AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

DrawStudio 1.0

PAVEL ČÍŽEK

Krátce po tom, co firma Haage & Partner představila uživatelům Amigy svůj kreslící a efektový program ArtEffect 1.1, přichází s dalším produktem nazvaným DrawStudio, který je určen pro práci s grafikou - tentokrát však s vektorovou.

Zatímco v oblasti zpracování bitmapové grafiky existuje na Amize široká škála produktů s různými možnostmi, u vektorových editorů je situace opačná; jistě nejsem daleko od pravdy, že velká většina uživatelů u nás se musí spokojit s sharewarovými produkty (například různé „figy“) nebo se skromnými možnostmi práce s vektorovými objekty, které nabízejí textové editory. Proto může být profesionální program pro „vektorové kreslení“ osvěžujícím závanem na poli amigovského software. Dříve než přejdeme k vlastnímu programu, chtěl bych upozornit, že vycházíme z demoverze 1.0.2, neboť v době psaní článku nebyla ještě plná verze k dispozici.

Požadavky
DrawStudio požaduje systém 2.04 nebo vyšší, procesor 68020 či VYŠŠÍ, existuje i speciální verze programu pro koprocesor. Harddisk se patrně považuje za samozřejmost, stejně jako minimum 3 MB RAM (po svých zkušenostech s demoverzí bych pro pohodlnou práci doporučil alespoň 6 MB RAM). DrawStudio využívá MUI (jak to bude vyřešeno v plné verzi, zda bude k dispozici jeho registrovaná verze či ne, to opravdu nevím), které patrně výrazně usnadňuje autorům život například v oblasti podpory grafických karet. Na konfiguraci požadované tímto programem běhá MUl naprosto bez problémů, takže odpadají diskuse, zda to nešlo vyřešit jinak.

Základní vlastnosti
Jak jsem se již zmínil, DrawStudio by mělo podporovat běžné amigovské módy stejně jako práci s grafickými kartami. Program standardně pracuje ve 24-bitové hloubce, ale má mnoho možností jak výsledek zobrazit. Co se barevnosti týká, může interně pracovat s černobílým náhledem, ve stupních šedi, či barevně - vlastní zobrazení se pak provede podle počtu barev dané obrazovky (mimochodem, náhledy jsou perfektní). Možnost volby interního způsobu vytváření náhledu je velmi důležitá z hlediska práce s pamětí. Je totiž velký rozdíl, zda program spotřebuje na běžný náhled 40 KB, 300 KB nebo 1 MB RAM. Dále je možno pracoval v plné kvalitě nebo jenom s draftem či „drátovým modelem“. I zde platí, čím jednodušší metoda je použita, tím rychlejší je odezva programu. Myslím, že rychlost práce programu je přiměřená, alespoň pokud se nesnažíte například pracovat na MC 68030 bez koprocesoru v plné kvalitě s komplikovanými objekty.
Každý projekt DrawStudia může obsahovat libovolný počet stránek, každá stránka může mít jiný rozměr. Velmi důležité pro takovýto typ programu je možnost práce s vrstvami, které mohou být aktivní, skryté či zobrazené nevýrazně. Počet a typ vrstev je opět specifický pro každou stránku. Díky MUI je jejich uspořádání otázkou několika operací drag&drop. Někomu by mohla možná chybět možnost mít viditelné vrstvy, které se nebudou tisknout. Další obecnou charakteristikou, která není na Amize právě běžná, je zobrazovaní náhledů na výsledek většiny operací, které v DrawStudiu provádíte. Samozřejmostí je možnost zvětšení už na 4000% (zobrazení můžete definovat i pomocí DPI).

Kreslicí nástroje a pomůcky
DrawStudio nabízí všechny základní kreslící nástroje jako linky. obdélníky, elipsy, kruhové výseče či béziérovy křivky. Křivky můžete jednoduše editovat. Chybí mi zde pouze možnost tvorby pravidelných mnohoúhelníků či spirály (i když to není příliš obvyklý prvek). Samozřejmostí je možnost vkládat bitmapové obrázky. Libovolný objekt lze také zkonvertovat na béziérovu křivku či bitovou mapu. Práce s těmito nástroji je snadná a intuitivní a je výrazně usnadněna pomocí „snap to ...“ nástrojů, které umožňují chytit přesně bod mřížky, roh objektu či linku. Takto propracovanou jsem tuto funkci na Amize ještě nepotkal. Také posuny či rotace objektů jsou záležitostí několika tahů mycí (poznamenejme, že libovolný objekt může být natočen o libovolný úhel).
Skutečné možnosti programu vyjdou na světlo, když se začnete zajímat o atributy jednotlivých objektů. Linky i výplně mohou být vykreslovány barvou, vzorem, gradietním vzorem či bitmapovým obrázkem.
Vše je možno definovat pudle svých představ - barvy pomocí RGB či CMYK (můžete definovat i jejich průhlednost), vzory i gradientní vzory lze přizpůsobit téměř jakkoliv (lineární, radiální, akcelerované či lineární atd.), pro práci s bitmapami je k dispozici jednoduchý správce obrázků. Dále lze určovat sílu a vzor čar (plná, čárkovaná...), způsob jejich napojení a zakončení (šipky na mnoho způsobů). Většinu parametrů lze nastavovat prostřednictvím ikon v pracovním okně. Autoři nezapomněli ani na mužnost ovlivnění jen určitých parametrů pro případ, že chceme například provést změnu barvy okraje všech zvolených objektů.
Při práci se objekty se samozřejmě hodí mít k dispozici clipboard, pomocné nástroje pro sdružování objektů apod. Jisté každého potěší, že je k dispozici Undo a Redo ovlivněné pouze množstvím volné paměti, operace vyjmi, kopíruj a vlož pro práci s clipboardem. možnost vytvoření přesné kopie či všelijak zmenšených, rotovaných a posunutých obrazů originálního objektu. Samozřejmostí je možnost spojování objektů do skupin, zarovnávání či rozprostření objektů na stránce, uspořádání jejich hloubky apod. Pokud editujeme béziérovy křivky, lze také jednoduše přidávat a ubírat body, vytvářet složené a spojené objekty nebo měnit typ křivky (uzavřená nebo otevřená). Krátce řečeno, jedná se o vlastnosti, které by měly být samozřejmostí (ale bohužel většinou nejsou).

Práce s textem
Hned v úvodu je třeba se zmínit o tom, že DrawStudiu zatím podporuje pouze Adobe fonty. Za chvilku vám bude zřejmé. že se systémovými fonty by všechny funkce asi nebyly realizovatelné - bylo by však příjemné moci je použít alespoň pro základní operace jako je psaní či rotace. Program má svého vlastního správce Adobe fontů. Fonty můžete používat v libovolné velikosti a šířce, na škodu by však nebyla mužnost sklonění (i když to lze obejít pomocí jiných funkcí programu). Vlastní text (i víceřádkový) lze zapisovat přímo do dokumentu a můžete jej zarovnávat doleva, doprava či na střed. Pokud text needitujete a manipulujete s ním jako s objektem, text se automaticky přizpůsobuje velikostí a natočení rámu. Operace, která určitě každého nadchne, je umístění jednořádkového textu na libovolnou křivku - můžete způsob zarovnání textu, jeho natočení a roztažení podél křivky, nebo odstup od původní křivky. Efekty taktu získané opravdu stojí za to.

Speciální efekty
Vše efekty dále popsané lze provádět se všemi objekty, tj. i se skupinami, bitmapovými obrázky či textem. Základní a poměrně běžnou záležitostí je rotace o libovolný úhel a zrcadlení. Dále s objekty můžete provádět zešikmení či sklonění ve svislém i vodorovném směru, úpravu objektu jako při pohledu z perspektivy, ohnutí či zakřivení, zvlnění (opět ve vodorovném či svislém směru), úpravu do podoby klínu či vyboulení. Přitom můžete plynule regulovat sílu (míru aplikace) každého efektu. Tim tu však nekončí nemusíte totiž danou operaci rovnou provést, ale lze vygenerovat obálku v podobě béziérovy křivky, která charakterizuje daný efekt. Tuto obálku pak můžete podle chuti doupravit a poté provést příslušný efekt vzhledem k dané obálce. Tato funkce může být (například po aplikaci na texty) výhodně zkombinována s konverzí na béziérovy křivky. Pokud to někomu nestačí, lze dodělat další efekty (nebo si připravit některé často užívané kombinace efektů) pomocí ARexxu.

Import, export
Všechny možnosti takovéhoto programu vám budou na nic, pokud je nelze využít, tj. pokud nelze své výsledky „dostat z programu ven“; a naopak - pokud potřebujete něco použít, je třeba mít možnost importu do programu. Vzhledem k tomu, že DrawStudio podporuje práci s bitmapovými obrázky, zastavme se nejprve u nich - načítat lze ve formátech IFF-ILBM, GIF, JPEG, TIFF či jakémkoliv dalším, který je podporován datatypy. Jak bylo již řečeno, libovolný vektorový objekt lze zpětně konvertoval na bitmapu a tu případně uložit na disk. Totéž lze provést i s celou vrstvou, stránkou či všemi zvolenými objekty. Export má podporovat následující formáty (neb se jednalo u demo, nebylo to možno vyzkoušet) IFF-ILBM, GIF, JPEG, TIFF, BMP a PCX. Obecně lze při exportu specifikovat barevnost, rozlišení či nechat provést antialiasing. Podstatná je také podpora vektorových formátů - kromě svého vlastního formátu DrawStudiu podporuje import ve formátu IFF-DR2D (i když zatím tento import moc spolehlivě nepracuje) a export v postscriptu a EPS. Při tomto exportu lze nechat použité fonty zkonvertovat na křivky a učinit tak výsledný soubor nezávislý na instalovaných fontech. Vzhledem k tomu, že export a import je řešen pomocí nezávislých modulů, nic nebrání snadnému rozšiřování této nabídky.

Zhodnocení
Zatím vše vypadalo růžově. Program je vcelku stabilní, problémy měl při práci ve vysokém rozlišení (nad 1000%) - pak někdy „zatuhnut“ zcela bez výstrahy. Je třeba vzít v úvahu, že nebylo možné otestovat tisk a export, nevíme nic o kvalitě manuálu či nápovědy (přinejmenším tu bublinovou zatím nepodporuje). Lze jen doufat, že vývoj programu bude pokračovat stejně úspěšně i nadále.
Již v současné podobě se jedná u mimořádně zdařilý produkt, který nemá na Amize příliš silnou konkurenci. Pokud by byly navíc doplněny již zmíněné drobnosti, bude to ještě lepší. Vyniká intuitivním ovládáním i množstvím funkcí. Také rychlost je přiměřená, i když nemůžete čekat zázraku. Vzhledem k tomu, že se jedná u test demoverze, shrnu pouze základní údaje, hodnocení závisí na vás - DrawStudiu je komerční program, jehož počáteční cena bylo stanovena na přiměřených 180 DM. Pokud máte zájem u demoverzi či další informace, můžete je najít na stránce firmy Haage & Partner: http://ourworld.compuserve.com/homepages/Haage_Partner

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )