HTML Creators

Michal Kára

Již mnohokrát jste se v našem časopise mohli dočíst o prohlížečích HTML - WEB browserech. Nyní se podíváme na opačný konec. Na programy, jež umožňují HTML vytvářet.

Na začátku musím konstatovat. že na Amigu neexistuje žádný editor, který by HTML při editaci zobrazoval přímo ve výsledné podobě. Pouze některé umí na požádání zavolat AWeb, IBrowse nebo Voyager a ten vám jej ukáže. Na druhou stranu žádný takovýto použitelný editor neznám ani na jinou platformu. Zkoušel jsem editor v Netscape 3.0 gold, ale ten se po průměrně čtyřech akcích zhroutí. HTML mód umí Microsoft Word 6.0, ale já bych rád editor, který běhá rozumně rychle i na méně nákladném stroji než je Pentium na 160 s 32MB RAM. Takže existující programy na vytváření HTML by se daly rozdělit pouze do dvou kategorií. Bud se přes ARexx baví s některým známým editorem, nebo je to přímo zvláštní editor.
Ještě než začnu popisovat jednotlivé editory, rád bych poznamenal několik věcí týkajících se verzí HTML. HTML 2.0 bylo všemi celkem uznáváno. Ovšem mnoho toho neumělo a tak si firma Netscape do HTML přidělala další rozšíření, které její browser uměl interpretovat. Některé z nich se dostaly do normy HTML 3.0, některé ne. Tak vznikly tzv. „Netscape Extensions“. Se zobrazováním HTML vznikl následující problém: Browsery se většinou snaží zobrazit HTML za každou cenu i tehdy, pokud je vysloveně chybné. Ovšem každý může v takovém případě zobrazit něco jiného. Proto pokud napíšete HTML aby se zobrazovalo ve vašem browseru tak, jak chcete, nemusí se v jiném browseru zobrazovat stejně. Na kontrolu HTML vznikl program WebLint, který HTML dokument projde a upozorní na případné chyby. Já jsem jej používal ke kontrole korektnosti HTML generovaného některými editory.

EdHT V0.1 a
Jak již název naznačuje, toto je ještě dosti nedodělaný projekt. Nicméně většina funkcí již funguje. Jedná se o jednoduchý editor, který má v menu jednotlivé komponenty HTML textu. K používání tohoto editoru musíte stejně alespoň rámcově znát HTML, neboť program samozřejmě neví jak komponenty patří k sobě. Pokud chcete například k obrázku doplnit alternativní text, který se ukáže pokud člověk nechce nebo nemůže zobrazit obrázky, musíte vědět, kam příslušný příkaz patří. Tím samozřejmě odpadá kontrola správnosti HTML, neboť si za ni ručí autor. Přece by se však dalo programu v tomto směru něco vytknout. Tak například „CENTER“ totiž není v menu označen jako Netscapové rozšíření, i když jím je. V HTML 3.0 se centrování vytváří trochu jinak.
EdHT mi připadá na mé A500 trochu pomalý. Pokud podržím klávesu, program nestíhá měnit text stejně rychle, jak přicházejí znaky od opakování. Pokud chcete smazat delší text, je to dosti nešikovné, neboť se znaky mažou ještě chvíli po tom, co backspace pustíte. Další nevýhoda je, že nelze označit blok z klávesnice, musí se to dělat myší.
Celkově mi tento editor nepřipadá příliš užitečný. K jeho používání je stejně jistá znalost HTML potřeba. A lovení v menu vyjde co do rychlosti přibližně stejně jako příkaz napsat na klávesnici. Alespoň pro mne.
Betaverze
Andrew Guthrie andrewg@nectar.com.au

HTML-Heaven 1.3
Tento program nemá vlastní editor, spolupracuje s některým přes ARexxový port. Ze známějších editorů podporuje CEd, Final Writer, GoldEd ... Obsahuje několik programů s GU1, ve kterých uživatel provádí vlastní výběr HTML příkazů. Ty poté spustí ARexxový skript, který řekne editoru aby vložil příslušný text. Použitelnost je přibližně stejná jako u EdHT. Opět je potřeba znalost HTML. Externí editor může být jistou výhodou, neboť můžete používat ten, na který jste zvyklí, a který má zřejmě poměrně propracované různé speciální funkce na práci s textem. Je to vlastně jeden ARexxový skript a poté několik různých programů, které si s ním povídají a které mu dělají GUI. To mají různé, ale všechny mají shodné menu, ze kterého lze vybírat všechno, co HTML-Heaven umí.
Prvním z nich je HTML-Genie. Otevře okno se šesti seznamy, ve kterých jsou různé komponenty HTML. Kliknutím na některou se příslušný příkaz pro vytvoření komponenty napíše do editoru na místo, kde stojí kurzor. Vypadá to jako kouzlo, ale je to jen ARexx.
Dále je tu HTML-Helper. Jeho okno pro změnu obsahuje 28 tlačítek, na kterých jsou nejdůležitější komponenty HTML. Jako u HTML-Genie se zde kliknutím na tlačítko napíše příslušný příkaz do editoru.
Pokud spustíte HTML-Wizard, otevře se okno a v něm pro změnu sedm cyclegadgetů. V nich můžete nastavovat opět různé komponenty. V tomto případě je vhodné mít nainstalovanou komodity CycleToMenu. Jinak může chvilku trvat, než se doklikáte ke správně položce. Jestliže tedy něco změníte. nastavený příkaz se pošle do editoru. Ale to není jediná možnost. Příkazy totiž mohou být dočasně uloženy a poslány najednou teprve tehdy, až kliknete na tlačítko Send.
A nakonec je tu Toolkit. Zobrazí okénko se dvěma seznamy. V jednou jsou standardní komponenty HTML a v druhém mohou být uživatelské příkazy, řekli bychom makra.
Celé HTML-Heaven je shareware. Neregistrovaná verze je dosti ochuzena. Například programy mají nastavené dosti nevhodné velikostí oken a v neregistrované verzi se nedají změnit.
Shareware $15/15DM
Paul Kolenbrander paul@serena.iaehv.nl

Magic Web Maker 1.07
Tento program je trochu zvláštní. Nespolupracuje přes ARexx s žádným editorem, ale nemá ani editor vestavěný. Funguje totiž na poněkud odlišném principu než ostatní programy. Nejprve napíšete kompletní vlastní text stránky v obyčejném textovém editoru. Poté nahrajete text do MWM a jednotlivým úsekům textu přiřadíte význam. Vždy označíte úsek textu a poté kliknete na příslušné tlačítko.
Jak jsem již napsal, MWM nemá editor jako takový. Jednotlivé řádky však lze editovat pomocí string-gadgetu. Na psaní románů to není ale jednoduchá oprava chyb je takovýmto způsobem proveditelná. Nepotřebuje tedy vlastní textový editor ale jen zobrazovač. I ten však není z nejlepších. V zásadě jediné, co lze z klávesnice udělat, je posun na konec nebo na začátek textu. V manuálu sice tvrdí něco jiného, ale nezdá se mi, že by to fungovalo. Dále se mi nelíbí způsob označování. Jednak se nedá text označit z klávesnice a i když se označuje myší, není průběžně vidět kolik textu je právě označeno, dozvíte se to teprve až uvolníte tlačítko.
MWM je zajisté zajímavý nápad, ale jeho provedení mi nepřijde příliš šťastně vyřešené. Pokud by byl udělán trochu lépe, asi bych se zamyslel nad tím, zda jej nemám používat.
Shareware $25
Massimo Baglione maui@mbox.vol.it
Aminet: text/hyper/mwm107.1ha

WebDesigner 1.2k
WebDesigner je opět program s vlastním editorem. Program je shareware. Při jeho spouštění jsem si myslel, že se zhroutil, neboť běžel a běžela nic se nedělo. Nakonec ale naběhl. Zdá se, že v neregistrované verzi je zabudován zpomalovač. Ale i když jsem jej „vyškodil“, program neoplýval rychlostí. Na A1200 by však mohl běhat poměrně rozumně.
Asi dvě třetiny obrazovky zabírá vlastní editor, horní třetina je věnována tlačítkům s HTML komponenty. Další komponenty je možno nalézt v menu. Tento program také edituje zdrojový text HTML a je nutné k němu znát HTML. Na druhé straně má mnoho věcí na tlačítkách. Tak mě napadá, že by nebylo špatné napsat program který by nápovědu k HTML poskytoval online.
WebDesigner se v generovaném HTML se dopouští malé chyby. Poznámku vygeneruje jako „<!-“ a ne „<!--“.
Shareware $25
Larry McGahey lmcgahey@net-tink.net
comm/www/WebDesign12k.lha

WebPlug 1.1
Tento program má vlastní editor a používá MUI. Sestává se ze dvou oken, toolbaru, tedy nástrojového panelu a vlastního editoru. Už to přináší jisté problémy. Pokud například vyvoláte nějaké okno kliknutím na panel, je po jeho zavření aktivován opět toolbar a pokud chcete něco udělat v editoru, musíte jej zaktivovat ručně.
Kukáním na nástroje vyvoláváte různá okna. Toolbar sestává z ikonek, které ale nemají popisky, takže se musíte spolehnout na bublinovou nápovědu MUI. Naštěstí jsou seřazeny podobně jako v menu. První ikonka vám umožňuje zaměnit v označeném bloku znaky < > a &, které mají v HTML speciální význam, za příkazy HTML k jejich vysázení. Další zobrazí okno pro vložení základních příkazů HTML dokumentu: Počátečního <HTML>, <BODY>, <TITLE> atd. Po nastavení parametrů kliknete na tlačítko „Insert“. Text se vloží na pozici na které je kurzor. Dále je možno vyvolat okno „Styles“. Zde se vkládají příkazy pro změnu stylů.
Trochu podobné je okno „Format“ sloužící pro vkládání formátovacích příkazů. Vkládají nejím buď nadpisy, nebo zlomy řádků. Co mne potěšilo je, že pokud necháte udělat centrovaný nadpis, nevytvoří se „<CENTER><H1>Nadpis</H1></CENTER>“, což je sice víceméně správně, ale používá Netscape extenzi a je delší než „<H1 ALIGN=„CENTER“>Nadpis</H1 >“, které vloží WebPlug.
Dále je zde okno pro vkládání obrázků do textu. V něm si nastavíte všechny parametry obrázku a poté jej vložíte. Oproti jiným editorům zde nastavujete všechny parametry najednou a nemusíte vědět které můžete použít a které ne. Podobně se chová okno na vytváření formulářů. Zde jsou nutné základní znalosti, ale pořád se ještě s programem pracuje poměrně dobře. I v tomto formuláři vidíte, co všechno můžete u objektu zapnout. Dalším oknem je vkládání seznamů, jenž je oproti předchozímu velice jednoduché, takže žádný delší popis není nutný.
Následuje nastavení různých parametrů dokumentu jako obrázku či barvy na pozadí, barvy textu apod. Připadá mi to trochu nelogické, neboť podle mého názoru by toto patřilo hned vedle ostatních parametrů jako je titulek. Barvy se samozřejmě nastavují tak, že se objeví paleta a vy si můžete barvu namíchat.
Tabulky jsou v HTML udělány poměrně složitě. Je to ale nutné, aby bylo možno vytvořit i netriviální kombinaci políček. Ani v LaTeXu nejsou tabulky úplně jednoduchou záležitostí. Proto pokud chcete vygenerovat jednoduchou tabulku bez toho, že by některé políčko bylo široké přes více sloupců či vysoké přes více řádek, vygeneruje ji WebPlug za vás. Užitečné. Jinak ji samozřejmě musíte poskládat z jednotlivých elementů.
Poslední je ikonka pro vytváření odkazů na jiné dokumenty. WebPlug je opět pouze textový editor, ale umí spolupracovat s WWW browserem přes ARexxový port. Takže napíšete dokument a můžete si výsledek prohlédnout. Sice ne přímo v editoru, ale přeci jenom. I když koneckonců podpora browseru není zas až tak důležitá, neboť jej můžete spustit spolu s WebPlugem a když si chcete změnu prohlédnout tak ji uložit na disk a poté dát v browseru „Reload“.
Shareware $10
Esteve Boix axe@arrakis.es
Aminet: comm/www/WebPtugv11.lha

WebMaker
WebMaker je dosti podobný WebPlugu. Má ale jen jedno okno a v něm je jak editovaný text tak i některé nástroje. Zbytek možností je dosažitelný z menu. Pravděpodobně by se s ním pracovalo o trochu rychleji.
Na druhou stranu postrádá tu výhodu WebPlugu, že jednoduše ukazuje co smíte a co ne. Například jak udělat centrovaný nadpis se zde nedozvíte. Nadpisy jsou vytvářeny vždy necentrované a příslušné „ALIGN“ si do nich musíte dopsat. Jak jsem již napsal, z nástrojového panelu lze vyvolat pouze základní funkce jako nadpis, styly textu, různé druhy zarovnávání textu, odkazy čáru a seznamy. Pokaždé, když kliknete na styl, napíše se do něj ještě několik řádků - jméno a adresa autora programu. Nevím proč, program je prý volně šiřitelný a neregistruje se.
Abyste mohli používat jiné funkce, musíte již zalovit v menu. Většinou se na vás otevře okno s požadavky na bližší specifikaci. Možnosti jsou opět podobné jako u WebPlugu. Pouze mě okna nepřipadají tak kompaktní. Jednotlivé komponenty se vkládají sice z jednoho okna ale jednotlivě. Na WebMakeru je zajímavá budoucnost. Zatím je verze 1. Do verze s číslem 2 chce autor dodělat preview a od verze 3 má program mít plný WYSIWYG, tedy dokument bude vidět přímo ve výsledku. To by bylo zajímavé neboť, jak jste se právě dočetli, žádný takový editor na Amigu zatím neexistuje nebo o něm nevím.
Volně šiřitelný
Pascal Rullier rullier@club-internet.fr

Závěrem
Abych se přiznal, já osobně jsem si své WWW stránky, které mám, napsal v obyčejném textovém editoru. Nemám na nich nic složitého a tak to bylo asi rychlejší než kdybych použil některý ze zde uvedených. Znalost HTML stejně vyžadují a pokud člověk nedělá tabulky a formuláře, asi mu moc nepomohou. Navíc jako programátor inklinuji spíše k NUI (No User Interface) než ke GUI.
Již několikrát jsem se zmínil o tom, že je nutné znát HTML. Amigistům bych doporučil dokument na Aminetu docs/hyper/html30gu.lha, který je popisem návrhu HTML 3.0 ve verzi někdy z konce dubna tohoto roku. Je dokonce ve formátu AmigaGuide.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing