AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Wordworth 6

Luboš Němec

Nová verze jednoho ze dvou nejznámějších textových editorů byla poprvé představena počátkem listopadu na výstavě Computer96 v Kolíně nad Rýnem a dnes se s ní můžete seznámit i Vy.

Srovnávat budu program opět s jeho největším konkurentem Final Writerem.
Program se instaluje ze čtyř disket a nároky na systém jsou stejné jako u předchozí verze, jen se dvěma megabyty CHIP RAM se tedy s programem prakticky nedá pracovat. Wordworth 6 opět podporuje fonty ve formátech Intellifont, AdobeType1, TrueType a umí pracovat také s bitmapovými fonty. TrueType fonty nejsou k dispozici na počítačích s procesorem 68000 a také práce s AT1 fonty je na těchto strojích neúnosně pomalá. On ostatně Wordworth 6 není žádný rychlík a bez rychlého procesoru se v něm prakticky nedá rozumně pracovat, protože odezvy na jakoukoliv akci jsou prostě příliš pomalé. Všechno, co obsahuje verze 5, najdete samozřejmě i v nové šestce. Pro lepší přehled to ve stručnosti zopakuji - perfektní GUI, formátovací funkce na vysoké úrovni, hlavičky a patičky, definování stylů, jednoduché DTP funkce, práce s obrázky a možnost vektorového kreslení přímo v programu, import a export textu v několika formátech, vytváření tabulek a jejich import z TurboCalcu, práce s makry přes ARexx, tisk v grafice, ASCII nebo do postscriptu (vše možno i na pozadí), nastavitelný toolbar a komfortní nápověda.

Novinky
Nejvýznamnější změnou je výrazné rozšíření kreslících funkcí.
Nově lze kreslit pravidelné i nepravidelné polygony, béziérovy křivky a také můžete kreslit rovnou od ruky. Všechny nakreslené objekty jsou pochopitelně vektorové a můžete je dále libovolně upravovat. Nové kreslící funkce a jejich ukázky si můžete prohlédnout na obrázku.
Další novou funkcí je použití vodoznaků (Watermarks), dostupné z menu „Object“. Objekty či obrázky definované jako vodoznak jsou umístěny jako podklad pod text (viz. obrázek, spodní okénko) a nabízí tak zajímavé možnosti při grafické úpravě stránky. S vodoznaky lze pracovat jako s normálními objekty včetně všech dostupných funkcí k jejich úpravě. Atribut každého definovaného vodoznaku můžete samozřejmě vypnout a vrátit grafickému objektu jeho (ne)průhlednost, která závisí hlavně na použitých barvách.
Rozšířen byl filtr pro import/export dokumentů v RTF formátu, který již převádí fonty a prakticky veškeré atributy formátování textu. Substituce fontů při nahrávání a ukládání RTF dokumentů mají na starosti soubory „FontMapOpen“ a „FontMapSave“ umístěné v adresáři „WwFiles“.
RTF formát je sice univerzální, ale díky mnoha jeho verzím není pro výměnu českých textů mezi Amigou a PC/Macem příliš vhodný. Některé druhy RTF formátu totiž zatím prostě nelze převést (místo českých znaků jsou v textu kódy), a tak stále nejlepším řešením je používat obyčejný ASCII formát.
V ARexxu přibyly 4 nové příkazy vztahující se k nově zařazeným funkcím, Wordworth 6 jich tedy obsahuje celkem 138. Ovládání přes ARexx je téměř dokonalé, stále však chybí jednoduché definování maker přímo z programu.
Nově lze ukládané dokumenty chránit z heslem (viz. obrázek) a znemožnit tak komukoliv nahrání Vašich textů. Heslo se zadává z prvního menu „Project“, položka „Set Password“.
Nápověda byla pochopitelně obohacena o popisy všech nových funkcí a je opět částečně kontextová. Jestli čekáte další novinky, asi Vás zklamu, protože to je všechno. Cože, zdá se Vám to málo? Mně taky.

Co se mi líbí
Předně skvěle vymyšlené grafické rozhraní (GUI), které umožňuje ovládat velmi jednoduše celý program (až na ty styly!), tisk na pozadí, práce s několika typy fontů, tabu/ky (i když poměrně jednoduché), vektorové kreslení přímo v programu - už není problém například vlastnoruční podpis. Dále pak podpora grafických karet (bohužel jen do 256 barev), bezproblémové zobrazení všech 256 barev a korektního ukazovátka myši (majitelé grafických karet ví, o čem mluvím), relativně rychlý tisk v grafice v černobílém módu.
Watermarks jsou u Wordworthu 6 to samé, co u FinalWriteru volba „None“ při obtékání textu, na druhou stranu FinalWriter (v5.04) zase neumí překrýt text obrázkem. Víc se mi tedy libí tato funkce u Wordworthu, protože funguje přesně tak, jak si to představuji.
Tisk v grafickém módu je stále sympaticky rychlý, mnohem rychlejší než u FinalWriteru. Nesmíte mít ovšem v dokumentu obrázky, to se pak situace výrazně obrátí ve prospěch FinalWriteru.
Import tabulek z TurboCalcu je sice značně primitivní, ale díky i za to. Import a export dokumentů v RTF formátu funguje výrazně lépe, znovu však připomínám, že pro výměnu českých textů mezi různými platformami se příliš nehodí.
Wordworth je po PageStreamu 3 druhý program, který umí využít „plugin.types“, což je intellifontové rozšíření o matematické znaky, řeckou abecedu, různé obrázkové symboly atd. Zadávání těchto znaků se provádí ještě jednodušeji než u PageStreamu 3 - po aktivaci volby „Agfa Math fonts“ v preferencích (menu „Settings“) se ve fontovém menu objeví 4 řezy pseudofontu „Math Roman“, který obsahuje zmíněné intellifontové rozšíření. Tyto speciální znaky lze zadávat též z tabulky „Insert Symbol“ pouhým klikáním na jednotlivé symboly.
Líbí se mi také textové efekty, výpočet některých trvá ale neskutečně dlouho. Nápověda je též vynikající, jedná se vlastně o celkem podrobný manuál k programu.

A co se mi nelíbí
Za prvé značná lenivost programu, rozhodně by neškodilo jeho výrazné urychlení. Odezvy při změnách velikosti a přesouvání objektů, formátování textu, aplikace stylů i překreslování obrazovky jsou na můj vkus příliš pomalé, ale při dostatečné trpělivosti se to dá vydržet. Někdy se program dokonce vůbec nenamáhá obrazovku překreslit, a to i v originálních grafických módech Amigy; a aby se okénko překreslilo, musíte na něj znovu kliknout. Děje se to především při větším počtu otevřených dokumentů najednou s několika obrázky na stránce.
Chybí podpora datatypů, zvláště pak silně postrádám JPEG formát. Není se ostatně čemu divit, protože Wordworth stejně konvertuje všechny 24bitové obrázky do 256 barev.
Nepříjemná je také chyba při obtékání obrázků textem, kdy se obrázek roztažený přesně přes celý sloupec nikdy neobteče správně a na začátku či konci sloupečku vznikne zajímavý chaos. Můžete si to prohlédnout na přiloženém obrázku, pro nenechavce upozorňuji, že u obrázku NEBYLA aktivována transparentní barva. Tahle nepříjemná chyba prakticky znemožňuje sloupcovou sazbu s obrázky přes jeden sloupec, vždy musíte obrázek zmenšit nebo zvětšit, pak už jej Wordworth 6 obteče textem správně.
Nevyhovující tvorba maker a nemožnost nastavit si funkční klávesy na některé důležité akce (hlavně u stylů!) programu také příliš neprospívají.
Práce s fonty má též své mouchy, Wordworth 6 stejně jako jeho předchůdci neumí vůbec pracovat s řezy písem podle typografických hledisek a nenamáhá se je na disku vůbec hledat. Generuje si totiž z libovolného fontu řezy Bold, Italika či jejich kombinace, podtržené písmo nepočítám. Matematické generování řezů dopadne u „pravých“ řezů dost hrozně, například počítat z tučného písma ještě znovu tučné není jaksi to pravé. Dojde-li CHIP RAM, program se většinou nekompromisně zhroutí. Když už program celkem dobře spolupracuje s grafickými kartami (testován systém CyberGraphX), proč proboha používá pro zobrazení obrázku na screenu CHIP RAM? Jednak to děsivě zpomaluje vykreslování, zabírá cennou CHIPku a při jejím nedostatku (což je u velkých obrázků a hlavně fotografií snadná záležitost) to může snadno vést až ke zhroucení programu.
FinalWriter na tom není ale o mnoho lépe, u obou editorů by vůbec neškodila integrace přímé podpory grafických karet, stejně jako ji má vestavěnou třeba PageStream 3 a mimo PersonalPaintu (jen RTG podpora) dnes už také všechny kreslící programy.

Rychlost programu
Hlavní věc, na kterou se stále odvolávám, je rychlost práce s programem. Protože oba zmíněné textové editory používám už delší dobu, odvážil jsem se konečně sestavit tabulku s některými časovými údaji představujícími reálnou práci s oběma editory (tedy alespoň doufám), na doplnění uvádím i testy PageStreamu 3.2 a BD Editoru 1.3. Hodnoty jsou zaokrouhleny s přesností na 0.5 s, časy jsem měřil se stopkami. Podmínky v obou editorech jsem se snažil zachovat v rámci možnosti stejné, tedy shodné velikosti stránek, okrajů, rozlišení obrazovky, typ a velikost fontu (Intellifonty), zarovnávání, stejný počet slov na stránce (u BD Editoru pouze přibližně), při tisku pak stejné rozlišení a u dokumentu s obrázky pak tiskový výstup v nejlepší možné kvalitě s nejkvalitnějším typem ditheringu. Všechny naměřené časy jsou včetně nezbytného překreslení obrazovky.
U FinalWriteru a PageStreamu 3 byl při tisku obou testovaných dokumentů použit driver pro Studio, u dokumentu s obrázky pak u Wordworthu a BD Editoru driver HPLJ600 (Wordworth totiž ignoruje nastavení Studia při jiném než čb tisku a BD Editor tiskne s driverem HPLJ600 rychleji než Studio).
V prvním případě (jen text) bylo cílem dosáhnout nejrychlejšího možného tisku pouze v černé a bílé, u druhého dokumentu s obrázky pak zase nejkvalitnějšího tiskového výstupu.
Při tisku stránky s obrázky byl u Wordworthu nastaven dithering „Greyscale I“, u FinalWriteru a PageStreamu 3 byl použit vysoce kvalitní (a zřejmě také nejpomalejší) dithering BlueNoise 30%, u PageStreamu 3 pak ještě navíc ColorMatch System. Stránku s obrázky se u BD Editoru z neznámých příčin nepodařilo v žádném rozlišení vytisknout ani se Studiem, ani s driverem HPLJ600 - program se vždy zhroutil (že by nedostatek CHIP RAM?). Tisk jsem testoval na tiskárně HP 5L, změřené časy jsou až do úplného skončení tisku, tedy včetně vyjetí papíru z tiskárny.
FinalWriter kupodivu pracuje s AdobeType1 fonty rychleji než s Intellifonty (u Wordworthu i PageStreamu 3 je to právě naopak), ale z hlediska zachování stejných podmínek jsem i v něm použil Intellifonty. Výsledky testů nebudu nijak komentovat, naměřené časové údaje jsou samy o sobě dost výmluvné. Vynásobte si pouze testované operace počtem akcí, které při psaní textu běžně provádíte a dostanete celkem věrohodné porovnání rychlosti obou textových editorů. Sty/ práce s DTP programem PageStream 3 je poněkud odlišný, přesto jsou ale výsledné hodnoty většinou srovnatelné s oběma editory.

Závěr
Nevím, co vedlo Digitu ke zvýšení verze o celé číslo, dle mého názoru novinky obsažené v šestce nejsou nijak revoluční. V podstatě se dá říci, že pouze rozšiřují kreslicí možnosti programu. Program se nijak nezrychlil, stále ho tedy nelze doporučit majitelům Amigy s procesorem 68000 nebo 68020 pouze s CHIP RAM. Turbokarta a dostatek FAST RAM jsou pro použitelnost programu naprostou nutností.
Jinak dobrý dojem kazí velmi nepohodlná práce se styly (zde se má Wordworth od FinalWriteru ještě pořád co učit), nutnost znalosti jazyka ARexx při tvorbě maker (to samé však platí u i FinalWriteru) a bohužel i ignorace datatypů. Jsou-li na stránce nějaké obrázky, je tisk v grafickém módu žalostně pomalý. Na chybu při obtékání obrázků jsem úplně zapomněl upozornit už při recenzi na verzi 5 a marně jsem doufal, že ji Digita neprodleně opraví v nějakém updatu. Protože se však autoři zjevně nenamáhali, nutně musím snížit známku o půl bodíku. Snad se programátoři příště polepší a takovéhle hrozné chyby se už nebudou příště objevovat. Sympatické na nové verzi také je, že stlačila cenu staré pětky až na 99,- DM.
Jsem velmi zvědav, jak na nový Wordworth odpoví Softwood (a hlavně kdy, protože nyní vyvíjejí FinalWriter pro Windows). Myslím však, že se stále nemá čeho obávat.

Porovnání rychlosti nejběžnějších textových editorů

  Wordworth 6 FinalWriter 5.04 PageStream 3.2 BD Editor 1.3
1) 4,0 / 1,0 2,5 / 1,0 5,5 / 1,0 1,5 / 1,5
2) 13,5 / 6,5 5,5 / 6,0 11,0 / 8,5 5,0 / 5,0
3) 9,0 / 4 5,0 / 4,0 8,0 / 2,5 5,0 / 5,5
4) 15,5 / 7,5 3,0 / 3,0 3,5 / 2,5 2,5 / 3,0 (IFF)
5) 3,0 1,5 4,0 1,5
6) 3,0 1,5 4,0 1,5
7) 3,0 1,5 4,0 nelze provést
8) 2,5 / 2,5 1,5 / 1,5 3,0 / 3,0 1,0 / 1,0
9) okamžitě okamžitě okamžitě okamžitě
10) 2,0 / 2,0 1,0 / 1,0 2,0 / 2,5 1,0 / 1,0
11) 1,0 2,5 23,0 3,5
12) 22,0 / 34,0 18,0 / 25,0 41,0 / 49,0 21,5 / 28,0
13) 1:42 2:21 2:08 1:52
14) 10:52 6:10 4:18 nebylo možno provést

Popisy jednotlivých testů:
1) nahrání dokumentu v rozsahu 5 stran (formát A4, 8304 slov, velikost fontu 8 bodů, řádkování 10 bodů) se shodným formátováním/ uložení tohoto dokumentu ve formátu daného textového editoru
2) nahrání dokumentu jako v prvním testu zvětšeného o 2 obrázky obteklé textem na první stránce se shodnými rozměry a umístěním/uložení tohoto dokumentu ve formátu daného textového editoru (obrázky nejsou jen přilinkované, ale nahrávají a ukládají se společně s dokumentem)
3) import 256 barevného IFF obrázku v rozlišení 940x960 bodů/jeho zvětšení na celou stránku A4
4) import 256 barevného GIF obrázku v rozlišení 640x480 bodů/jeho zvětšení na celou stránku A4 (BD Editor neumí pracovat s obrázky ve formátu GIF, byl tedy použit stejný obrázek ve formátu IFF)
5) změna fontu v celém dokumentu
6) změna stylu v celém dokumentu
7) změna 1 sloupcové sazby na 4 sloupcovou
8) formátování dokumentu se stejným paragraphem (zarovnání vlevo s 1 cm odstupem prvního slova v každém odstavci/totéž, ale se zarovnáním na celý řádek
9) vybrání celého textu
10) vystřihnutí 1 odstavce/vložení vystřihnutého odstavce na jiné místo
11) nahrazení 19 slov u dokumentu
12) scrolling celého dokumentu z testu 1) od počátku na konec po 1 řádku/totéž, ale s dokumentem z testu 2)
13) tisk první strany dokumentu z testu 1 v rozlišení 600 dpi
14) tisk první strany dokumentu z testu 2 v rozlišeni 600 dpi

Konfigurace použitá při testováni:
A4000/060, 32 MB FAST RAM, CyberVisoon64, SCSI ND IBM D0RS 2160, grafické módy 800x600 a 1280x1024 ve 256 barvách. Výsledky testů - naměřené časy jsou v sekundách, případně ve tvaru minuty:sekundy.

Wordworth 6

Hodnocení: 8,5 z 10
Autor: Digita International
Cena: 149,- DM
Typ: komerční

+

bohaté kreslící funkce rychlý tisk (bez obrázků); rozsáhlá sada Arexxových příkazů

-

nepohodlná práce se styly odstavců; chyby při otékání obrázků; nepodporuje datatypy

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )