AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Music Line Editor

Boleslav Březovský

Pokud jste někdy pracovali v nějakém hudebním programu, určitě jste narazili na takový, který uměl syntézu zvuků (Future Composer, Art of Noise...). Většinou se ale jednalo o zvuky, které silně připomínaly C64 a vy jste možná zatoužili po něčem, co dokáže dělat opravdu dobré syntetické zvuky. A tím něčím je právě MLine.

MLine je hudební editor, který na první (ale opravdu jen letmý) pohled vypadá jako tracker, na druhý pohled již nalezneme plno odlišností a na třetí pohled zjistíme, že se jedná bezpochyby o jeden z nejlepších hudebních programů. Čím se tedy MLine liší od spousty jiných trackerů? Zejména způsobem editace. Narozdíl od trackerů, kde editujete po blocích a máte jeden sekvenční editor pro celou skladbu, zde probíhá editace pojednotlivých kanálech, tzv. částech, a pro každou stopu je zvláštní sekvenční editor. To má spoustu výhod. Editace se velmi zjednoduší (např. u basových linek a bicích) a každý kanál může mít jinou rychlost a jiný groove (viz dále). Samozřejmě, že to není jediná výhoda, ale nu vyjmenování všech zde bohužel není místo. Nejjednodušší bude vzít si všechna čísla z Protrackeru (počet nástrojů, počet efektů...) a vynásobit je dvěmi až osmi, čímž získáte odpovídající hodnoty pro MLine. Snad jeden příklad za všechny: místo jednoho efektu na notu jich můžete použít už pět. Z „nečíselných“ vymožeností stojí jistě za zmínku groove, což je funkce, která zahraje pár not (řekněme dvě) vyšší rychlostí a potom dá kratičkou mezeru. Obzvláště efektně to působí například u basových linek.

Editace
Díky výše zmíněným „částem“ je editace značně ulehčena, ale autorům nejspíš připadala ještě dost složitá a tak ji dále zjednodušili tím, že sekvenční editor není jen pouhý sloupec čísel, jak u jiných trackerů, ale je zde možnost „programování“ třemi příkazy. Jedná se o wait, jump backward a end. Nemá cenu je vysvětlovat, neboť pojmenováni je doufám jednoznačné. Každá část jde v sekvenčním editoru jednoduše transponovat. což opět ohromně usnadni editaci. A teď něco málo o Part-editoru. V něm je také možno používat různé efekty, je jich dokonce víc než tři (60), a tak je zde nebudu všechny rozebírat, pouze bych je rozdělil do hlavních skupin, abyste si alespoň udělali představu, co všechno lze s MLine Editorem provádět. Tak tedy: první skupinu tvoří efekty pro práci, výškou tónu, dále jde o efekty pro práci s hlasitostí nástroje, hlasitostí kanálu a hlasitostí celé skladby. Pátá skupina jsou různé efekty, např. pro práci s rychlostí, s filtrem ... a šestá skupina jsou efekty kompatibilní s Protrackerem. Nezapomeňte, že je možno použít až pět efektů na notu, můžete tedy měnit hlasitost, výšku a např. rychlost zároveň.

MLine a hardware
MLine vyžaduje Kickstart 2.0, Amigu s něco málo pamětí (1 MB bohatě postačí) a nějaký rychlejší procesor (ale co ho dnes nevyžaduje, že?). Pokud budete pracovat se čtyřmi kanály, měla by vám v naprosté většině případů stačit normální .Amiga 1200, v osmikanálovém módu již budete muset použít něco silnějšího, holá dvanáctistovka vůbec nestačí. Ano, MLine má osmikanálový mód, což jsem zatím nijak nezdůraznil. Nejspíš proto, že osm kanálů má dnes už málem každý nový hudební program, ale musím uznat, že těchto osm kanálů zní (narozdíl třeba od OctaMEDu) opravdu dobře. Zátěž procesoru nezáleží jen na počtu kanálů, ale vzhledem k tomu, že všechny synth-efekty jsou počítané v reálném čase, také na složitosti použitých syntetických zvuků.
Ke vzhledu programu asi jen tolik, že je tvořen dvěma okny, na jednom se odehrává veškerá editace skladby, zatímco druhé okno je určeno pouze pro práci se zvukem (viz obrázky).

Syntéza zvuků
Konečně se tedy dostávám k nejsilnější zbrani Musicline Editoru, k editoru syntetických zvuků. Syntetizér je založen na jednoduchém principu, nahrajete si do paměti max. 256 bytů dlouhou vlnu, které přiřadíte různé efekty. Zní to jednoduše, ale tímto způsobem je možno dosáhnout opravdu skvělých výsledků, což je hlavně zásluha použitých efektů. Jedná se o obálku, vibrato, tremolo, arpeggio, transformaci, phasing, mixování, resonanci, filtr a playloop. Z důvodu nedostatku místa se zde nebudu rozepisovat o tom, co který efekt dokáže, zmíním se snad pouze o playloop, díky kterému můžete naprostou většinu efektů používat i pro samply a samozřejmě o phasingu, který mně naprosto učaroval. Jedná se o efekt, který v čase mění barvu zvuku a který je v Protrackeru nahrazován dlouhým samplem a efektem 9. Doufám, že aspoň někdo pochopil, co jsem tím myslel. Pokud ne, není nic jednoduššího než si MLine vyzkoušet.
Za zmínku také stojí arpeggio. Arpeggio je simulace akordu, založená na rychlém střídání několika not. V Protrackeru je arpeggio (efekt č. 0) určeno dvěma čísly, která znamenají, o kolik půltónů výš budou dvě arpeggiové noty hrány, v MLine je editor, kde si můžete meditovat až 128 not dlouhou linku, ke každé notě přiřadit dva efekty a celou tu linku hrát na jakékoliv rychlosti a groove. Celou hlavní melodii si tak můžete naprogramovat na jedinou notu a potom ji hrát výš nebo níž, nebo jiným nástrojem, nebo... Nesmím samozřejmě zapomenout na jednu funkci, nazvanou MakeAnim, která vám umožní „vyrenderovat“ váš zvuk do samplu.

Zápory
No, jistě se nějaké najdou. MLine má pouze osm kanálů, víc by opravdu neškodilo, efekt na kontrolu panningu (postavení kanálu ve stereo) by také potěšila samozřejmě, MLine nemá žádný nástroj pro editaci samplů. Vzhledem k tomu, že je určen hlavně pro práci se syntetickými zvuky, dalo by se to možná omluvit, ale přesto přijdou chvíle, kdy ho opravdu potřebujete a pak na nějaké omluvy rychle upomenete. Jinak je MLine opravdu plný porce kladů. Na malou část z nich jsem vás upozornil v tomto článku a zbytek určitě objevíte sami, pokud se rozhodnete MLine alespoň vyzkoušet. Určitě nebudete litovat.

Music Line Editor 1.14

Hodnocení: 9,0 z 10
Autor: MusicLine
Cena: 30 DM
Typ: Shareware
Aminet: /mus/edit/MLine114.lha

+

vynikající editor zvuků; výborný způsob editace skladby

-

žádný editor samplů; pouze osm kanálů

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )