AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

GoldEd 4.0

Pavel Čížek

GoldEd je v současné době jeden z nejznámějších a nejúspěšnějších sharewarových produktů. V průběhu srpna se objevila zcela nová verze tohoto programátorského textového editoru.

Pro ty, kteří ještě neměli možnost seznámit se s tímto produktem, připomenu v průběhu článku několik základních údajů. GoldED (dále jen GED) je textový editor pro zpracování ASCII textů, který je vybaven mnoha speciálními nástroji pro programátory. Jeho autorem je Dietmar Eilert. S předchozí verzí jste se mohli seznámit v některém z loňských čísel Amiga Review. Jednalo se o novou, vskutku revoluční, verzi tohoto editoru. Bohužel, ačkoliv GoldED 3 byl a je mnoha programátory využíván, nebyla možná integrace GEDu a integrovaných vývojových prostředí jiných firem - bylo možné ho využívat pouze jako editor, ale ne jako debugger apod. (to je např. případ StormC 1.1, kdy máte možnost standardní editor nahradit GEDem..., ale pro debugger je stále využíván interní editor). Zároveň se začaly objevovat další textové editory srovnatelného výkonu a zaměření, které obsahovaly jisté speciality, které GED postrádal. Protože však autor neusnul na vavřínech, zrodila se zcela nová (a kompletně přepracovaná) verze s pořadovým číslem 4.
Dovolte mi připomenout pár údajů. GoldEd, tak jak je distribuován, je poměrně velký balík, který při plné instalaci (ta je prováděna samozřejmě Installerem) zabere včetně všech utilit a anglického návodu ve formátu AmigaGuide téměř 2 MB. Poplatek za registrovanou verzi je mezi 25 - 40 DM, můžete získat i tištěný manuál.
Základním cílem GEDu je snadnost ovládání i při velmi širokém spektru nabízených možností a maximální rychlost práce, na druhé straně se předpokládá dostatek paměti a ideální pro využití všech možností je samozřejmě harddisk. Minimální konfigurace je OS 2.04, 1 MB RAM, doporučená pak OS 3.x (pod systémem 3.x pracuje jednak mnohem rychleji, jednak některé funkce nejsou pod systémem 2.x dostupné), 2 MB RAM a rychlejší procesor.

Co je nového?
Nyní se již můžeme vrhnout na vlastnosti, které činí tento textový editor tolik zajímavým, především pak na novinky verze 4.0. Na první pohled nepříliš viditelnou, ale z hlediska dalšího vývoje, rozšiřování a stability programu důležitou změnou je přepracování interní struktury editoru (nyní je kompletně objektově orientován) a s tím související struktury adresářů, systému konfigurace a mnoha dalších věcí s GEDem svázaných.
Naštěstí je již na Aminetu dostupná utilitka pro konverzi konfigurací starší verze pro tento zcela nový systém. Nová verze obsahuje také nové rychlejší aplikační rozhraní pro podpůrné utility a přepracované ARexxové rozhraní. Co asi příliš mnoho uživatelů nepotěší, je také změněná struktura „keyfile“ souborů obsahujících informace o registraci a umožňující práci bez omezení na soubory kratší než 1000 řádků. Pro uživatele, kteří si zaregistrovali předchozí verzi v tomto roce je upgrade zdarma, ostatní (již registrovaní) čeká poplatek 15 DM.

Editace
Je samozřejmé, že takto rozsáhlý produkt ovládá všechny základní funkce, kterými by měl každý technický textový editor disponovat. Řada funkcí je také různým způsobem vylepšena (i proti předchozí verzi).
Práce se soubory mnoha změn nedoznala. Soubory = texty mohou být nejen zobrazeny v oknech (nově na různých obrazovkách!), ale mohou být i „zamrazeny“, tj. zůstanou v paměti, ale nejsou zobrazeny a nezabírají tudíž místo na obrazovce. Jako užitečné mi připadá doplnění funkce „zobraz další/předchozí text a ten stávající schovej = zmraz“. Ve verzi 4 můžete také otevřít více kopií téhož souboru (stále se však nejedná o dva pohledy na tentýž soubor). Jak uvidíme později, velmi užitečná ve spojení s automatickým přeuspořádáváním oken na obrazovce je možnost vyhradit na okrajích obrazovky oblasti, ve kterých se nesmí okna s texty zobrazovat.
Při práci s bloky je možnost využít systémového i interního clipboardu. Navíc máte možnost používat více clipboardů najednou (Amiga jich zvládá až 255). GED také podporuje sloupcové bloky. Připadá mi trochu matoucí, že kopírování do clipboardu není ve standardní konfiguraci přiřazena kombinace „Amiga – C“ (ta je použita pro přímé kopírování bloku bez clipboardu). Řadu uživatelů jistě potěší, že i v tomto editoru je již k dispozici přesouvání bloků metodou drag & drop = „táhni a pusť“. GEDu nechybí ani nekonečné Undo a Redo, které bylo v nové verzi opět zdokonaleno; přibyl totiž režim, v němž lze vracet každý jednotlivý úkon (dříve byla možnost vracet změny v celém řádku nebo „významné“ změny, ale například napsání slova = více písmen, bylo považováno za jeden krok z hlediska Undo). Byla také zdokonalena práce s pamětí při využívání Undo (= snížená spotřeba) pomocí tzv. garbage collection („sběr smetí“).
Často užívaná je i operace vyhledávání a nahrazování. Velice užitečné je to, že si GED pamatuje všechna slova, která jsme v průběhu práce vyhledávali či nahrazovali, a že do nabídky umisťuje i slovo, na němž se právě nachází kurzor. Příjemnou změnou je, že všechna dialogová okna (včetně těch pro nahrazování) jsou od verze 4 nemodální, tj. když jsou otevřena, neblokují práci s textem a uživatel tak může volně přecházet mezi okny s texty a dialogovými okny bez nutnosti zavírání s otevírání. Zdokonalena byla také funkce pro globální prohledávání seznamu souborů.
Samozřejmě GEDu nechybí ani klasická makra, kdy si GED zapamatuje posloupnost námi provedených úkonů a je schopen ji zopakovat - ne každý si vše potřebné naprogramuje v ARexxu (a to nemluvím o rychlosti). Novinkou této verze je, že v rámci záznamu takovéto sekvence můžete vyvolat jinou, již existující sekvenci úkonu. Kromě toho lze nyní tyto sekvence přiřadit přímo položkám menu, ikonám apod.

Podpora programátorů
Podívejme se nyní na přednosti, které mají speciální význam pro programátory (opět se zaměříme spíše na novinky nové verze než kompletní výčet možností). Poznamenejme, že všechny vlastnosti týkající se podpory programování lze definovat pro každý programovací jazyk zvlášť! Přímo podporovány jsou C++, Modula, assembler... Nově přibyla podpora dnes tak populárního jazyka HTML (pro WWW) a podpora StormC++. Co je tedy nového?
- GED má naprosto obecnou možnost zvýrazňování syntaxe textu. K dispozici je nově vytvořený „parser“ pro jazyk HTML a již zmíněného StormC++. Editor StormC++ totiž obsahuje zvýrazňování syntaxe podpořené seznamy všech typů a funkcí používaných v ANSI C++ i v Amiga OS. Pokud máte StormC a chcete těchto slovníků využít i při práci v GEDu, nic Vám v tom nebrání.
- „balení“ bloků textu (například funkcí jazyka) do jediného řádku a opětovné rozbalení bylo zrychleno.
- další velkou vymožeností je uživatelský slovník klíčových slov, který slouží ke kontrole správnosti zápisu a automatickému doplňování slov a frází vyskytujících se ve slovníku (je to něco jako funkce AutoCorrect ve WordWorthu). Pokud chcete tedy napsat slovo obsažené ve slovníku, stačí napsat zkratku, stisknout příslušnou klávesu a objeví se vám celé slovo. Nevýhodou ovšem je, že slovník by neměl být příliš velký (čím více slov obsahuje, tím více písmen musíme při psaní zkratky zadat, chceme-li docílit jednoznačného rozpoznání).
Slovník lze tedy použít pro klíčová slova jazyka, funkce Amiga OS. Pokud však píšete program (srozumitelně a čitelně), používáte své vlastní proměnné a funkce - jejich psaní však pomocí slovníku ulehčit nelze, protože by pro každý nový program bylo třeba slovník předefinovávat apod. Pomoc v těchto situacích nabízí nová funkce pro kontextově závislé rozpoznávání a doplňování slov a frází. Představte si, že ve své funkci či textu máte jméno „UdělejDoplněk“ a chcete jej často používat. Pak vám stačí zapsat několik počátečních písmen a aktivovat kontextové doplnění (standardně Shift mezera); například napíšete „udě“ a po aktivaci této funkce se slovo doplní nu „UdělejDoplněk“. Přitom při práci s jiným textem se může doplnit na něco úplně jiného podle slov v textu používaných.
- neocenitelnou pomůckou mohou být šablony. Napíšete do textu jisté vámi zvolené slovo... a rázem se provede vámi nadefinovaná operace. Ve verzi 4 můžete definovat k šabloně slovu jakýkoliv interní příkaz, ARexxové makro, sekvenci, příkaz AmigaDOSu... Není tedy problém zajistit, aby při napsání slova „KonecGED“ se editor sám vypnul nebo při zapsání „func{“ se připravila šablona pro psaní nové funkce - počáteční komentář, hlavička a tělo funkce i se značkami pro „balení“ textu...
- velice užitečná je možnost získat výpis všech funkcí, struktur, definic či jiných „uzlů“ v aktuálním textu - stačí zvolit jazyk (C, Pascal, Basic, AutoDocs, nově HTML, AmigaGuide ...) a objeví se vám seznam všech funkcí v textu (nebo struktur, definic, uzlů...), na které se můžete snadno přesunout. I toto okno je nemodální, můžete ho mít tedy otevřeno stále a použít jej, kdykoli budete chtít.
- nesmíme opomenout ani možnost preview módu, kdy se text zobrazuje vámi vybraným (malým) fontem, a můžete tak snadno prohlížet rozsáhlé části programu najednou. V nové verzi GEDu je (pokud chcete této funkce využívat) možnost dočasně vypnout cache procesoru. Možná jste si už všimli, že při práci s úzkými fonty (méně než 8 bodů) je často jejich zobrazení poškozeno různými linkami pokud ale cache vypnete, k žádné chybě nedochází.

Podpora vývojových prostředí
Jak jsem se již zmínil v úvodu článku, doposud byl problém v integraci GEDu (a patrně i jakéhokoliv i jiného obecného textového editoru) s integrovaným vývojovým prostředím jiných firem. GoldED 4 však nabízí v tomto směru nové možnosti -je totiž připraven k tomu, aby byl řízen debuggerem pro ladění na úrovni zdrojových textů. Debugger může s GEDem spolupracovat pomocí ARexxu počínaje nahráním a zobrazením potřebných částí textu, zobrazením aktuální pozice v kódu i správy přerušení. Přerušení je možno nastavovat také přímo z GEDu (jsou zobrazována na levé straně textu). Při odlaďování je také možno text upravovat (= opravovat chyby) bez nutnosti přerušit ladicí proces.
Další možnosti jsou dány možností definovat nové interní proměnné GEDu a udržovat v nich dodatečné informace. Kromě toho (jak již bylo výše) je možno na obrazovkách GEDu vyhradit prostor, v němž se nesmí zobrazovat okna s textem. Těchto míst pak mohou využít okna debuggeru (například pro okno se sledovanými proměnnými apod.). Myslím, že nebudeme muset dlouho čekat na využití těchto funkcí dalšími produkty.

Konfigurace
V předchozím odstavci jsem se zmínil o změně podstatné a nenápadné podívejme se nyní naopak na změny, které jsou patrné na první pohled. K maximálnímu pohodlí uživatele patří i možnost nakonfigurovat program podle svých představ - v GED vždy vynikal. Konfiguračních editorů bývala celá řada u proto bylo celé jedno menu vyhrazeno pouze pro účely konfigurace. V nové verzi jsou konfigurační editory pouze dva, jeden pro konfiguraci lokální a druhý pro konfiguraci globální. Spojení mnoha oken do jednoho bylo umožněno pomocí „záložkových oken“ (viz obrázek).
Jistě se ptáte. proč rozlišujeme konfiguraci lokální a globální - nic takového v předchozí verzi neexistovalo. Editor s takovými možnostmi, jako GFD lze využívat k mnoha činnostem (programování, psaní odborné práce v TeXu nebo článků pro Amiga Review...). Každá z těchto činností je svým způsobem specifická - pro každý typ souboru je vhodné mít různé slovníky, zvýrazňování syntaxe, odlišný způsob formátování textu či jiná menu. Jediný způsob, jak přizpůsobit konfiguraci těmto potřebám u starších verzí, bylo ruční použití ARexxového makra, které nahrálo podle přípony souboru s textem příslušnou konfiguraci. Toto makro však nebylo součástí GoldEDu (nalezl jsem jej v balíku PasTeX 3.14) a pro každý typ souboru bylo nutné mít uloženou kompletní konfiguraci na disku. Důsledkem je větší spotřeba místa na disku a pomalá změna konfigurace (GED je schopen rychle změnit pouze některé části konfigurace, pro jiné však potřebuje dost času).
V nové verzi GEDu je možno definovat typy souborů zadáním masky (wildcards) charakterizující jméno souboru - například „#?.(c|h|cpp|hpp)“ pro céčkovské soubory. Existuje jeden univerzální typ TEXT, který je použit, neodpovídá-li soubor některému z Vámi definovaných typů. Každý typ souboru má přiřazenu konfiguraci obrazovky, menu, klávesnice, slovníku, zvýrazňování syntaxe, tisku a mnoha dalších věcí. Všechny objekty a vlastnosti konfigurovatelné pro každý typ souboru jsou zahrnuty pod názvem lokální konfigurace, zbývající části konfigurace jsou globální. Přitom pro daný typ souboru je třeba definovat pouze části, které se odlišují od standardní konfigurace. Tento nový systém umožňuje mimo jiné používat více obrazovek pro texty GEDu, každé okno může mít specifický systém menu (při práci s TeXem se hodí jiné příkazy než při úpravě startup-sequence).
Možná ne tak významná, ale jistě užitečná vlastnost nové verze je možnost definice lišty s tlačítky nezávisle na menu. V předchozí verzi bylo možno definovat pouze textová tlačítka na liště okna, která ovšem musela být funkčně shodná s některou položkou menu. Toto omezení již neexistuje a navíc je možno definovat pro každé okno (v závislosti na typu souboru) i klasickou nástrojovou lištu stačí si zvolit pro každé tlačítko IFF obrázek určující vzhled a přiřadit mu nějakou funkci (viz obrázek).

Závěr
Nová verze GoldEDu opět přinesla řadu zlepšení a doplňků, na které řada uživatelů již netrpělivě čekala. Jak se zdá. GED si i nadále udrží reputaci nejlepšího programátorského „texťáku“ na Amigu (a to i přes stále větší konkurenci). Ti, kdo si jej oblíbili v minulosti, určitě ocení přínos nové verze. Na závěr popřejme tedy autorovi větší zájem ze strany dalších firem zabývajících se tvorbou vývojářských produktů pro Amigu, který by určitě umožnil další rozvoj tohoto skvělého produktu.

GoldEd

Hodnocení: 9,0 z 10
Autor: Dietmar Eilert
Cena: DM 25-40
Typ: shareware

+

nebývalé možnosti v oblasti zpracování textu, rychlost, konfigurace závislá na typu souboru

-

standardní konfigurace zlepšena, ale stále je co zdokonalovat

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )