AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

BD Editor 1.3

Jiří Brossmann

Po roce netrpělivého čekání se konečně objevila nová verze českého textového editoru - BD Editoru.

Už první verze měla ambice stát se základním kamenem softwarového vybavení každého českého amigisty (hlavně díky tomu, že jako jediný textový editor podporovala kontrolu českého pravopisu a dělení slov dle českých pravidel), ale editor měl ještě tolik much, a jeho rychlost byla tak malá, že byl použitelný jen velmi málo. A jak je na tom jeden z mála českých produktů dnes? To si hned povíme.

Před startem
Jak jsem už řekl, je BDE na světě nějaký ten pátek, a proto předpokládám alespoň pár legálních kopií i v naší, pirátstvím prolezlé republice. Pro ty je připraven update z verze 1.0 na 1.2 za cenu diskety a poštovného, nebo přímo na 1.3 za 150 Kč včetně poštovného.
Pro váhavce, kteří se k programům ve verzi 1.0 staví skepticky, je připravena plná verze v ceně 1250,- Kč, což mi při dnešní inflaci nepřipadá zase tolik.
K recenzi jsem dostal dodávku se dvěmi instalačními disketami, ovšem byl jsem upozorněn, že můj balík je ochuzen o kontrolu anglického pravopisu, pročež předpokládám existenci další diskety s anglickými slovníky (pozn. red. velmi správně!).
Na první disketě je soubor instalačních skriptů, které umožňují instalaci jednak vlastního editoru i se všemi proprietami, a jednak doinstalovaní některých komponent jako jsou fonty nebo tiskárny. Instalace proběhla bez jakýchkoliv zádrhelů a po jejím skončení se na disku objevila klasická ikona BDE.

Start
Podle informací, které mi poskytli sami autoři, BDE nastartujete i s 1.5MB paměti, ale pro rozumnou práci s grafikou je jako minimum pro doporučováno mít alespoň 2MB paměti.
Program jsem testoval na Amize s turbokartou Blizzard IV a 8MB RAM. Pokud byla karta vypnutá, měl počítač po nabootování volno asi 1.5MB paměti. Po spuštění editoru se volné místo redukovalo na nějakých 700KB, což se mi zdá být pro práci se středně dlouhými dokumenty dostatečné množství. Ani na nerozšířené dvanáctistovce se tedy nemusíte se bát, že se dostanete do podobné situace jako s vyššími verzemi Wordworthu, který sice jde spustit i na A1200/2MB, ale nikde není řečeno, že s touto konfigurací bude moci i pracovat.

Edituji, tedy jsem
Když spustíte BDE, zjistíte, že na první pohled se toho od předchozí verze příliš nezměnilo. Jediná viditelná změna je na nástrojové liště, kde bylo několik ikon nahrazeno jinými. Ale to je jen první pohled. Na první odlišnost narazíte při kliknutí na ikonu nastavení fontu. Místo toho, aby začal nabíhat klasický font requester, se totiž objeví okno, ve kterém jsou zobrazeny všechny fonty, které jste v právě editovaném dokumentu použili. V této části výběru jsou k dispozici předefinované velikostí 4-32, a nevytváří se žádné náhledy, takže nemusíte čekat, než zoufalý systém vyrobí prvních pár písmen fontu, který jste viděli už tisíckrát. Samozřejmě nejste ochuzeni ani o ten klasický requester, ke kterému se dá doklepnout jedním z gadgetů prvního okna.
Hned vedle ikony nastavení fontů je další perla BD Editoru: nastavování stylu odstavců. Po kliknutí na ikonu se otevře okno, které má nalevo seznam existujících stylů, napravo gadgety sloužící k nastavení písma, formátu odstavce a tabulátorů. Pod tím jsou ještě další dva cyklovací gadgety, které určují zdaje odstavec nadpisem pro obsah, nebo jen běžným textem. Když už mluvíme o obsahu: může mít až čtyři úrovně, a dříve než se začne generovat, jste dotázáni, od které úrovně se mají zapisovat čísla stránek. Obsah se generuje automaticky na místo, kde se právě nachází kurzor, a ve stylech odstavců lze samozřejmě nastavit i jakým způsobem a písmem se mají vypisovat jednotlivé položky obsahu.
Další potěšující změnou od minulé verze jsem zaregistroval u nastavování parametrů odstavce. Kromě obvyklých tlačítek OK a Zrušit, je nyní k dispozici i tlačítko Jen změny, které by mělo úpravy zrychlit. Možná to vypadá jako maličkost, ale každý kdo na holé dvanáctistovce připravoval k tisku 100KB dlouhý text ví své.

Orbis pictus
Kromě různých editačních vymožeností přináší nová verze BDE také to, co dnes musí zvládat každý program: obrázky. Zatím je možné pracovat s bitmapovými obrázky IFF, které editor umí obtékat zleva či zprava (nebo taky neobtékat) a které můžete různě zvětšovat a zmenšovat (ať už zachováte proporce či nikoliv). Na pomalejších Amigách je možnou zobrazovat místo obrázku jen obdélník tento reprezentující, což práci urychlí.
Věcí která mě u obrázků potěšila patrně nejvíce je možnost udělat je relativními. Obrázek se pak sváže se začátkem nejbližšího odstavce a při dopisování, nebo mazání textu se pohybuje společně s ním. Nemůže se tedy stát, že by se uprostřed textu objevila popisky k obrázku který je o stránku dál.
Mimo bitmapových obrázků má BDE i velmi skromný editor vektorových objektů. Můžete vytvořit několik základních tvarů jako je elipsa, obdélník či šipka, kterým lze přiřazovat různé tloušťky čar a barevné nastavení. Objekty je možné rotovat po 45 stupních, takže požadovaného tvaru lze nakonec vždy nějak dosáhnout. Několika jednoduchými operacemi lze vytvořit například rámeček kolem nadpisu. jako je tomu v ukázkovém dokumentu.

Rychlost
Velmi příjemnou změnou, i kdvi na první pohled asi ne tak zřejmou, je celkové zrychlení BDE. V editoru se teď dá už poměrně pohodlně psát aniž by bylo nutné dlouze čekat na přeformátování dokumentu. Rovněž v nastavení je připraveno několik „urychlujících“ voleb. Je například možné obrázky svázané s textem nechat přemisťovat až po nějaké chvíli, kdy s počítačem nepracujete. Během psaní vás pak nic nezdržuje a když jste hotovi, stačí chvíli počkal.
Rovněž jsem měl pocit, že došlo ke zrychlení ukládání a načítání textů, i když úvodní naformátování delší textu importovaného jako ASCII, při nastaveném dělení, je na neboostované dvanáctistovce pořád na dlouhé lokte.

Pravopis
Kromě kontroly pravopisu celého textu, průběžné kontroly, přibyla i funkce autokorektoru - do seznamu slov můžete přidávat výrazy, které se mají nahrazovat jinými (pokud například pravidelně místo „jsem“ píšete „jesm“). Nahrazování lze zapnout i jako průběžné.
Zdá se, že mé výtky z minulé recenze BDE nevyšly naprázdno a v současné verzi už existuje možnost nastavit si kolik znaků ze slova má při rozdělování zůstat na konci prvního a kolik na začátku druhého řádku (od jednoho do tří znaků). To odstraňuje podivně rozdělená slova jako „o-pravdu“.
Jak jsem se už zmínil, existuje k BDE i anglický slovník. Bohužel jsem jej neměl k disposici, ale tiše předpokládám, že při zapnutém dělení podle slovníku. bude rozdělovat anglická slova podle anglických pravidel.

Tisk
U tisku k mnoha změnám nedošlo. Bylo uvolněno několik položek, které byly v předchozí verzi zablokovány (např. Práh u grafického tisku). Tisk z BDE není špatný a při vypnutém Vyhlazování má i přijatelnou rychlost. Majitelé PCL tiskáren rovněž mohou využít jejich možností, BDE PCL ovládá.
Jediné, co mi trochu chybí, je možnost která je u jedné dnes již historické verze Wordworthu, totiž možnost zvolit si ovladač tiskárny přímo z preferenčního okna editoru, případně si pamatovat ovladač který byl nastaven. Pro znakový tisk z CEdu totiž používám jiný ovladač než pro grafický tisk a jelikož vždy než začnu tisknout zapomenu, že mám nastaven nesprávný, musím přeskakovat do Workbenche, spouštět program Printer a pak se opět vracet do editoru. Občas to zdržuje.

Import & Export
Od verze 1.0 přibyla mezi exportními filtry BDE další položka: ProWrite. Jinak exportní část zůstává stejná (volba kódování češtiny, u ASCII dokumentů také umístění ukončovačů řádek). Bohužel jsem neměl BDE 1.3 k dispozici tak dlouho, abych ověřil funkčnost filtrů pořádně, ale doufám, že chyby, které vyvolával Export/Import do Wordworthu jsou již odstraněny. U verze 1.0 se mi totiž za záhadných okolností stávalo, že BDE nebyl schopen zapsat WW dokument od velikostí cca 50KB nahoru. Někdy (opět - nejsem schopen říci, co přesně to způsobilo) jsem měl podobné problémy i s importem.
Ještě k dokumentům WW. BDE stále nezvládá zpracování fontů. které byly ve WW nastaveny. Zachová sice věci jako je bold, či italika, ale textuje importován vždy do fontu Topaz. Rovněž, ač je sám ovládá, odmítá načítat obrázky přidané do WW dokumentu. Vše zakoušeno s WordWorthem 4SE.

Makra
Od posledni verze přibyla možnost používat makra. Zatím pauze AREXXové, ale díky za ně. Je fakt, že díky pokrytí téměř všech funkcí editoru horkými klávesami je možné použít k definici maker, např. komoditu MagicWord, ale doufám, že se BDE jednoho dne dočká tak sympatického definování maker, jaké má třeba CED.

Mouchy
Z předchozího by se možná mohlo zdát že BDE je téměř bez chyby. Bohužel. není tomu tak.
Asi největší problém, který se během práce vyskytl se objevil při práci s obrázky. Vytvořil jsem dokument ve kterém byly dva obrázky. Jeden z nich byl překonvertovaný GIF Astronaut, který se dodává s PPaintem. Pokud byla zapnutá turbo karta, vše fungovalo správně. V okamžiku, kdy jsem ji vypnul, se místo kosmonauta objevila jen barevná směsice. Přitom paměti bylo ještě asi 400KB volných a druhý obrázek se zobrazil bez chyby. (Je zajímavé, že když jsem editor testoval později s vytaženou turbokartou, k žádné chybě nedocházelo - zda se tedy, že je to problém spíše Blizzarda, než BDE.)
Další nedostatek jsem objevil u editace stylu odstavců. Vyráběl jsem právě nový styl, a když byl hotový, chtěl jsem vytvořit ještě další s podobným nastavením. Místo na gadget Vytvoř jsem však kliknut na vedlejší gadget Smaž. Editor se nezeptal, zda to myslím vážně, nebo zda jde jen o omyl a celou předchozí práci smazal. Ne že by vytvoření nového stylu bylo nějak zvlášť namáhavá činnost, ale...
Mnohem podstatnější se mi zdají být problémy při překrývání textu vektorovým objektem. Pokud například vytvoříte šipku, která půjde od pravého okraje stránky k levému a necháte jí překrýt odstavec, není možné pomocí myši v tomto odstavci označit blok, protože vždy když kliknete na odstavec, aktivuje se šipka. Možná by bylo dobré přidat kromě vrstev vektorových objektů, které se překrývat mohou, také vrstvu textu.
Z minule verze vydrželo nastavování okrajů odstavců. Současné řešení se mi nelíbí - mnohem lepší se mi v tomto směru zdá být Wordworth, který šoupátka udržuje na pravítku, takže nevadí popojetí myší do jiného směru.
Co v BDE stále chybí je funkce undo. Editor rovněž dosud nepodporuje drog&drop.

Manuál
Jak jsem byl informován, dodávají se dva druhy manuálů. Zaprvé několik stránek s dodatky, které se posílají majitelům předchozích verzí BDE při koupi updatu a které jsem dostal i já, zadruhé existuje kompletní manuál vytvořený speciálně pro verzi 1.3. V dodatcích je však vše poměrně dobře popsáno, nehledě na to, že BDE je stále dost jednoduchý na to, aby se s ním člověk naučil pracovat i bez manuálu.

Závěr
Co říct o BDE na závěr? Od verze 1.0 se určitě o dost zlepšil. Je rychlejší, zdál se mi být stabilnější (i když, se mi.jej podařilo několikrát zablokovat) a určitě rychlejší při psaní. Nedostatky které jsem našel, například že stále chybí možnost používat více sloupců, jsou spíše uživatelského rázu, než vyslovené chyby. Jestli jste s pořízením BDE váhali ve verzi 1.0, pak teď vám doporučuji obstarat si verzi 1.3 co nejdříve. Pokud totiž alespoň občas potřebujete tisknout nenáročné texty, které mají trochu vypadat, poslouží vám BDE dokonale.

BD Editor 1.3

Hodnocení: 8,5 z 10
Autor: B&D
Cena: 1 250,- Kč
Typ: komerční

+

podpora obrázků, program se celkově zrychlil, možnost maker v Arexxu

-

problémy při překrývání textu vektorovým objektem, chybí funkce Undo, není fce. Drag&Drop

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )