AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

PageStream 3.1

Luboš Němec

Dokončení článku z předcházejícího čísla

Každý dokument můžete obsahovat maximálně 9999 stran nebo kapitol. Každá z kapitol může mít opět maximálně 9999 stran nebo podkapitol a tak bychom mohli pokračovat do nekonečna, takže celkový počet stran v dokumentu vlastně není omezen. Nastavení vlastností dokumentu se provádí z menu „Layout“ nebo z dokumentová či stránkové palety. Přesuny stran či celých kapitol, vkládání nových či mazání starých stran můžete provádět buď z menu, což je dost nepohodlné a pracné opět v dokumentové a stránkové paletě. Jednotlivé stránky mohou mít až 99 sloupců v každém textovém rámečku, běžně využijete tak maximálně 8 sloupců, na stranách A3 a větších možná o něco více. S měřítky a přesností usazení textu či grafiky si nemusíte dělat starosti, PageStream 3 pracuje s přesností jedné tisíciny milimetru. Pro přesné usazení především grafiky na stránce Vám pomůže funkce „Align“ (obr. 8), v některých případech také funkce „Transform“ a také editační paleta v objektovém módu.
Každý z textových sloupců může být sloučen s libovolným dalším, samozřejmě vůbec nezáleží na tom, na které stránce se který sloupec nachází. Text se pak bude přelévat podle pořadí, ve kterém byly textové sloupec sloučeny.
Obtékání grafiky textem se volí z menu „Object“, položka „Text Wrap“ (obr. 9). Text může obtékat grafiku celkem šesti způsoby, buď podle pravoúhlého obrysu nebo podle křivek, odstupy textu od křivky se zadávají také v tomto requesteru. U bitmapových obrázků s bílým podkladem si můžete vygenerovat masku (opět z menu „Object“) a nechat obrázek obtéct kolem jeho obrysů. V původní verzi PageStreamu 3 to sice mělo fungovat trochu jinak (a mnohem lépe), generování masek je dle mého názoru nepříliš šťastné řešení. Jestli čekáte při práci s grafikou nějaký alfakanál nebo překrývání či dokonce míchání barev přímo na obrazovce, asi Vás zklamu, ale PageStream 3.1 nic takového nepodporuje. U vektorové grafiky musíte před obtečením textu podle křivek obrázek nejprve demontovat na jednotlivé části („Dissolve Drawing“ z menu „Object“), aby program poznal, kudy křivky vedou a obrázek mohl správně obtéct.
Bitmapové obrázky lze importovat ve formátech IFF ILBM, IFF ILUS (vlastní formát používaný v programech SoftLogiku), BMP, GIF, PCX, MacPaint/PICT, TIFF a s dodatkovým filtrem i ve formátu JPEG, vektorovou grafiku zná PageStream 3 ve formátech EPS/EPSF (AdobeIllustrator, AldusFreehand, ArtExpression a klasické EPS postscriptové formáty), DR2D a Draw4D/ProDraw. Datatypy nejsou kupodivu vůbec podporovány (a podle SoftLogiku je nehodlají využívat nikdy!), a i když PageStream 3 zná slušné množství grafických formátů, musím to v dnešní době považovat za nedostatek. Některé EPS filtry mají z důvodů kompatibility určitá omezení spočívající v nemožnosti importovat některé typy textových objektů ze zmíněných vektorových kreslicích programů, texty na křivkách, objekty vyplněné vzory definovanými uživatelem atd. JPEG filtr exportuje zatím jen 24bitové obrázky a s výjimkou formátu IFF ILUS nelze exportovat bitmapovou grafiku ve vektorových formátech a naopak. Nějaký pochybný soubor se při tom sice vytvoří, ale bitmapový obrázek v něm rozhodně uložen není a při zpětném importu uvidíte pouze prázdný rámeček. Binární i ASCII postscriptové soubory bez náhledu se pochopitelně zobrazí jen jako rámeček, u ostatních EPS/EPSF formátů (ArtExpression, AdobeIllustrator atd.) funguje zobrazování bez problémů. Vektorovou grafiku nakreslenou přímo v PageStreamu 3 můžete exportovat opět pouze ve vektorových formátech DR2D a AdobeIllustrator (EPSF) u také IFF ILUS. Opět s výjimkou formátu IFF ILUS a textu převedeného ještě před importem do křivek při exportu ovšem text zmizí, ve formátu IFF ILUS je navíc převeden do křivek a ztrácí tak veškeré výhody textového objektu. Některé doplňkově informace o importované grafice jako aktuální velikost, cestu k souboru a jeho formát si můžete prohlédnout nebo definovat v menu „Edit“, položka „Object Information“ (obr. 10). Každý nahraný obrázek může být už při importu nebo dodatečně právě z menu „Object Information“ zvolen jako externí (s dokumentem se pak k němu ukládá jen odkaz s cestou), u bitmapových obrázků navíc PageStream 3 vygeneruje a ukazuje jen jejich náhled. Zobrazování bitmapové i vektorové grafiky se dá vypnout/zapnout ve všeobecných preferencích, zobrazovány jsou pak jen klasické přeškrtnuté rámečky.
Při importu textu nemusíte vytvářet textový rámeček, program si ho dokáže vytvořit sám nebo nahraný text považuje za neohraničený textový objekt. PageStream 3.1 obsahuje sextové filtry pro formáty ASCII, Excellence, FinalCopy/FinalWriter, IFF CTXT (formát textu PageStreamu 3), IFF DOC/DTXT (formáty starších verzí PageLineru), IFF FTXT (IFF formát textu používaný na Amize) ProWrite, RTF, Wordperfect, Wordworth a dokumentové filtry (pro nahrání celých dokumentů včetně grafiky!) pro formát ProfessionalPage a samozřejmě také pro PageStream2, dokoupit lze dokumentový filtr pro Wordworth. Dokumentové filtry využívají také svůj fontlist (obyčejný ASCII soubor) pro jednoduché substituce fontů. Mimo ASCII filtr převádí (pokud je to u daného formátu možné) všechny textové i dokumentové filtry rovněž styly a formátování textu (volba „Retain Formatting“). Text bohužel nemůže být podobně jako obrázky externí, tuto volbu SoftLogik definitivně odstranil. Když jsem se zeptal proč, odpověď zněla jen: „z technických příčin“, což mi připomíná jeden nechvalně známý slogan „pro nepřekonatelný odpor“. Nejrychleji jsou samozřejmě importovány ASCII texty, u ostatních formátů závisí doba filtrování především na délce textu. Například dokument z FinalWriteru o rozsahu 50 stran A4 je nahrán za cca 2 minuty, ASCII text stejného rozsahu ale už jen za 15 sekund! Vzhledem k tomu, že se text po importu obvykle stejně ještě upravuje a formátuje znovu, je-li to v dané situaci možně, je nejvýhodnější importovat pouze ASCII texty. Exportovat můžete text ve formátech ASCII, IFF CTXT, IFF FTXT a Wordworth. Při importu i exportu textu lze zvolit textové kódy, což jsou většinou skupiny ASCII znaků představující nejrůznější formátovací znaky, dělení slov, rozmístění tabulátorů, pevné mezery apod. PageStream 3 zná kódy používané v programech QuarkXPress, PageMaker, ProfessionalPage, no a pochopitelně také svoje kódování. Při importu ASCII textů si navíc si můžete vybrat z typů znakových sad Amigy, Macintoshe, Windows nebo MS-DOSu. Díky nekompatibilitě norem češtiny používaných na Amize, PC a Macu přijdete při jiné zvoleně sadě než typ „Amiga“ o nabodeníčková písmenka, která se nahradí znaky používanými kódováním na zvolené platformě. Volba kódování znakových sad je užitečná pouze při importu/exportu jiných než českých/slovenských textů. S nahráváním dokumentů ve formátu PageStreamu 2 souvisí ještě utilitka „Fontlistv2Analyzer“, která umí prozkoumat fontlisty z verze 2 a uložit jejich seznam pro případné substituce fontů. Konverzi dokumentů z PageStreamu 2 je vůbec věnována značná pozornost, ostatně vždyť se jedná o program stejné firmy, takže to pokládám za samozřejmost.
Další možností je při importu (obr. I1) nebo psaní textů přímo v PageStreamu nastavit převádění jednoduchých uvozovek a pomlček („Convert Quotes“ a „Convert Dashes“) na jejich typografické ekvivalenty nebo že z konce každého řádku má být odstraněn znak LF (ASCII kód 10). Při psaní v PageStreamu 3 (velký obrázek) to funguje také, příslušné volby „Smart Quotes“ a „Smart Dashes“ se nastavují ve všeobecných preferencích. Ihned po napsání se převádí jednoduché i dvojité uvozovky, dvě obyčejné pomlčky psané za sebou se převedou na střední pomlčku (endash) a tři mezery na dlouhou pomlčku (etudash). Ve fontových sadách, které v PageStreamu 3 používáte, musíte samozřejmě mít tyto znaky na správných místech! V poměrně rozšířených českých Intellifontech v nosně KOI8 distribuovaných firmou Amiga Info jsou tyto potřebné znaky úplně někde jinde, ale naštěstí není problém je v nějakém fontovém editoru na příslušná místa přidat. V současné době mám navíc k dispozici cca 250 českých AT1I i Intellifontů v normách KOI8 a E2, které potřebné znaky obsahují a s nimiž konverze a chytré uvozovky i pomlčky spolehlivě fungují.
Definování textových a objektových stylů (obr.12) přímo souvisí s vlastnostmi textu neboli „Attributes“ (obr. 13). Nastavit se dá naprosto vše, co budete kdy pro text a objekty potřebovat a PageStream 3 v možnostech a bohatosti definování stylů vysoce převyšuje všechny mne dosud známé programy pro Amigu a také naprostou většinu textových editorů a DTP programů pro PC a Macintosh. Protože je text chápán jako druh grafiky, můžete při jeho úpravách nebo definování stylů použít také „Line & Fill“ (obr. 14), u bitmapové a vektorové grafiky je to samozřejmé. Dále můžete nastavit šířku mezery mezi jednotlivými písmenkovými páry („Kerning“), dělení slov („Hyphenation“), rozpal mezi písmenky („Tracking“), řádkování („Leading“), formátování textu („Paragraph“) včetně oblíbeného „Drop Cap“, tabulátory („Tabs“) a volně lze také definovat různé fontové styly jako je italika, podtržený, inverzní a stínovaný text, písmenka nad a pod linkou (superscript a subscript) a tzv. „Smalt Caps“. Jednodušší forma textového stylu je „Character Style“, u níž můžete definovat pouze typ fontu, jeho velikost a šířku, fontové styly a „Line & Fill“.
U objektových stylů lze nastavit pouze „Line & Fill“. Z tohoto requesteru se také dají provádět různé hrátky se zakončením čar, na každou stranu čáry můžete aplikovat libovolný ze 14 dostupných typů zakončení. Některé z typů zakončení si můžete prohlédnout na velkém obrázku. Pomocí „Line & Fill“ můžete také vytvářet zajímavé efekty, dva příklady (jeden ve spojení s TextFX) si můžete prohlédnout na velkém obrázku.
Do dokumentu můžete z menu „Text“ vkládat mnoho typů kódů používaných pro formátování textu a další funkce jako číslování stran a kapitol, datum, čas atd. PageStream 3 je také zatím jediným programem na Amize, který dokáže plně využít intellifontový „plugin.types“ engine, který obsahuje nejrůznější matematické znaky, řeckou abecedu, mnoho obrázkových symbolů a já nevím, čeho všeho ještě. Tyto speciální znaky se automaticky objeví u každého použitého fontu a můžete je do textu vložit klávesovou zkratkou nebo myší. V souvislosti s textem se musím zmínit o kódováni fontu, které PageStream 3 také podporuje. Jedná se o tzv. „Unicode“ (v současnosti ho používají např. Windows95) neboli univerzální kódování, kdy jeden font může obsahovat něco přes 65000 znaků. Vložení znaků klávesovou zkratkou funguje po stlačení kombinace kláves „CTRL D“ a „CTRL C“. První kombinace aktivuje vstup unikódu a musíte poté napsat 5ti místné číslo znaku (které se pochopitelně nezobrazuje), druhá kombinace pak vyžaduje zadání dvou znaků opět vyvolávajících požadovaný znak z unikódu. Příslušné číselné kombinace a znakové zkratky se dozvíte v manuálu nebo z menu „Type“, položka „Insert Character“ (obr. 15), kde můžete znaky vkládat pouhým kliknutím myší. To sice je pohodlné, ale pro častější používání zcela nevhodné, takže nezbývá než doporučit, abyste si klávesové kombinace prostudovali - nejtypičtějším příkladem pro využívání klávesových zkratek je asi psaní matematických výrazů nebo rovnic.
Dalším typem grafiky, která může být do textu vložena, jsou tzv. ukotvené objekty (anchored objects) vkládané do textu obyčejným „Cut/Copy/Paste“. Takto vložené objekty (viz. velký obrázek) se přímo váží na slovo, písmenko či text, kam byly umístěny a cestují s ním při změnách formátování. Kotvení je u PageStreamu 3.1 zatím ještě v plenkách, jednou ukotvený objekt nelze nijak editovat, můžete jej pouze smazat. Každý písmenkový pár v libovolném fontu může mít svůj vlastní kerning, který může PageStream 3 zvolit automaticky nebo ho můžete upravit ručně z menu „Type“.

Editační paleta
Protože editační paleta v sobě obsahuje velmi důležité funkce (některé z nich se dokonce nedají ovládat z ničeho jiného), věnuji jí následujících pár řádek. Editační paleta se automaticky mění dle typu textových a grafických objektů. PageStream 3 používá dva typy editační palety - textovou a objektovou, z nichž textová sc dá ještě přepínat z typu „character mode“, kde se vybírá typ velikost, šířka a typ fontu, řádkování, rozpal písmen, fontové a charakterové styly (viz. grafika a text), na typ „paragraph mole“, ze které se ovládají klasické textové styly a všechno co souvisí s formátováním textu. Objektová editační paleta je jediným editovacím nástrojem na přesnou změnu velikosti objektů v bodech či procentech, dále umožňuje rotace a naklánění a zrcadlení objektů, zamčení objektu, jeho přepnutí do popředí/pozadí či zákaz tisku objektu a volá se z ní též externí modul TextFX (u PageStreamu 3.2 slouží stejný gadget také pro efekty s obrázky bez nutnosti spuštění BME). Editační paleta v objektovém módu se také používá pro úpravu vektorové grafiky kreslené v PageStreamu 3 a pouze z ní se dají měnit tvary jednotlivých typů geometrických útvarů (viz. velký obrázek), což je další poměrně nenápadnou, ale velmi užitečnou vlastností programu.

BitmapEditor a PageLiner
Společně s PageStreamem 3 dostanete také bitmapový grafický a efektový editor BME a textový editor PageLiner. S oběma umí PageStream 3 přímo spolupracovat přes clipboard a protokol zvaný HotLinks (nejedná se ale o doplňkový program stejného názvu dokoupitelného k v2.2 a není s ním ani kompatibilní). Text a bitmapová grafika se posílají do editorů z menu „Edit“ položkou „Send to Editor“, pro vektorovou grafiku musíte mít další vhodný editor s podporou ARexxu. Samozřejmě nemusíte posílat text či grafiku jen do BME nebo PageLineru, opět je však podmínkou, že použité editory musí umět využívat ARexx. S PageStreamem 3 dostanete i arexxové skripty připravené posílat texty a vektorovou grafiku do TurboTextu a ProVectoru 3 (nová verze vektorového kreslicího programu firmy Stylus), další skript dostupný na Aminetu pak do oblíbeného Cygnusu. Pro jiné editory si musíte skripty upravit (není to není moc složité) nebo napsat celé sami (to už složité je), myslím však, že si vystačíte i s vyjmenovanými programy a skripty.
BME (obr. 16) je jednoduchý grafický editor postrádající obvyklé kreslící funkce a je určen téměř výhradně pro efekty, ořezy a výřezy obrázků a také k převádění bitmapové grafiky do vektorového formátu. Pracuje interně ve 24 bitech, na AGA amigách umí zobrazit až 256, na grafických kartách pod systémem CyberGraphX pak až 16 mil. barev. Používá stejné grafické rozhraní jako PageStream 3 a dá se také ovládat pomocí ARexxu. Efektů dodávaných společně s BME není mnoho a chcete-li BME jako efektový editor používat, koupi dalších efektů (Garys Effects) mohu vřele doporučit. Jinak funguje BME poměrně slušně, kreslit se dá jen perem po jednotlivých bodech, konvertovat obrázky a měnit jejich rozměry či dělat výřezy. Konverze do vektorového formátu funguje také spolehlivě, truecolorové obrázky však zvektorizovat nelze. Přesnost vektorizace se dá ovlivnit několika parametry, nastavit si můžete třeba jen převod čar bez křivek a stupeň ignorování detailů. PageLiner je taktéž jednoduchý a velmi rychlý ASCII textový editor, který umí pracovat s tabulátory a spellerem a má volně definovatelné GUI včetně funkčních kláves. Stejně jako a PageStream 3 a BME i PageLiner můžete plně ovládat přes ARexx a využívat ho nejen ve spojení s PageStreamem. PageLiner umí také kontrolovat pravopis, tato volba byla totiž ze samotného PageStreamu 3 definitivně vypuštěna. K dispozici je zatím speller pro angličtinu, v německé a francouzské lokalizace PageStreamu 3 snad i pro tyto dva jazyky, uživatelský slovník si ale můžete definovat dle libostí. Jiné problémy s češtinou PageLiner nemá a je tedy všestranně použitelný.

Virtuální paměť, Undo a Redo
Nestačí-li při některé grafické operaci s obrázkem paměť, použije PageStream 3 virtuální a všechny operace včetně překreslování obrazovky se děsivě zpomalí. Bohužel v žádných preferencích přímo z programu se nedá používání virtuální paměť vypnout (v BME však ano!) a protože nelze ani prováděnou operaci zrušit, musíte pokorně počkat, až se operace dokončí a raději si více s nedostatkem paměti nezahrávat a pořídit si pořádného SIMMíka. Virtuální paměť je všeobecně hodně pomalá, u PageStreamu a BME to však platí několikanásobně, proste žádný zázrak. Používat s PageStreamem 3 a BME externí virtuálky v žádném případě nedoporučuji, oba programy se s nimi rádi hroutí a odnesou to jen Vaše data. Na nic jiného než práci s obrázky PageStream 3 případnou virtuální paměť nepoužívá, takže jiné problémy v tomto ohledu nejsou. PageStream 3 a BME podporují funkce Undo (o krok zpět) a Redo (o krok dopředu) v neomezeném rozsahu, PageLiner pouze jednoúrovňové Undo - maximální počet Undo/Redo kroků se nastavuje ve všeobecných preferencích. Při používání základních textových a grafických operací pracuje funkce Undo/Redo celkem dobře a je opravdu neomezená, v menu „Edit“ se na místě prvních dvou položek „Undo“ a „Redo“ přitom objevují názvy provedených operací. Při několika složitějších operacích jako je např. funkce „Transform“ funguje pouze jednoúrovňové Undo/redo a spojíte-li s grafickými funkcemi ještě textové efekty, je toho na Undo/Redo už trochu mnoho a většinou lze opravit opět pouze 1 krok. Pro některé operace s textem i grafikou (např. „Convert to Path“ ale dokonce i obyčejné „Delete“) není k dispozici Undo/Redo vůbec.

Skripty, tvorba makropříkazů, dokumentace a nápověda
Jak už jsem se zmínil v úvodu, PageStream 3 má skvěle propracovaný systém tvorby maker a skriptů. Všechny akce se dají zaznamenat a později přehrát nebo vyexportovat jako arexxový skript. Vše se ovládá z menu „Scripts“ a skriptové palety. Vytvořené makru (obr. 17) můžete přiřadit libovolné funkční klávese F1 až F10 v kombinace se všemi typy a kombinacemi přeřaďovačů, celkem máte tedy k dispozici 80 programovatelných kláves. Práci s objekty v Arexxu zjednodušuje identifikační číslo, které automaticky dostává každý aktivní objekt v PageStreamu 3. S využitím ID čísel můžete jednoduše manipulovat v ARexxu s libovolným objekty a odkazovat se na ně prakticky z jakéhokoliv dalšího programu podporujícího ARexx. Hned po vydání verze 3.1 s plně funkčním makrojazykem se objevilo na Aminetu několik velmi zajímavých a užitečných maker, např. katalogizer obrázků, makra na tvorbu fontlistů, práci s objekty atd., něco přes 30 skriptů dostanete s PageStreamem 3 už hotových. Rozsáhlá dokumentace k makrojazyku včetně příkladů vysvětlujících jednotlivé arexxové příkazy je pouze ve formátu Guide a je dostupná z částečně kontextové nápovědy. Manuál k samotnému programu má něco kolem 550 stran formátu B5 a v současné době SoftLogik připravuje jeho aktualizace. pro verb 3.2, cena ještě nebyla stanovena (levné to rozhodně nebude). Bez manuálu Vám zaručuji, že bez složitého zkoumání nepochopíte ani polovinu věcí, které PageStream 3 nabízí, nápověda je ve verzi 3.1 značně skoupá a vysvětluje vše pouze povrchně nebo velmi obecně.

Několik tipů
Následujících několik tipů v manuálu rozhodně nenajdete a zjistil jsem při experimentování s programem. Takže za prvé - virtuální paměť v PageStreamu 3 přece jen DÁ VYPNOUT, do preferencí musíte ručně přidat řádek „USESCRATCH FALSE“. Pak si ale volnou paměť hlídejte sami a objeví-li se při jejím nedostatku najednou místo obrázku jen proškrtnutý obdélník a uložíte dokument, s největší pravděpodobností ho už zpět do PageStreamu 3 nenahrajete. Rychlost blikání kurzoru v textovém módu lze nastavit přidáním dalšího řádku „SETCURSORFLASH n“, kde <n> je číslo od 0 do 255, čím nižší číslo, tím rychleji kurzor bliká. Také jste si všimli, že od jedné z betaverzí PageStreamu najednou zmizelo neustálé překreslování obrazovky bez nutnosti držet nějakou pomocnou klávesu? Je sice pravda, že vypnutí neustálého refreshe obrazovky rychlosti programu spíše prospělo, ale někdy se to může hodit. Permanentní refresh se zapne pomocí „SETLIVEUPDATE SCROLL ON DRAG ON“. Další položkou v preferencích „UPDATEFONTPATHS TRUE“ zapnete aktualizaci fontlistu a tedy i fontů dostupných po každém spuštění programu. Řádek „SETDEFAULTFONTSPEC“ ovlivňuje hlavní font použitý v requesterech, font smí být ovšem pouze osmibodový a měl by také být neproporcionální.

Závěrem
Tak rozsáhlý program, jakým PageStream bezesporu je, si i z hlediska objektivity určitě zaslouží hodnocení ve dvou kategoriích - pro profesionální a domácí použití. Nebudu znovu opakovat to, co si přečtete v hodnocení, jen dodám, že PageStream 3 je zcela jasně nejlepším DTP programem na Amize a přesto, že je vlastně jediný a může si to dovolit, nezaostává příliš za moderními DTP programy na jiných platformách, v něčem je dokonce předstihuje. Program není žádný rychlík, ale to, co potřebujete od DTP, z něj až na separace na nepostscriptová zařízení spolehlivě dostanete. Komfortní ovládání a skvělý makrojazyk určitě přispějí k úspěchům programu v oblasti domácího i profesionálního publikování. Během měsíčního intenzivního používání mi program ani jednou nespadl, základní podmínkou pro spolehlivou funkci je však dostatek paměti (pro DTP naprostá nutnost!). Když totiž paměť dojde, začnou se dít opravdu zajímavé věci a virtuálka vše spíše zhorší. SoftLogik slibuje i nadále podporovat svoje produkty na Amize a verze 3.2 a doufejme, že později i vyšší, na sebe určitě nedá dlouho čekat.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )