Kam s tím smetím?

Povel Čížek

Do koše přece. Kdo by neznal TrashCan? Odpadkový koš na soubory existuje na Amize již přes 10 let a po celou dobu existence nedoznal žádných změn. Kde tedy vzít koš, který by nebyl jen pouhým nepoužívaným doplňkem, ale který by byla radost používat při každodenní práci s počítačem?

Nad podobnou otázkou se patrně již zamýšlelo mnoho uživatelů Amigy a (zcela nečekaně :-)) se tím někteří z nich pokusili něco udělat. Zde bych vám chtěl představit alespoň část široké nabídky, která v této oblasti je. Hned v úvodu prozradím, že se jedná ve všech případech o FREEWARE utility jsou tedy k dispozici zdarma bez jakýchkoliv omezení (pokud ovšem máte Amigu s OS 2.0, resp. v některých případech OS 3.0).
Jak vzápětí uvidíte, existuje celá řada výtvorů, které se liší nejenom zpracováním, ale také funkcemi každému vyhovuje něco jiného a zatímco jedni by něco pro poslední záchranu dat používali koš pořád, ostatní nejraději vše zlikvidují jednou a provždy.

Jak vylepšit koš
První skupina utilit, o které si povíme, je zaměřena na drobná zjednodušení používání koše a popřípadě i na zdokonalení jeho funkce. Základním rysem téměř všech popisovaných utilit je to, že vytvoří na Workbenchi aplikační ikonu v podobě koše - pak můžete používat jedinou ikonu k práci s košem místo celé standardní sady, ve které je pro každý disk jeden koš. Klasickým příkladem takovéto jednoduché utility je SmartTrash od Taky Tanga - pokud najím vytvořenou aplikační ikonu na Workbenchi přetáhnete ikonu, bude příslušný soubor automaticky přemístěn do TrashCan adresáře na příslušném disku. Navíc, pokud tam již soubor tohoto jména existuje, bude nové přidávaný přejmenován na „Copy # of_...“
Podobnou funkci má i X-Trash od Rudiho Chiaritiho. Jeho přínosem je to. že vytvoří v Tools menu položku „Empty Transcan(s)“ (Vyprázdni koše), pomocí které můžete vysypat všechny nebo více košů najednou (aniž by bylo třeba procházet jednotlivé disky a pro každý koš ručně vyprazdňovat. Do třetice všeho dobrého se zmiňme ještě o ETrashCanu od Andrewa Cooka.
Kromě toho, že centrální aplikační ikono na Workbenchi vám indikuje, zda je koš prázdný nebo plný, máte k dispozici také centrální okno pro správu košů - v něm si můžete prohlížet jednotlivé koše a jejich obsah, kliknutím na jakýkoliv soubor v koši ho můžete „odmazat“ (undelete), tj. přesunout zpět do příslušného adresáře, a také lze samozřejmě smazat všechny koše najednou.

Pro destruktivní typy...
Další skupinou utilitek jsou „koše“, které také umístí na Workbenchi jednu aplikační ikonu, ale jejich hlavní činností je okamžité mazání. Pokud tedy přesunete ikony některých souborů na takovýto koš, budou neodvratně smazány (po případném bezpečnostním dotazu). Zpravidla si můžete zvolit vzhled a polohu aplikační ikony zvolit sami, stejně jako případnou aktivaci bezpečnostního dotazu při mazání souborů či adresářů. Vzhledem k tomu, že téměř všechny prográmky zde popisované nejsou starší než 1 - 2 roky, je zpravidla samozřejmostí podpora lokalizace (pokud má smysl). Mezi typické představitele této skupiny se řadí The-Bin od Kevina Sheedyho nebo TrashManager od Arica Calyho.
Pokud si chcete vychutnat požitek při mazání souborů, můžete také využít RubishDump - utilitku, která vám při mazání přehraje sampl (například splachování záchodu) či spustí jakékoliv ARexxové makro.
Někteří (ne tolik destruktivní autoři) umožňují volit mezi přesunutím do koše nebo smazáním (čímž se vlastně zařazují i do první kategorie). A protože Amiga neumí provést samočinné vysunutí diskety, můžete disketu po přesunutí její ikony do koše alespoň zformátovat. Příkladem může být XTrash od Stefana Plochingera, TrashManager od Johna Muira či AppTrash od Johana Stenarsona. Utilitka zmíněná jako třetí v pořadí (tj. AppTrash) vám kromě přesunu do koše umožní i pohodlnější „vysypávání“ koše - stačí přetáhnout ikonu standardního amigovského TrashCanu na aplikační ikonu a vyprázdnění proběhne automaticky.

To nejlepší nakonec
Ano, je to tak. Třetí a poslední skupina „košů“ bude reprezentována dvěma svým způsobem revolučními řešeními. Jejich společným jmenovatelem je neviditelná práce s košem v rámci práce s jakýmkoliv programem. Oba programy tedy umožňují automatický přesun do odpadkového koše při mazání souborů pomocí jakéhokoliv systémového programu - Workbenche, správců souborů jako je Directory Opus či BD Manažer, textových editorů atd. To umožňuje „bezpečné“ mazání při práci s jakýmkoliv programem, po celou dobu práce s počítačem! Vždy můžete smazání odvolat. Než se s produkty seznámíme, chtěl bych vás upozornit na to, že takováto činnost programů je umožněna pouze tím, že nahrazují (patchují) některé systémové funkce. Pokud takovýchto utilit používáte více, je vhodné mít nějakého správce patchů, jako například SetMan nebo PatchControl. Navíc vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nové produkty, nemusí je znát váš antivirový program a může vám hlásit změnu příslušných vektorů - pokud se jedná opravdu jen o „DeleteFile()“, popř. „GetWorkbenchIcon()“, nemusíte si dělat těžkou hlavu.
Prvním z popisovaných produktů je FTrash, jehož autorem je Fionn Behrens. Od předchozích produktů se odlišuje tím, že nevytváří na Workbenchi aplikační ikonu a výše popsanou vlastností. Pokud vy nebo nějaký program sám o sobě hodlá smazat soubor na disku, bude tento soubor přesunut do adresáře TrashCan na příslušném disku, pokud existuje pokud ne, bude smazán. Z toho vyplývá, že například při mazání v Ram disku k žádnému přesunu do koše nedochází. Aby toto vše nebylo bez efektu, zajišťuje FTrash vykreslování ikon košů na Workbenchi - pokud je TrashCan na daném disku prázdný, bude nakreslen prázdný = hubený koš, v opačném případě plný = tlustý.
Tím však činnost této utility nekončí. Můžete si například specifikovat minimální volnou kapacitu, kterou na disku chcete mít stabilně k dispozici a časový interval, po kterém se má kontrola volného místa na disku provádět. V případě, že ho na disku není dostatek, budou smazány automaticky nejstarší soubory v koši. Je také možno specifikovat maximální počet dnů, po který může soubor v koši zůstávat (v rozsahu od 1 do 365 dní) - každý soubor bude po uplynutí stanovené doby z koše odstraněn. Jak vidíte, správa koše probíhá v podstatě automaticky. Drobná poznámku na závěr: pokud je takováto utilitka intensivně využívána, je vhodné nastavit ji nižší prioritu, aby vás při úklidu zbytečně nezdržovala.
Posledním košem, o kterém bych se zde dnes chtěl zmínit je TrashMan od našeho polského souseda Thomasze Muszynskeho. I tento produkt vám umožňuje automatický přesun do koše (tj. adresáře TrashCan v hlavním adresáři příslušného disku) v případě, že vy v rámci libovolného programu provedete smazání souboru či adresáře. Zde jsou však k dispozici další volby především můžete zadat, na které disky v systému se má tato funkce vztahovat. Za velmi užitečnou považuji možnost zadat také masky souborů, na které se přesuny do koše vztahovat nemají typickým příkladem jsou „.bak“ (záložní) soubory, „.temp“ (dočasné) soubory či objektové soubory jazyka C. Můžete také nechat automaticky mazat prázdné soubory. Mimo jiné lze definovat chování programu, je-li do koše umisťován soubor se jménem v koši se již vyskytujícím - může dojít k automatickému přepsání (po případném bezpečnostním dotazu), přepsání jen případě, že soubor pochází ze stejného adresáře jako ten již existující nebo k přejmenování (= doplnění čísla za jméno souboru).
Výhodou proti výše jmenovanému FTrashi je to, že stejně jako jednodušší utility vytváří také ikonu koše na Workbenchové obrazovce - můžete tedy pohodlně a bezpečně mazat i z Workbenche. Nejste však omezeni jen na ikonu - můžete vytvořit okno s ikonou koše (nebude pak až úplně vespodu pod ostatními okny) nebo položku Tools menu.
Ptáte se jak je tady vyřešen úklid? Tento prográmek není zaměřen nu automatickou údržbu koše (i když i zde můžete specifikovat minimální volnou kapacitu disku), ale na centralizaci práce s košem a jednoduchou obnovu smazaných souborů. Toto „řídící centrum“ lze vyvolat dvojitým kliknutím na ikonu koše. V něm se vám zobrazí všechny soubory ze všech košů na vašem počítači. Tyto soubory lze označit či seřadit podle jména, velikostí, data či původní polohy. Jedním příkazem můžete vysypat všechny koše nebo odstranit jenom označené soubory. Na označené soubory lze také aplikovat funkci „undelete“ - vrácení z koše zpět na disk. Velkou předností TrashMana, je to, že si pamatuje původní cesty k mazaným souborům, takže lze snadno všechny soubory vcítit na původní místo. Je však samozřejmě možné je vrátit i na místo jiné.
Jak vidíte, pokusů na tomto poli plném košů se objevila celá řada. Pokud chcete vhodně využívat svůj koš, je zde celá řada freeware řešení, které vám pomohou (ne 100% - pokud musíte doma vynášet pravidelně koš se smetím, počítač vám asi nepomůže). Vše, je jen na vás - stačí zalovit na aminetu. Na závěr vám snad jen mohu popřát příjemnější práci se souborovým odpadem.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing