AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

MathScript V3.0

LENKA ČÍŽKOVÁ

Už zase píšeme vzorečky! Na Aminetu se objevila nová verze programu pro psaní matematických vzorců - podívejme se mu na zoubek! Jde o verzi 3.0 programu MathScript, kterou její autor Simon Ihmig uvolnil koncem září.

Nejprve připomeňme, k čemu je takový program dobrý: na autory textových editorů sc uživatelé často obracejí se žádostí o umožnění psaní různých (chemických nebo matematických) vzorců, avšak zahrnout vzorce přímo do editoru je značně komplikované (navíc tím program pěkně nabobtná, čímž se opět sníží jeho použitelnost); pokud se tak už stane, nebývají možnosti editoru vzorečků příliš rozsáhlé, což značně sníží okruh vzorců, které je uživatel doopravdy schopen rozumným způsobem napsat - problém tedy vyřešen není. Kromě používání typografického systému specializovaného na psaní vzorečků (tedy TeXu :-) existuje asi jen jedna schůdná varianta, a to použití některého z programů pro psaní vzorců; jeho výstup se pak uloží například ve formátu IFF obrázku a importuje do běžného textu (příklad vidíte na obrázku). O několika programech zmíněného typu se v AMIGA Review již před časem psalo, věnujme se tedy nyní nejnovějšímu.
MathScript je shareware, při používání delším než 21 dnů je požadován registrační poplatek ekvivalentní 30 DM (35 DM, pokud požadujete zaslání programu na disketě). Minimální konfigurace vypadá docela sympaticky: MathScript 3.0 běhá na každé Amize s alespoň 2 MB RAM a systémem 2.0, k provozu je potřeba MUI 3.x. Po testování na naší dvanáctistovce s harddiskem, 8 MB rychlé paměti a procesorem MC 68030 si však nedovedu moc dobře představit práci s MS na jakékoliv slabší sestavě (pokud ovšem nemáte ve zvyku mezi dvěma příkazy programu vyluštit půlku křížovky nebo tak něco). Přímo v dokumentaci se přímo přiznává, že pokud chcete pracovat opravdu rychle, budete potřebovat grafickou kartu a procesor 68040, nebo ještě lépe rovnou 68060.
Vlastní psaní se v principu podobá práci s jakýmkoliv graficky orientovaným textovým editorem. Při psaní se používá několik typů písma, které jsou určeny pro text, zápis funkcí, proměnných, řecká písmena, matematické symboly a čísla. Program automaticky pracuje v matematickém režimu, v němž se pokouší rozeznat význam vpisovaného textu a přiřadit mu odpovídající styl. Výhodou tohoto systému je fakt, že během psaní vzorečků, kdy je zvykem pro proměnné používat tzv. matematickou kurzívu, nemusíte přepínat styl, chcete-li napsat některou funkci, např. sinus; po napsání zkratky „sin“ editor rozpozná, že jde o funkci, a přepíše ji odpovídajícím písmeni Nevýhodu vidím v tom. že MathScript se snaží zkratky funkcí rozeznávat nejen jako jednotlivá slova, ale i uvnitř řetězců, takže třeba po napsání slova „maximum“ kurzívou se vám najednou začátek slova - max - přepíše normálním písmem; jistě uznáte, že to nebude vypadat dobře. Prohlašme to za pouhou mouchu a podívejme se, co a jak nám MS umožní napsat.
Jak? Poměrně kvalitně! Proč? Protože se autor nesnažil vymýšlet nějaká vlastní estetická „pravidla“ a vzorečky jsou prostě automaticky formátovány podle pravidel v matematice běžných, např. indexy, čitatele a jmenovatele zlomků jsou psány menším písmem, závorky, odmocniny, integrály apod. se velikostí přizpůsobují následujícímu textu, výrazy jsou na výšku vycentrované a tak dále - můžete to sami posoudit na obrázcích. Mohli bychom být puntičkáři a konstatovat, že indexy by se mohly zmenšovat více, čitatele a jmenovatele naopak méně, horní meze sum a integrálů není třeba sázet tak vysoko, ale to jsou opravdu jen drobnosti a kromě již zmiňovaného TeXu (kde ovšem ke psaní musíte znát spoustu různých příkazů) nevím o programu, který by měl formátovací schopnosti lepší než MathScript.
Jaké vzorečky lze v MathScriptu 3.0 psát? Z pohledu inženýra, který při své práci psaní vzorců sem-tam potřebuje, prohlašuji, že napíšete cokoliv. Program má nad pracovní plochou dvě řady gadgetů se symboly: každý z nich po nekliknutí otevře obrázkové menu s nabídkou symbolů určité oblasti. Samozřejmě zde najdete běžné matematické operátory pro sčítání, odčítání, násobení a dělení, relační operátory (ekvivalence, rovnost, nerovnost, kongruence, nerovnosti...), množinové operátory (průnik, sjednocení, podmnožina, element, prázdná množina...), zlomky a odmocniny, malá a velká písmena a všechny možné typy závorek. Přitom je psaní těchto výrazů jednoduché: chcete-li například napsat „třetí odmocnina z 64“, vyberete myší symbol n-té odmocniny (ten bude vložen na pozici kurzoru), pohybem kurzoru vlevo se dostanete do horního rámečku, kam vepíšete číslo 3, posunem kurzoru vpravo se nyní dostanete do rámečku pod odmocninou, kam vepíšete číslo 64, přičemž se znak odmocniny příslušně protáhne; dalším pohybem vpravo se dostanete na „normální úroveň textu“ (tj. ven z odmocniny, ze zlomku apod.) a můžete pokračovat další částí výrazu.
Složitější vzorečky napíšete s použitím indexů (přitom je možné použít třeba dolní index pod označením funkce, což se hodí například při zápisu typu „maximum přes x z množiny 1 až n“), znaků jako derivace, podtržení, nadtržení, jedné až tří teček nad výrazem a šipky pro označení vektoru, program umí i vektory a matice až do rozměru 9 krát 9. Pokud se chcete opravdu vyžít, máte k dispozici také jednoduché i dvojité šipky (můžete tedy psát například limitní přechody, implikace apod.), logické operátory AND, OR a NOT, obecný a existenční kvantifikátor, sumu, produkt a integrál bez mezí i s nimi, a také speciální matematické symboly, jako nekonečno, parciální derivace, „laplace“, aleph, „kolmítko“, symboly reálné a imaginární části reálného čísla a některé další.
Jak vidíte, je z čeho vybírat. Zde je ale nutné upozornit na to, že všechny použitelné symboly se získávají pouze z dostupných sad fontu. Z pohledu matematika přiznávám, že to moje šance trochu snižuje: nemohu napsat trojtečku (svislou ani diagonální, vodorovnou pouze jako tři znaky „tečka“), znak přibližné rovnosti (rovnítko s tečkou; to lze sice obejít použitím indexu „tečka“ nad znakem „rovnítko“. ale tečka je příliš vysoko a nevypadá to tak dobře), úhlová závorka (v českých zemích používaná pro značeni uzavřeného intervalu) výškově neodpovídá závorce kulaté, takže polouzavřené intervaly jsou ošklivé, chybí mi symbol jednoduché šipky, která je na druhém konci uzavřená krátkou kolmou čárkou (používá se v definicích zobrazení) a mnoho dalších speciálních symbolů (namátkou jmenujme ještě třeba křivkový integrál, diagonální šipky a stříšku nad proměnnou). To ale asi většinu uživatelů trápit nebude.
Pravděpodobně vás bude dále zajímat, je-li psaní efektivní. Pokud si vystačíte sc zlomky, horním nebo dolním indexem, latinskou a řeckými písmeny, základními operátory plus-mínus-krát-děleno a větší-menší, naučíte se psát velice rychle, protože všechny jmenované prvky lze psát jednoduše z klávesnice. Nic z ostatních symbolů však z klávesnice napsat nelze a není zavedeno ani žádné další klávesové ovládání (stačil by třeba i jen klávesově řízený pohyb po gadgetech se symboly) - to považuji za poměrně velký nedostatek. Ti znalejší mají ještě možnost nadefinovat si na funkční klávesy ARexxová makra - součástí dokumentace programu je popis formátu (pokud ovšem píšete něco složitějšího, stejně vám deset symbolů stačit nebude). Většinou vám tedy nezbude nic jiného, než neustále sahat po myši a hledat ten správný symbol. Jediné další řešení je naučit se kódy, které MS používá pro reprezentaci jednotlivých symbolů, a zapisovat některé části vzorců v tomto interním jazyce - pak můžete napsat z klávesnice cokoliv. Další nedostatek vidím v absenci znaku tabelátoru. takže větší mezery nebo zarovnávání musíte zařídit ručně. Vadí mi také to, že pokud budete psát nějaký složitější výraz na okraji pracovní plochy, neposunuje program viditelný výřez tak, aby v něm byl celý výraz, takže chvílemi třeba píšete jmenovatel nějakého zlomku, ale nevíte kterého...
Zmiňme se ještě krátce o formátech souborů pro MS. Program umožňuje ukládat vytvořené vzorce ve svém vlastním formátu nebo jako obrázky bitmapové (Formát IFF či TIFF) nebo vektorové (EPS), můžete přitom zadat grafickou hustotu; načítal vzorce lze přitom mimo normálních souborů se vzorečky i z obrázků uložených v MathScriptu.
Mám-li program hodnotit jako celek, výrazně převažují klady. Jak už bylo řečeno, větší editační možnosti dnes nabídne asi jedině TeX a efektivita práce je i při uvážení zmiňovaných nesnází stále ještě vyšší než třeba při psaní ve Wordperfectu 6.0, který psaní vzorců umožňuje, ale jakým způsobem... - to raději nebudu komentovat, stačilo mi vidět utrpení některých mých spolužáků při psaní diplomky (když už jsme zmínili platformu Windows: je zajímavé, že systém ovládání pomocí myši a psaní v MathScriptu je téměř totožný s obdobným systémem v MS Wordu 6.0). Chcete-li tedy psát vzorce a nemáte TeX, pořiďte si MathScript!

MathScript 3.0

Hodnocení: 8,0 z 10
Autor: Simon Ihmig
Cena: 30 DM (35 při zaslání diskety)
Typ: shareware

+

WYSIWYG, dobrý export/import, poměrně velký rozsah symbolů

-

klávesové ovládání, nedostupnost speciálních symbolů bez zvláštního fontu

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )