AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Lava = Rebol

Petr Krenželok

V minulém čísle Amiga Review jste se mohli dočíst o jazyce, jehož první alfa verzi v současné době dokončuje Carl Sassenrath, a jak jsme se mohli dovědět, právě tento jazyk bude sloužit jako základ připravovanému operačnímu systému Magma OS. Po delších úvahách se však Carl Sassenrath rozhodl pozměnit název tohoto jazyka na REBOL, protože LAVA zněla příliš podobně, jako v současné době tolik diskutovaný multiplatformní jazyk JAVA. V tomto čísle si podrobněji rozebereme obecné vlastnosti jaryka.

Co je REBOL?
REBOL je jazyk, který můžeme definovat jako „solution-oriented". Není navržen pro odborníky, vyvíjející komplexní systémy, ale pro všechny ostatní, kteří požadují elegantní a praktický přístup k řešení celé škály problémů, s nimiž se dnes a denně setkávají při používání výpočetní techniky. REBOL musí být snadno použitelný, silný, výkonný a přenosný jazyk, sloužící k vytváření malých grafických, hudebních, multimediálních, síťových a ovládacích aplikací, pracujících na mikropočítačových systémech".

K čemu slouží?
REBOL je přímo předurčen k tomu, čemu se říká „programování v malém“. Je vhodný k řešení problémů, psaní skriptů, vytváření aplikací, komunikaci mezi počítači a k ovládání hardwaru způsobem, který nevyžaduje to, čemu říkáme „programování ve velkém stylu", jak to vidíme u jazyků C, C++, JAVA, ADA a jazyků jim podobných.
Hlavní myšlenkou tohoto jazyka je poskytnout jednoduchý nástroj, který můžete použít k pokrytí velké části vlastních požadavků, aniž byste museli použít celou škálu různých programovacích jazyků. REBOL vám poskytuje jednoduchý přístup k vytváření následujících komponent:

Shelovské skripty (CLI nebo batch)
REBOL poskytuje ucelenější a pružnější přístup k psaní shellovských skriptů, sloužících k nejrúznějším účelům.

Jednoduché aplikace
Přestože je REBOL vhodným prostředkem především pro psaní nejrúznějších skriptů, je dostatečně výkonný rovněž k vytváření aplikací, jako jsou editory, prohlížeče, multimediální prezentace, seznamy, modemové komunikace, apod.

Konfigurační skripty
REBOL je skvělý prostředek pro ovládání spuštění systému, inicializaci aplikací, správu zdrojů, parametry ikon (.info soubory), ovládání hardwaru/driverú, sítová rozhraní, vlastně cokoliv.

Malé databáze a souboru se zdroji
REBOL umí pracovat s daty stejným způsobem, jako pracuje s funkcemi (příkazy), což je užitečné zejména k ukládání zdrojů programů, jako např. adresáře s telefónními seznamy, klávesové zkratky, seznam webovských stránek, kursovní lístky, zeměpisné souřadnice, atp.

Nastavení systému a aplikací
Nastavení programů nebudou ukládána do binárních souborů, ale souború textových, takže budou editovatelná stejně jako skripty.

Komunikace mezi procesy (IPC, Messages)
REBOL může být použit jako jednoduchý protokol k zasílání zpráv pro ovládání a komunikaci mezi nezávislými procesy a nezáleží na tom, zda-li se jednu o jeden CPU, paralelně pracující CPU, nebo procesy distribuované na síti.

Síťová komunikace
Psaní webovských stránek v REBOLu hází na HTML velký stín, protože REBOL vám dává daleko větší možnosti prezentace (stránky jsou orientovány spíše na obrazovky než na dokumenty), poskytují vám více ucelený a flexibilní přístup (snadnější vytvoření), lepší správu zdrojú (něco jako image processing na straně klienta, menší downloady (ne jako ty u HTML). A navíc, klient i server mohou používat REBOL, čímž se nabízí nová dimenze v distribuovaných, interaktivních aplikacích.

Uživatelské shelly (CLI, režim příkazové řádky)
V interaktivním módu můžete REBOL použít jako všestranný shell. Snadno můžete přidávat své vlastní operace, funkce, nebo jednoduše vytvořit svůj vlastní styl interakce.

Grafické uživatelské rozhraní (GUI, Workbench, Desktop atd.)
Múžete si rozšířit své GUI (vzhled obrazovek, zobrazování disket, requestery, dialogová okna, atd.), nebo vytvořit své vlastní pomocí funkcí jazyka.

Vystřižení, kopírování a vkládaní dat do clipboardu
REBOL poskytuje nativní podporu pro clipboard.

Co je hlavními cíli jazyka REBOL?
REBOL byl vyvíjen s ohledem na rovnováhu mezi následujícími kategoriemi. Všechny následující kategorie byly brány v ůvahu během návrhu i vývoje jazyka, a samozřejmě budou brány v úvahu i při jeho dalším vylepšování rozšiřování. REBOL by tedy měl být:

Produktivní
Jednoduché programy musí také být jednoduché. Jen na několika řádcích musí být uživatel uchopen vykreslit grafický obrázek, přehrát zvukový segment, generovat řádky textu, přistupovat k databázi, stáhnout soubor ze sítě, atd. Programy se musí dát snadno vytvořit, ale i modifikovat.

Konzistentní
Syntaxe jazyka, ale i jeho gramatika, musí být minimální a konzistentní. A to do té míry, že by mělo stačit zhruba pět stránek textu k tomu, aby se nově příchozí uživatel naučil jeho základy.

Kompaktní
Jazyk REBOL a programy v něm vytvořené, musí být dostatečně malé, aby mohly běžet na celé škále systémů, jako jsou osobní počítače, síťové servery, set-top boxy, laptopy, kiosky a jiné speciální systémy.

Výkonný
Možnosti vyjadřování REBOLu musí předčit tradiční skriptovací a programovací jazyky. REBOL by měl umožňovat míchání kódu a dat, aby si uživatelé mohli vytvářet své vlastní „dialekty“ a „podjazyky".

Přenosný
Programy napsané v REBOLu musí být osvobozeny od přímé závislosti na operačním systému. Program napsaný pro Amigu musí fungovat na PC, Macintoshi nebo i jiném systému, a to bez nutnosti dalších úprav.

Otevřený
Skripty REBOLu by měly být distribuovány ve formě zdrojového kódu. Toto byl taky klíč k úspěchu WWW, kdy se lidé mohli navzájem učit z práce jiných. Tímto je uživatelům dána možnost rozšiřování vlastností programů, opravy jejich případných chyb a nakonec kontroly programú na případný výskyt viru.

Rychlý
REBOL musí umět rychle překládat (kompilovat). To samozřejmě neznamená, že kód REBOLu bude tak rychlý, jako nativní kód (C nebo Assemhler). Znamená to pouze, že byste nikdy neměli čekat na svůj počítač, než provede nějakou jednoduchou úlohu, z kterých se však většina činností počítače skládá.
Rozšiřitelný
REBOL by měl podporovat mechanismus pro přidávání jednoduchých funkcí k jazyku, které pak mohou být využity u specifických zařízení.
Toto je pro dnešek všechno, příště se podíváme na základní datové typy jazyka REBOL. Zatím to vypadá skutečně tak, že by REBOL mohl být dobrým základem pro připravovaný MagmaOS. Zůstaňte REB(O)(E)LY ve světě „počítačového šílenství"...

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )