AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

ClariSSA Professional

Tomáš Lebr

Prakticky jedinou oblastí, kde se Amigy používají profesionálně, je příprava a zpracování obrazu pro video a věci související. Jedním z programů, které nahrazují drahé hardwarové vybavení inteligencí a šikovností, je ClariSSA od německé firmy ProDAD.

Nejprve mi dovolte několik superlativů. Před vámi leží malý zázrak. Už nikdy více šílení s videem, aby se člověk trefil (s přesností deset oken) tam kam potřebuje. Konec cukajících se animací. Konec problémů s nedostatkem paměti.

Hardwarové nároku
ClariSSA je poměrně skromná. Minimální konfiguraci tvoří Amiga s Kickstartem 1.3 a 1 MB RAM (!!!), tedy například i CDTV.
Ale vážně. Pro rozumné využití. zejména u delších animací, se nelze obejít bez rychlého harddisku. Paměti je potřeba relativně málo, její nedostatek se ovšem kompenzuje převinováním na disk - tedy podstatným zpomalením. Při dnešních cenách pamětí bych doporučil nejméně 16 MB RAM. Samozřejmě platí, jak je u grafiky zaměřených aplikací zvykem, čím více, tím lépe, do 2 MB ChipRAM only třicetisekundovou animaci těžko poskládáte. Výrobce dále doporučuje turbokartu s procesorem 68030 a Kickstart 2.x a vyšší, s čímž lze jen souhlasit.
Moje osobní zkušenost ještě říká, že harddisk by měl být ten nejlepší dosažitelný, tj. SCSI s dobrým řadičem podporujícím DMA přímo do paměti turbokarty nebo Z3 slotu. Na výkonu je to znát. A Amiga by měla být s AGA chipsetem, grafické paměti není nikdy dost.

Na co vlastně ClariSSA je?
Tak se zeptá snad každý. Odpověď jednou větou: na práci s animacemi
Pro tuto oblast vznikla za celou historii Amigy pěkná řádka programů. Zde editujeme poněkud jiným způsobem, než jsme zvyklí z DPaintu, spíše se blíží programu pro nelineární střih. ClariSSA je doopravdy spíš stroj, do kterého z jedné strany nasypeme polotovary a na výstupu máme animaci. Hotovou, jen ji odvysílat.
Jako „suroviny“ se obvykle používají:
- klasické animace nakreslené v Brillianci nebo podobném programu
- titulky vygenerované některým z titulkovacích programů
- například Monument Designerem, o kterém jsme nedávno psali
- speciální efekty, vytvořené programy Animage a Adorage
- cokoli jiného, co se dá uložit/překonvertovat do formátu Anim5 v PAL rozlišení a maximálně osmi bitplánech, například renderované 3D animace, nebo naopak ručně kreslené na papír a snímané přes digitizér videokamerou (přímo vestavěna je podpora pro ovládací program k VLABu)
Po provedení všech potřebných střihů a lepení nám vznikne animace. Buď v některém vnitřním formátu ClariSSY nebo jako řada IFF obrázků.

Ovládání a srozumitelnost
Jak se ještě zmíním v připomínkách, neovládá se ClariSSA zcela stejně jako ostatní programy ani příliš intuitivně. Používají se sice standardní prvky z gadgetools.library, ale v daleko větší míře, než jste zvyklí, budete používat tlačítka s obrázkem a dokonce i ikony stejným způsobem jako ve Workbenchi. Proto chvíli trvá. než přijdete tomuto způsobu ovládaní na chuť, ale po prvním odpoledni mi už přišlo jako samozřejmé. Také je dobré si přečíst manuál.
Jednotlivé animace jsou uloženy v registrech. Práce s nimi připomíná trochu počítání na kalkulačce, jen odezvy jsou poněkud delší.
Samozřejmostí jsou jednoduché efekty. Stmívačka, roztmívačka, stíračka a podobné, všechny s mnoha nastavitelnými parametry typu směr, délka a intenzita. Vše probíhá v reálném čase bez předpočítávání. Vybírají se z okna (viz obrázek) tak, že je chytnete myši a přenesete na příslušnou animaci na časové ose (viz druhý obrázek). Parametry lze nastavovat pomocí ikony s kladívkem - po nakliknutí se otevře okno specifické pro ten který konkrétní efekt (viz třetí obrázek).
Pro méně zkušené uživatele jsou přímo v programu k dispozici desítky různých vyzkoušených podnastavení pro efekty. Pokud se vám podaří vyrobit nějaký pěkný efekt, není nutné si poznamenávat na kus papíru hodnoty parametrů - ikona se dá odložit do „skladiště“.
Součástí programu je i jednoduchá editace. Umožňuje jak práci s bloky, tak na úrovni oken. Její možnosti jsou ovšem limitované charakterem programu, nelze tedy například kreslit apod.

Nahrávání na disk
Nyní se konečně dostáváme k jedné sympatické funkci, která vlastně dělá ClariSSu ClariSSOu - nahrávání animaci na pevný disk. Problémy jsou dva:
1. Datový tok u nekomprimovaného obrazu ve 24 bitech je řádově větší než rychlost čtení běžného pevného disku. Řešením je použití komprese dat, obvykle ztrátové. Běžně komerčně používané jsou formáty QuickTime, AVI, FLI/FLC, MPEG a M-JPEG.
2. Dekomprese musí být provedena v reálném čase, pokud možno ve slušné kvalitě. Bez hardwarové podpory nejde například MPEG přehrát vůbec. Míněno v plném rozlišení a barvách rychlostí 25 snímků/sekundu. Možná na nějaké velice výkonné pracovní stanici, ale běžná Amiga nebo PC dosahuje něco mezi 3 až 22 (PentiumPro/200) snímky/sekundu. U ostatních formátů je situace lepší, ale výrazně rostou nároky na rychlost disku.
Možnosti formátu Anim5, dosud běžně používaného většinou programů se z tohoto hlediska jevily jako nedostačující. Firma ProDAD tedy vytvořila vlastní způsob ukládáni animací, nazvaný SSA - Super Smooth Animation. Česky „Velejemná animace“. Pro použití z harddisku je určena verze „SSAd“, pro přehrávání z paměti „SSA5“. Charakteristická je možností volitelné ztrátové komprese pro přehrávání z disku, přizpůsobitelné i běžným IDE typům bez DMA.
Další výhodou je snadná změna grafického módu a barevné palety i během přehrávání animace (využití v praxi viz příklad dále). O problémech s různými barevnými paletami při spojování animací není třeba se šířit, na tento problém narazí prakticky každý. Změna grafického módu „v reálném čase“ se normálně neprovádí, obvykle se vybere podle největšího obrázku v animaci a ostatní se přizpůsobí. Těžkopádnost takového řešení je nasnadě, o hardwarové a časové náročnosti ani nemluvě.

Jak je to možné?
Bližší popis v manuálu není, nicméně podle chování a zastavených fází můžeme ledacos usuzovat. Formát SSA pochopitelně obsahuje kompresi, s volitelným stupněm účinnosti a ztrát, ale to by samo o sobě pro odbavení obrazu v takové kvalitě nestačilo. Zřejmě se pracuje na co možná nejnižší úrovni, tj. s půlsnímky, které si předtím ještě nějak upraví. Přehrávání funguje silně nesystémově (zkuste LAM a něco uvidíte) a je šité na míru PAL interlace. Ale jak říkali jezuité, účel světí prostředky.

Příklad
Nové možnosti nejlépe ilustruje příklad:
1. Záběr začíná statickým obrazem - SuperHires Laced, HAM8
2. Proměna, spočtená vhodným morfovacím programem - v Hires nebo Lores Interlace 128 barev. (vizuální rozdíl nepatrný, v náročnosti na paměť a místo na disku se liší velmi značně)
3. Opět statický obraz, SuperHires Laced, HAM8
Lidské oko není dokonalé. Detaily, kterých si všimnete u stojícího obrazu, v pohybu nezaznamenáte, proč se s nimi tedy zatěžovat. Podobně se „šidí“ barvy. Lidé vnímají odděleně barevnost a tvar objektů informací o barvě stačí přenést zhruba třetinové množství, a divák přesto žádnou újmu nepocítí. V maximální možné míře se s tím setkáme u komprese MPEG.
I v tomto příkladu platí, že všeho s mírou. Pokud by prostřední část byla přepočtena do 16 barev Lores, pak by si toho divák všiml, i když se jedná o animaci.

Snímání obrazovky
Jedna zajímavá a zřídka vídaná funkce umožňuje použít data přímo z obrazovky jiného běžícího programu, například z AdPro. Spolupráci těchto dvou lze jen doporučit, protože se vhodně doplňují ve svých slabších, respektive chybějících funkcích.

Připomínky
Začněme jedním „plus minusem“. Program je svojí koncepcí a designem naprosto unikátní a prakticky nemá ekvivalent. Veškerá porovnání například s aplikacemi pro nelineárními střih (Adobe Premiere, Razor, MovieShop) či programy čistě animačními (Brilliance) dopadají podle toho. Jediný trochu příbuzný je MainActor, který ale umí podstatně méně. Na poněkud neobvyklou filosofii práce a ovládání vůbec si prostě musíte zvyknout. Nepůjde-li to, nezbude vám než si pořídit některý z nelineárních střihacích systémů, a nebo si animace nechat finálně zpracovávat.
A nyní konkrétně. Nepodařilo se mi objevit nějaký jednoduchý způsob, jak natáhnout do programu sekvenci samostatných obrázků, stejně tak nejde uložit výsledek vaší práce jako animace IFF Anim5. O formátech GIF, JPEG, MPEG, AVI, QT ani nemluvě... Nepomohou vám ani datatypy.
Formát SSA, pokud moje informace sahají, umějí zpracovat pouze programy od ProDADu. To je poměrně značné omezení, naštěstí je alespoň přiložený přehrávač těchto animací volně šiřitelný.
Další drobná připomínka se týká ovládání. Jsou použity plovoucí requestery, ale bohužel jsou umísťovány značně nešikovně. Možná by bylo vhodnější zůstat v tomto případě u standardních systémových.
Nejde nastavit font a grafický mód obrazovky. Co dodat, Luboš Němec to již jednou zkritizoval.
Program je v původní verzi německý - a kupodivu je to dost vidět i na jeho anglické verzi. Když si toho všimnu i já, tak to už je co říct. Bohužel nejsou k lokalizaci použity standardní systémové katalogy, takže se s tím v podstatě nedá nic dělat.
Autorům bohužel unikla ještě jedna drobnost - ač jsme měli k dispozici anglickou verzi, nainstalovaly se nápovědy v němčině a pochopitelně k německé verzi programu. Objevit které tlačítko/položka menu si vzájemně odpovídají je někdy sysifovská práce. Firma LS Electronics připravuje naštěstí českou verzi programu, kde bude tento drobný nedostatek jistě odstraněn.
Posledním slabým místem je manuál - kromě toho, že nijak nevyniká nad běžný průměr po stránce přehlednosti a srozumitelnosti, obsahuje odlišné popisy položek menu než jsou v programu. Což by se stávat nemělo. Procvičování příkladů formou vytváření převodní tabulky manuál<->program jistě autoři nezamýšleli. Ještě že se podstatná část programu ovládá ikonami.
A o stránce typografické raději pomlčíme. Bude-li česká verze, za což bych se rozhodně přimlouval, bylo by vhodnější vyjít z verze německé.

Závěr
Nic není dokonalé, ani ClariSSA. Dokáže však z Amigy vyždímat 105% grafického výkonu, za což budu rád tolerovat všechny výše zmíněné nedostatky. Koneckonců dá se předpokládat, že se v budoucích verzích bude využívat služeb operačního systému. Pokud si vzpomínáte, ProDAD vyrábí i domácí lineární videostřižnu SuperCUT - psali jsme o ní několik čísel dozadu. A její ovládací program je do systému zaintegrován přímo vzorově.

ClariSSA

Hodnocení: 8,0 z 10
Autor: ProDAD
Cena: 8 990,-
Typ: komerční
Zapůjčil: LS Electronics

+

výborná kvalita obrazu na výstupu; efekty v reálném čase

-

malé možnosti importu/exportu přímo z programu; poněkud nesystémově naprogramováno

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )