AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Jaký bude BD Editor 2.0?

Lenka Čížková

Stalo se již pravidlem, že vždy v září je uvedena nová verze BD Editoru. Tak tomu bude i letos. Přečtěte si, co nového se chystá do verze 2.0.

Číslo 2.0 v nové verzi editoru napovídá, že změny budou velké a dotknou se mnoha částí editoru. V následujícím textu jsou popsány naplánované (a většinou již také realizované) změny v programu - vývoj nové verze však ještě není ukončen a čtenáři AMIGA Review jej mohou ovlivnit:
napište nám do dvou týdnů po vydání tohoto čísla AR na adresu redukce..jaké nové funkce nebo změny v BDE byste uvítali!

GUI
Počet barev ve standardní paletě editoru byl zvýšen ze čtyř na osm editovatelných barev; to umožnilo vylepšení vzhledu ikonek na nástrojové liště.
Nástrojová lišta prošla rozsáhlými změnami - nyní se používají osmibarevné ikony, celá lišta je konfigurovatelná (každý příkaz editoru má svou ikonu, uživatel si zvolí, které z nich se budou zobrazovat na liště).
V programu byl vytvořen systém kontextových menu; po stisku pravého tlačítka myši se objeví menu, jehož položky jsou závislé na tom, nad kterou částí obrazovky je umístěn ukazatel myši:
- mimo okno a nad okraji okna je dostupné normální menu programu
- různá menu jsou dostupná nad některými ikonami na nástrojové liště (tyto ikony jsou označeny „ohrnutým růžkem“) - například nad ikonami pro práci s clipboardem se objevuje kontextové menu s funkcemi pro práci s clipboardem, kopírování/nastavení stylu odstavce či pravítka a vložení speciálních znaků
- nad pravítky lze vyvolat menu s funkcemi přiblížení dokumentu, kopírování/nastavení pravítka a volby pro zobrazování
- za okrajem dokumentu je dostupné nastaveni okrajů a stránky nebo přechod do hlavičky/patičky (případně spět do dokumentu)
- další menu lze vyvolat nad dokumentem: zde je zahrnuta práce s clipboardem, kontrola pravopisu, formátování písma a odstavců; je-li ukazatel myši nad grafickým objektem, budou v kontextovém menu dostupné všechny funkce menu Objekty a navíc funkce pro vymazání daného objektu BD Editor nyní používá veřejnou obrazovku, která je tedy přístupná cizím oknům. Uživatel může také zvolit používání oken „simple refresh“, čímž se zvláště u mnohobarevných obrazovek dosáhne velké úspory paměti a urychlení práce s okny.

Grafika v dokumentech
Zde je asi nejvýznamnějším vylepšením možnost doplnit grafické objekty o textový popis. Jde o text dlouhý maximálně 512 znaků, který lze jednoduše formátovat: nastavuje se zarovnávání textu, umístění vzhledem ke grafickému objektu (popisný text může být umístěn pod nebo nad objektem, případně může být svisle centrován v rámečku objektu, přičemž objekt tvoří pozadí pro text), barva písma (černá nebo barva popředí či pozadí vektorového objektu) a styl písma (jednotný pro celý popis).
Dalším významným zlepšením je možnost udržovat v paměti pouze nejnutnější informace o obrázku (rozměry a cestu), avšak nikoli jeho vzhled (ten bude načten až bude třeba jej zobrazit). Tak můžete mít takřka neomezený počet obrázků v dokumentu, nebol nezabírají v paměti skoro žádné místo. Navíc podporou knihovny datatype.library je umožněno načítání obrázků v libovolném grafickém formátu, který máte instalován (použití této knihovny může uživatel vypnout).
Novou funkcí je „Obnovení obrázku“ - lze ji využít k opětovnému načtení externích obrázků po jejich úpravě v jiném programu. Hlavní využití tato funkce nalezne asi při použití v makrech (viz dále).
Nyní lze snadno vytvořit rámečky kolem obrázků, a také orámovat odstavec či jejich skupinu (zde lze nastavit tloušťku čar na jednotlivých stranách odstavce, případně použít jen některé z nich).
Na žádost uživatelů byla doplněna volba Aktivní objekty: takto lze nyní deaktivovat všechny grafické objekty a pracovat jen s textem.

Tabulky
Vytvářeni tabulek využívá rámování odstavců, a především nové tabelátory se svislými linkami. K dispozici bude funkce na zjednodušené automatické formátování tabulek podle jednoduchých kritérií.

Seznamy
Kromě obsahu dokumentu lze nyní generovat také seznam pojmenovaných obrázků. Dále je nyní k dispozici funkce pro vytváření dalších, obecných seznamů - generuje se vlastně seznam všech odstavců, které mají přiřazen zvolený pojmenovaný styl, například „nadpis tabulky“.

Formátování & Styly odstavců
Další funkce umožňuje vložení nového speciálního znaku - automaticky počítaného čísla odstavce (u pojmenovaných stylů jej lze nulovat zvoleným nadřazeným stylem). Lze používat i čísla hierarchická, tedy taková, která obsahují i číslo nadřazených odstavců. Takto je nyní například možné ve složitějších dokumentech zavést snadné číslování kapitol, sekcí, odstavců... Styl číslování lze nastavit jako novou vlastnost pojmenovaných stylů odstavců.
Definice pojmenovaných stylů byla dále rozšířena o možnost zvolení stylu následujícího odstavce. Příklad použití: po napsání jména kapitoly (styl „Nadpis“) se styl odstavce automaticky změní na „Podnadpis“, a v dalším odstavci třeba na „Text“.
Velikost fontu v horním a dolním indexu může být automaticky odvozena ze základní velikosti uživatelem zadaným zmenšením. Přitom výška řádky s indexem a bez něj je totožná.
Při formátování lze ve zvoleném bloku textu změnit font nebo jeho velikost při zachování všech ostatních atributů písma (tučné písmo, kurzíva, indexy...).
Mezeru před/za odstavcem lze libovolně nastavit (v řádcích nebo bodech).
Při vyhledávání může uživatel specifikovat styl odstavce, v němž se má hledat; odstavce s jiným stylem pak budou ignorovány. Vyhledávání je také rozšířeno o speciální znaky: tabelátory, datum, čas, číslo odstavce a číslo nebo počet stran.
Tabelátorové svislé linky lze přidávat na pravítko myší buď se stisknutou klávesou Shift, nebo po přepnutí přepínače tabelátor-linka na nástrojové liště. Při přidávání tabelátoru (resp. linky) nebo změně jejich polohy pomocí myši je možné zároveň pravým tlačítkem myši měnit typ tabelátoru (resp. tloušťku svislé linky).
Funkce Undo (zrušení akce) by měla být k dispozici na funkce vložení a smazání textu nebo grafického objektu.

Import a export
Kvůli podstatnému rozšíření možností editoru (a souvisejícím změnám ve formátu ukládání dokumentů) byl zaveden import/export do BDE verze 1.x.
Uživatel si může vytvořit konverzní tabulku jmen fontů pro import/export ve formátech RTF a Wordworth; tím je umožněno například alespoň částečné zachování fontů při přenosů textů z/na PC. Formát RTF bude nyní zahrnovat také pojmenované styly odstavců a postupně i další nové vymoženosti editoru. Přitom by měl poskytnout také bezproblémový přenos z / do FinalWriteru 5.0 a vyšší.

ARexx
Pro ARexx budou zpřístupněny všechny nové funkce editoru; připravuje se také automatické generování maker.
V editoru je nyní možno předdefinovat až 40 maker, z toho je prvních dvacet dostupných z klávesnice, a prvních deset také přes nástrojovou lištu. K dispozici je makro pro spolupráci BDE s překladovým slovníkem POPS. Prostřednictvím ARexxu bude také možné editovat obrázky: zvolený obrázek se předá grafickému editoru (například editoru vzorců MathScript), tam jej uživatel upraví, po provedení změn bude obrázek znovu nahrán do editoru. Další makra umožní import dokumentů ve formátu HTML či AmigaGuide.
Takto naplánovali novou verzi editoru její autoři; nezapomeňte, že ji ještě můžete ovlivnit, pokud do dvou týdnů napíšete do redakce.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )