FTP Mount

Tomáš Benda

Pohybujete se často ve světe internetu? Využíváte často FTP a přitom už vás nebaví zdlouhavé a monotónní vepisování příkazů této služby? Nemáte rádi MUI a nechcete používat FTP klienty fungující pouze pod MUI? Pak právě pro vás je FTPMount.

Co to vůbec je?
FTPMount je v jádru obyčejné FTP. Ale opravdu jen v jádru. Celé je to totiž integrováno do systému amigy jako druh filesystému. Takové řešení přináší hned několik výhod: nemusíte znát příkazy ovládající FTP, nemusíte vůbec rozumět struktuře internetu a orientovat se v ní, protože jakýkoliv FTP server se tváří „pouze“ jako váš další disk. Ale pojďme popořadě.

Instalace & konfigurace
Instalační skript umístí vše potřebné do vámi zvoleného adresáře a ten naasignuje jako FTPMountDir:. Pro nás je nejdůležitější adresář „HOSTS“, který je tam umístěn. V něm se nacházejí pouze ikony adresářů (vlastní adresáře tam už nesmí být!), které po namountování zařízení FTP: budou zastupovat jednotlivé konkrétní FTP servery. Který konkrétně a jaké mají být některé další vlastnosti spojení, to nastavíme pomocí tooltypů těchto ikon:
HOST - zde uvedeme adresu FTP serveru, jenž má být ikonou symbolizován.
USER - uživatelské jméno (místo použití HOST a/nebo USER můžete přímo ikonu pojmenovat ať už číselně, nebo „lidsky“ jménem jako jméno FTP_serveru“, resp. „uživatelské_jméno@jméno_FTP serveru“. Tooltypy HOST a USER mají však před jménem ikony přednost. Pokud ve jménu ikony není znak „@“ a uživatelské jméno není zadáno ani v tooltypech, budete anonymně přihlášeni. Jestliže server nebude podporovat anonymní přístup, budete na jméno a na heslo dotázáni. A konečně když bude adresa serveru začínat znakem „@“, budete vždy dotázáni jak na uživatelské jméno, tak na heslo).
PASSWORD - zde můžete vložit své heslo a v průběhu logování o něj nebudete žádáni. Ale pozor, heslo musíte uvádět nezakódované takže tato možnost je velice zneužitelná, má-li někdo další přístup k vašemu počítači!
ROOT - sem umístíte kompletní cestu k adresáři, který bude po připojení nastaven jako kořenový (např. „/pub/aminet“).
STATUS - otevře okno s informacemi o spojení.
CASE - budou se rozlišovat malá a velká písmena (podporuje-li to server).
MESSAGES - udáváte, o čem chcete být zpravováni během připojování k serveru: ALL - vše, ERROR - pouze chybová hlášení a NONE - nic.
PORT - zde specifikujete, přes jaký port se chcete k serveru připojit. Takto si vytvoříte a nakonfigurujete ikonky potřebných serverů (upozorňuji, že žádný z tooltypů není povinný) a můžete namounovat vlastní zařízení FTP:.

Jak to funguje
Nalistujeme-li potom zařízení FTP: (at už v shellu, Workbenchi či souborovém manažeru), uvidíme v něm adresáře jednotlivých námi nakonfigurovaných FTP serverů. Prohlédneme-li si jeden z těchto „adresářů“, FTPMount nás propojí s příslušným serverem a my uvidíme, co se na něm nachází. S jeho soubory a adresáři můžeme potom zacházet téměř jako s kterýmikoliv jinými soubory a adresáři na disku, takže nám vytváří jakýsi pseudo-NFS (Network File System). FTP konexe bude automaticky FTPMountem uzavřena po dvou minutách nečinnosti s dotyčným serverem.
FTPMount je komodita, můžete ho tedy ovládat tak, jako se ovládají všechny ostatní komodity. Po zadání „Show interface (Ukázat)“ zobrazí okno se všemi právě aktivními spojeními s FTP servery. Kliknete-li na některý z nich, zobrazí se okno se statusem toho kterého spojeni. „Remove“ podle očekávání zcela ukončí veškerou činnost FTPMountu a odstraní ho z paměti. „Activate/Inactivate (Aktivovat/Deaktivovat)“ se chová také zcela standardně.

Omezení FTP-filesystému
Protože se jedná stále o službu FTP (i když to v systému vypadá jinak), musíme mít na paměti určitá specifika služby FTP:
- Na jednom serveru můžete mít v jeden okamžik otevřen pouze jeden soubor. Pokusíte-li se otevřít nějaký soubor, zatímco je otevřený ještě nějaký jiný, vrátí se vám chybové hlášení „Object in use“. Nemůžete tedy provádět takové operace, jako je např. „copy soubor1 soubor2“.
- Soubor může být otevřen buď pouze pro psaní, nebo pouze pro čtení, ne pro obě operace zároveň. Pokusíte-li se o to, vrátí se vám chybové hlášeni „Object is write/read protected“.
- Pohyb v souborech (seek) v zásadě není možný, s jistými omezeními je však emulován.
- Spousta serverů rozlišuje, narozdíl od AMIGA OS, velká a malá písmena, pamatujte na to.
- UNIXové soft linky se jeví jako obyčejné adresáře.
- Poznámky (Comment) k souborům nejsou realizovatelné.
- Stavové bity souborů a adresářů nemohou být modifikovány.
- „.“ a „..“ jsou odfiltrováváné pryč.
- Adresáře nemusí být správně aktualizované. Neexistuje zkrátka jednoduchý způsob, jak oznámit FTP klientovi, že soubory v adresáři byly aktualizovány.

Závěr
FTPMount se hodí zejména na práci se servery, které poměrně často navštěvujete. Potřebujete-li se dostat jednou na nějaký jiný, je asi jednodušší použít standardního FTP klienta, než kvůli tomu vytvářet novou ikonu a nastavovat její tooltypy. Práce s FTP-filesystémem je ale rozhodně pohodlnější, než je samotné FTP. Pokud ale máte dobré vztahy se správcem serveru, který často navštěvujete,je už potom jednodušší a ještě pohodlnější zprovoznit NFS, tam by teoreticky měly odpadávat omezení FTP-filesystému, nehledě k tomu, že FTP-filesystém sám o sobě není z nejrychlejších (to je však dáno samotným protokolem FTP). Rozhodnutí o tom, zda FTPMount ano či ne, nechám na vás. Já osobně ho však používám na Amize nepoměrně častěji než samotné FTP.

FTP Mount

Hodnocení: 7,5 z 10
Autor: Evan Scott
Cena: -
Typ: freeware

+

výhoda pohodlného FTP-Filesystému oproti obyčejnému FTP

-

do filesystému se silně promítají omezení služby FTP


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing