AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

SoundFX 3.36

Boleslav Březovský

Pokud děláte nějakou tu hudbu, určitě jste si již všimli, že se skládá ze zvuků. Výborným zdrojem zvuků jsou syntezátory, ale ty nezvládnou vše, a proto se objevily samplery. Když už ale v sampleru (nebo i na počítači) používáte nějaký zvuk, nemusí zrovna vždy odpovídat vašim představám. A proto se objevily programy, sloužící pro práci se zvukem.

Úvod
Jak jste už jistě pochopili, SoundFX jedním takovým programem bezesporu je. A to hned velice kvalitním o čemž se vás bude snažit přesvědčit následující článek. Ale led zase něco z minulosti: pokud si dobře vzpomínám, pro Amigu žádný program specializovaný na úpravu zvuku neexistoval. Časem se proto objevovaly jakési jednoduché pokusy v hudebních programech (ProTracker, Oktalyzer, asi nejlépe je na tom Octamed), a hlavně pak v samplovacích programech. Z těch bych pak za vrchol považoval Megalosound, kde je ve/ká spousta efektů, které se navíc dají provádět v reálném čase. Nevýhodou Megalosoundu je podpora pouze 8 bitových samplů, ale hlavně to, že byl napsán v AMOSu. Velmi kvalitní editor je také dodáván s Aurou, ale má velkou nevýhodu, funguje pouze s Aurou a s ničím jiným. Proto má SoundFX velkou výhodu, neboť je na Amize málem jedinečný (existují zde i výjimky, ale srovnání bych nechal až na konec článku).

Požadavky
Dalo by se říci, že SFX není moc náročný program. Existuje v mnoha verzích pro různé kombinace procesorů a matematických koprocesorů (od 68000 až po 68040), na spuštění mu budou stačit 2 MB paměti a systém 2.0 a vyšší. Je sice pravda, že SoundFX na 68000 a 2 MB paměti spustíte, ale to je asi tak vše, co se s ním dá dělat. Protože je tento program určen pro práci s nejvyšší možnou kvalitou zvuku jsou všechny samply ihned po nahrání převedeny do 16 bitů a výpočty probíhají dokonce v 32 bitech! Už jen převod do 16 bitů znamená, že na 2 MB nebudete moci pracovat málem s žádným zvukem a díky náročnosti výpočtů mohu jen vřele doporučit nejméně 68030. Osobně SFX používám na A1200 s 68030 na 50 MHz a 4MB Fast RAM, ovšem tato sestava není v žádném případě optimální, doporučuji nejméně 8 MB Fast RAM a matematický koprocesor (urychlí výpočty až 10x), nebo rovnou 68040/68060.
Shareware verzi můžete najít na Aminetu v adresáři mus/edit, coby sfx_binxx.lha (binární soubory, xx znamená verzi procesoru), sfx_data.lha a sfx_docxxx.lha (dokumenty, xxx je buď ger nebo eng, podle jazyka, ve kterém dokumentaci chcete mít). V této verzi nemůžete ukládat, používat ARexx port a po spuštění a ukončení se objeví klasický shareware requester. Ale konec prázdného tlachání, podívejme se na SFX zblízka.

Vzhled
Po spuštění programu se na obrazovce Workbenche objeví okno, které ukazuje, co se právě načítá. Je to změna oproti minulým verzím, které se bez něj obešly (a byly při startu rychlejší). Po přibližně čtvrt minutě je ale vše načteno a můžete začít pracovat se SoundFX. Program používá klasický Amigácký GUI, který je ale citlivý na velikost fontu (na rozdíl od GadgetTools). To je velká výhoda, zvláště pro majitele televizorů, nebol k SFX je dodáván speciální malý font, se kterým se toho na obrazovku vejde mnohem více a nemusíte si zapínat interlace. Na obrazovce tedy najdete několik okýnek, jejichž funkce se dá lehce odhalit již podle názvu (Load, Save, Edit, Buffer...). Pokud se vám nelíbí umístění, není problém je přeskupit podle vašeho gusta, neboť jejich umístění se ukládá spolu s ostatními preferencemi. Ačkoliv je program od německého autora, je kompletně v angličtině, pouze manuály jsou v anglické a německé verzi. Lokalizace není (zatím?) podporována.
Program má docela rozsáhlou podporu importu a exportů různých zvukových formátů, ať už se jedná o Amigové samply, nebo ty, které mají svůj původ na počítačích Apple, nebo PC (celkem jde o 13 formátů, spousta z nich ale obsahuje další podformáty). Tato podpora by se dala rozšířit, zvláště pak o komprimované soubory typu MPEG, nebo REAL AUDIO, uvidíme, čím nás autor do budoucna překvapí. Pokud jste tedy načetli nějaký zvuk, nejspíše se začnete zajímat o efekty, které se s ním dají provádět. Zde bych, stejně jako autor, doporučil nejprve zvuk přesamplovat do 44100 kHz, čímž dosáhnete mnohem vyšší výsledné kvality efektů. Těch je v programu spousta, v okně Operate jich napočítáte 51, což ovšem není zdaleka celkový počet. Některé efekty se dají použít více způsoby, například Chorus/Phaser v sobě obsahuje jak chorus, tak i phaser a flange. Comprexp je zase určen k práci s dynamikou a pouhou změnou nastavení můžete napodobit chování kompresoru, expanderu a limiteru. Podobně například zadáním záporných hodnot ve filtrech docílíte opaku, tedy že místo potlačování zadaných frekvencí je zvýrazňují. Zde se musím zmínit o jednom docela nepříjemném faktu: u naprosté většiny efektů (s výjimkou ekvalizéru a částečně syntetizéru) nejsou žádné presety (tedy kromě základního nastavení). Pokud si vytvoříte vlastní nastavení, můžete si na něj sice vytvořit ARexxové makro, ale presety jsou mnohem jednodušší cesta, zde tedy získává autor velké minus.

Efekty
Ale zpět k efektům. Vyjmenovávat je všechny nebudu (je tu někde obrázek s jejich seznamem), ale nedá mně to, abych se o některých nezmínil.
Něčím, co bych snad nenazval ani efektem, ale spíše kouzlem je DeNoise-FIR. Je to efekt, který se objevil až v nejnovější verzi 3.36, ke své práci používá jakýsi Finite Impulse Response Filter (musím se přiznat, že jsem o něčem takovém v životě neslyšel) a jehož účelem je odstranit ze zvuku šum. Z ostatních programů (ale i ze SoundFX, kde tuto funkci již dříve plnil jiný DeNoise, využívající klasickou Fourierovu transformaci) jsem si již zvykl, že odšumovací filtry většinou pouze odřezaly vyšší frekvence a šum zůstal málem stejný, o to větší bylo moje překvapení, když jsem použil tento filtr na jeden obzvlášť zašuměný zvuk. Nejenže šum odstranil málem dokonale (zbyl jen jakýsi slabý brum, který je slyšet pouze při velkém zesílení), ale dokonce zanechal i vyšší frekvence na jejich původní úrovni! Stinnou stránkou tohoto filtru je, že aplikace na 100 kB dlouhý zvuk trvala několik desítek minut, zde je koprocesor opravdu nutností.
Dalším vynikajícím efektem je Ekvalizér, který je 64 pásmový! Pro srovnání - pokud máte na vašem radiomagnetofonu ekvalizér, tak je většinou třípásmový, program SoundForge z PC zvládá pásem osm, 64 pásem je výsadou snad jen nejmodernějších studiových ekvalizérů. Zde je opět problém s rychlostí efektu, program musí pomocí FFT rozložit zvuk na 64 pásem, každé z nich buď zesílit, nebo ztlumit a výsledek opět zesyntetizovat dohromady. Snad se objeví verze SoundFX i pro PowerPC procesory, čímž se provádění těchto efektů značně urychlí.
Velmi dobrá je též i aditivní syntéza, neboli modul, ve kterém můžete vytvářet vlastní zvuky. Z vlastních zkušeností vím, že se zde dají vytvořit např. velice kvalitní bicí nástroje.
Co musím ještě zmínit, je velice podobné zadávání hodnot u všech efektů. Samozřejmě že zadáváte jiné hodnoty, ale vynikající myšlenkou je, že „úroveň“ efektu nemusí zůstat po celou dobu stejná. Zadáte dvě hodnoty (úroveň efektu na začátku a na konci) a můžete si vybrat z několika způsobů, jak se tato hodnota bude mezi počátečním a koncovým bodem měnit. Počínaje jednoduchou, lineární změnou, až po modulaci jiným samplem. Tak se dá vytvořit spousta dalších zajímavých efektů. Dalším velkým kladem je, že pokud aplikujete nějaký efekt, sampl se nepřemaže, ale vytvoří se nový buffer. Bufferů může být v paměti nekonečně mnoho (to záleží samozřejmě na její velikostí). Máte tak vlastně možnost nekonečného Undo a Redo. Přímo na harddisku zvuky upravovat nemůžete, ale program funguje s virtuální pamětí rozumně, takže se i toto dá obejít a prakticky nic vám nebrání udělat si z vaší Amigy nahrávací studio (práce se soubory většími než je paměť je autorem slibována do příštích verzí!).

Zápory
Nyní se ale musím zmínit i o několika záporech, které jsem mezi efekty našel. V prvé řadě je to Reverb. Tento efekt je simulován pomocí více (osmi) násobného delaye, což je první velký problém, nebol musíte zadávat velkou spoustu různých čísel, o kterých jen matně tušíte, co znamenají. Přednastavená hodnota se prakticky nedá použít, nebol výsledný zvuk zní strašně plechově. Zde by pomohly již zmiňované presety, člověk by měl alespoň z čeho vycházet při svém experimentování.
Další problém je s efektem Hall, který má podobnou funkci. Zde je chyba spíše v implicitním nastavení síly Hallu, které sice na začátku zvuku funguje dobře, ale konec totálně zničí - je slyšet pouze silný šum. Po chvilce experimentování jsem našel vhodnější hodnoty, které se dají používat také místo Reverbu, opět je nevýhodou, že je ale po každém spuštění programu musím ručně změnit (ušetřím vás hledání, které je na pomalých počítačích trestem: jedná se o hodnoty Early - 70. Main - 95. Diff - 90). Experimentování také ztěžuje ta skutečnost, že mnohdy ani pořádně nevíte, co která čísla znamenají. Dokumentace je sice podrobná, ale v jakých hodnotách jsou čísla u Reverbu (Byty, milisekundy?), nebo u Hallu (jedná se o procenta, ale procenta čeho?) v ní bohužel není.
A nakonec moje poslední výhrada, jde o nepřítomnost efektu TimeStretch (změní délku zvuku, ale jeho výška zůstane stejná). Je zde sice možnost dosáhnout tohoto efektu pomocí PitchShift a Resample, ale je to poněkud zdlouhavá cesta. Velmi důležitým záporem je také nemožnost samplování přímo v programu. Můžete pouze používat samply vytvořené někde jinde. Dále by program mohl obsahovat podporu profi-samplerů a posílaní zvuků do nich za pomoci MIDI Sample Dump formátu. Prý se toho ale časem dočkáme.

Dokumentace a ARexx
V článku jsem se již několikrát zmiňoval o dokumentaci, tak se na ni podívejme zblízka. Její velkou výhodou je kontextová nápověda. Tedy pokud stisknete HELP, objeví se nápověda přesně k tomu oknu, na kterém se zrovna nachází ukazovátko myši. Dokumentace je sice hodně podrobná, ale, jak již bylo řečeno, sem tam se z ní něco nedovíte. Občas se v ní vyskytne problém, že autor zapomněl přeložit některé části z němčiny do angličtiny, ale zas tak hrozné to není. Musím se také zmínit o vynikající části Workshop, kde najdete různé rady jak docílit zajímavých efektů se zvukem (změnit hlas na robota, vetřelce apod.), nebo dokonce jak vytvořit své vlastní zvuky pomocí syntézy a různých efektů. Do nejnovější verze dokumentace se ale vloudila menší chybička nějakým nedopatřením je celý Workshop i v anglické dokumentaci německy. V minulých verzích tomu tak ale nebylo, jedná se tedy nejspíš o omyl.
A teď k ARexxu. SoundFX obsahuje celkem 80 (!) ARexxových příkazů, kterými můžete ovládat snad vše, co v SoundFX ovládat jde. Nejzajímavějšími příkazy budou nejspíš příkazy sloužící k ovládání efektů - tímto způsobem si můžete vytvořit různá makra, ARexxový port v SFX ale dokáže mnohem víc. Mám tet na mysli příkazy GetSampleValue a PutSampleValue, pomocí kterých (a nějakého vzorce mezi nimi) můžete vytvořit úplně nové efekty, například lepší Reverb, nebo EchoChamber, známý z CoolEditu96 pro PC.
Až do verze 3.35 obsahoval SoundFX jen pár jednoduchých ARexx skriptů, které neměly prakticky žádné využití, v nové verzi se objevily naštěstí i nějaké použitelné skripty. Jedná se o WideStereo - makro, které z monofonního zvuku udělá zvuk stereofonní. Zní to sice dost nereálně, ale opravdu to funguje, zvuk zní mnohem plastičtěji. Druhým skriptem je DelayFX, neboli makro, které váš takto „zestereovaný“ zvuk ještě dále zplastičtí. Zvláště dobře je to znát na bicích linkách - stačí si do SoundFX nějakou nahrát, aplikovat tyto dva efekty a máte dojem, že stojíte metr před bubeníkem a bicí jsou všude kolem Vás.
Bohužel, i k ARexxu musím mít výhrady. Zkoušel jsem dělat nějaké vlastní makra (na již zmiňovaný TimeStretch). Do tohoto makra se musí zadat hodnota nové délky zvuku. Pokud pustím skript ze Shellu ve WorkBenchi, je vše v pořádku, skript mně požadovanou hodnotu opravdu nechá zadat a pracuje s ní. Pokud ale pustím skript přímo ze SoundFX, potom se zadávání přeskočí a výsledný zvuk je stejný jako počáteční. Je sice možné, ale velice málo pravděpodobné, že je chyba v mém skriptu, spíše bude v SoundFX, proč by potom z Shellu fungoval? A když mluvím o chybách, ještě bych rád zmínil tři: pokud zrovna přehráváte sampl a zmáčknete QUIT, program se zhroutí. Proto před opuštěním raději zvuk zastavte. Další dvě nejsou tak závažné; když pracuji v SoundStudiu, opustím ho a spustím SoundFX, kalibrovaná 14 bitová rutina přehrává špatně (ozývá se jakýsi praskot). Pokud použijete nekalibrovaný přehrávač, je všechno v pořádku. A poslední problém: spustíte-li SoundFX, a pak otevřete na obrazovce WorkBenche např. Shell, změní se nultá barva na žlutou.

Srovnání
To by bylo k možnostem SoundFX asi vše (ve skutečnosti se jedná pouze o malou část toho, co se o tomto programu dá říci, uvedl jsem například pouze necelou desetinu efektů), nyní následuje obligátní srovnání s obdobnými produkty a nějaký ten závěr.
S osmibitovými editory nebudu SFX srovnávat, nebylo by to vůči ním fér. Jediným efektovým programem na Amigu který umí používat 16 bitové samply (a není výbavou zvukové karty jako např. Aura (Aura), Samplitude (Toccata), nebo Studio16 (AD512, AD1016)), je AudioLab. Mezi hlavni výhody AudioLabu patří možnost samplování, podpora přímého načítání audio stop z CD mechaniky, práce se samply většími než je paměť a přímá podpora zvukových karet (SoundFX má sice podporu AHI, ale ta je bohužel nefunkční). Máte možnost vytvářet vícestopé projekty (tím se z Amigy stává opravdové hudební studio). Tomu odpovídá i cena, která je 95,- USD (což je ale pouhý zlomek ve srovnání s obdobnými programy na PC nebo MACu). Jak si tedy tyto programy stojí?
SoundFX má mnohem větší možnosti jako preprocessor (zpracování zvuků, které teprve použijete), AudioLab zase jako post-processor (tedy zpracování výsledné hudby, smíchání, tzv. mastering). A jak dopadne srovnání s PC? Na přípravu zvuků je na PC používán hlavně program SoundForge. Měl jsem tu možnost s ním pracovat a musím říct, že oproti SoundFX se mi líbila možnost nastavování filtrů, dynamiky apod. graficky. Číselné nastavení je sice přesnější, ale většina lidí se přece jen lépe vyzná v grafickém. K nevýhodám patří menší počet efektů a (snad až na reverb) jejich trochu nižší kvalita. Hlavní nevýhodou je ale cena, která činí 500,- USD. Celkově mně SoundForge opravdu nepřesvědčil, že bych se měl vzdát Amigy a SoundFX.
Poslední bombu jsem si nechal na závěr. SoundFX je totiž shareware a registrační poplatek stojí pouhých 30,- DM (což, zvláště ve srovnání se SoundForge, je naprosto směšná suma). Takže pokud rádi pracujete se zvukem (a nemusíte mít jen proti-sampler, já osobně používám zvuky v SoundStudiu a není problém je (samozřejmě v mnohem nižší kvalitě) vyexportovat i do klasického trackeru), myslím, že můžete těch asi 550,- Kč za tento vynikající program obětovat.

SoundFX 3.36

Hodnocení: 9,0 z 10
Autor: Stefan Kunz
Cena: DM 30,-
Typ: shareware

+

spousta výborných efektů

-

neumí samplovat, nemá přímou podporu zpracování zvuků větších než paměť

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )