Wordworth 4SE - I.

Lenka Eslerová

Právě začíná kurs ovládání textového editoru WW, dodávaného s novými Amigami Wordworth se stal nejpopulárnějším textovým editorem pro Amigu na světě. Získal cenu „Gold Award“ časopisu Amiga Format a časopisy Amiga Shopper a CU Amiga ho zvolily za „Best Word Processor“.

Pravděpodobně jediným konkurentem je mu na této úrovni FinalWriter – možnosti těchto dvou programů jsou většinou stejné a užitečnost funkcí, které má jen jeden z nich, se vyrovnávají - je skutečně těžké rozhodnout, který z nich je lepší. S Amigami se však nyní dodává Wordworth 4SE, a proto zahajujeme seriál, v němž vás chceme seznámit právě s ním. V první části seriálu se dozvíte, na jakém počítači můžete Wordworth používat a co byste měli znát dříve, než s ním začnete experimentovat. Dále si povíme, co všechno musíte udělat, když chcete tento program na svém počítači úspěšně zprovoznit, a na konci dnešního povídání popíšeme, jak můžete napsat první jednoduché texty.

Minimální konfigurace
Pro používání Wordworthu 4SE potřebujete alespoň Amigu 1200 s jednou nebo více disketovými mechanikami nebo harddiskem. Velikost a počet vytvářených dokumentů je omezen pouze velikostí vašeho disku a množstvím volné paměti; doporučují se alespoň 3 MB paměti.

Co už znáte
Pro pochopení tohoto kursu a ke správnému zacházení s programem Wordworth byste měli znát základy ovládání Amigy, a to především: používání ikon na Workbenchi; používání myši jako ukazatele, na přetahování objektů, kliknutí a dvojité kliknutí; spouštění programů z Workbenche a jejich ukončení; formátování a kopírování disků z Workbenche (a případně i ze Shellu); otevírání, kopírování a mazání souborů z Workbenche; vybírání příkazů z menu; rolování v oknech, změny velikostí a pozice oken. Jestliže tyto základy ještě neovládáte, neměl by vaší pozornosti ujít seriál Začínáme s Amigou, vycházející v tomto časopise.

Pořízení záložních disket
Wordworth se dodává na třech originálních disketách. Měli byste si pořídit jejich záložní kopie a pracovat s těmito kopiemi; v případě jejich poškození nebo ztráty si pak můžete vyrobit nové kopie a o program nepřijdete. Před kopírováním „zamkněte“ originální diskety; to znamená: malý černý čtvereček v horním levém rohu na zadní straně diskety přesuňte nahoru tak, aby se objevilo prázdné okénko na disketě (čtvereček pak není z přední strany diskety viditelný). Tak zabráníte náhodnému smazání souborů z diskety. Nyní okopírujte diskety podle následujícího návodu: po zapnutí Amigy vložte do mechaniky disketu Workbench. Dvakrát klikněte na její ikonu, pak na adresář System a nakonec na ikonu Shell. Do okna, které se objeví, napište Sys:System/diskcopy from df0: to df0: a stiskněte klávesu Return (ujistěte se, že jste napsali nulu, a ne písmeno O). Nyní vložte originální disketu do interní mechaniky a stiskněte Return - data z diskety se okopírují do paměti. Až vás systém požádá, vložte prázdnou nezamčenou disketu a opět stiskněte Return - nyní se budou data z paměti zapisovat na novou disketu. Tímto způsobem okopírujte všechny diskety Wordworthu a originály bezpečně uschovejte. Po okopírování ještě ve Workbenchi přejmenujte nové diskety - smažte ze začátku jejich jmen „copy_of_“; nyní máte přesné kopie původních disket, se kterými budete dále pracovat.
Pro bezproblémové používání WW si jej musíte nejprve nainstalovat; instalace (pokud se zdaří) se provádí jen jednou, víckrát ji nemusíte opakovat.

Instalace na diskety (pro uživatele bez HD)
Pro instalaci potřebujete kopie disket s WordWorthem, které jste si vyrobili pomocí výše popsaného postupu, a čtyři prázdné naformátované diskety, na něž se bude editor instalovat. Během instalace vás systém podle potřeby vyzve k výměně disket v mechanice (například „Insert volume Ww4SESystem in any drive“ znamená Vložte do některé mechaniky disketu Ww4SE). Zapněte Amigu a vložte disketu Ww4SEInstall-1. Až se objeví Workbench, dvakrát klikněte na její ikonu a pak na ikonu „Install Wordworth 4SE“. Objeví se requester s dotazem na úroveň vaší znalosti Amigy; předpokládáme, že jste začátečníci, vyberte si tedy možnost „Novice“ - instalace pak bude provedena automaticky, pouze několikrát budete muset vyměnit disketu. Kliknutím na „Proceed“ spustíte instalaci; instalační program se vás ještě bude ptát, kam se bude WW instalovat - zde zvolte „On Floppy Disks“ (tj. na diskety), a pak klikněte na „Proceed“.
Před koncem instalace budete ještě dotázáni na typ tiskárny, kterou používáte s Amigou. Pomocí rolovacích šipek najděte v seznamu tu správnou (pokud nenajdete přímo vaši, podívejte se do manuálu tiskárny, který ovladač je vhodné použít); pokud žádnou vhodnou nenajdete, zvolte možnost Printer Not Listed. Klikněte na „OK“. V závěru se objeví hlášení o úspěšném dokončení instalace. Nyní vložte do interní mechaniky disketu Wordworth4SE, vyresetujte počítač a pokračujte podle „Spouštění Wordworthu“.

Instalace na harddisk
Pro instalaci na harddisk na něm potřebujete mít alespoň 3 MB volného místa a nejméně 100 KB místa na systémovém disku pro umístění knihoven, fontů apod. Při instalaci se na vašem disku vytvoří adresář Wordworth 4SE a do něj se okopírují soubory Wordworthu, synonymní slovník, slovníky pro kontrolu pravopisu (obojí se týká angličtiny), fonty, ukázkové dokumenty, obrázky, několik šablon, ikony, grafické filtry a soubory pro nápovědu (bohužel opět anglickou). Jak provést instalaci? Zapněte počítač a nechte naběhnout Workbench. Vložte do mechaniky disketu Ww4SEInstall-I, dvakrát klikněte na její ikonu, a dále na ikonu „Install Wordworth 4SE“. Na začátku instalace budete dotázáni na úroveň znalostí Amigy - zvolte „Novice“, to jest začátečník, nebo „Intermediate“ čili středně pokročilý; instalace se pro začátečníky bude provádět automaticky, pouze musíte několikrát vyměnit diskety, středně pokročilí navíc provedou několik voleb - viz dále. Klikněte na „Proceed“, čímž se odstartuje instalace. Instalační program se vás ještě zeptá, kam chcete editor nainstalovat - zvolte „On A Hard Disk“ (na harddisk) a klikněte na tlačítko „Proceed“. Nyní se v případě začátečníka provede kompletní instalace, na jejímž konci se dozvíte, kde adresář s programem najdete (máte-li některou z částí harddisku označenou Work, bude to pravděpodobně na ní). Pokud jste zvolili úroveň Intermediate, instalační program vás nejprve požádá o vybrání místa, kam se má WW nainstalovat.
Před koncem instalace ještě zvolte typ tiskárny, kterou používáte (viz Instalace na diskety). Po hlášení o úspěšném ukončení instalace vyresetujte počítač a pokračujte podle „Spouštění Wordworthu“.

Přidání tiskárny
Jestliže chcete nainstalovat další ovladač tiskárny, vložte do mechaniky disketu Ww4SEInstall-1, klikněte dvakrát na její ikonu, a pak na ikonu „Add New Printer“. V seznamu najděte novou tiskárnu, klikněte na „OK“ a vložte diskety, o něž vás počítač požádá.

Spouštění Wordworthu
z disket:
Vložte disketu Wordworth4SE do interní mechaniky a zapněte (resp. resetujte) počítač. Dvakrát klikněte na ikonu diskety a spusťte editor dvojitým kliknutím na ikonu Wordworth (možná teď budete muset prohodit diskety). Ve spuštěném editoru bude připraven prázdný dokument pojmenovaný „untitled I“ (to jest bezejmenný).

- z harddisku:
Klikněte dvakrát na ikonu Wordworthu v adresáři Wordworth4SE na vašem harddisku. Po spuštění programu bude připraven prázdný dokument.

- první spuštění a personalizace:
Při prvním spuštění Wordworthu se provádí tzv. personalizace: program vás požádá o vepsání vašeho jména, názvu firmy nebo organizace (pokud žádnou nemáte, napište znovu vaše jméno) a registračního čísla (to zjistíte podle registrační karty, vložené v originálním manuálu). Klikněte OK. Jakmile provedete personalizaci, vaše jméno a ostatní údaje se budou objevovat při každém spouštění programu (to je určitá forma ochrany proti softwarovému pirátství). Pokud při personalizaci uděláte nějakou chybu, program se ukončí a dostanete se zpátky na obrazovku Workbenche.

Obrazovka Wordworthu
Spustili jste Wordworth a před sebou máte jeho obrazovku; prohlédněte si následující obrázek, abyste věděli, co všechno na obrazovce najdete; k čemu to všechno je? (Poznámka: popíšeme standardní konfiguraci, později si můžete nastavit jiný vzhled programu.)
Titulní lišta (až nahoře) ukazuje jméno programu, jeho verzi, informaci o copyrightu a čas. Na titulní liště až úplně vpravo je gadget, který slouží pro přesunutí přední obrazovky dozadu.
Při stisknutí pravého tlačítka myši se na místě titulní lišty objeví lišta menu (až tlačítko uvolníte, vrátí se titulní lišta). Jak se volí příkazy z menu? Předpokládejme, že chcete vybrat příkaz Save z menu Project. Stiskněte tedy pravé tlačítko myši a ukazatelem myši najeďte na menu Project (to jest nad slovo Project v liště menu): tím se menu Project rozbalí. S pravým tlačítkem stále stisknutým najeďte ukazatelem nad řádek Save - řádek, nad nímž zrovna jste, bude barevně zvýrazněn. Nad požadovaným příkazem pak tlačítko myši uvolněte; příkaz se pak vykoná.
V prostoru pod titulní lištou otevírá Wordworth všechny dokumenty, s nimiž chcete pracovat. Vždy musí být otevřen nějaký dokument, takže když zavřete všechny otevřené dokumenty, Wordworth otevře nový (prázdný) dokument, označený „Untitled <číslo>“, tedy bezejmenný; pokud v tomto bezejmenném dokumentu nebudete provádět žádné změny (tedy v něm ani nic nenapíšete) a požádáte program o otevření nového dokumentu (viz příště), otevře se tento dokument v témže okně-jestliže jste však v bezejmenném dokumentu něco psali nebo měnili nastavení, bude pro otevíraný dokument otevřeno nové okno.
V horní části okna dokumentu je opět lišta. V jejím levém horním rohu najdete zavírací gadget okna-jestliže na něj kliknete. Wordworth zavře příslušné okno a dokument v něm; nebyl-li tento dokument v aktuálním stavu uložen, program vás na to upozorní a dá vám možnost uložit jej nyní. K tomu používá requester, viz obrázek. V rámečku je vypsán dotaz: „Save changes to <jméno souboru>“; stisknete-li Yes, bude dokument uložen a okno se zavře, po stisku No se okno zavře bez uložení dokumentu; jestliže jste zavírací gadget okna stiskli omylem a vůbec okno zavřít nechcete, stiskněte Cancel (zruš).
V pravém horním rohu lišty jsou další dva gadgety. Ten úplně v rohu slouží k přesunutí okna úplně dopředu, a pokud již bylo vepředu, bude tímto gadgetem odsunuto až dozadu, za všechna ostatní okna na dané obrazovce. Gadget hned vedle se jmenuje „Window Zoom“ a slouží pro rychlou změnu velikostí okna - schválně si sami vyzkoušejte, k čemu je dobrý (druhým kliknutím na zoom gadget vrátíte okno zase do původní velikostí).
V levé části okna dokumentu je sada obrázků - říkáme jí nástrojová lišta. Příště si povíme, k čemu všechny ty obrázky slouží. Prozatím vězte, že jednotlivé obrázky představují příkazy editoru, které takto můžete rychle a snadno volit kliknutím myši na příslušný obrázek.
Důležitá je velká plocha v okně dokumentu - toto je vaše pracovní plocha a představuje stránku, na kterou můžete psát. Standardně je to bílá plocha na modrém pozadí. Všechen text, který napíšete, se bude objevovat právě na této ploše. Při psaní se pracovní plocha automaticky roluje nahoru (tak, abyste stále viděli, co zrovna píšete). V případě potřeby Wordworth automaticky přidává další stránku.
Okraje stránky se reprezentují modrými tečkovanými čarami. Text, který napíšete, sc objevuje mezi těmito okraji, za ně psát nelze.
Vlevo od pracovní plochy a nahoře nad ní jsou umístěna pravítka. Pomocí nich si můžete udělat představu o rozměrech vašeho dokumentu a přesně umísťovat tabelátory a další značky - i toto později probereme podrobně.
Nad horním pravítkem je dále skupina ikon představujících příkazy pro formátování textu (volba fontu, jeho velikostí, styl písma, zarovnávání, řádkování a nastavení typu tabelátoru)
Pod pracovní plochou je stavová lišta. Na ní můžete zjistit pozici kurzoru (například „From Lett: 0.50 in From Top: 0.50 in Column 1 Page 1“ znamená, že kurzor je umístěn půl palce daleko od levého okraje stránky a tutéž vzdálenost od horního okraje, nachází se v prvním textovém sloupci na první stránce. Během operací, jejichž provádění by mohlo trvat delší dobu, Wordworth vypisuje na stavové liště hlášení o již provedené části operací.
Zbývá nám popsat, ještě dolní a pravý okraj okna dokumentu. Na dolním okraji najdete nejprve údaj o přiblížení dokumentu – 100% je základní velikost, pokud sem kliknete a zadáte větší číslo (například 200%), program vám dokument přiblíží (uvidíte tedy všechno zvětšené); zadáním menšího čísla než 100 docílíte vzdálení dokumentu můžete to považovat za náhled výsledného vzhledu stránky například před tiskem - zvolíte-li si totiž vhodné vzdálení, uvidíte v okně stránku celou a můžete si udělat dost přesnou představu o rozmístění textu a případných obrázků. Hned vedle údaje o procentech jsou dva gadgety s obrázkem lupy, přičemž v jedné lupě je vepsáno plus a ve druhé minus. Pomocí nich můžete dokument přibližovat (plus) nebo vzdalovat (minus) po pevných krocích (10%).
Vedle gadgetů pro přiblížení je gadget s číslem stránky (Page = stránka). Zde je vypsáno číslo stránky, na kterou se právě díváte: chcete-li se rychle přesunout na jinou stránku, klikněte na tento gadget a do rámečku, který se objeví, vepište číslo požadované stránky. Pro pohyb o jednu stránku dozadu / dopředu můžete také využít šipky nahoru / dolů vedle gadgetu stránky.
Většinu dolního okraje zabírá rolovací lišta. Velikost obdélníku v této liště je přímo úměrná části stránky, kterou v okně právě vidíte. Pokud budete obdélník („šoupátko“) myší přetahovat, bude se zároveň v okně pohybovat viditelný výřez stránky - toto je užitečné hlavně při přiblížení stránky, kdy v okně dokumentu vidíte jen jeho menší část. Potom tažení šoupátka doprava nebo kliknutí do rolovací lišty vpravo od šoupátka nebo také stisknutí šipky směřující vpravo, kterou najdete vedle rolovací lišty, způsobí posun výřezu stránky tak, že uvidíte text, který byl dosud ukryt za pravým okrajem okna (nejlepší bude, kdys si to hned vyzkoušíte). Podobně je tomu se svislým posuvem pomocí svislé rolovací lišty umístěné vpravo od dokumentu.
V pravém dolním rohu okna dokumentu je ještě gadget s trojúhelníčkem - ten slouží ke změně velikostí okna: stiskněte nad ním levé tlačítko myši a posunujte myš doleva nebo nahoru; okno se bude zmenšovat. Stejným způsobem ho opět zvětšíte.

A můžeme psát!
Po spuštění Wordworthu se objeví okno dokumentu, pojmenované „Untitled I“. Dokument je zatím prázdný. V pracovní ploše si všimněte blikající svislé čárky říkáme jí kurzor a označuje místo v dokumentu, kde se budou objevovat znaky, které budete psát na klávesnici.
Kromě normálních písmen se na ploše stránky objevuje ještě několik speciálních symbolů, které vám usnadní orientaci v dokumentu: znak podobný řeckému písmenu „pi“ označuje konec odstavce, světlá tečka znamená mezeru (napsanou jedním stiskem mezerníku), šipka vpravo značí tabelátor a čtvereček představuje tzv. tvrdou mezeru (to je mezera, na které se nemohou lámat řádky, a měla by se používat například za jednopísmennými předložkami, nebol ty by správně neměly zůstávat samotné na konci řádku; tvrdá mezera se zapíše pomocí klávesové kombinace Shift + mezerník.
Zkuste si teď napsat nějaký text, například opište několik odstavců tohoto článku. Když uděláte chybu, můžete smazat znak vlevo od kurzoru pomocí klávesy Backspace (najdete ji nad klávesou Enter, je na ní šipka vlevo). Na konci řádku nemačkejte Enter! Klávesu Enter použijte teprve na konci odstavce. Při psaní si všimněte, že editor automaticky řádky zalamuje, tj. když dopíšete až na konec řádku, přesune kurzor automaticky na řádek následující. Díky tomu se nemusíte při psaní dívat na obrazovku kvůli přechodům na další řádky.
Chcete-li dopsat něco do již napsaného textu, přesuňte na dané místo kurzor. To můžete provést bud kliknutím myši na toto místo v textu, nebo použijte kurzorové klávesy vlevo a vpravo pro posun o jednotlivé znaky, nahoru a dolů k posunování o jednotlivé řádky.
Pomocí uvedených informací byste měli být schopni napsat jakýkoliv text. Příště si povíme, jak napsaný text editovat, formátovat, ukládat a znovu otevírat...
Pro dnešek nám zbývá ukončit program. To se provede pomocí příkazu Quit v menu Project. V případě, že zpracovávaný dokument není uložen, editor se vás zeptá, zda ho uložit chcete (pro dnešek zvolte ještě No), potom se ukončí a vrátí vás zpátky na obrazovku Workbenche.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing