Návštěvníci z jiných světů aneb utilitky inspirované možnostmi jiných operačních systémů

Pavel Čížek

Mnoho uživatelů Amigy (vzhledem k její rozšířenosti) běžně používá i jiné operační systémy - příkladem mohou být Windows 3.1 či 95, OS/2 nebo Systém na Macích.

Potkáváme se tedy jinými operačními systémy a při práci s nimi lze objevit některé vlastnosti a pomůcky, které výrazně ulehčují práci s počítačem. Klasickým příkladem může být přepínání úloh ve Windows pomocí klávesové zkratky „Alt - TAB“. Pokud převedeme problém do prostředí Amigy, přepínání mezi obrazovkami pomocí „Amiga – M“ není příliš pohodlné a mezi okny se z klávesnice nedá přepínat vůbec. Cyklování obrazovek a jejich oken pomocí „Amiga – TAB“ a „Alt – TAB“ lze snadno zařídit i pomocí mnohoúčelových utilit, jako například MCP - stačí nadefinovat příslušné klávesové zkratky (a můžete si doplnit i zavírání okna pomocí „Alt – Esc“ či jiné kombinace).
S příchodem loňských Windows se do podvědomí lidí dostaly pojmy jako „taskbar“ a tlačítko „Start“. Taskbar je v podstatě lišta, na které se zobrazují jména aplikací a jejich oken. Pokud je třeba nějaké okno aktivovat, stačí ťuknout myší na dané tlačítko a je to. Taskbar má svoji úlohu i při předávání dat metodou „drag & drop“ ve spolupráci s OLE (Object Linking & Embedding). To se zřejmě zalíbilo některým uživatelům Amigy a hned se jali vytvářet prográmky realizující TaskBar na Amize. Podobná situace je i s tlačítkem „Start“ - jediné tlačítko pro mnoho úloh (například spouštění programů, prohlížení dokumentů, prohledávání disku atd.). Podívejme se tedy na jak úspěšně či méně zdařile se podařilo různým autorům implementovat popsané objekty na Amize. Pokud nebude řečeno jinak, jedná se o shareware. A aby to nebylo nespravedlivé, budeme postupovat podle abecedy.

AmigaStart 0.87
je prográmek vytvářející na ploše Workbenche elegantní tlačítko start. Dříve než se seznámíme, co vlastně AStart nabízí, měl bych upozornit, že se jedná o předběžnou verzi 0.87 (tedy ne zcela dokončenou) od Fina Tuomase Artmana. Finální verze bude uvolněna jako shareware. Jedná se o víceúčelovou utilitu, která po aktivaci tlačítka Start zobrazí velké „popup“ menu (viz obrázek) umožňující procházet jednotlivé adresáře disků, spouštět na nich umístěné programy a prohlížet různá data (texty, hudbu, obrázky - vše můžete konfigurovat), dále máte přístup k systémovým preferencím a lze také restartovat počítač. Dále je možno definovat (podobně jako v ToolManageru) často používané programy a dokumenty a rychle je spustit volbou příslušné položky menu. Vše je velmi pěkně graficky zpracováno. Podrobněji viz také StartMenu - to je komodita podobného typu s ještě rozsáhlejšími možnostmi, která je však již plně funkční.

O_S-B_3.0
je utilitka od Olivera Tennieho (Oliver Start - Button), která se opět snaží dát uživateli k dispozici tlačítko Start. Po jeho stlačení se objeví okno, ve kterém jsou v jedné části skupiny programů, v druhé části pak jednotlivé programy náležející do aktuálně vybrané skupiny. Kliknutí na položku způsobí spuštění příslušného programu. Vzhled je jednoduchý a prostý, konfigurace je určena ASCII souborem, který lze editovat pouze ručně. Svou funkci však plní.

MCP 1.10, ScreenMenu
Jak jsem naznačil již v úvodu, jednoduché přepínání obrazovek a oken rozhodně není na škodu. MCP umožňuje toto umožňuje a navíc (stejně jako v případě utility ScreenMenu) má uživatel možnost jednoduše se přepnout na jakoukoliv obrazovku i pomocí myši - stačí stisknout pravé tlačítko myši nad tlačítkem pro přesun obrazovky vpřed/vzad a objeví se klasické menu obsahující všechny právě otevřené obrazovky; stačí si jen vybrat a jste tam, kde chcete být.

ScreenTabs 2.10
I tento prográmek od německého autora Michaela Linka umožňuje přepínání obrazovek a oken pomocí klávesnice. Tento úkon však je doplněn o některé drobnosti:
- při stisknuté klávese Shift můžete cyklovat i směrem vzad
- po aktivaci ScreenTabs se objeví elegantní okno (viz obrázek), v němž se postupně při opakovaném stisknutí tabelátoru objevují jména obrazovek (či oken); přitom lze každé obrazovce, oknu nebo aplikaci přiřadit zvláštní ikonu, která se zobrazí před jménem obrazovky
- vzhledem ke způsobu výběru (vybíráte si obrazovku či okno, k přepnutí dojde až po uvolnění aktivačních kláves) je také možno výběr kdykoliv zrušit - shoda s ovládáním a chováním přepínání úloh ve Windows je zde dokonalá
Od verze 2.0 má tato utilitka integrovaný TaskBar, a to velice pěkným způsobem - stačí zajet myší do levého dolního rohu obrazovky a objeví se okno se seznamem otevřených obrazovek.
Výhodou je, že máte tuto možnost na kterékoliv obrazovce a taskbar během normální práce nikde nepřekáží.

StartMenu
Tato komodita, šířená k mé velké radosti jako freeware, je jedna z nejpropracovanějších implementací startovacího tlačítka (dle mého bezvýznamného názoru). Jejím autorem je John Corigliano.
Vlastní tlačítko Start může být umístěno kdekoliv na ploše Workbenche. Výhodné je, že menu tlačítka Start a všechny v něm prováděné akce lze provádět nejenom pomocí myší, ale také z klávesnice. Menu, které se objeví po stisknutí zvolené klávesové kombinace nebo po aktivaci tlačítka Start myší, vám umožní zjednodušit následující činnosti:
- položka „Programs“ poskytuje přístup k hierarchicky uspořádaným skupinám vašich vlastních programů; programy, které chcete spouštět rychle prostřednictvím tohoto menu, určíte pomocí preferenčního programu. Spouštět můžete i ARexxové dávky a dávkové soubory Amiga DOSu. Nechybí možnost definovat velikost zásobníku, aktuální adresář a mnoho dalších parametrů pro spouštění programů. Každé položce lze také přiřadit obrázek, který bude zobrazen před jménem programu. Pokud neurčíte jinak, bude tam umístěna zmenšenina ikony programu (existuje-li).
- položka „My Computer“ (vlastně náhrada ikony My Computer z Windows 95) vám umožní procházet adresářovými strukturami vašeho disku, spouštět programy zda objevené a prohlížet datové soubory. Na pomalejších počítačích je to rozhodně rychlejší než prostřednictvím Workbenche. Měl bych poznamenat, že prohlížení datových souborů zatím není zcela dokončeno - zatím lze prohlížet soubory, které mají k sobě ikonu.
- položka „System Prefs“ umožňuje rychlý přístup k systémovým preferencím. Stačí si v konfiguraci zvolit, které editory preferencí chcete mít přístupné.
- položka „Screens“ poskytuje (stejně jako v případě ScreenMenu) rychlý přístup k ostatním otevřeným obrazovkám.
- položka „Commodities“ vlastně nahrazuje Exchange. Po jeho aktivaci se objeví menu se seznamem aktuálně dostupných komodit - každá má submenu, s jehož pomocí lze provést (de)aktivaci či vypnutí komodity.
- položka „Edit Files“ spustí konfigurační editor StartMenu (vyžaduje MUI). Konfigurace StartMenu je poměrně bohatá. Kromě již zmíněné volby a konfigurace programů v submenu „Programs“ můžete určit polohu startovacího tlačítka, použitý font, barvy, velikost ikon, způsob procházení menu... Položky menu, o nichž se domníváte, že je nebudete používat, lze z menu vypustit.
- položka „Find File“ spustí jednoduchý program pro vyhledávání souborů na disku (opět vyžaduje MUI). Můžete vyhledávat podle jména, data, velikosti souboru nebo nějaké kombinace těchto atributů.
- položka „Shut Down“ umožňuje ukončit StartMenu a resetovat počítač. Jak je vidět, nabídka možností takovéto víceúčelové komodity je opravdu široká. Kromě startovacího tlačítka však StartMenu nabízí také TaskBar - ne však přímo uživateli, ale programátorům, kteří mohou taskbar využít. Mezi takto se StartMenu spolupracující utility patří například WinControl (rozšíření možností ovládání WB oken), MemMeter (na taskbaru zobrazuje graficky zplanění volné paměti) či SMRexx (umožňuje ARexxovým programům přidávat tlačítka na TaskBar).
Protože pro méně vybaveného uživatele by paměťové nároky mohly takovýto prográmek zcela znehodnotit, vytvořil autor také dvě odlehčené verze, které neobsahují podporu taskbaru a nezobrazují v menu množství ikon a obrázků, které zabírají paměť a zpomalují práci se StartMenu.

Switch 1.2
je prográmek inspirovaný přepínáním úloh v OS/2, jehož autorem je John Haubrich. Ačkoli nutně nevyužívá kombinaci „Control – ESC“ (máji volně nastavitelnou), princip práce je podobný. Po stisknutí nastavené klávesové kombinace se otevře okno, v němž uvidíte seznam obrazovek a na nich otevřených oken. Pak již stačí pomocí myši či kurzorových kláves zvolit okno nebo obrazovku, na níž se chcete přepnout...

TaskBar 5.1
Jak již název napovídá, jedná se o implementaci TaskBaru na Amize (je to asi jeden z prvních pokusů vůbec). Autorem je Robert Ennals a svůj výtvor šíří jako freeware. TaskBar je utilitka, která na spodním okraji obrazovky Workbenche (a také na dalších obrazovkách nastavených v konfiguraci) otevře dlouhé okno, na němž se objevují a zase mizí jména otevíraných obrazovek a oken. Aktuální okno je samozřejmě zvýrazněno. Pokud se chcete přepnout do jiného okna či na jinou obrazovku, stačí kliknout na příslušné tlačítko. Protože se nemusí na TaskBar vejít všechna otevřená okna a obrazovky (maximální počet se nastavuje v konfiguraci), je k dispozici tlačítko Other, které zobrazí ve velkém seznam obrazovek a na nich otevřených oken. Pak si stačí jen vybrat. Kromě toho lze pomocí TaskBaru okna maximalizovat, minimalizovat a uspořádávat na pracovní ploše.
Kromě zmíněných tlačítek naleznete (zcela nečekaně) vlevo na TaskBaru tlačítko Start umožňující otevřít seznam do skupin rozdělených programů (jejich definice se provádí editací konfiguračního souboru) - tyto programy lze pak kliknutím myši spustit. Kromě toho i v tomto okně naleznete opět přístup k seznamu obrazovek a oken, možnost zmenšit TaskBar pouze do podoby tlačítka Start a příkaz pro ukončení programu.

Win 95
Náš krátký přehled zakončíme utilitkou s pravou „švédskou kvalitou“, která vytváří opět taskbar (i když na Amize by bylo vhodnější mluvit spíše o „windowbaru“ nebo „screenbaru“). Je malá (pouhých 7 KB), pěkně vypadající a funkční - aktivace kteréhokoliv okna či obrazovky se provede jedním kliknutím myši. Drobnou nevýhodou je. že taskbar je zobrazen pouze na obrazovce Workbenche.
Tím dnes končí náš malý výlet do oblasti utilit inspirovaných funkcemi jiných operačních systémů. Myslím, že pro každého zájemce se tu něco najde prográmky existují v podobě jednoduché a malé, ale také komfortní, s rozsáhlou konfigurací a náročné na rychlost a paměť počítače.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing