AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

AmiBroker 1.75

Pavel Kuncl

Pokud se zajímáte o dění na burze, vedení vlastního portfolia a zároveň jste nadšeným amigistou, máte jen malou šanci obě záliby skloubit. Nyní se však objevil prográmek AmiBroker, který se vám z této patové situace pokusí pomoci.

AmiBroker je mnohoúčelový program na burzovní analýzu a na vedení osobního portfolia. Byl sice vytvořen pro polskou burzu, ale dá se stejně tak použít i pro naše podmínky. Jeho demo s některými zablokovanými funkcemi (Save...) je volně šířitelné a registrační poplatek ($15) je směšný v porovnání s obdobnými programy stejných možností na jiných systémech.
Grafické rozhraní je velice dobře řešeno a je samozřejmě možné si zvolit grafický mód. Všechny nezbytné pomůcky jsou k dispozici i přes názorné ikony. Příslušné grafy se zobrazují v oknech, které se automaticky otevírají tak, aby zaplnili co možná největší plochu. Užitečná je také možnost kreslení čar do grafů, kterých může být najednou otevřeno několik. Přesné hodnoty se snadno odčítají přesouváním ukazatele kurzorovými klávesami. Obsáhlá anglická dokumentace v AmigaGuide formátu je samozřejmostí. Rychlost potřebných výpočtů je až ohromující i na obyčejné A1200 s jakýmkoliv monitorem nebo televizí.
Závažným problém může být import dat. Podpora formátů KING a Teletext je vhodná pouze pro Polsko a zadávání hodnot ručně také není nejvhodnější řešení. Naštěstí existuje možnost vložení dat v ASCII formátu.
Na Internetu doporučuji informativně navštívit WWW stránku newyorské burzy (New York Stock Exchange - www.nyse.com), Wall Street Journalu (www.wsj.com) a StockMaster (www.ai.mit.edu/stocks). Pro praktické účely pak Pražskou burzu (www.vol.cz/BURZA).

Požadavky
Minimální požadovaná konfigurace je Amiga s 1 MB RAM a OS 2.04, přesto autoři ze zcela pochopitelných důvodů uvádí jako doporučenou konfiguraci A1200 s 2MB RAM a harddisk. Fast RAM a turbokarta samozřejmě nezaškodí, zejména při větším objevu zpracovávaných informací. Pro někoho bude potěšující i existuje verze pro matematický procesor. Přesto je program plnohodnotně použitelný i na holé A1200 a překvapivě rychlý. Občas je příjemnější a pro práci i pohodlnější použít vyšších rozlišení, což znamená multisync či VGA monitor.

Co všechno AmiBroker zahrnuje?
1. Technická analýza trendu akcií
- Cena (horní, dolní, uzavírací)
- Obchodovaný objem
- Velké množství grafů (ROC, MAC, OBV, TRIX...)
- Mapa zisku v závislosti na riziku
- Kreslení a možnost zvětšování

2. Práce s akciemi
- Informace o akciové společnosti (používaná zkratka, celý název, kód, adresa, celkový objem emise akcií, nominální a zaknihovaná hodnota, průběžná obchodovatelnost)
- Vkládání nových a rušení starých balíků akcií
- Finanční operace akciové společnosti z finanční uzávěrky (zisky před a po zdanění)
- Indikátor poměru ceny a zisky (P/E)

3. Vkládání dat
- Import ASCII, KING-service a Teletext
- Podpora ARexxu s spouštění scriptů přes funkční klávesy ([F1] je Demo script )
- Ruční zadávání - tedy cena, název a zobchodovaný objem z aukce. U kontinuálního obchodování pak i zahajovací, nejnižší a nejvyšší cena.
- Odstranění zvolené burzovní seance

4. Nastavení
- Volba rozlišení, palety barev, tloušťky čáry atd.
- Změna vstupních parametrů indikátorů z implicitních hodnot

5. Správa osobního portfolia
- Seznam akcií v portfoliu (datum, nákupní cena, množství, nominální hodnota a zisk)
- Celková hodnota portfolia (zůstatek, hodnota akcií)
- Záznam nákupů a prodeje akcií
- Podchycení výplaty dividend, včetně volitelného zdanění
- Tabulka poplatků zprostředkovatelské brokerské společnosti v procentech
- Tisk a export

Druhy grafů
Main chart - Základní informace o objemu, tržní ceně, krátko- , středně- a dlouhodobém průměru tržní ceny akcií vybrané společnosti.
Turnover volume/value chart - Zahrnuje počet akcií společnosti, zobchodovaných v burzovních seancích.
Price Rate of Change [ROC] - Procentuální zobrazení změny ceny akcie od ceny před určeným počtem dní. Standardní hodnota (10) lze individuálně nastavit. Pro snadné zjištění globálního převisu poptávky nad nabídkou a naopak.
Wilders Relative Strength Index [RSI] - Porovnání nejvyšší průměrné a nejnižší průměrné ceny. Pokud graf přesáhne hodnotu 70, cena akcie je na vrcholu. Pokud se přiblíží k 30, cena akcie může dosáhnout svého minima.
Moving Average Covergence/ Divergence [MACD] - Porovnáním pohybu třech průměrných cen z různých hledisek se zvyšuje rance koupit akcie v jejich minimu a prodat je v maximu. Všechny potřebné hodnoty lze individuálně změnit.
On Balance Volume [OBV] - Graf zahrnuje změnu ceny a zobchodovaný objem. Pokus zůstává cena stejná OBV se nemění. Pokud se graf lomí dolů, doporučuje se prodat krátkodobé akcie. Pokud se láme vzhůru, měli by se prodat dlouhodobé.
Stochastic show - Porovnání nejvyšších a nejnižších cen za určitou dobu. Pokud převýší 80%, jde o převis poptávky. Pokud nedosahuje ani 20% dochází k převisu nabídky.
Ultimate Oscilator - Indikátor kombinace tří různých průměrů pro vaší objektivnost. Překročení padesáti procentní hranice je signálem nákupu.
TRIple eXponential - Zobrazí procentuelní změnu trojnásobné exponenciály, zahrnující průměrnou uzavírací cenu jistiny. Změna směru indikátoru je signálem k obchodům.
Relative Strength - Porovnání akcie s jinou akcií, burzovním indexem nebo balíkem akcií. Pokud se tento indikátor snižuje se to signál k prodeji, pokud se zvyšuje je vhodné zvažovat nákup.
Risk-Yield Map – Nejrychlejší informace o riziku a možném zisku. Na ose X je vyneseno riziko a na ose Y zisk. V horní části grafy jsou tedy akcie z nejvyšším ziskem. Riziko tohoto nákupu se zvyšuje směrem doprava.

Stručný slovníček burzovních pojmů
Akcie - cenný papír, vydávaný akciovou společností, s nímž jsou spojena některá práva na podíl ze zisku (dividenda), podíl na likvidačním zůstatku, nepřímé podílení se na řízení a.s., účastnění se a hlasovací právo na valné hromadě apod.
Broker (makléř) - profesionální zprostředkovatel sjednávající vlastním jménem, ale na cizí účet obchody s cennými papíry, devizami nebo zbožím
Burza - místo, kde se organizovaným způsobem dle pravidel soustřeďuje nabídka a poptávka a kde se obchoduje
Burzovní seance - časově ohraničená část dne určená k obchodování na burze
Index - ukazatel vyjadřující změnu určité veličiny a umožňující porovnávání především změny ceny reprezentativního balíku akcií mezi různými časovými okamžiky. Index BCP Praha je PX50 (momentálně okolo 500) a RM-S PK30 (okolo 700).
ISIN (International Security Identification Number) mezinárodní kód cenného papíru
Kontinuální obchodování průběžné obchodování při proměnlivé ceně umožňuje makléřům ihned reagovat na konkrétní objednávku
Kurz akcií - cena, za níž se v určitý den obchoduje na burze cenných papírů (BCP)
Nominální hodnota - cena vytištěná na cenném papíru, která se může lišit od jeho tržní ceny
Portfolio - souhrn investic v podobě cenných papírů v držení majitele, slouží zejména k rozložení investorského rizika

AmiBroker 1.75

Hodnocení: 8,5 z 10
Autor: Tomasz Janeczko
Cena: 15 USD
TYP: Shareware
Aminet: /bizz/misc/AmiBroker160E.lha

+

velké množství grafů; překvapivě rychlý i na holé A1200; celkově velmi dobře pojato

-

neškodila by podpora češtiny a české burzy přímo od autorů

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )