Siamese System

MICHAL KÁRA

Možná také patříte k těm uživatelům, kteří mají doma PC na práci a Amigu jako hobby, nebo ještě lépe na jiný druh práce. Často se musíte přesedat od jednoho počítače k druhému. Navíc dvě klávesnice a dva monitory zabírají mnoho místa. Tak právě pro vás je tady Siamese System (SiSyS) od anglické firmy HiQ.

Co umožňuje SiSys
- Používat pro oba počítače jeden monitor
- Používat na ovládání jen jednu klávesnici a jednu myš
- Mít možnost přistupovat z Amigy na disky PC
- Tisknout z Amigy na tiskárnu připojenou k PC
- Sdílet clipboard (schránku) mezi Amigou a PC
- Spouštět z Amigy programy na PC
- Přímo z Amigy ovládat audio zařízení (CD) připojená k PC
- Při startu nastavit vnitřní hodiny Amigy podle PC

Na čem běží SiSys
Veškerý potřebný hardware včetně kabelů je dodáván, takže potřebujete jenom počítače na nichž budete SiSys provozovat. Na PC musí běžet Windows 95. Pod jiným systémem SiSys nefunguje, ani pod DOSovým oknem.
Co se týče Amigy, vyžaduje SiSys systém alespoň 3.0 a procesor 68020 nebo lepší. A chcete-li používat pro Amigu a PC jeden monitor, musí Amiga pochopitelně být schopna produkovat signál zobrazitelný VGA monitorem. Postačí tedy holá A1200, ale turbokarta a hlavně nějaká ta paměť navíc rozhodně neuškodí.

Jak se instaluje SiSys
Instalace na Amize je jednoduchá, stačí pouze nainstalovat software, který na disku zabere asi půl megabajtu, a zasunout kabely. Software pro Amigu i pro PC je dodáván na jedné DD disketě formátované pro PC, tedy 720KB. Pokud byste náhodou neměli nainstalovaný na svém počítači CrossDOS, který je nutný k přečtení této diskety, obsahuje krabice se SiSys ještě i instalační disketu CrossDOSu 6.0.
Spustíte tedy instalační program, který používá standardní Installer, a máte nainstalováno. Program startující SiSys se vám uhnízdí taky v adresář-i WBStartup. Je tedy automaticky spuštěn při každém startu počítače.
Jak jsem již napsal, pro zobrazení výstupu z Amigy na VGA monitoru je ještě třeba nastavit VGA kompatibilní videomód. Já jsem používal Multiscan 72 Hz. To si musíte udělat sami, instalátor to za vás neprovede, ale v manuálu je toto nastavení popsáno.
Na PC nainstalujete kartu do ISA slotu. ISA je standardní sběrnice PC. A nyní pozor, začíná to být složitější. Aby si počítače mohly předávat data, musí být spojeny po sériovém portu. Na PC je konektor sériového portu buď 9-pinový nebo 25-pinový. SiSys obsahuje propojovací kabel zakončený 25-pinovým konektorem. Tento musíte odmontovat od krytu počítače. Od něj vede kabel na motherboard, ale ten neodpojujete. Nyní zasunete konektor do konektoru na zadní straně desky SiSys.
Dále vezmete kabel z dodávky, jeden jeho konec zasunete do desky SiSys. Na jeho druhém konci je 25pinový konektor. Ten namontujete na kryt počítače na místo původního. Tímto přepojením způsobíte, že data ze sériového portu procházejí nejprve deskou SiSys a teprve poté jdou do sériového obvodu na motherboardu či IO desce PC.
Ještě propojit vnější kabely. Monitor u PC vytá hnete z konektoru desky VGA a připojíte na SiSys kartu. Pak propojíte dodávaným kabelem desku VGA a SiSys kartu a nakonec standardní videovýstup Amigy s toutéž kartou.
Instalace software na PC je poměrně jednoduchá. Stačí překopírovat adresář. V manuálu stálo upozornění, že program nebude chodit z jiného disku než z C:. Zajímavé. Dále je ještě vhodné přidat program do skupiny „Spustit při startu“. To se v manuálu také podrobně popisuje. SiSys a SCSI network
Zde trochu předběhnu vývoj událostí. Program normálně pracuje se sériovým portem rychlostí 19200 baudů, což dává maximální teoretickou přenosovou rychlost 1920 bajtů za vteřinu. Takže půlmegový soubor by se přenášel přes čtyři a půl minuty. Nic moc. Samozřejmě je možno rychlost zvednout, ale pamatujte, že musíte mít zapnutý VGA kompatibilní mód. A více jak čtyři barvy v takovémto módu dosti zatěžují sběrnici Amigy. Akcelerátor sice trochu pomůže, ale 115200, ním stejně nemůžete provozovat. Samozřejmě, můžete si koupit nějakou kartu se sériovým rozhraním, například Squirrel. Pak je to v pořádku.
Ani 115200 baudů, tedy efektivně 11520 bajtů za vteřinu však není na normální práci. Zmíněný půlmegabajtový soubor by se přenesl „jen“ za třičtvrtě minuty. Proto SiSys umí používat pro kopírování souborů disky sdílené po SCSI.
Vzhledem k tomu, že ani A1200 ani moje PC nemají SCSI řadič, tak jsem tuto možnost nemohl vyzkoušet. Ale zřejmě bude fungovat bez problémů, neboť sdílení disků po SCSI není záležitostí SiSys, ale SCSI. Proč vlastně obsahuje SiSys podporu SCSI sdílení? Pro případ, že byste kopírovali něco z Amigy na PC disk, jenž je IDE. Poté SiSys zařídí, že je soubor zkopírován přes SCSI disk, což je i tak mnohokráte rychlejší, než jej kopírovat přes sériový port.
Samozřejmě z PC nelze vidět disky Amigy. Tedy lze, ale jen ty, jež jsou zformátovány pod DOSem. A protože DOSový filesystém je pomalý, asi opravdu použijete jako sdílený disk ten v PC. Ještě lépe je vyhradit na sdílení malý vlastní partition, neboť nikdo nezaručí, co se stane může stát při různých haváriích apod.
Škoda jen, že SiSys podporuje přenos dat pouze po sériovém portu, nikoli po paralelním či po ethernetu.

Jeden monitor pro dva počítače
Vypadá to asi takto: Děláte si pohodlně (?) na svém PC ve Windows. Potřebujete na něco Amigu. Stisknete F12 a hle. Obrazovka přeskočí a je na ní Amiga! Stisknete F12 ještě jednou a máte zase své PC. To v případě, že používáte klávesnici PC. Pokud se rozhodnete pro Amigovou, budete stejného efektu dosahovat kombinací „LeváAmiga+C“.
Ale má to jeden kámen úrazu. Přepínání je totiž řízeno výhradně softwarově. Takže máte-li přepnuto na Amigovou obrazovku a zresetujete Amigu (nebo vás navštíví „guru“), musíte počkat než se Amiga znovu nabootuje. To té doby obrazovku svého PC neuvidíte. Samozřejmě lze v nouzi vždy přepojit kabely, ale to se nedá dělat stále. Další možností je, jak jsem zjistil, vypnout Amigu či vytáhnout kabel spojující sériové porty počítačů. Poté bude také možno obrazovku přepnout.
Podobně, jestliže se vám v takovém stavu zresetuje PC a nenaběhne, vy musíte sáhnout na kabely, aby jste se podívali proč. Moje idea je, že by na desce SiSys mohl být třípolohový přepínač. V jedné poloze by se daly obrazovky přepínat softwarově, v druhé by se vždy zobrazovala Amiga a ve třetí vždy PC.
Přepínání monitorů samozřejmě používat nemusíte, můžete nechat ke každému počítači připojen jeho vlastní monitor. Pak vám ale asi bude vadit, že SiSys videovýstup, o kterém si myslí, že není používán, „zablankuje“. Tedy stejně uvidíte buď Amigu nebo PC a na druhém monitoru nebude nic.

Jedna myš a jedna klávesnice
Poté, co se SiSys nastartuje, je možno používat kteroukoli z klávesnic a myší ke kontrole jakéhokoli počítače. Tedy toho, jenž je právě vidět na monitoru.
Ovládání PC z Amigy funguje uspokojivě. Možná hlavně proto, že funguje pouze pro programy od Windows. Samozřejmě, některé klávesy na PC klávesnici chybí, ale dá se to přežít. Stejně je většina programů nepoužívá na nic životně důležitého.
Klávesa HELP na Amize se mapuje na F1, pravá Amiga na CTRL. Levá Amiga se nemapuje nikam. Lze ji jednak v kombinaci LeváAmiga+C používat k přepínání počítačů a jednak k ovládání myši z klávesnice, které i v tomto případě funguje, což je potěšující.
Vzhledem k tomu, že jsem používal monitor od svého PC, ovládal jsem systém spíše z klávesnice PC.
Pravý i levý CTRL na klávesnici PC se mapuje na Pravou Amigu. Nelze tedy používat můj oblíbený hmat LeváAmiga+B, který na Amize standardně „stiskne“ Cancel v requesteru. Také jsem nepřišel na to, jak nasimulovat stisk CTRL nebo klávesy HELP. Manuál se o mapování kláves vůbec nezmiňuje.
Myš funguje dobře. SiSys však zřejmě neumí přenášet prostřední tlačítko. Ačkoli mám u PC myš třítlačítkovou a jako třítlačítková také funguje, Amiga na prostřední z tlačítek nereagovala.
Při ovládání Amigy z PC se také vyskytla dosti nepříjemná chyba. Pokud byla Amiga zatížena, například ve chvíli kdy jsem „chytil“ obrazovku a stahoval ji dolů, předávání událostí se nějak rozsynchronizovalo. Ukazatel myši začal mé pohyby provádět se zpožděním. Jenže aby provedl ten zpožděný pohyb, musela se stát jiná událost. Například stisk klávesy či další pohyb myší. Ovšem ani ten se neprovedl ihned, ale až po další události. Tedy spíše několikáté další: zpoždění bylo delší než jedna událost.
Vím, že tento popis vypadá poněkud zmateně, ale vysvětluje se to dosti špatně. Pokud jste odborníci, možná porozumíte spíše následujícímu. V komunikaci mají zřejmě frontu událostí a poté signál (flag), že nějaká událost byla zařazena do fronty a má se vyzvednout. Ovšem pokud je systém zaneprázdněn, tak nastanou problémy. Přijde-li druhá událost dříve, než byla první vybrána, je signál prostě znova nastaven. Nyní se konečně dostane ke slovu vybírání z fronty. Podívá se a vidí, že signál je nastaven. Vybere tedy jednu událost a signál nastaví na nulu, aniž si zkontroluje, zda tam náhodou není ještě nějaká další událost. Ta zbude ve frontě a bude vybrána místo další, ...
Pokud se vám začne Amiga zpožďovat, je práce takřka nemožná. Naštěstí se tento stav dá poměrně jednoduše zrušit. Stačí se přepnout na obrazovku PC, dvě až tři sekundy zde setrvat a když pak se vrátíte zpátky na obrazovku Amigy, vše bude v pořádku. Ovšem až do doby než budete znovu stahovat obrazovku...
Dále nevím, jak na Amize SiSys „vpašovává“ input eventy (tedy události) do řetězce (chain). Například CED má vlastní blanker myši, tedy pokud něco píšete, šipečka myši se schová. Jestliže s ní pohnete, opět se objeví. Ovšem nikoli pokud tuto myš ovládáte z PC. Navíc na pohyb myši nereaguje ani blanker MultiCX. Vypadá to zajímavě. Blanker pracuje a na jeho obrazovce jezdí myš! Také samostatný stisk kláves jako SHIFT nebo ALT pravděpodobně není předáván. Stisk žádné z těchto kláves samotné totiž nu zrušení blankeru nestačí, musí se stisknout nějaká „normální“ klávesa.

Přístup na disky PC z Amigy
Tato funkce je velice podobná tomu, co poskytuje program PC2Amiga. Na Amize si můžete nechat vytvořit zařízení „PC:“, ve kterém budou adresáře „A“, „C“, „D“,... podle toho, jak se jmenují disky na PC. K tomuto zařízení a souborům na něm můžete přistupovat ze všech programů na Amize.
Tento přístup funguje poměrně dobře, bohužel pokud komunikujete rychlostí 19200, není možno očekávat žádné oslňující výsledky. Ostatně o tom jsem již psal výše. Podle mých měření se při takovém nastavení přenáší soubory rychlostí něco málo přes 1800 bajtů za sekundu.
Dále jsem testoval odolnost vůči různým podrazům. Pokud jsem nechal vylistovat adresář na PC a v průběhu listingu sériový kabel spojující oba počítače vytáhl a zase zapojil, program se dokázal domluvit a po chvilce v listingu pokračoval. Když jsem ale PC zresetoval, listing se přerušil a skončil. Podobně to dopadne při přenosu souboru.
Dobře funguje i vícenásobný přístup, například listováni dvou adresářů současně. Jen je trochu pomalejší.

Tisk na tiskárnu PC
Přesměrování tisku je možno zařídit dvěma způsoby. Buď pomocí standardního programu CMD přesměrujete výstup z tiskárny do souboru na PC a poté jej z něj vytisknete, nebo přímo instalace SiSys obsahuje program, který provádí přesměrování přímo na tiskárnu. Zde je ovšem opět problém s tím, že 1920 bajtů za vteřinu nemusí pro tisk grafiky stačit.
Bohužel, přesměrování se mi s programem z balíku SiSys nepodařilo rozchodit. Programy se stále pokoušely tisknout přes paralelní port Amigy a stěžovaly si, že na něj není připojená tiskárna. A to jsem to zkoušel i z Multiview, které by mělo být systémové. CMD samozřejmě funguje.

Sdílení schránky s PC
Tato funkce mě překvapila asi nejvíce. Čím? Tím že opravdu funguje. Vážně, pokud píšete na PC v textovém editoru. je možné vzít si část textu do clipboardu, přepnout se do Amigy a dát ve vašem textovém editoru „paste“. Bohužel, toto funguje pouze pro text, nikoli pro obrázky.

Spouštění programů na PC z Amigy
Na Amigu je dodáván program WINEXE, jenž umožňuje spouštět programy na PC přímo z Amigy. Pokud například napíšete v Amigovém CLI příkaz „ winexe pc:c/amipro/amipro.exe“, spustí se na PC Amipro.

Ovládání MCI zařízení
Na PC existuje standard na ovládání multimediálních zařízení, který se jmenuje MCI. Přes toto rozhraní se mohou přehrávat samply. audio CD, animace a podobně. SiSys umožňuje posílat MCI příkazy z Amigy. V balíku je dodáván příkaz MCI, který pošle svůj argument jako MCI příkaz do PC. Tak můžete mít například spuštěnou na Amize animaci a z šestnáctibitové karty vašeho PC se bude linout doprovodná hudba.

Nastavení vnitřních hodin
Amigu 1200 sice má na desce přímo pozici pro osazení hodinovým čipem, ale mnoha lidem se nechce rozdělávat Amigu. Tak musí buď vždy nastavit čas ručně, nebo se prostě smířit s tím, že data souborů budou nesmyslná. Pokud si ale pořídíte SiSys, máte po problémech. Můžete si totiž zapnout, že se pokaždé při startu převezme čas z vašeho PC. Tato funkce je naprosto spolehlivá, zde není co by nefungovalo. Jen má jeden malý vedlejší efekt. Hodiny v Amize budou totiž pravděpodobně nastaveny na dřívější datum než je nyní, a tak se při jejich správném nastavení zapne blanker, který si chudák asi myslí, že poněkud zaspal. Tomu se ovšem zabránit nedá, to není chyba.

Jaký je manuál od SiSys
Manuál má podobu silnější černobílé knížečky a je jak v angličtině, tak v němčině. Dosti podrobně se v něm vysvětluje jak samotná instalace SiSys, tak i instalace SCSI networku. O vlastním používání tam toho mnoho není, pouze krátké popisy, co který program dělá. Například se tam člověk dozví, že SiSys má ARexxový port, ale, jaké konkrétní příkazy se n a něj dají posílat, tam nestojí. O chybějícím popisu, která klávesa se mapuje kam, jsem se již zmiňoval. Jinak je ale manuál poměrně dobrý a názorný, instalace kabelů je doprovázena obrázky.

Budoucnost SiSys
V manuálu je také krátký odstavec, o co hodlají tvůrci SiSys rozšířit svůj produkt v nejbližší době. Nejzajímavější je asi PCModem.device, který by měl umožňovat používat modem připojený k PC a možení přibude i schopnost přesměrovat okna z Amigy na PC kartu. Asi něco jako XWindows, ale podle mne to bude dosti pomalé, zvláště přes sériový port rychlostí 19200 baudů.

Moje dojmy
Musím říci, že ačkoli by se to z mého článku nemuselo zdát, jsem SiSys dosti nadšen. Zjistil jsem, že je velmi praktické, mít možnost ovládat Amigu a PC z jedné klávesnice a myši a přepínat je na jednom monitoru. Doufám, že HiQ vylepší současné nedostatky, i když nejsou příliš velké. Pokud potřebujete dělat část práce na PC a část na Amize, jistě vám Siamese System přijde vhod.

Siamese System

Hodnocení: 9,0 z 10
Výrobce: HiQ
Cena: 4 990,-
Zapůjčil: Komtech

+

šikovný nápad, sdílení disků, sdílení clipboardu

-

problémy s přepínáním obrazovek, problém při ovládání z PC, sériový part je příliš pomalý


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing