Final Writer

Luboš Němec

Na poli graficky orientovaných textových editorů pro Amigu momentálně mezi sebou soupeří dva produkty - Final Writer od firmy Softwood a Wordworth od Digita International. Jestli se povedlo Softwoodu překonat Digitu s novou verzí svého produktu Final Writer si můžete přečíst v této recenzi.

Softwood již s Final Writerem 3 nasadil laťku hodně vysoko a úspěšně pokračoval ve vývoji s verzí 4, dokonalý však Final Writer nikdy nebyl. Stále chyběla práce s tabulkami, o importu grafiky a exportu textu se také téměř nedalo hovořit, rychlost programu byla na Amigách bez turbokarty velmi žalostná. Wordworth pracoval v předchozích verzích víceméně spolehlivě dokonce i na Amigách bez FAST RAM (to se nezměnilo ani u verze 5), rychlost a hlavně spolehlivost programu byla však ještě horší než u Final Writeru. Oba textové editory prošly dlouhým vývojem a oba mají dnes ve verzi 5 slušné možnosti zasahující i do oblasti DTP. O Wordworthu 5 jsem psal již dříve, dnes se tedy budu zabývat novými vlastnostmi Final Writeru 5.

Instalace
Program se dodává opět na 9 disketách, instalace je pohodlná a provede ji za vás dnes již téměř výhradně používaný Installer. Na disketách naleznete stejné cliparty i fonty, které byly u verze 4, nezměnil se ani speller a thesaurus. Rozšířena byla gramatika, pro češtinu bohužel z větší části nepoužitelná. Vzhled programu se změnil jen nepatrně, přibylo pouze jedno menu a několik nových položek, některé další položky byly jinak rozmístěny. Kosmetické úpravy související s rozšířením možností programu prodělaly i některé requestery. Nároky programu se nezvýšily, stále je doporučováno minimálně 2,5 MB paměti. Rychlost programu se také rozhodně nezvýšila, pro rozumné používání doporučuji jako minimum procesor 68020 a dostatek FAST RAM. Pro procesory 68000 se Final Writer nehodí - ty doby, kdy A500 vládla počítačovému světu, jsou již nenávratně pryč.

Fonty a práce s nimi
Pro Final Writer existují ve formě shareware patche urychlující generování AT1 fontů a práci s nimi až o 400%. V praxi je však urychlení zhruba 1,5 až 2 násobné a máte-li nastaven jako pracovní AT1 font, poznáte zrychlení hned při spuštění programu. Jinak dokáže Final Writer pracovat ještě s fonty ve formátu NimbusQ a s Intellifonty, bitmapové fonty ani žádné jiné formáty (TrueType, AT3) podporovány nejsou. S AT1 fonty můžete pracovat dle libosti a používat všechny textové funkce, které Final Writer nabízí. Intellifonty nelze ani v nové verzi 5 naklánět (funkce „Oblique“) a bez patřičných řezů aplikovat tučné písmo, italiku či jejich kombinaci, jako to umí Wordworth. Matematické vytvoření řezu nefunguje ani u AT1 fontů, kde Final Writer např. při zvolení tučného písma z fontu „Brooklyn.PFB“ (AT1 font) hledá řez „Brooklyn.PFB Bold“, což podle mne není příliš šťastné řešení. Mnohem lepší by bylo hledání standardního názvu řezu „Brooklyn-Bold.PFB“, stejně jako je tomu třeba u PageStreamu 3. Při používání FW 5 i PGS 3 nezbývá tak nic jiného, než mít všechny fonty na disku dvakrát s rozdílným pojmenováním. Naproti tomu Wordworth si řezy fontů vytváří matematicky sám, což je sice z typografického hlediska nepřijatelné, ale myslím, že naprosté většině z nás je to stejně úplně jedno, hlavně když to funguje.

Tabulky
Hurá! Konečně jsme se dočkali. Softwood si dal na čas a teprve v nové pětce lze pracovat s tabulkami. Vyřádit se zde může každý, protože preference pro vytváření tabulek jsou velmi rozsáhlé (viz obrázek). Nastavit můžeme písmo včetně všech pro první a poslední řádek, sloupec i vnitřní pole tabulky. Stejné možnosti jsou k dispozici pro vyplnění políček barvou, tloušťku a barvu čar i rámečku, samozřejmostí je obtékání textu kolem tabulky v udané vzdálenosti. Každá tabulka může mít pro interní potřebu (přehlednost dokumentu) svůj název. Vytvořená tabulka není kompletně převedena na objekt a nedá se s ní tedy pracovat jako s ostatní vektorovou grafikou. Funguje však sdružování tabulek (funkce „Group“) s dalšími tabulkami nebo obrázky. S takto sloučenými objekty nelze provádět nic jiného než je přesouvat, mazat či v případě sloučení tabulky s obrázkem měnit jejich velikost. Ještě jednou upozorňuji, že tabulka neustále dodržuje svůj vzhled i velikost danou při vytvoření a mění se jen rozměry obrázku. Jako velký nedostatek vidím nemožnost pohybovat se po políčkách tabulky jinak než myši, žádná kombinace kláves (samozřejmě až na emulace pohybu myši) k tomu určená prostě neexistuje. Tabulátor, obvykle používaný při vyplňování tabulek k těmto účelům, zde funguje jako úplně normální tabulátor a tak nezbývá nic jiného než střídavě psát na klávesnici a při každém přechodu do sousedního políčka tabulky přehmátnout na myš nebo vpisovat údaje do tabulky jen jednou rukou. Vůbec se mi tohle řešení nezamlouvá a pevně doufám, že ho Softwood v nejbližší době podstatně vylepší. Jinak není tabulkám co vytknout, označování položek v celém řádku či sloupečku je otázkou dvou pohybů myší, možnosti nastavení i dodatečné úpravy grafického vzhledu tabulek jsou rovněž velmi dobré.

Grafika, import/export textu
Final Writer 5 konečně podporuje datatypy, takže není problém importovat obrázek v téměř libovolném formátu. Práce s vektorovou grafikou zůstala beze změn, stejně jako podpora formátů EPS/EPSF. Škoda, že žádné importované obrázky nelze rotovat, někdy se to celkem hodí. U všech obrázků můžete nastavit obtékání textu, u grafiky vytvořené ve Final Writeru může text oblékat i kolem kontur, stejného efektu lze docílit i u některých bitmapových obrázků s vhodnou homogenní barvou pozadí (bílá, světle šedá, černá atd.) pomocí volby „Transparent“, ne vždy se to však povede. U importovaných vektorových obrázků tato možnost bohužel nefunguje. Text lze importovat ve formátech ASCII, Pen Pal, ProWrite, Wordperfect, novinkou je podpora formátu RTF. Final Writer sám pozná, o který formát se jedná a použije příslušný filtr. Exportovat můžete opět v tradičním formátu Final Writer/Final Copy, ASCII a nově i v RTF a HTML (viz. obrázek). Zvláště podpora HTML je v dnešní době zajímavá, ve Final Writeru můžete nyní vytvářet i jednoduché WWW stránky.
Při importu/exportu textu v RTF formátu lze v základních preferencích (viz. obrázek) nastavit převod fontů (předpokládá se, že RTF dokumenty budou vytvářeny na PC) na jejich ekvivalenty, funguje to poměrně spolehlivě. S češtinou se zde však budete muset rozloučit, žádné konverzní tabulky pro převod znaků Final Writer 5 neobsahuje a jak je známo, normy češtiny používané na PC (hlavně ve Windows) jsou s Amigou zcela nekompatibilní. Ale protože RTF formát není nic jiného než ASCII text s popisy stylů, fontů atd., můžete ho prohnut třeba přes crossdosové filtry a zkonvertovat ho ještě před importem. Konverze z Latin2 či známých Kameníků přes crossdosové filtry u souborů vyexportovaných v RTF formátu z Text602 funguje spolehlivě.
Mám k tomu ještě jeden poznatek, není totiž RTF jako RTF. Dokument uložený v RTF formátu z Wordworthu 5 nelze občas do Final Writeru načíst. Při exportu používá FW5 formát RTF1, kde místo českých písmenek s háčky a čárkami jsou pouze hexakódy, Ww5 exportuje už v rozšířeném RTF2 a tak bych mohl pokračovat. Prostě jako většina formátů se ani RTF formát neubránil obvyklému chaosu v oblasti „standardů“ a norem. K HTML podpoře mám také několik výhrad. Obrázky obtékané textem nebo spíše text samotný se zobrazuje v HTML prohlížečích (zkoušel jsem AWeb u IBrowse) místy dost podivně, IBrowse to zvládne o něco lépe než AWeb. Obrázky mohou být v HMTL dokumentech vyexportovaných z FW 5 prakticky v libovolném formátu, korektně se uloží dokonce i vektorové formáty EPS/EPSF, které jsou však v naprosté většině v úplně jiné velikostí, než vidíte na obrazovce FW 5 (záleží na nastavení datatypu pro postscript). Interní vektorová grafika a tabulky jsou při exportu v HTML formátu dokonale ignorovány. Podpora HTML při importu zatím bohužel chybí a tak spolehlivou metodou, jak zlikvidovat HTML dokument, je nahrát ho do Final Writeru a následně uložit ve stejném formátu bez jediné změny.

Preference programu, tisk, ARexx
Jestli se vám zdálo, že možností jak si přizpůsobit program, bylo v minulé verzi málo, tak nezoufejte, pětka přináší i zde něco navíc. Znovu se v menu „View“ v položce „Zoom“ objevilo sedm předdefinovaných stupňů zmenšení či zvětšení výřezu obrazovky, další lze navolit v rozsahu 20 - 400% s krokem 5%. Do menu „Layout“ přibyla položka „Font“ pro rychlý výběr fontu, který se dříve dal zvolit pouze buď s pomocí definovatelného tlačítka („Buttons“) nebo složitěji z položky „Type Specs“. Rozšířeny byly i možnosti definování stylů (viz obrázek), s čímž souvisí možnost nastavit ukládání těchto stylů zvlášť nebo s celým dokumentem. Počet stylů byl navíc rozšířen z původních 16 na 256, nic vám tedy nebrání ve vytváření velmi složitých dokumentů s mnoha formáty a styly. Strukturu dokumentu nemusíte nyní tvořit celou od začátku, ale můžete si zvolit libovolnou šablonu („Template“). Šablona není vlastně nic jiného, než předloha dokumentu uložená obyčejným „Save“ do adresáře „FWTemplates“ (může být samozřejmě i jinde) integrující v sobě funkci stylů s libovolným množstvím textu na obrazovce. Styly lze nyní nahrávat i samostatně, v menu „Project“ je k tomu vyhrazena položka „Open Styles“. Příjemným doplňkem je i možnost volby typu souborových requesterů, buď ASL (které si pak můžete pohodlně patchnout na ReqTools), nebo originálních requesterů od Softwoodu. V preferencích můžete také nastavit, které fonty se po spuštění programu nahrají rovnou do paměti („Fonts to preload“) včetně pořadí v roletkovém menu, při jejich použití nebude pak program zdržovat dodatečným nahráváním. ARexx byl samozřejmě také rozšířen o další příkazy umožňující využívat nové funkce, ale i předchozí verze 4 v tomto směru nijak nezaostávala. Přes ARexx je možné ve Final Writeru dělat úplné zázraky, mnoho hotových maker dostanete společně s programem, další můžete nalézt třeba na Aminetu. S verzí 5 přišla i další užitečná změna – obrazovka Final Writeru je konečně tzv. veřejná (public), což ulehčí práci nejen tvůrcům arexxových maker, ale i třeba úpravu palety barev při použití s grafickou kartou pomocí různých utilit (ProcurePens, SetPens atd.). Práce s makry je sice relativně jednoduchá, ale musíte znát syntaxi použitých příkazů a v podstatě si skript celý sami naprogramovat.
Vytváření maker v reálném čase není podporováno vůbec. To samé platí i u Wordworthu. S nádhernou jednoduchostí tvorby maker u CygnusEditoru či PageStreamu 3 to nemá nic společného a autoři FW i Ww by si z nich mohli vzít příklad. Tiskové funkce se nezměnily, tisk do postscriptu v češtině zvládá Final Writer stále na jedničku. Neškodilo by ale tisk urychlit, při tisku textu je FW5 znatelně pomalejší než Ww5 (je-li však v textu obrázek, tiskne ho Final Writer minimálně 2x rychleji než Wordworth). Naštěstí lze tisknout na pozadí, musíte mít ale už před zahájením tisku otevřen další dokument, ve kterém budete pracovat. Z Final Writeru od verze 4 nelze tisknout zrcadlově přes Studio nebo TurboPrint, výsledkem je totiž místy potrhaný text i grafika. Nevím co je příčinou, ale z FW3 to ještě fungovalo. Nově byla zařazena možnost opravit často se vyskytující překlepy v podobě dvou velkých písmen na začátku slova, převádět první písmeno na začátku věty nu velké a nahrazovat slova či výrazy ihned po napsání (např. pro zkratky). Databázi těchto slov můžete definovat v preferencích v menu „Tools“, položka „AutoCorrect“ (viz obrázek). S češtinou (testováno v KOI8) funguje vše více či méně spolehlivě, často však velmi podivně. Nejlépe je to vidět při opravách překlepů dvou velkých písmen na počátku slova, kdy dělají programu někdy až neuvěřitelné problémy písmenka s háčky a čárkami. Chudák Honzík Hus nemohl tušit, jaké problémy nám se svými „nabodeníčky“ způsobí, každopádně doporučuji nechat tuto jinak velmi užitečnou volbu vypnutou. Stále chybí kontextová či jakákoliv jiná nápověda, uživatel se musí spolehnout pouze na přerostlý manuál. V největší nouzi si sice můžete nezávisle spustit manuál ve formátu Guide, ale ten pokud vím k verzi 5 zatím ještě neexistuje a Softwood ho nedodával ani k předchozím verzím Final Writeru. Wordworth se svým Guide helpem je na tom o mnoho lépe.

Závěrem
Na závěr snad stačí uvést, že Final Writer 5 je textový editor s vysokou spolehlivostí (za dva měsíce používání nespadl ani jednou) i komfortem ovládání a ve verzi 5 je pro majitele turbokarty a nějaké té FASTky rozhodně lepší volbou než Wordworth 5. I když byl FW 5 dokončen o 3 měsíce později než jeho konkurent, novými funkcemi mírný náskok Wordworthu v některých oblastech (obrázky, export textu, tabulky) spolehlivě zlikvidoval. Protože popularita obou rivalů je téměř stejná, jako obvykle nezbývá než čekat, jak rozhodnou uživatelé a také jak odpoví Digita.

Final Writer 5

Hodnocení: 9,0 z 10
Autor: Softwood
Cena: -
Typ: komerční

+

podpora datatypů, šablon a tabulek; rozšířený export textu a práce se styly; bohaté možnosti nastavení

-

tisk textu je pomalejší než WWS; přesuny mezi položkami v tabulce možné pouze myší


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing