu, nebo kombinace kláves (Amiga a písmeno).
Jako všechny programy i Voodoo používá systém přihrádek. Ovšem přihrádka není soubor, jak je obvyklé, nýbrž adresář, ve kterém je každý dopis uložený ve zvláštním soubory.
Nad řádkou ikon je seznam dopisů v aktuální přihrádce. Pokud se tam nevejde, lze se jím posouvat pomocí šoupátka vpravo. Kliknutím na příslušný dopis zobrazíte jeho obsah.

U každého dopisu je několik údajů. Prvním z nich je status. Zde mohou být různá písmenka, označující status tohoto dopisu. „N“ znamená nový (nečtený), „S“ uložený, „D“ označený ke smazání spod. Dále následuje jméno odesilatele, datum odeslání, počet řádek a nakonec subject.
Aktuální dopis je zároveň ten, se kterým se budou provádět příslušné operace. Pokud chcete označit více dopisů, podržte klávesu „Shift“ a klikněte na další dopis k označení. Tímto způsobem lze označit libovolný počet dopisů. Zvolené akce se pak budou provádět přímo s nimi.
Pokud máte označenu zprávu, vidíte vedle ikonek s akcemi další, pojmenovanou „No Name“. To je ikonka aktuálního textu. Pokud dopis obsahuje jenom text, k ničemu to není. Jestliže je k němu ale přidán ještě soubor, v tzv. MetaMail formátu, zobrazí se vedle něj příslušná ikonka souboru, popřípadě více ikonek. Přenesený soubor se potom uloží tím, že kliknete na ikonku souboru (Tím se zobrazí) a poté zvolíte funkci „Save in file...“ z menu „Message“. Na dotaz co uložit odpovězte „Only this part“.
Soubory se také přenášejí ve starším formátu uuencode. V tom případě se nezobrazí zvláštní ikonka souboru, ale přímo v textu zprávy se místo něj objeví text „Na toto místo byl vložen soubor XXXX“. Zvolte funkci „UUDecode“ z menu „Message“ pro jeho „dekódování“. Proveďte tedy, co vám program radí a soubor bude dekódován.

Posouvání v textu
Okno obsahuje na pravé straně šoupátko, kterým se lze posouvat v textu dopisu. Ale nad textem se ještě zobrazuje jeho hlavička a obvykle se tam nevejde celá. Tou se dá posouvat tak, že kliknete někam dovnitř obdélníku s hlavičkou, stále držíte levé tlačítko na myši a posouváte myší nahoru nebo dolů, podle toho kam chcete text posunout. Tento posuv se dá ovládat i z klávesnice pomocí kombinaci „CTRL-Šipka Nahoru“ a „CTRL-Šipka Dolů“.
Podobný způsob funguje i ve vlastním textu dopisu. Tam se pro posouvání o řádek používají šipky bez klávesy CTRL. Pokud přidržíte klávesu „Shift“, lze se šipkami posouvat o jednu stránku nahoru nebo dolů, s „Alt-em“ skočíte přímo na začátek a konec dopisu.
Velice potěšující je, že se o jednu stránku dolů můžete posunout také stiskem klávesy „Mezera“, která je rychle po ruce a kterou se podobná akce provádí i ve většině ostatních poštovních programů.

Ovládání
Dopisy přijdou do přihrádky nazývající se „INBOX“. Poté je můžete buď označit ke smazání nebo přesunout do jiné přihrádky. Pro prohlížení jiné přihrádky než právě „INBOX“ se používá funkce „Oper Folder“ z menu „Project“. Tato funkce otevře nové okno s obsahem příslušné přihrádky. Zavřít okno lze funkcí „Close Folder“.
Systém používaný pro mazání dopisů je opět obvyklý. Nejprve ve schránce označíte dopisy pro smazání. To lze udělat buď kliknutím na ikonku „Delete“, či příkazem „Mark for deletion“ z menu „Message“. Aktuální (zobrazený) dopis či dopisy se označí ke smazání. Vlastní výmaz se provede buď při opuštění programu nebo přímo funkcí „Expunge Deleted“ z menu „Project“.
Již jsem se zmínil o tom, že systém přihrádek je řešen trochu jinak než u ostatních programů. Aby bylo možno přenést přihrádku z jiného programu, má program v menu „Project“ funkci „Import mail“. Touto lze načíst soubor s přihrádkou z jiného počítače do aktuální přihrádky.
Ovšem jak uložit několik dopisů do jednoho souboru nevím. Pokud označíte více dopisů a zvolíte funkci „Save in file“, uloží se pouze právě zobrazený dopis.

Další funkce
V menu „Message“ je položka „Copy“ která zkopíruje do schránky (clipboard) právě zobrazený dopis. Tento se poté může přímo vložit do textu například v CEDu.
Funkce „Forward“ a „Reply“ fungují jak by se dalo z jejich názvu usuzovat. „Forward“ pošle zobrazený dopis na určenou adresu, „Reply“ pošle odpověď odesilateli.
Další užitečnou funkcí je „File current address“ z menu „Message“. To přidá do vašeho adresáře adresu odesilatele aktuálního dopisu.

Posílání dopisů
Při posílání dopisů se otevře zvláštní okno editoru. Okno hlavního programu lze stále používat, což je velmi výhodné.
V okně je nová řádka ikonek. Vedle ní je opět ikonka „No Name“, která označuje text dopisu. Pokud ikonkou „Attach“ přidáte do dopisu nějaký soubor, objeví se vedle ní ikonka tohoto souboru.
Ikonka „Delete“ smaže příslušnou část dopisu. Použijete ji například pokud jste k dopisu přidali špatný soubor. Klikněte na ikonku souboru a pak na „Delete“ a soubor se nepošle.

Nastavení
Nastavení se vyvolává položkou „Global“ z menu „Settings“.
V Sekci „User“ jsou informace o uživateli. Je to jeho adresa, občanské jméno, organizace a dále pak adresa, na kterou se mají posílat odpovědi na dopisy. Ta je většinou stejná jako adresa uživatele.
V dolní polovině okna se nastavuje „Quote attribution“, což je text, který se vkládá před každou odpověď poslanou příkazem „Reply“. Většinou má tvar jako „Dne 31. dubna 1995 píše Pavel Novák ve svém dopise na téma „Budoucnost populace datlů v Západním Somálsku:“ a za tím pak následuje původní text dopisů (označený vždy na začátku znakem „>“) prokládané vaší reakcí. Tento text je vkládán automaticky podle vzoru.
V programu Voodoo má tvar textu, který je prokládán řídícími sekvencemi. Sekvence „%0“ znamená jméno odesilatele, „%3“ datum, „%1“ nadpis dopisu. Další sekvence jsou popsány v manuálu (k programu se dodává na disku soubor „Voodoo.guide“).
Mnoho lidí má program nastaven tak, aby automaticky přidával na konec podpis. Tomu se říká signatura. Zde se je nastavena na soubor „.signature“, ale je možno toto nastavení změnit.
V sekci „Folder“ se provádí nastavení přihrádek. „Folder directory“ je adresář s adresáři přihrádek (k organizaci přihrádek viz výše). „Sent mail folder“ je přihrádka do které se ukládá kopie veškeré odeslané pošty.
Pokud zapnete „Move read message to save folder on exit“, bude program přesouvat přečtenou poštu do zvláštní složky (nastavuje se v „Default save folder“) a nebude zůstávat v hlavní složce mezi novými dopisy.
Napsal jsem, že se označená pošta automaticky maže při opuštění programu. To je ale pravda jen tehdy, máte-li zapnutu volbu „Expunge on close“.
V sekci „Display“ může být užitečné snad jenom nastavení formátu zobrazování data, „Index date format“. Normálně je nastaveno do tvaru Den.Měsíc.Rok. Vše se samozřejmé zobrazuje čísly. „Header lines“ určuje počet řádek v sekci hlavičky nad textem dopisu.
Ve „Fonts“ se nastavují druhy písma, zde je vše jasné.
Poslední sekcí je „Program“. „Mailer“ určuje program který se bude používat pro vlastní vyslání dopisu. V Surfer Packu se k tomuto účelu používá „SMTPPost“, ale můžete si nakonfigurovat i jiný, který seženete.
Nevyhovuje-li vám vestavěný editor, je možno používat jiný. Musí ovšem umět posílat Arexxové příkazy zpět programu Voodoo, takže je nutné jej k tomu nakonfigurovat. To však přesahuje hranice tohoto článku a proto jí nebudu dále rozebírat.
Pro stahování pošty POP3 protokolem používá Voodoo také externí program, v Surfer Packu je to starý dobrý AmiPOP.
Chcete li u textu dopisu zobrazit více či naopak méně informací z hlavičky než je standardně, stačí změnit nastavení „Visible header-s“. Zde jsou zadány ty položky z hlavičky, které se mají zobrazovat. Jejich jména jsou oddělena znakem „|“ (svislítko, používá se ve významu „nebo“).

Příjem pošty
Jak jsem již uvedl, k příjmu pošty z Internetu se používá program AmiPOP. V Surfer Packu je nakonfigurován tak, že stáhne poštu asi až deset minut po rozběhnutí. Toto je možné urychlit buď tím, že v programu Voodoo použijete funkci „Get New Mail“ z menu „Project“.
Nechcete-li to dělat pokaždé ručně, můžete si upravit startovací skript, aby se nově došlá pošta vybírala ihned. Tato úprava je však vhodná jen pro zkušenější uživatele.
Budete pracovat ze souborem „Work:Internet/INet/s/Start“. Vytvořte si tedy pro jistotu příkazem copy jeho záložní kopii. Poté spusťte nějaký programátorský editor, například CED nebo GoldED, a načtěte do něj původní soubor. Na řádku 90 by se měl spouštět AmiPOP. Tento řádek vypadá asi takto: „Run >NIL: <NIL: AmiPOP Append Delete Checkper NoWindow“. Najeďte kurzorem na jeho konec, přidejte mezeru a napište ještě „Immediate“. Řádek bude tedy vypadat „Run >NIL: <NIL: AmiPOP Append Delete Checkper NoWindow Immediate“. Nyní by měl AmiPOP vyzdvihovat novou poštu ihned po každém přihlášení na síť (pokud nějakou novou poštu máte).
Kdyby se náhodou něco nepovedlo, obnovte původní příkaz soubor „Start“ ze záložní kopie.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing