AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

HTDS 1.12

Jan Skýpala

HyperText Datatype System je soubor datatypů pro Amigu. Obsahuje HTDSAscii (náhradu za ascii datatype), HGuide (náhradu za AmigaGuide) a HTML datatype (datatype pro zobrazování Webovských stránek).

Hypertextový systém AmigaGuide se nejdříve objevil ve formě knihovny (amigaguide.library) a programu AmigaGuide jako volně šiřitelný balík pro operační systém verze 2.0. Od verze 2.1 byl tento důležitý prvek přímo zahrnut na diskety, na kterých byl AmigaOS distribuován (tzn. byl většinou dodáván s počítačem u verzí 3.0 či 3.1), zároveň vznikla knihovna datatypes.library a systém rozpoznávání a zobrazování dat s její pomocí. AmigaGuide byl předělán na datatype, byl přidán ARexx port pro AmigaGuide.
Ale to bylo vše. Tento hypertextový systém se vyvinul naprosto minimálně a ve srovnání s tím, co umí jeho protějšky na jiných platformách, vypadal jako nedonošené ubožátko. Steffan Ruppert se rozhodl tuto situaci změnit. Začal psát nový datatype pro AmigaGuide, který by toho ale uměl více. Nazval ho HyperGuide. Obecné záležitosti ovšem umístil do samostatného datatypu, který nazval HyperText, a ty pak může používat jakýkoliv dědic.
HyperText tedy zahrnuje ty nejobecnější věci, které přímo nesouvisí s AmigaGuidem, ale obecně s hypertextem (případně s pouhým vypisováním textu). Pro obyčejného uživatele má ten význam, že právě tento datatype se stará o vykreslení okna, lišty s tlačítky apod. Dále je odpovědný za obecné hypertextové věci (jako skok na dokument, který jsme zvolili daným tlačítkem v dokumentu současném či návrat na předešlou stránku).
Již tento datatype nabízí nějaké příjemné novinky: v liště s tlačítky se objevilo nové tlačítko „Forward“ (dopředu), které funguje přesně opačně než Backward (lze se vrátit na stránku, z níž jsme se vrátili na tuto, to znamená jít „zpět dopředu“). Funkce tohoto tlačítka je známá z Webovských prohlížečů. Další tlačítko Search nám umožňuje v právě prohlíženém dokumentu hledat nějaký řetězec. Tato funkce byla dosažitelná přes jistý patch i pro obyčejný ascii datatype, avšak implementace přímo do datatypu je pochopitelně mnohem bezpečnější. Vyhledávání má příjemné možnosti - hledat podle vzoru, ignorovat velikost písmen, hledat směrem k začátku dokumentu, nebo i prohledávat všechny stránky daného hypertextového dokumentu (velmi příjemná věc). No a pak je tu ještě jedno tlačítko pro obligátní About requester.
Dalším příjemným rozšířením je možnost označení části textu a vložení do clipboardu. Funguje to sice pouze po celých řádcích, ale díky i za to. Tuto příjemnost obsahoval i původní program AmigaGuide, amigaguide.datatype v MultiView už však ne. A dokonce i pro tuto vlastnost existoval patch pro ascii datatype, ovšem nefungoval dohromady s patchem pro vyhledávání. V HTDS funguje obojí, ovšem pouze v registrované verzi.
Základní hypertext.datatype je možné konfigurovat. Lze například zadat, jaká má být základní barva nebo obrázek pro pozadí, neurčí-li to dokument. Velmi příjemným je možnost předindexování. Jak asi mnozí víte, když MultiView nahrává delší guide, trvá to docela dlouho. Například dokumentace k GNU C (má 1.2MB) trvá na mé Amize (030/50Mhz) asi 10 sekund. Je to kvůli tomu, že je nejprve celý soubor analyzován na rozdělení na jednotlivé hypertextové stránky u každé je zapamatován její začátek a konec. Zapnete-li „node indexing“, HTDS po této analýze uloží potřebné informace jako Tooltypes do ikony daného dokumentu a při příštím nahrávání dokumentu ho již nebude muset procházet celý před zobrazením jeho první stránky. Pouze je-li datum u ikony starší data vlastního souboru (soubor jste pravděpodobně editovali), projde jej znovu a data opět uloží do ikony. Takto je manuál GNU C zobrazen téměř okamžitě.
HTDSAscii je datatype nahrazující základní Ascii datatype. Zajišťuje zobrazování standardních ascii dokumentů a vlastně jeho hlavní vlastností je zprostředkování funkcí HyperText datatypu (jako jsou vyhledávání či výběr části textu) pro tento typ dokumentu.
HyperGuide je datatype rozšiřující standard AmigaGuide. Při instalaci je možné zadat, zda má být použit pouze pro HyperGuide dokumenty (zatímco AmigaGuide dokumenty začínají @database, HyperGuide dokumenty začínají @hyperguide, jako standardní přípona byla zvolena .hguide) nebo i pro AmigaGuide dokumenty. Tato náhrada má jistá omezení - např. HTDS neumí tzv. dynamické uzly (dynamické stránky) či využít soubory s křížovými referencemi, tedy jak autor píše, zatím ne. Je ovšem nutné říci, že s aplikacemi, které by to umožňovaly (nebo vyžadovaly) jsem se zatím nesetkal.
Jazyk pro HyperGuide je zpětně kompatibilní s AmigaGuidem, takže můžete vzít své současné stránky a doplňovat je tím, co HyperGuide umí navíc.
Takže HyperGuide nám konečně umožňuje měnit font i v rámci jedné stránky, uprostřed řádku, pochopitelně lze kombinovat i různé velikosti fontu. Takže už je možné psát nadpisy jinak než tučně apod. Do textu můžeme vkládat separátory (horizontální čáry pro logické oddělení částí stránky) a také jiné datatype objekty - např. obrázky. Zatímco v AmigaGuide bylo možné se odkazem dostat na začátek nějaké stránky nebo na nějaký konkrétní řádek na této stránce (to je velmi nepoužitelné pro texty používající word wrapping), v HyperGuide je možné v rámci stránky definovat návěští a pak se odkazovat na ně.
Dále lze zadat barvu či obrázek pozadí pro stránku. Barvu písma či pozadí lze zadávat nejen jako číslo pera (barva číslo nula - skutečná barva zvolená uživatelem může být nevhodná - např. stejná pro pozadí i text), ale i pomocí RGB hodnot. Je implementovaná podpora pro seznamy - jednotlivé položky mohou být uvozeny znakem bullet (tečka vertikálně uprostřed znaku) případně zvoleným obrázkem, mohou být číslovány a nebo může jít o tzv. definiční seznam, to je o vysvětlení nějakých pojmů. Jedná se o obdobu LaTeXových seznamů nemize, enumerate a description.
Dále umožňuje HyperGuide vytvořit tlačítko, po jehož zmáčknutí spustí nějaký program z disku (AmigaGuide umožňoval pouze spuštění ARexx skriptu, z něhož se pak spouštěl požadovaný program; spuštění ARexx skriptu HyperGuide pochopitelně umožňuje také). No a ještě je tady příkaz @include, pomocí něhož lze zadat soubor s definicí maker a tak mít např. makra pro všechny dokumenty v jediném souboru.
Je to celkem rozumné rozšíření AmigaGuide jazyka a s HyperGuidem je možné vytvářet plnohodnotné hypertextové dokumentace, podobně jako v HTML (HyperGuide navíc zachovává výhodu možnosti držet celou hypertextovou dokumentaci v jednom nebo několika málo souborech). Navíc by se mi snad už jen líbilo, kdyby autor zahrnul příkazy pro volbu základních fontů (font pro normální text, font pro nadpisy), které by měl uživatel uvedeny v preferencích, a možnost definice hlavičky a patky stránky, které by nebyly při scrollování posouvány.
Celkově funguje tento datatype uspokojivě. Ve starších verzích byl u delších otřesně pomalý scrolling, nyní je ale tato vlastnost dle mých představ. Pouze občas se nějak zamotá pořadí stránek a odkazů a skákání po stránkách funguje úplně jinak, než jak vy chcete (nepřišel jsme na onu zákonitost jak). Dále je v HyperGuide chybně implementováno vykreslování při scrollingu, dochází-li k němu díky zmáčknuté klávese TAB (a tím posuvu po jednotlivých odkazech).
Již velice brzy po tom, co se objevily první Webovské prohlížeče pro Amigu, jsem si řekl, že to je špatné řešení, vždyť Amiga má systém datatypů a html stránky by mohly být zobrazovány přes něj a http komunikace by šla elegantně vyřešit skrz filesystem, který by se jmenoval jednoduše HTTP: No a html.datatype máme již k dispozici. Je nutné říci, že jsem toho s ním moc nevyzkoušel, jelikož zatím úspěšně padá, máte-li na stránce obrázky či background obrázek v GIF formátu. I HyperGuide krachuje na vložených obrázcích tohoto formátu, ILBM nebo PNG fungují u obou datatypů naprosto bez problémů. Používám akGIF datatype a jiné programy si s ním rozumí bez problémů. No a obrázek ve formátu JPEG nezobrazí (alespoň ale neshazuje Amigu).
Jinak je html.datatype teprve na začátku své cesty, neumí hodně věcí včetně tabulek apod., ale je to ta správná cesta, je to přesně ten způsob, kterým má být zobrazování html stránek na Amize realizováno.
Jako takové doplnění jsou v balíku další tři datatypy. První, nazvaný directory.datatype, umožňuje zobrazování disku v MultiView spusťte tento program, on otevře file requester, vyberte nějaký adresář, ale nevolte žádný soubor, a stiskněte OK. Další datatype je určen pro prohlížení Unixových manuálových stránek - tzv. man formát. Ty jsou na Amize využitelné např. při práci s programy z ADE distribuce. Jedná se ale pouze o man stránky již naformátované, tj. uložené v adresářích catX a ne manX. Navíc tento datatype bohužel při skákání mezi jednotlivými stránkami (pomocí SEE ALSO odkazů) občas Amigu shodí. Třetím datatypem je pro tzv. productinfo formát, v kterém jsou uloženy krátké popisky k jednotlivým souborům v ADE distribuci (jedná se vlastně o obdobu souborů .readme z Aminetu).
No a poslední zajímavost - HTDS umožňuje export. Jeho ARexx port nabízí příkaz EXPORT, který tuto činnost vykoná. Export je prováděn pomocí externích tříd uložených v adresáři SYS:Classes/HyperText/Export a již nyní existuje třída na export do HTML. Takže převést nějakou stránku vaší dokumentace do formátu pro Web (kvůli prezentaci vašeho dílka na Internetu) asi už nemůže být jednodušší.
Celkově musím ohodnotit HTDS velice kladně. Je v něm sice ještě plno chyb, ale je to něco, co Amiga potřebovala.
Ještě jedno upozornění. HyperText DataType System je shareware za 40 německých marek. Někomu se může zdát tato cena přemrštěná, zvážíte-li ovšem, že v produktu je kromě náhrady za AmigaGuide zahrnut i Web prohlížeč (tedy prohlížeč html stránek, je zapotřebí dopsat HTTP filesystem), je to cena vskutku příznivá. No a samozřejmě jako u většiny shareware programů po zaplacení dostanete keyfile, který odemkne v demo verzi nedostupné funkce jednou pro vždy - takže žádné vyhazování peněz za updaty. Navíc existuje i česká lokalizace přímo v balíku. HTDS každému Amigistovi doporučuji.
(Pozn. Nejnovější verze HTDS většinou nejsou ihned dostupné na Aminetu, lze je ovšem najít na URL http://home.pages.de/~Ruppert/amiga/HTDS.html)

HDTS 1.12

Hodnocení: 7,0 z 10
Autor: S. Ruppert
Cena: DM 30,-
Typ: shareware

+

dobré vyhledávání textu, předindexace, seznamy v HyperGuide

-

padá na GIF obrázcích, JPEG nezobrazí, špatný scrolling u HyperGuide, html.datatype zatím umí jen minimum, chybí HTTP filesystem

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )