AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

PIOS ONE - No RISC, no fun!

Petr Krenželok

Inovace před emulací, spolupráce před konfrontací...
Tento slogan zdobí jednu ze stránek firmy PIOS, která tak světu den před vánocemi oznámila již brzké dokončení svého nového PowerPC systému, včetně navázání strategické spolupráce se společností ProDAD, autory nového operačního systému p-OS. Protože k oznámení ABOXu byl v Amiga Review zvolen přístup ve formě překladu, použiji i já v případě PIOS ONE stejný přístup, aby snad konkurence nepřišla nějak zkrátka.

Společnosti PIOS computer AG a ProDAD software oficiálně oznamují spolupráci na vytvoření nového, na PowerPC založeného systému, v kombinaci s operačním systémem p-OS.
Hlavním cílem této strategické aliance je vytvořit společnými silami optimální kombinaci výkonného, avšak nenákladného hardware, s inovativním operačním systémem, jež je postaven na konceptu otevřeném pro budoucnost. Aby toho bylo možno dosáhnout, géniové jako Andy Finkel, Dave Haynie (oba PIOS) a Holger Burkarth navázali úzkou spolupráci. Jejich zkušenosti v oboru, společně se smyslem pro budoucnost a inovaci, vedou k vytvoření uživatelsky přívětivého, nenákladného a moderního zařízení, vhodného k nasazení v jakékoliv situaci.

Hardware
Hardware systému vyniká svým modulárním konceptem, který posouvá výkonnost ve srovnání se stávajícími Amiga systémy do nových výšek, díky použití nejmodernější RISCové technologie. Na motherboardu jsou umístěny základní jednotky počítače, tři PCI a dva ISA sloty, ale taktéž části pro zpracování zvuku a vstupně/výstupních operací, vše s použitím nenákladné standardní průmyslové technologie. Grafiku obstarává karta na bázi PCI sběrnice. Na druhé desce, jež se zasouvá do motherboardu se kromě CPU nachází systémová RAM (ve standardních DIMM konektorech) a cache RAM (ta je volitelná, rovněž s použitím konektorů). Tímto způsobem je s příchodem rychlejších procesorů zajištěna maximální výkonnost. V současnosti budou použity procesory PowerPC 603e, taktované na frekvencích od 133 do 200 MHz. V budoucnosti se počítá s CPU moduly umožňujícími multiprocessing.
Operační systém p-OS může být díky své síle, kompaktnosti a rychlosti zařazen mezi jiné operační systémy s preemptivním multitaskingem, podporou multiprocessingu, JAVY, RTG a STG. Díky p-OS, přenosnému operačnímu systému, který poběží jak na 68k, tak na PowerPC Amigách, ale i na jiných systémech, je možné PIOS ONE jako hardwarový systém plně začlenit do světa již existujících aplikací. Tímto se trh kolem Amigy stává znovu otevřeným, dojde k jeho dalšímu rozšiřování a pro softwarové společnosti znovu nabývá smysl dále vyvíjet své aplikace či přicházet s novými. Toto považujeme za pOSitivní aktivitu jak pro trh, tak pro uživatele. Výkonný hardware musí být rovněž podporován výkonným OS, a to je to, co vám p-OS může nabídnout. Nativní OS je bezesporu lepším řešením než jakákoliv aplikace provozovaná pod emulací. Tolik žádaný „feeling“ Amigy je konečně zpět.
Přiznám se, že jsem byl daným prohlášením mírně zaskočen, a tak jsem poprosil Davea Haynieho, tvůrce hardware PIOS ONE, o komentář:

Po přečtení vašeho oznámení o snad již brzkém dokončení systému pojmenovaném PIOS ONE, mě tak trochu napadá otázka, proč by se snad ještě nějaká společnost mělo snažit koupit od ESCOMU práva na Amiga technologii.
Dobře, tak tedy: především to takové společnosti poskytuje kontrolu nad jménem Amiga, ale zároveň také nad již vyrobenými sestavami. Zdali mají tyto výrobky nějakou hodnotu, zdali má ona možnost používat jméno Amiga pro své výrobky nějakou hodnotu, to vše záleží jen na tom, co s tím vším chce daná společnost provést. Je zřejmé, že již nemají zdaleka takovou hodnotu, jako v době, kdy šel Commodore pod hladinu, a to jednoduše proto, že od té doby trh kolem Amigy poněkud erodoval, a příslib OS nahrazujícího standardní AmigaOS se v dnešní době stává realitou.

Řekněme, že QuikPak koupí práva na Amiga technologii, ale co mohou přinést na poli OS? PIOS bude nabízet p-OS jako standardní řešení pro AmigaOS, Phase5 vyvíjí vlastní Amiga kompatibilní OS, a Carl Sassenrath, jak se zdá, se již více o tuto oblast nezajímá.
Mají několik možností. Především je čeká spousta práce, pokud plánují aktualizovat nebo přenést OS. Pak ovšem MAJÍ výhodu vlastnictví AmigaOS. Mohli by například spolupracovat s někým jako je ProDAD a integrovat nové vlastnosti do stávajícího AmigaOS, čímž by vznikl nový standardní AmigaOS. Pak by již neexistoval způsob, kterým by na scénu mohla vstoupit nějaká třetí firma, a pokládat se za „vyvolené“, se skutečně pravým AmigaOS. A pokud nikdo nepřevezme vlastnictví, pouze trh může rozhodnout o tom, kdo bude v této oblasti úspěšný.
Čistě z praktického hlediska, pokud QuikPak koupí Amiga technologii, mohou z toho mít asi takový užitek, jako kdyby ji koupil třeba VisCorp pro své set-top boxy, tedy v obou případech by to pro danou společnost znamenalo určitý krok vpřed. QuikPak nyní prodává A4000T Amigy, a přestože nemám vůbec představu, kolik jich ve skutečnosti prodají, jedno je zřejmé - doposud jsou vyráběny v rámci určité licenční smlouvy, což znamená, že musí za každý prodaný počítač zaplatit dohodnutou částku vlastníkovi Amiga technologie, kterým je v současné době, řekněme, bývalý ESCOM. No a zde je více než zřejmé, že pokud QuikPak skutečně Amigu zakoupí, nebudou muset nadále platit jakékoliv licenční poplatky.
Pak je tady jistě ze strany QuikPaku ještě další zájmem, který bude zřejmě převažovat nad již zmíněnými licenčními poplatky, i když si netroufám říci do jaké míry. QuikPak je poměrně malou společností, takže nepotřebují prodávat takový objem výrobků jako bývalý Commodore, aby dosáhli solidního úspěchu. Mají-li nějaký plán, jak dostat na trh více Amig, pak jistě stojí za to tuto technologii zakoupit, pokud je pro ně ovšem cena příznivá. Na druhé straně, pokud s technologií neudělají vůbec nic, prodej stávajících A4000T s dnešním OS3.1 se pravděpodobně v dohledné budoucnosti zcela zastaví.
Takže je zde pořád dost dobrý důvod, proč by měl někdo zakoupit Amiga technologii, přestože jeji hodnota pomalu ale jistě klesá. Ve skutečnosti ztrácí na hodnotě každým dnem od 30. dubna 1994. Pouze skutečná koupě, a následně promyšlený zásah do technologie, by mohl zabránit jejímu případnému úplnému vymizení.

Mám takový neblahý pocit, že asi v nejbližší budoucnosti nezabráníme vytvoření několika vzájemně nekompatibilních Amiga klanů.
Pokud se ještě někdy obnoví trh kolem Amigy, stane se kompatibilita skutečně kritickým problémem. Hlavním důvodem, proč jsme u PIOSu nikdy nepodporovali vytvoření jakýchkoliv Amiga klonů byl ten, že jsme chtěli, aby vznikl jeden AmigaOS (tm) (pozn. - zřejmě licenční verze OS), z důvodu zabránit případné fragmentaci trhu. Na druhé straně cítíme jistou potřebu mít k dispozici více hardwarových dodavatelů, což představuje obrovský nárůst spolehlivosti. A to je také důvod, proč je PC průmysl tak silný; jakékoliv selhání jedné hardwarové společnosti nemůže ublížit platformě, takže pokud se stále systémy prodávají, dodavatelé softwaru a čipů se sami starají o další vývoj svých produktů.
Přesto všechno je více než zřejmé, že v roce 1997 ještě neuvidíme AmigaOS (tm) ve verzi pro PowerPC. A při rychlosti, kterou se vývoj ubírá vpřed, by v roce 1998 spadala veškerá podpora Amigy do oblasti freeware, a zřejmě by na tomto poli zůstalo jen velmi málo komerčních softwarových společností. A to pro OS nejsou vůbec dobré vyhlídky, takže musíme mít něco k dispozici již dnes. Přestože není p-OS ke dnešnímu dni zcela dokončen, je v tomto směru pravděpodobně nejdál. Navíc je produktem softwarové společnosti, která může zůstat neutrální v jakýchkoliv případných hardwarových válkách. A to je pro nás tím základním důvodem, proč jsme se s konečnou platností rozhodli podporovat p-OS. Ale jak jsem již řekl, pouze trh může definitivně ukázat, který z případně příchozích OS se může stát s konečnou platností další verzí AmigaOS (tm).

Takže budete se mnou souhlasit, když prohlásím, že Amiga jako hardwarová platforma je definitivně jaksi „aut of the game“?
Samozřejmě že je, ale to se přece mělo stát již dávno. AmigaOS je operační systém, a kterýkoliv počítač běžící s AmigaOS je vlastně Amigou, a nezáleží na tom, kdo jej vyrobil. Již zde prostě není žádná potřeba pro takovýto hardwarový standard; ty části OS, které byly nějakým způsobem závislé na specifickém hardwaru Amigy nás stejně jenom brzdily při dalším vývoji. Samozřejmě že souhlasím, že Blitter a Copper byli v roce 1985 skutečně převratnou událostí, bez kterých by tehdy Amiga nemohla prostě být tím, čím byla. Ale již dokonce v případě A2500 v roce 1988 byly spíše na obtíž. AmigaOS nebo jeho náhrada poběží na HAL (hardware abstraction layer - vrstva abstrahující od hardwaru), což umožňuje stejnému binárnímu OS běžet na jakémkoliv PowerPC přístroji, počínaje PIOS ONE, přes Power Mac, BeBox, ABOX, až například po A3000 s PPC kartou. A to je jediný směr, kterým se vše bude ubírat - hardware musí mít volné pole působnosti k možnosti snadné inovace a proniknutí do světa levných PC komodit. Přestože například Commodore disponoval ročně zhruba miliardou dolarů, nebyl dosti velký na to, aby udržel Amigu jako samostatnou hardwarovou platformu (možná by byl schopen s lepším managementem, ale dokonce několikrát větší Apple to ještě dodnes zdaleka nedokázal). Amiga jako softwarová platforma má ještě stále šanci, přinejmenším jako počítač vybočující z řady. Je stále tou nejlepší věcí pro veškerá dnešní multimédia. Je stále ještě výkonnější, než kterýkoliv z dnes existujících OS, včetně systémů té nižší třídy.

A co QuikPak? Oznámili, že pracují na jistých výrobcích, jež však blíže nespecifikovali. Takže další Amiga klan?
V jejich případě se pravděpodobně jedná o nějaké inovace ve staré Amiga technologii. Souhlasím s tím, že se vlastně jedná o další klon Amigy, nebo možná v jejich případě i Amigu (tm), nevím totiž, co jim jejich licenční smlouva umožňuje. Ale něco jiného, než jsou stroje postavené na MC68060, by je stálo strašně moc práce, takže skutečně nevím. Myslím si, že skutečným přínosem pro QuikPak by mohlo být snížení cen stávajících výrobků, možná pak přidání jednoho či dvou nových, jež by více odpovídaly potřebám dnešního trhu. Tohle by pro ně nemělo být skutečně žádným problémem, navíc by klidně mohli zakoupit nebo podepsat kontrakt o provedení většiny návrhářských prací.

Nyní již spět k p-OS. Myslíte, že bude možné jednou provozovat p-OS jako samostatný operační systém?
Zatím ještě ne, ale pracujeme společně s ProDADem na tom, aby i toto bylo možné, a především pak na platformě PPC. Něco je již hotovo a něco jim ještě pomůžeme dokončit.

A co provádění Amiga 68K aplikací. Budeme muset používat nějakou emulaci nebo přijde někdo s jiným řešením?
My máme PPC, Amiga má 68K. Řešením je emulace, jasná a jednoduchá, neexistuje totiž žádné jiné praktické řešení. Jak by tato emulace měla být provedena, je zatím ve hvězdách. Nicméně již máme jisté konkrétní představy, jež by byly zaručeně lepší než je dnešní UAE (Unix Amiga Emulator), a ještě další představy něčeho jako je PPC Amiga API, s kterým bychom pak pracovali. Takže v zásadě jsou tu možnosti emulace, dobré emulace a skutečně dobré emulace. No a PIOS se bude snažit zajistit, aby tato emulace byla možná s každým OS, jež se rozhodneme dodávat. Budeme se snažit poskytnout především to nejlepší řešení, a jak se zdá, je to právě p-OS, jež je tím nejlepším kandidátem.

Co dodat závěrem?
Snad jen tolik, že kromě p-OS bude s BeOS ONE jako standardní výbava dodáván LINUX a PowerPC verze operačního systému BIOS. PIOS ONE byl dokončen počátkem ledna a poprvé bude veřejnosti představen na letošním CeBITU. Zaváděcí cena počítače bude činit 1000 USD! No, nevypadá to, že by zrovna byla Amiga na odchodu ze scény.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )