AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

ICOA - Industry Council and The Open Amiga Initiative

Petr Krenželok

... a pak přišel druhý vítr a začalo povstání...

Možná se vám bude zdát, že jsem se dočista pomátl na mysli, ale vězte, že tomu tak skutečně není. Vše pro mě začalo jen pár týdnů poté, co veřejně začalo být jasné, že VIScorp je další společností, která v cause Amiga selhala. A tak jsem začal na Internetu prohledávat různé newsgroupy, a snažil se najít „jehlu v kupce sena“, prostě cokoliv, abych si mohl nalhávat, že situace není až zase tak zlá, jak se nám může jevit. Hledal jsem tak dlouho, až jsem našel. Nebylo to nic výjimečného, prostě jen odkaz na nějakou diskusní skupinu, která si říkala „second wind“, a tak jsem tam prostě zašel na návštěvu. Netrvalo dlouho, a pochopil jsem, že pokud něco bude znamenat budoucnost Amigy, je to právě tato iniciativa. A tak jsem se přihlásil. Denně mi začalo chodit více než 50 e-mailů, a brzy jsem shledal, že je tady i jakýsi „Arise“, a samozřejmě jména jako Carl Sassenrath, Dave Haynie, RJ Mical, Dale Larson, Andy Finkel, ale i několik dalších vývojářů nám známých produktů. Protože se mi vše začalo brzy poněkud zamotávat, začal jsem se trochu zajímat o to, jak vše vlastně vzniklo, takže pro lepší pochopení jednotlivých vazeb nejprve zabruslíme trochu do historie...
Dá se říci, že vše začalo jménem Dave Haynie a krachem společnosti Commodore. Jak sám Dave uvádí, ptala se ho v té době spousta uživatelů při různých příležitostech, co bude dál, a co by vlastně nyní pro Amigu bylo nejlepší. Protože byl Dave značně znechucen neschopností bývalého managementu Commodore, jediná myšlenka, která se jevila důležitější než všechno ostatní, bylo osvobození platformy od závislosti na jedné konkrétní společnosti. Totéž platilo pro hardware.
Čas šel dál, a do hry vstoupil Escom. Amiga Technologies však kontaktovala Davea až téměř po osmi měsících. Andy Finkel tedy vypracoval plány na přenos operačního systému na platformu Power PC a Dave Haynie byl požádán o návrh, jak by vše mělo vypadat z hlediska hardware. Jenže netrvalo ani měsíc, a Escom kvůli finančním potížím veškerý vývoj u dnes již bývalé AT zastavil.
No a to již máme za sebou téměř promarněný rok, nedokončený projekt Walker a do hry vstupuje do té doby téměř neznámá společnost VIScorp, s jedním esem v rukávu, kterým nebyl nikdo jiný než Carl Sassenrath. Po několika měsících svého působení u VIScorpu se snaží Carl přijít s myšlenkou založení jakéhosi fóra vývojářů, kde by se veřejně diskutovalo, co bude pro platformu nejlepší, kde by se definovaly nové standardy a začalo se konečně spolupracovat. Carl Sassenrath povolává do svého týmu další z legend, která dala Amize všem dobře známý Intuition. Trvalo to sice několik týdnů, ale nakonec RJ Mical přece jenom uvěří ve znovuzrození Amigy pod křídly VIScorpu. K překvapení všech však management posílá RJ Micala k vodě dříve, než se s čímkoliv měl možnost seznámit. Jenže tohle byla poslední kapka, kterou mínil Carl Sassenrath od VIScorpu snášet, poté, co za svou práci na ED set-top boxu nedostal několik měsíců zaplaceno. Carl Sassenrath opouští VIScorp, a ten jde okamžitě ke dnu.
Hardware Amigy nezávratně stárne a Dave Haynie veřejně upozorňuje, že pokud se něco nezačne dít alespoň s operačním systémem, a to nejpozději do roku 1998, bude Amiga jako alternativní a konkurenceschopná platforma smetena natrvalo z povrchu zemského do propadliště dějin.
A tak několik Amigistů dává hlavy dohromady a se svolením společnosti Newtek zřizují na jejich serveru diskusní fórum nazvané second wind. Stát se jeho členem nebylo opravdu nic složitého, stačilo jen na adresu second-wind@newtek.com zaslat e-mailovou zprávu se slovíčkem „subscribe“ obsaženým v těle mailu. A pak samozřejmě umět anglicky.
Ihned po založení tohoto fóra je jako první vývojář přizván Dave Haynie a začíná se všechno roztáčet. Na jeho doporučení je založeno druhé diskusní fórum, tentokráte určené pouze pro vývojáře, a to je pojmenováno velmi příznačně Arise. Do diskuse v tomto fóru se ihned připojuje Carl Sassenrath, a ten přizval i ostatní známé tváře, jako je RJ Mical, Dale Larson, zapojuje se i Andy Finkel, ale i další. Vybrané příspěvky jsou poté postoupeny na second wind.
Na pořad dne přicházejí věci jako další osud operačního systému, hardware, ochrana paměti ano či ne, ale někdy se i přitvrzuje a například RJ Mical kuriózně upozorňuje ostatní, ať toho nechají, když tomu stejně nerozumí. Řeknu vám, docela zábava, „pozorovat profíky“.
Gateway 2000 kupuje Amigu a je třeba všechno urychlit. Dave Haynie předkládá k posouzení projekt s názvem Open Amiga, pracuje se na založení sdružení, jež by neslo název po „otci Amigy“, jak je často právem nazýván, dnes už bohužel zesnulý, Jay Miner.
V pozdních večerních hodinách evropského času přichází na second wind e-mail Carla Sassenratha, který o mnohém vypovídá. Carl ještě s několika „bývalými“ spolupracovníky navštěvují Carol Miner, a žádají ji o svolení použít jméno Jay Miner jako základ názvu nově vznikajícího sdružení. E-mail nebyl příliš dlouhý, pouhých několik vět:
A když jsme byli na odchodu, zeptala se nás překvapivě Carol: „tak jak, chlapci, vy už ani jeden spolu nepracujete? A já jsem pocítil, jak se na chvíli zastavil čas, a všichni jsme řekli, ne, podívali se na sebe, a jen se usmáli...“ Carl Sassenrath.
Byla tedy založena Jay Miner Society a všechno začalo nabírat konkrétní podobu. Zanedlouho byl připraven oficiální dopis, který byl s dílčími návrhy zaslán společnosti Gateway 2000. Nezbývalo tedy než čekat na World Of Amiga Show, kde měla Amiga International oznámit, co bude dál.
Vyšlo to. Když člověk nechá stát své ego hezky za dveřmi, je dobře, že to vyšlo. Kam bude tedy směřovat další vývoj by už konečně nemělo záviset na představě konkrétních pár jedinců uvnitř jedné konkrétní společnosti. Je čas zkusit taky něco jiného, nemyslíte? Hej, jsme již přece ve věku vodnáře.
Tak to bychom měli, takový stručný výlet do historie. Nyní je čas seznámit vás s jednotlivými funkčními mechanismy a jejich vzájemnými vazbami alespoň ve zkratce tak, jak byly představeny na WOA. Začněme třeba Jay Miner Society...

Jay Miner Society for the Advancement of Personal Computing (zkráceně JMS)
JMS bude sdružením, které nebude pracovat pouze na lokální úrovni, jak je tomu u většiny ostatních sdružení. Hlavní myšlenkou je vytvořit centrum pro všechny ostatní skupiny, sdružení, ale i jednotlivce. Toho by mělo být dosaženo skrze vytvoření virtuálního města Amigy na Internetu, umožňujícího on-line diskuse a setkání. Vytvoří se skupiny uživatelů, které budou pracovat v určitých oblastech, na konkrétních projektech, shromažďovat různé údaje, požadavky na software a tam, kde například neexistuje žádný software, zajistit jeho napsání, přestože toto by mělo být to poslední řešení. Tento postup již v Amiga komunitě dávno funguje, jen je mu třeba dát větší řád, protože se postupně začal vytrácet komunikační most mezi vývojáři a komunitou, a docházelo ke stále většímu roztřišťování komunity na menší celky.
Došlo k vytvoření třech hlavních proudů, pro-Pios, pro-Phase5 a pro-680x0. Je však třeba znovu tento most obnovit, aby vše začalo fungovat tak jako dříve. Pokud se tak nestane, sami si zatlučeme poslední hřebík do rakve, a to by byl velice smutný konec pro jednu z historicky nejlepších počítačových platforem na světě.
Prvním projektem, který JMS sponzoruje, je proto vytvoření pracovní skupiny Industry Council a Open Amiga, jež je vyústěním více než devítiměsíčních diskusí fóra Arise.

Industry Council (zkráceně IC)
IC bude sloužit jako diskusní fórum pro vývojáře. Skupina vývojářů zabývající se vývojem podobných produktů se zde může, respektive by se měla dohodnout na vytvoření jednotných, otevřených rozhraní, protokolů a architektur. To vše bude mít samozřejmě kladný dopad na rychlejší vývoj produktů a jistých standardů pro Amigu. Tohle ale není nic nového, protože podobné pracovní skupiny již ve světě výpočetní techniky fungují. IC nebude přímo závislé na konkrétní společnosti, aby se tak zamezilo možnosti vytvoření jistých tlaků. Úkolem JMS tady bude shromažďovat a filtrovat požadavky uživatelů a předkládat je IC k dalšímu posouzení. Vývojáři tedy uvidí, o co je mezi komunitou zájem, avšak již v ucelené podobě. Poté se sami mohou rozhodnout k dalšímu zřízení konkrétních diskusních skupin, IRC konferencí a podobně. IC bude financováno skrze členské příspěvky, granty, platby planoucí z licenčních dohod, popřípadě z dobrovolných darů uživatelů.

Open Amiga
Pokud se podíváme blíže na Amigu, můžeme konstatovat následující zjištění:
Amiga je dnes definována operačním systémem, hardware zde již nehraje žádnou větší roli.
Procesory řady 680x0 jsou již pro další vývoj platformy nepoužitelné, brzy nebudou poskytovat dostatečný výkon ani pro set-top boxy.
Operační systém může běžet za pomocí HAL (hardware abstraction layer - softwarová vrstva abstrahující od hardware) na jakémkoliv hardware, ať již se jedná o hardware zákaznický (pozn. ABOX), nebo hardware na bázi průmyslových standardů (Pios One).
Více výrobců hardware pro jednu softwarovou platformu může této v konečné fázi pouze prospět a přispět k jejímu posílení.
Pokud bude existovat jednotný operační systém, může zde vlastnická společnost těžit z otevřené licenční politiky.
První fáze projektu byla tedy úspěšně zakončena, všem známým vývojářům byly zaslány dva dopisy, a je pouze na nich, zdali se k myšlence ICOA připojí. Nyní přichází na řadu fáze druhá, a tou je uspořádání ustavujícího zasedání IC, a to někdy koncem června. Gateway 2000 je nám nakloněna, buďte i vy nakloněni budoucnosti Amigy...

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )