AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

PageStream 3.1


Hurá! A je to tady! Divný úvod? Ale vůbec ne! To se jen SoftLogik obtěžoval a konečně dokončil svůj DTP program PageStream 3.x. No tedy dokončil..., ale to se všechno dozvíte v této dlouho, předlouho připravované recenzi, kde se společně podíváme programu pořádně na zoubek.

1.část
Všeobecně budu program nazývat PageStream 3 nebo 3.1 v souvislosti s nově přidanými funkcemi, verze 3.1 je totiž bezplatný upgrade. Obecné pojmy jsou uvedeny v závorkách, názvy menu, položek, gadgetů atd. přímo se objevujících v programu jsou pak v uvozovkách. Článek se týká plné verze 3.1 včetně nainstalovaných externích modulů a updatu TuneUp 2, testy u s tím spojené časové údaje jako doba tisku, importy textu atd. se vztahují k počítači A4000/060, 32 MB FAST RAM, CV64. Plánovaná verze 3.2 zatím není úplně hotová a zmíním se o ní jen okrajově.
Po téměř dvou letech byl po nekonečném odkládání a mnoha slibech (podrobněji viz. AR 21) dokončen DTP program, který v mnoha předchozích verzích přiváděl své majitele spíše k zuřivým kletbám na adresu SoftLogiku, než k nějaké příjemné práci. Když pominu základní funkce nalévaní textu, umístění obrázků a omezený tisk a tvorba maker. nefungovalo až do verze 3.0i téměř nic. Příslušné položky se v menu sice nacházely, ale jaksi nebyly funkční, což jste se ovšem dozvěděli pouze z dodatkového textového souboru „ReadMe.Now“ a to ještě jenom tehdy, uznal-li to SoftLogik v daném updatu za vhodné publikovat.
Od první betaverze 3.1 se ale věci začaly dramaticky měnit a během necelého půl roku tu máme DTP program radost pohledět. Nevím sice, co přimělo SoftLogik k tomu, že program vůbec dokončil (já osobně jsem už přestal doufat), ale tím se teď zabývat nebudeme a začneme hned instalací.

Instalace, požadavky programu a patchování
PageStream 3 se dodával na 7 disketách, v současné době to může být už o jednu více program se totiž rozrostl o některé nové filtry a delší jsou i knihovny řídicí zobrazování, tiskové a systémové funkce. Instalace z disket je snadná, podle množství nainstalovaných fontů a clipartů přijdete nu harddisku o 4 až 13 MB. PageStream 3.1 vyžaduje AmigaOS 2.04+, harddisk (z DD disket program kvůli jeho délce provozovat nelze), procesor stačí i 68000 a alespoň 3 MB RAM, koprocesor není bohužel zatím vůbec podporován. S uvedenou konfigurací se dá ovšem program tak akorát spustit. Doporučen je AmigaOS 3.0+, procesor alespoň 68030, 4 a více MB FAST RAM a postscriptová tiskárna, i když ta není nezbytně nutná - svoje dílu si můžete díky grafickému nebo postscriptovému výstupu vytisknout prakticky kdekoliv a na jakémkoliv počítači PageStream 3 přímo podporuje prakticky všechny modely tiskáren Epson, Hewlett-Packard (řady DeskJet i LaserJet včetně ColorLaserJetu), ze sublimačních tiskáren jsou to tiskárny Fargo, no a samozřejmě také všechna postscriptová zařízení. Mimo uvedené tiskárny jsou podporovány i modely mnoha desítek dalších firem zaškatulkované právě pod nejrozšířenější standard emulace Epson. Je jich tolik, že vyjmenovávat jednotlivé firmy by bylo jen mrhání místem v časopise. Můžete také využít služeb Studia, TurboPrintu nebo WB driveru tiskárny.
Pro urychlení tiskového výstupu a práci s 24bitovou grafikou budete potřebovat minimálně oněch doporučených 4 MB FAST RAM a hodně rychlý procesor. Čím více paměti a rychlejší procesor, tím lépe. Těm z Vás, kteří se publikováním přiživují a PageStream 3 nějak vážněji používají, rozhodně nebude na škodu nějaká grafická karta - urychlení grafických operací minimálně 10x (ve 256 barvách i 200x)je totiž u Amigy naprostá nutnost a je to i v možnostech nových grafických karet.
PageStream 3 přímo podporuje nejrozšířenější systém CyberGraphX ve všech bitových hloubkách, takže urychlení vykreslování grafiky je opravdu vysoké. Chcete-li provozovat PageStream 3 s grafickou kartou v nějakém vysokém rozlišení (typicky od 1280x 1024 bodů), nutně budete potřebovat alespoň 20“ monitor (17“ stačí jen pro 1024x768 bodů). Nevěšte hned hlavu, jako obvykle si v nouzi vystačíte i s 15“ monitorem a znám dokonce pár šílenců vesele pracujících v PageStreamu na 14“ a dokonce i 13“ monitorech (a srdečně je tímto zdravím)! Provozovat DTP na 14“ monitoru je sice šílenství, ale jde to. Skenery, grafické tablety, OCR systém a podobné vymoženosti nejsou programem přímo podporovány, to je spíše hudba budoucnosti. Přes externí moduly nebo ARexx port se dají ovšem naprogramovat hotové zázraky, takže kdo ví, co všechno se může objevit? Proč se o tom zmiňuji? Protože PageStream 3 má vysoce propracovaný skriptovací jazyk, v jehož možnostech je ovládat prakticky všechny funkce, někdy až do sebemenších detailů. Arexx port byl první věcí, kterou jsem podrobně rozpitval a vyzkoušel. Není to sice úplně dokonalé ale funguje to skvěle! Od ARexxu ale zpět k instalaci.
Máte-li nějakou starší verzi PageStreamu 3. můžete si patchnout program na verzi 3.1, příslušné patche jsou na WWW stránce SoftLogiku a mimo nejnovějšího updatu se postupně objevují i na Aminetu. Patchovat můžete program z jednotlivých verzí postupně (to se ale určitě zblázníte, protože patchů včetně tuneupů jen z verze 3.0i je přesně 22 a představují cca 10 MB dat), nebo rovnou z verze 3.0i instalované z disket (patche vždy po dvou archivech), nebo jen upgradované z předchozích verzí: k dispozici jsou i patche z německé verze PageStreamu 3. Patchovat ze starší verze než 3.0i rovnou na 3.1 nelze, ostatně nepředpokládám, že by někdo měl tak staré verze. Jestliže ano, musíte nejprve upgradovat na 3.0i a pak dle vlastního uvážení pokračovat v patchování na 3.1 . Nezapomeňte si také stáhnout ne sice nezbytný, ale přesto striktně doporučovaný TuneUp pro verzi 3.1 (v době psaní recenze počátkem listopadu s pořadovým číslem 2), který obsahuje vylepšené filtry a upravené systémové knihovny.
Máte-li nainstalovány některé z extras neboli doplňkových modulů TextFX, JPEG a Ww dokumentový filtr, TrueType engine nebo Garyho efekty (vše viz. AR 17), musíte ještě před patchováním na verzi 3.1 použít ExtrasUpdater (k dispozici opět na WWW stránce SoftLogiku), který vytvoří registrační klíče používané při pozdějším patchování. Bez tohoto ExtrasUpdateru Vám nebudou doplňkové moduly správně fungovat a s největší pravděpodobností nebudou zřejmě fungovat vůbec.
Tak. když jsme probrali instalaci a vše, co s tím nějak souvisí. můžeme pokračovat samotným programem.

Layout programu, preference a nastavovací parametry
Design programu se od verze 3.0i výrazně změnil, přibylo mnoho nových položek v menu, staré byly naopak odstraněny a celý PageStream používá nyní pro requestery i gadgety inovovaný grafický interface (viz. velký obrázek). Po spuštění programu Vás uvítá PageStream Navigator (obr. 2) s několika gadgety pro natažení dokumentu, vyvolání preferencí a (ne)oblíbenými, ale v případě tak rozsáhlého programu užitečnými tipy.
V horní liště (uživatelsky definovatelné od verze 3.2) nazývané „Toolbar“ je osm ikonek ovládajících základní souborové a textové operace, ikonky pro „Undo“ a „Redo“, linkování textových sloupců, ikonka pro spouštění externích skriptů, dále pak dvě ikonky vyvolávající všeobecné preference a asi nejpoužívanější requester „Line/Fill“ a poslední ikonka podává informace o objektech. V levé dolní části dokumentového okénka se nalézá měřítko lupy, dva gadgety na jeho rychlé změny, číslo či stručné informace o aktuální straně a opět dva gadgety na přeskakování po stránkách. Pod okénkem dokumentu se většinou nalézá (může být totiž kdekoli na obrazovce) editační paleta. Plovoucí „Toolbox“ obsahuje ve verzi 3.1 celkem 14 gadgetů rozdělených do dvou skupin. První tři odshora slouží k práci s objekty, následuje gadget pro aktivaci textových funkcí a lupy. V druhé částí je gadget pro definování textových rámečků a osm zbývajících gadgetů je vyhrazeno kreslicím funkcím. Jako poslední jsem si nechal menu, kterých je celkem 7 „Project“, „Edit“, „Layout“, „Type“, „Object“, „Scripts“ a „Windows“. Názvy říkají vše a určitě není třeba je blíže popisovat.
Pozice ikonkové lišty se nedal ve verzi 3.1 změnit, umístění všech ostatních okének však ano, uložení se provádí z posledního menu „Window“ položkou „Remember Window Positions“. Změnit se dá i pozice a tvar „Toolboxu“ neboli plovoucího menu s gadgety pro celkové ovládání programu a dolní lišty ovládající veškeré editační funkce.
Další možná okénka na obrazovce mohou tvořit dokumentová, stránková a barvová paleta, dále pak paleta stylů a skriptů, rovněž je možné mít aktivoval několik dalších okének s pohledy na stránku či jiný dokument. Ovládání stylů je dokonce ztrojené, styly můžete měnit z palety stylů, editační palety nebo z menu.
Preference se ve verzi 3.1 nalézají v prvním menu „Project“ a jsou rozdělené do dvou položek pro všeobecné a systémové nastavení. Ve všeobecných aneb globálních preferencích (obr. 3) rozdělených na sedm oddílů se nastavuje větší část všeho, co nějak souvisí se funkcí Undo/Redo, ukládáním souborů, převáděním uvozovek a pomlček, měřícími jednotkami, akcí provedenou po dvojkliku myší nu objekt, zobrazováním obrázků, měřítkem lupy, cestami k záložním. textovým a grafickým souborům, nastavením některých kreslicích funkcí a ještě několika dalšími parametry. V systémových preferencích se nastavuje cesta k fontům a fontová cache, cesty k editorům a za zmínku stojí i preference pro změnu screenmódu, kde se dá změnit rozlišení obrazovky v klasických bodech/palec (dpi), zobrazování volné paměti (naprosto nezbytné!), data a času. Typ tiskárny se mění ve stejném menu, položka „Print Setup“. V základní verzi si můžete vybrat ze šesti tiskových modulu pro různé typy tiskáren včetně využití driveru z Workbenche nebo tisku v podobě IFF ILBM obrázku, navíc je možné přidat modul pro Studio či případně další. Tisknout lze samozřejmě i do souboru nebo v EPS formátu na libovolný port. Další preference se nalétají v menu „Edit“ v poslední položce „Define“. Zde lze nadefinovat uživatelské textové a objektové styly, barvy a uživatelský slovník pro dělení slov. který ovšem s češtinou stejně nefunguje. Z jazyků je natím podporována americká angličtina. němčina, španělština. francouzština, italština, holandština a všechny skandinávské jazyky. Ke každému z jazyků si můžete přidat vlastní slova (obr. 4), dělení podle slabik představuje ASCII znak 126 (asciitilde), mnohem pohodlněji to lze provést z nějakého textového editoru, uživatelský slovník pro hyphenaci, je obyčejný ASCII soubor. Vyskytuje-li se ve slově nějaký neznámý znak nekompatibilní s použitým jazykem (např. všechny naše „nabodeníčka“), dělení slov bohužel nefunguje a slovo se nerozdělí. Dopsat nový jazyk respektive jazykový modul je poměrně složitá záležitost a bez znalosti kódu chráněným copyrightem SoftLogiku to jaksi není možné, budu se ale snažit na to přijít. Můžete-li zde nějak pomoci, ozvěte se! PageStream 3 má jako každý DTP program také slušné možnosti pro přesné usazení textu či grafiky na stránce, mezi něž patří volně nastavitelná mřížka (grid), vodítka (guides) a pravítka (rulers), jejich nastavení se mění z menu „Layout“. Prakticky všechny funkce PageStreamu 3 sc dají ovládat také pomocí klávesových zkratek, seznam zkratek naleznete v manuálu i nápovědě.

Tiskové funkce
Jednou z nejdůležitějších věcí v DTP programu jsou zcela nepochybně tiskové funkce. PageStream 3.1 nabízí poměrně zajímavé tiskové možnosti (obr. 5), které ostatně přímo souvisí s DTP. Jedná se především o zrcadlový (zde s poněkud neobvyklým názvem „Emulsion Down“) u negativní tisk, tištění čistých stran a ořezových značek („Printers Marks“) či tisk v opačném pořadí. Velmi důležité, jsou i separace barev s tiskem volitelných výtažků (obr. 6). PageStream 3 využívá barvové standardy Crayons a Pantone, nadefinovat si ale můžete i vlastní barvy. Všechny uváděné možnosti ovšem zatím fungují JEN A POUZE na postscriptových tiskárnách či zařízeních. Pro tisk do postscriptu v češtině ovšem nezbytně potřebuje fonty ve formátu AdobeType 1, protože české Intellifonty separovat či tisknout do postscriptu nelze a DMF nebo s dokoupitelným enginem také TrueType fonty mají značné problémy s češtinou v normách používaných na Amize. Když jsem se zeptal proč, odpověděli mi, že licencovaný tiskový engine koupený přímo od firmy Agfa prostě neumí separovat do postscriptu Intellifonty neobsahující kompletní znakovou sadu, ovšem takových fontů moc dostupných není a české už vůbec žádné. Proč ale fungují separace v PageStreamu 2.2 a navíc prakticky na všechno, co má třeba i jen půl jehličky, mi jaksi zůstává záhadou. Barvové separace a tisk do postscriptu v PageStreamu 3.1 s ATI fonty fungují sice spolehlivě a navíc můžete využít originálního kerningu (párování písmen), ale na obrazovce vypadají AT1 fonty o poznání hůř než Intellifonty a pomaleji se též vykreslují. Zrcadlový tisk nutný pro tištění na fólie nebo na některé průhledné samolepky a tisk v negativu se dají naštěstí nastavit ve Studiu nebo TurboPrintu, ale ořezové značky NAPROSTO NUTNÉ pro přesné sesazení tiskových desek v Tiskárně (záměrně píšu tiskárnu s velkým T, myslím tím totiž nějaké DTP studio či Tiskárnu samotnou) si při plánovaném tisku v grafickém módu musíte prostě dodělat sami. Bohužel v Americe asi nepostscriptové tiskárny téměř nikdo nepoužívá (podle sdělení SoftLogiku míň než 1% uživatelů PageStreamu :) a tak zatím programátoři nemají důvod, proč tyto možnosti do programu zařadil, mají prý na práci spoustu důležitějších věcí. Vůbec se mi takové jednání nelíbí nehledě na to, že v manuálu i v reklamách na PageStream 3 bylo vše mnohokrát slibováno a myslím, že určitě nebudu sám. Krátce a stručně, sliby-chyby. V minulém článku o PageStreamu 3.1 beta5 jsem se zmínil o jedné fintě, která sice umožňuje tisk do postscriptu i s Intellifonty, ale neměl jsem ji tehdy vyzkoušenu. Stačí do adresáře, kde máte Intellifonty která chcete tisknout. okopírovat AT1 fonty shodné s Intellifonty a názvem představovaným jejich identifikačním číslem, ID čísla AT1 fontů a Intellifontů musejí pochopitelně též souhlasit. PageStream 3 pak vloží při tisku do postscriptu ony AT1 fonty do výsledného souboru a žádné chyby už nehlásí. Otázkou ovšem zůstává, je-li takto vytvořený soubor korektní, protože postscriptová tiskárna (testovánu na HP 4/4P a 4V+) nepozná vyseparované fonty a použije místu nich svoje interní, čímž k mé značné nelibosti vznikne z dokumentu úplně něco jiného, než bych očekával. Experimentoval jsem s tím zatím jen krátce a podaří-li se mi vymyslet něco lepšího, určitě si to nenechám pro sebe.
Tisk na postscriptovém zařízení typicky v 600 dpi je přímo bleskový, minimálně 3x rychlejší než tisk v grafickém módu, čím víc stran, tím větší úspora času. Tisknete-li např. 30 stran běžné publikace formátu A4 (pár obrázků a žádné textové efekty) v rozlišení 600 dpi a odstínech šedé, jedna stránka se s procesorem 68060 a při dostatku volné paměti a nějakým kvalitním typem ditheringu bude v grafickém módu tisknout průměrně 4 minuty (čas posílání dat do tiskárny, celková doba tisku závisí na použité tiskárně a způsobu tisku). Ve spojení s postscriptovou tiskárnou to však PageStream 3 zvládne už za cca 50 sekund, celková úsporu času tedy činí něco přes 1,5 hodiny! Dostatek volné paměti před zahájením tisku přímo souvisí s jeho rychlosti - nejrychlejší možný tisk v grafickém módu při výstupu přes Studiu v rozlišení 600 dpi zhltne podle počtu objektů na stránce asi 8-15 MB RAM (měřeno opět pro formát A4), podle toho, jestli tisknete v odstínech šedi nebo v barvě. Tisk samozřejmě funguje téměř s jakýmkoliv (rozumným) množstvím paměti. ale doba tisku se značně prodlouží, no a když dojde i na CHIP RAM, může trvat vytištění jedné strany A4 klidně i půl hodiny. Použití textových efektů rychlosti tisku také příliš nepřidá a dokonce jej může i několikrát prodloužit. Při tisku do postsriptu jsou paměťové nároky prakticky nulové a žádné megabyty volné paměti u Amigy nepotřebujete, dokonce ani při separaci velkých bitmapových obrázků (pokud ovšem nebyly v dokumentu zařazeny jako externí, to si je pak program při tisku pochopitelně nahnívá do paměti celé znovu). Paměťové nároky pak přebírá Vaše postscriptové zařízení a musí být tedy vybaveno dostatečným množstvím RAM. Například v odstínech šedi a rozlišení 600 dpi stačí díky kompresi dat prováděné samotnou tiskárnou klidně 2-4 MB, ovšem je-li na stránce hodně bitmapových obrázků nebo při tisku v barvě, nároky nemilosrdně stoupají - postscriptový soubor vyprodukovaný PageStreamem 3 při tisku 1 stránky A4 v barvě 600 dpi se dvěma obrázky na stránce ve vysokém rozlišení (fotografie v přijatelné kvalitě, asi tak 1000x1000 bodů) má nepakovanou délku 15 MB, v odstínech šedé už jen 5 MB.
Takže, nemáte-li dostatek času čekat na tisk a naopak hodně peněz (několik desítek tisíc), pořiďte si postscriptovou tiskárnu a PageStream 3 (ale nejen on) se Vám za to odmění rychlým a kvalitním tiskem a navíc odpadnou problémy se separacemi.

Definování stran, grafika a text
Základní vlastností každého DTP programu je práce s textem a obrázky, což přímo souvisí s manipulací s objekty. PageStream 3 rozlišuje pět základních typů grafických a textových objektů. První typ tvoří textové objekty řazené navíc ještě do podskupin textových sloupců (text column frames), nepravidelných textových objektů (text shapes) a neohraničených textových objektů (frameless text objects). Další dva typy tvoří grafické objekty představované bitmapovými a vektorovými obrázky, následuje vektorová grafika vytvořená přímo v PageStreamu 3 a posledním typem jsou EPS ilustrace (nemusí to být totiž pouze obrázky), které PageStream 3 zobrazuje v podobě proškrtnutého obdélníku a které mohou být vytištěny pouze na postscriptovém zařízení. Všechny typy textových i grafických objektů si můžete prohlédnout na největším z obrázků. Text je také chápán jako zvláštní druh grafiky, z čehož vyplývá řada výhod při vytváření efektů a míchání textu s grafikou. PageStream 3 používá trochu odlišný styl práce než „rámečkovou“ techniku používanou např. v oblíbeném QuarkXPressu nebo PageMakeru. Pro umístění grafiky nebo textu na stránku nemusíte vytvářet řádné rámečky či textové objekty, o to všechno se může program postarat sám. Každému vektorovému objektu může být přiřazen textový rámeček a následně do něj můžete nalít text se všemi dalšími mužnosti úprav a voleb souvisejících s textem.
V PageStreamu můžete definovat předlohu pro každou stránku (master page. obr. 7), počet těchto vzorových stran není nijak omezen. Maximální velikost stránky je 2000x2000“ (cca 51x51 metrů!), pro tvorbu časopisů, různých brožur a reklamních letáků jsou samozřejmostí dvojstranné dokumenty a dokumenty se sloučenými noho chcete-li lícujícími stranami (facing pages). Každá obyčejná stránka může mít svůj název a za předlohu si může brát libovolnou z existujících vzorových stran. Všechnu, co nakreslíte, napíšete či jinak umístíte na vzorovou stránku, se podle zvoleného typu stránkování objeví na všech normálních stranách. Vzorová strana se proto skládá ze tří dílů - levého, prostředního a pravého, což souvisí právě s číslováním sudých, lichých nebo tzv. mrtvých stran a rovněž se sloučenými stranami. Automatické generování rejstříků a obsahů (přes arexxové makro) není ve verzi 3.1 zatím dokončeno a obsahy si musíte vytvořil ručně sami.
Pokračování příště.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )