Final Writer 97

Luboš Němec

Po několika nevýznamných updatech odstraňujících jen kosmetické chybičky se zcela neočekávaně objevila přepracovaná verze Final Writeru, očíslovaná tentokrát rokem 97.

Tento vynikající textový editor s už tak poměrně slušnými funkcemi DTP byl už dávno mým soukromým favoritem v oblasti grafických textových editorů pro Amigu a nová verze přinesla oproti již dříve recenzované verzi 5.0 (AR 20) opět několik velmi užitečných vylepšení, zaměřených zvláště na rozšíření DTP možností.

Novinky
Nejvýznamnějším prvkem je určitě podpora textových rámečků (Text Frames), známá především z DTP programů. Vytvoření textového rámečku je velmi jednoduché, stačí kliknout kamkoliv na volnou plochu stránky a Final Writer 97 vytvoří rámeček sám. V nových preferencích „Text Frame Preferences“ v menu „Objects“ si přitom můžete nastavit, jakou barvou bude rámeček zvýrazněn, tloušťku obrysové čáry (dá se nastavit i 0), dále barvu podkladu nebo bude-li rámeček transparentní a zvolit možné obtékání textem vlevo, vpravo nebo žádné s příslušnou vzdáleností od obtékaného textu. Je-li už rámeček vytvořen, v preferencích se objeví další oddíl „Position“ pro nastavení přesné pozice s přesností na desetitisícinu milimetru (!) a s číslem stránky, na které se textový rámeček nachází. Zvolit lze i titulek pro interní popis (neobjevuje se nikde v rámečku). Preference jsou dostupné i v objektovém či chcete-li grafickém módu po klasickém dvojkliku myší na rámeček, prostě vše funguje stejně jako u ostatních grafických objektů. Textové rámečky rozšiřují možnosti programu až neuvěřitelným způsobem, Final Writer 97 se tak velmi přiblížil možnostem např. PageStreamu a integrací tohoto prvku konečně SoftWood dohnal svého největšího konkurenta, Wordworth 6 firmy Digita, který má již textové rámečky delší dobu. Při psaní a formátování textu v textovém rámečku můžete až na určité výjimky (např. PageBreak atd.) používat téměř všechny funkce Final Writeru, které jsou použitelné při psaní normálního textu. Počet textových rámečků není nijak omezen a můžete je linkovat podle libostí. Linkování ale není příliš pohodlné a program se mi při něm dokonce jednou zhroutil. Můžete třeba přilinkovat rámeček ze strany 1 na stranu 5, poté na stranu 2 atd. Text, který je obsažen v jednom nebo více textovým rámečcích, se nazývá „article“ a může být samozřejmě duplikován, kopírován na libovolné místo nebo smazán.
Dalším obrovským pomocníkem je funkce „Snap-To Guides“, která umožňuje precizní sesazení všech grafických či textových objektů s využitím právě oněch „guides“. Jsou to vertikální a horizontální vodící linky, které se vytvářejí pouhým kliknutím myší do oblasti pravítka a následním přetažením linky na stránku. Počet takto vytvořených vodících linek není stejně jako u textových rámečků nijak omezen a přesné sesazení či odsazení objektů pouze pomocí myši (!) je otázkou několika vteřin. Vytvořené guides jsou ovšem pro všechny aktivní stránky shodné a nelze je tedy mít na každé stránce jinak definované. Funkce vodících linek se zapíná či vypíná v menu „Objects“ a aktivovat/deaktivovat lze jak funkci samotnou, tak i zobrazení linek. Implementací této funkce získal Final Writer 97 skvělého pomocníka při přesné grafické vazbě a tak jednoduché vytváření a použití guides nemá dokonce ani PageStream 3.
S grafikou a textovými rámečky souvisí další z novinek, všechny grafické či textové objekty můžete nyní přesouvat všemi směry pomocí kurzorových kláves o 1 pixel nebo v kombinaci s klávesou Shift 0,5 či s klávesou Ctrl 0,10 pixelů. Nepoužíváte-li zrovna výše popsanou funkci Snap-To-Guides (což se nemusí ve všech případech hodit) je posuv objektů pomocí kurzorových kláves mnohem přesnější než jejich přetahování myší.
Nu obrázku si můžete prohlédnou nové funkce Text Frames (dva rámečky včetně preferencí) i Snap To Guides - vodící linky byly použity pro přesné usazení jak textových rámečků, tak i obrázku, vše samozřejmě pouze myší, celá operace trvala jen několik sekund! S novými funkcemi byly rozšířeny též příkazy skriptového jazyka ARexx, změn se dočkal i export do HTML formátu, import HTML dokumentů je ale stále jen zbožným přáním. Pokud bude někdy v budoucnu do programu zařazena kompletní HTML podpora, stane se Fintil Writer rázem nejpoužívanějším WYSIWYG WWW editorem s obrovskými možnostmi.
Máte-li nějaké otázky ohledně Final Writeru nebo případně dalších produktů SoftWoodu, můžete poslat E-Mail na adresu fwamiga.support@softwood.com. Další informace můžete nalézt na oficiální stránce SoftWoodu www.softwood.com, která funguje i jako firemní programová podpora a najdete zde odpovědi na řadu otázek.

A co se nezměnilo?
GUI (což je dobře), tiskové funkce (což je trochu horší) a všechno ostatní také zůstalo naštěstí při starém. Při tisku mi stále chybí možnost zrcadlového tisku, při tisku přes Studio či TurboPrintu je grafika „potrhaná“ a zrcadlový výstup je naprosto nepoužitelný. Tisk do postscriptu funguje stále výborně a s češtinou nemá žádné problémy, i tady mi však chybí možnost zrcadlového tisku. Ke grafickému tisku a grafickým objektům mám ještě jednu připomínku, stále je pro ně používána téměř výhradně CHIP RAM a tisk není zrovna rychlý, navíc když CHIPka dojde, dějí se opravdu zajímavé věci. To je ale problém prakticky všech programů pro Amigu a podaří-li se překonat téměř magickou bariéru 2 MB CHIP RAM (první vlaštovka v podobě Personal Paintu 7 je už na světě, 24bitové grafické programy nepočítám), nebudu zcela jistě sám, kdo z toho bude mít obrovskou radost.
Rychlost programu se nezměnila, pro pohodlnou práci stá je nemohu doporučit pomalejší konfigurace než 68030 alespoň na 40 MHz, hranici použitelnosti tvoří procesor 68020, při práci ve 256 barvách je pak díky pomalým AGA čipům nezbytní grafická karta. Paměťové nároky jsou dnes už směšné, ty 2,5 MB RAM pro minimální využití programu dá snad dohromady každý majitel Amigy. Podle mých testů je Final Writer 97 prakticky ve všech operacích rychlejší než Wordworth 6 či PageStream 3, ale hodně náleží na zvyku a nárocích každého uživatele.
Gramatika a autokorekce chyb jsou stále stejné a od verze 5 se zde nic významného nesměnilo. Oprava překlepů v podobě dvou velkých písmen na počátku slova stále s češtinou nefunguje a nedoporučuji ji při psaní českých textů vůbec napínat. Je to sice velká škoda, ale co se dá dělat.

Závěr
Přidáním výše popisovaných funkcí do svého hlavního a nejdéle vyvíjeného programu získal SoftWood špičkový textový editor s rozsáhlými možnostmi DTP, kterému se v současné době žádný jiný texťák pro Amigu nevyrovná. Digita zatím distribuuje svou „Wordworth 6 Office“ a nová verze Wordworthu samotného nebyla na nejbližší dobu ohlášena. Uvidíme, jak Digita odpoví na Final Writer 97, který svými současnými možnostmi i rychlostí Wordworth 6 vysoce převyšuje. Jisté je, že na soupeření těchto dvou firem vydělá jen a jen zákazník a že konkurence prostě patří k věci.

Final Writer 97

Hodnocení: 9,5 z 10
Autor: SoftWood
Cena: DM 200,-
Typ: komerční

+

vynikající GUI slušná rychlost programu, tabulky, textové rámečky, vodící linky, bezproblémový tisk do postscriptu, rozsáhlý skriptovací jazyk

-

stále stejné tiskové funkce, na grafiku a při tisku stále používá jen CHIP RAM, žádná nápověda


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing