AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Čeština pro teletext

Tomáš Lebr

Úprava ovládacího programu pro dekodér teletextu polské firmy Elsat.

V následujícím článku je ve stručnosti popsána úprava ovládacího programu teletextu pro polské digitizéry FG24. Český prodejce, firma Javosoft, standardně dodává pouze český font pro obrazovku. Další úpravy, umožňující export textů v KOI8 a tisk na tiskárně s českým ovladačem, si musíte provést svépomocí. Pro zkušenější by to neměl být problém.
Na začátek trocha teorie. Teletext jako systém přenosu dat v nevyužitých řádcích TV signálu se objevil již v polovině sedmdesátých let, u nás od 1.1.1989. Původní norma, vytvořená v Británii, pochopitelně nepočítala s českými znaky. Postupem času vznikali doplněné formáty, umožňující nově funkce - především národní znaky a vylepšení grafiky.
Co to znamená v praxi? Původní znaková sada odpovídá sadě ASCII, tj. 127 znaků, plus jednoduchá pseudografika. Díky tomu, že bez některých znaků se dá docela dobře obejít (konkrétně #, $, @, [, , ], ^, _, , {, |, } ,~) byli na jejich místa doplněny znaky národních abeced. Toto řešení má výhodu ve své jednoduchostí - stačí nahradit generátor znaků jiným – a je vyhovující pro románské i germánské jazyky, protože celkový počet 13 znaků postačuje. Požadovaná tabulka znaků se přepíná v hlavičce stránky. Pro slovanské, nebo obecněji, jazyky vyžadující více národních znaků byla norma doplněna o nový typ paketu. Díky němu existuje druhá pomocná tabulka, obsahující speciální nebo řídce používané znaky s diakritikou. Takový znak vyžaduje na přenesení řídící kód, tj. více znaků, proto podmínka menší četnosti. Více informací o formátu dat a HW dekodéru bylo publikováno v ročence Amatérského rádia 1989 a ve Sdělovací technice 9/85 a AR A 3-5/88.
Obslužný program pro dekodér pracuje na úrovni „vyměněného generátoru znaků“, méně používané znaky nahrazuje znaky bez diakritiky. Pro běžné použití však vcelku postačuje. Výroba české verze se skládá ze dvou samostatných kroků, přepsání některých znaků z fontu na české, viz. tabulka .
Druhý krok je nahrazení převodní tabulky uvnitř programu, která se používá jak při exportu ASCII, tak při tisku na tiskárně. V současné době existují varianty obslužného programu pro počítač s a bez koprocesoru. Postupem času se program vyvíjí, vznikají tedy nové verze a revize, přičemž v každé jsou tabulky na jiném místě a vypadají trochu jinak. Na přiloženém obrázku vidíte již upravený kód programu, verzí 1.27 a 1.50 (bezkoprocesorové). Změněná místa jsou zvýrazněna. Pro úpravu byl použit binární editor FileX. Ve verzi 1.27 za sebou následovalo mnoho tabulek, z nichž jsme metodou pokus-omyl postupně vybírali, až se nám podařilo objevit tu, kterou program považuje za českou. Ostatní obsahují pravděpodobně západoevropské jazyky. Není vyloučeno, že se časem ukáže výhodné podobně upravit i další tabulky, nebo dokonce všechny. Verze 1.50 je zřejmě chudší, obsahuje pouze několik tabulek, jako nejvhodnější se nám zatím jeví přepsání první v pořadí.
Upozornění: vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici zdrojový kód programu, ani jsme zatím nekonzultovali úpravu tabulek s výrobcem, je velká pravděpodobnost výskytu chyb nebo různých nedopatření. Pracujte tedy vždy se záložní kopií programu!
Naši úpravu máme zatím v normálním provozu poměrně krátkou dobu, nejsou tedy vyloučeny různé dětské nemoci. V nejbližší době bych se rád pokusil o doplnění programu o ostatní české znaky, intuice říká, že by to mohlo jít.

Překódovací tabulka:

# ASC CZ UK D
35 # # ? #
36 $ ů $ $
64 @ č @ $
91 [ t ? Ä
92 ž l/2 Ö
93 ] ý ? Ü
94 ^ í ? ^
95 _ ř # _
96 é -
123 { á 1/4 ä
124 | ě || ö
125 } ú 3/4 ü
126 ~ š _ ß

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )