ARexx VII. - TritonREXX

Jan Petkov

Objektově orientovaný systém pro návrh grafického uživatelského prostředí. Zatím poslední verzi 2.0 pro nás v rozmezí let 1993-1996 vytvořil Stefan Zeiger. Triton je standardní Amiga knihovna. Triton vám ulehčí práci při návrhu GUI. Triton nahradí GadToolsy, BOOPSI a jiné systémy. Triton je malý a výkonný. Triton je tu pro vás.

Autor TritonREXX vynáší tyto přednosti:
- objektově orientovaný systém
- automatické přizpůsobení se velikostí písma klávesové zkratky pro standardní operace snadná použitelnost
- nádherná a elegantní vizáž pod AmigaOS3.x
- snadná instalace
- externí preferences editor
- a mnoho dalšího...
Nejlepší obrázek si utvoříte samí po shlédnutí ilustrační obrazovky na protější straně.

Proč zde, na území ARexxu, tolik řečí o systému pro návrh GUI? Ano, tušíte správně, existuje i jeho neméně výkonná podoba pro AREXX programy. ArexxTriton nebo snad lépe TritonREXX nám přinesl další programátor ze země na západ od Aše - Jürgen Kohrmeyer. Použití Arexxu se nám rozrůstá, začali jsme u krátkých maker, pokračovali přes prográmky na komunikaci mezi aplikacemi a končíme u plnohodnotných aplikací s vlastním grafickým uživatelským prostředím. Arexx je mocná zbraň.
Nemějte strach, nebudu vás obtěžovat sáhodlouhým výkladem funkcí Triton knihovny, třebaže jsem se to měl na počátku v úmyslu. Soupis všech vymožeností Tritonu by byl tak obsáhlý, že bychom mu mohli věnovat jedno celé číslo Amiga Review. Namísto toho povedu vaše první krůčky v Triton systému. V závěru tohoto příspěvku se dočtete, kde je možné si opatřit kompletní balík Tritonu.

Instalace
Pro využití možností Tritonu v Arexx programech potřebujete jak „triton.library“ tak i „tritonrexx.library“. Jedná se o standardní knihovny AmigaOS, postačí, když si je přenesete do svého adresáře LIBS:.

Použití
Nejdříve několik poznámek k použití už výsledných objektů Tritonu. Řečeno bez nadsázky vše je intuitivní, kurzorové klávesy reagují tak jak budete očekávat, na pomoc máte i klávesy „Home“, „End“, „PgUp“ a „PgDn“. „Shift“ vám dopomůže k obrácení směru procházení, „Tahem“ se dostanete na další string gadget, klávesové zkratky podléhají „Altu“. Zvláštní funkci má klávesa „Esc“, která slouží k okamžitému uzavření okna a pomocí „Del“ měníte rozměr okna.
Použití v Arexxu si přiblížíme příkladem. Zavedení knihovny už známe z minulých dílů seriálu, potěšující je fakt, že si knihovna „tritonrexx.library“ zavede automaticky i „triton.library“. Dalším krokem k úspěšnému využití tritonrexxu je nadefinování struktury popisu GUI. Systém Triton je objektově orientovaný systém, přeloženo do češtiny to znamená asi tolik, že základní datovou strukturou je jeden objekt, který se může skládat z jiných objektů a ty případně zase z jiných atp. Základní objekt se u Tritonů nazývá projekt a ve verzi 2.0 splývá s jedním oknem. Autor slibuje, že toto omezení v dalších verzích padne a projekt bude moci zahrnovat i více oken. Do projektu se pak strukturovaně zanořují příslušné podobjekty. Jejich seznam a popis neuvádíme. Mohu vám o něm jen prozradit, že není krátký. Objektově strukturovaný systém má i jiné výhody, do hotové aplikace například můžete v průběhu doplnit další objekt a celý projekt se vám aktualizuje tak, aby se tam nový objekt vměstnala objevil se na správném místě. Strukturovanou definici projektu vidíte v příkladu u definice proměnné „windowtags = ...“.
Dříve než přistoupíte k samotnému aktivování (zobrazení) projektu, musíte vytvořit Triton aplikaci. Tato aplikace se stará o komunikaci všech Triton objektů ve vašem programu a drží tak vše pohromadě. Máte-li vytvořenou Triton aplikaci, je možné začít s otevíráním projektů. Vesměs každý projekt vstoupí dříve či později do základní čekací smyčky TR_WAIT a reaguje na vyhodnocené události (TR_HANDLEMSG), stejně jak je tomu i v našem případě - viz ukázkový skript.
Tolik ke krátkému úvodu do systému TRITON. Autora Triton systému Stefana Zeigera kontaktujte nejlépe přes e-mail na adrese triton-support@laren.rhein-main.de, brousiči at si zasurfují na „http://home.pages.de/~szeiger/“. Strážci Aminetu se mohou zkusit podívat pod adresář „dev/gui/“, kde se budou povalovat soubory „triXXusr.lha“ a „triXXdev.lha“ (XX bude nahrazeno aktuální verzí systému).
A malá perlička na závěr, Triton je mezi programátory sharewaru velmi oblíben, pokud vlastníte přehrávač modulů HIPPO, podívejte se pod adresář „REXX“ a spusťte si ten největší program, to je paráda, co!?

/*
Název: Ukázka použití tritonrexx.library
Typ: Přepracován program Button.rexx
z originálního balíku TRITONu.
*/
IF ~SHOW(LIBRARIES,tritonrexx.library) THEN DO
IF ~ADDLIB(tritonrexx.library,10,-30,0) THEN DO
SAY Nemohu otevřít tritonrexx.library!
EXIT(10)
END
END
windowtags = WindowID(1), WindowTitle(čudlíky), HorizGroupA, Space, VertGroupA, Space, Button(„Čudl _1“,1), Button(„Čudl _2“,2), Space, EndGroup, Space, EndGroup, EndProject
app = TR_CREATEAPP(TRCA_Name Button)
IF app ~= 00000000x THEN DO
window = TR_OPENPROJECT(app,windowtags)
IF window ~= 00000000 x THEN DO
ende = 0
DO WHILE ende ~= 1
CALL TR WAIT(app, )
DO WHILE TR?HANDLEMSG(app,event)
IF event.trm_class = TRMS ACTION THEN DO
SELECT
WHEN event.trm_id = 1 THEN SAY Čudl 1 stisk.nut!
WHEN event.trm_id = 2 THEN SAY Čudl 2 stisknut!
OTHERWISE
NOP
END
END
IF event.trm class=TRNIS_CLOSEWINDOW THEN ende = 1
END
END
CALL TR_CLOSEPROJECT(window)
END
CALL TR DELETEAPP(app)
END
EXIT(0)Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing