AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Grafické a efektové programy

Luboš Němec

Vážení čtenáři! Do tohoto čísla jsem pro vás připravil přehled těch nejzajímavějších grafických a efektových programů. Dovolte mi proto krátký popis. Doufám, že vám tento stručný přehled přinese alespoň základní představu o schopnostech a funkcích jednotlivých programů.

První tabulku tvoří 24bitové kreslicí a efektové programy. Zde jsou zastoupeny programy „ArtEffect“, „ImageFX“, „Imagemaster R/t“, „Photogenics“, „TV-Paint“ a „XiPaint“. Protože všechny zmíněné kreslící programy mají zároveň větší či menší možnosti v oblasti image processingu, jejich umístění do této rubriky se přímo nabízelo.
Dlouho jsem váhal, mám-li v přehledu uvést i „Scalu“, ale nakonec jsem ji díky její naprosté odlišnosti raději vynechal, stejně jako další, téměř výhradně střihací a animační programy „clariSSA“, „Animage“ a podobné od proDADu. Scalu bych totiž musel zařadit prakticky do všech rubrik, její možnosti jsou velmi široké a podle mého názoru se jedná o animačně/efektový software určený hlavně pro práci s videem, který se právě díky její jedinečnosti vymyká veškerému zařazení. Způsob práce ve Scale je též značně odlišný od všech popisovaných programů v jednotlivých tabulkách a proto se k tomuto nesporně špičkovému softwaru vrátíme ještě někdy příště.
V další tabulce jsou tři 8mi bitové kreslící programy „Brilliance“, „DPaint“ a „Personal Paint“. Zařazení mezi 8mi bitové kreslící programy je podmíněno výstupem na obrazovku, a tak ačkoli Brilliance i DPaint umožňují kreslit i ve speciálních módech HAM/HAM8 a interně dokáží pracovat v pravých barvách, nepodporují grafické karty a na screen u nich v truecoloru nic nedostanete (HAM8 rozhodně nelze považovat za truecolor zobrazení). Personal Paint svým zaměřením zasahuje i do oblasti image processingu, ale stále se jedná o 8mi bitový kreslící program, navíc opět bez jakékoliv truecolor podpory.
V poslední tabulce jsou vektorové kreslící programy „Art Expression“, „drawSTUDIO“ a „ProVector“. U drawSTUDIa by se vzhledem k efektovým možnostem dalo o zařazení polemizovat, ale pořád se jedná o vektorový kreslící program. Shareware programy stejného typu „Xfig“ (amigovská verze pod MUI) a „AmiFIG“ jsou jak značně odlišným způsobem práce, ovládáním a mnohem menšími možnostmi opět poněkud mimo, a tak jsem raději ponechal v tabulce jen tři nejkvalitnější programy.
Informace o každém z programů jsem sháněl nejrůznějšími cestami, velkou pomocí byly WWW stránky (pokud je program či jeho autor má) a mailování do všech koutů světa. Pokud najdete v tomto přehledu nějakou chybičku, prosím o trochu tolerance, i když jsem se snažil všechno nejméně jednou ověřit, přeci jen nejsem neomylný. Programy jsou seřazeny podle abecedy a zaměření s popisem základních funkcí a možností. Pokud jsou k programům dostupné nějaké doplňky, většinou různé nahrávací a ukládací modu/y, nové efekty či libovolné další externí doplňkové moduly, jsou v přehledu samozřejmě uvedeny také. Např. u ImageFX, Photogenicsu a Xi-Paintu pak o HHs loadery/savery od H. Hoffmanna. Mezi efekty a všeobecně doplňkové funkce vůbec jsem z pochopitelných důvodů nezařadil nic psaného v jazyku ARexx, nebol počet modulů by tak mohl být prakticky nekonečný. Takže dobrou zábavu při studování tabulek!

Název programu ArtEffect 2.l.5
Autor Haage & Partner
Cena 299,- DM
Systémové požadavky 68000+, AmigaOS 3.0+, 6 MB FAST RAM (doporučeno 8-16 MB FAST RAM, AGA čipy nebo grafická karta), některé moduly jsou též ve verzi pro FPU
Loadery BMP, DataTypes, GIF, IFF ILBM, JPEG, IFF RGB8, PCX, PNG, ScanQuix, TIFF, Targa
Savery BMP, IFF ILBM, IFF RGB8, JPEG, PCX, PNG, TIFF, Targa
Kreslící módy Matte, Color, Impressionist, Multiply, Screen, Difference, Lighten, Darken, Process Hue, Process Saturation, Process Hue & Saturation, Process Luminance. Smooth, Blur, Sharpen 1, Sharpen 2, Stencil
Efekty, Filtry, Operátory atd. „Edit“ - Flip. Rotate, Crop, Duplicate. Image Size, Canvas Size; ..Brush“ – Flip, Stale, Shear, Rotate, Perspective, Border; „Stencil“ - Grow. Feather, Eliminate Noise, Border, Shrink; „Color“ - Solarize, Threshold, Posterize, Negative, Antique, HistogramEqualizativn, Dynamit Range, Adjust Colorspace, Color Correction; „Blur“ - Blur, Gaussian, Smooth, Motion Blur, Radial Blur, Zoom Blur; „Sharpen“ - Sharpen; „Stylize“ – WaxPaint, Relief, Oilpaint, Laplace, Edge finder, Displace Pixel; „Distortion“ - Twirl, Curl, Caricature; „Pixelate“ - Segment Image, Mosaic, Polar Mosaic, Median; „Other“ - BumpMap, Convolve, Make Tile, Mirror Picture, Offset, Tile; „Convolve“ - Blur, Blur 5x5, ColorArt, CrossHatch, DeepPress, Drawn, East, Gaussian, HorizEdge 1/2/4, JiggleVert, Laplace, LightMax, L To R Diagonal, Median, Nik 1, North, NorthEast, Null, NorthWest, Photofilter, Prewitt, R To L Diagonal, Sharpen, Sharpen 1 3x3, Sharpen 2 3x3, Sharpen 3x3, Sobel, SouthEast, SouthWest, Speckle, Vertical, VertiEdge 1/2/4, Wax, West, WoodCut
Použité GUI Storm Wizard GUI
Možnost jednoduché lokalizace ano (systémový lokalizační katalog)
Drag & Drop přímo v prg. částečně v některých funkcích
App ikona na Workbenchi ano
Možnost zavřít Workbench ano
Práce s 24bitovou grafikou ano (přímo na obrazovce)
Podpora grafických karet ano (CyberGraphX a přes systém)
ARexx port ano
Tvorba a úprava dalších efektů ano (přes plug-in Convolve)
Preview u efektů ano
Více pohledů na jeden obrázek ano
Práce s alfakanálem ano (přes vrstvy a masky)
Práce s s paletou barev/typ ano (RGB/HSB/CMYK/Graduate/Mixer)
Vrstvy (layers) ano (3 vrstvy s nastavitelnou průhlednosti)
Zpracování animací ne
Animované brushe ne
Podpora animovaných GIFů ne
Ukládání náhledů do ikonky ne
Práce s textem ano (vstup textu jen po řádkách)
Přímo podporované fonty bitmapové a Intellifonty
Možnost práce s CZ fonty ano (oba podporované formáty)
Podpora morfingu ne
Lupa ano
Vystřihnutí brushe lib. obrysu ano
Undo/Redo ano (omezeno jen volnou pamětí)
Virtuální paměť ano (přímo v programu)
Ovládání pomocí kláves ano
Nápověda přímo v programu ne
Makrorekordér ne
Podpora skenerů ano (přes plug-in ScanQuix)
Podpora tabletů ano (Wacom)
Tiskové možnosti ano (přes systém/TurboPrint/Studio II)
Animační možnosti žádné
Kreslící možnosti vynikající
Rychlost programu vynikající
Spolehlivost programu dobrá
Zajímavosti nezávislá okénka, magická hůlka, vrstvy
WWW stránka www.haage-partner.com
EMail na autora/distributora info@haage-partner.com

 

Název programu ImageFX 2.6
Autor Nova Design
Cena 350,- DM
Systémové požadavky 68000+, AmigaOS 2.04+, 2 MB RAM (doporučeno alespoň 8 MB FAST RAM, AGA čipy nebo grafická karta), některé moduly jsou též ve verzi pro FPU
Loadery HHs 25rh Size, HHs 50% Size. HHsXRL. Alias, Abekas, ALBM, Alchemy Raw, Amiga Icon, IFF Anim, BMP, DataTypes, DCTV, DCTV Clip, DPIIE, EGS7 icon, EPS binary, FITS, FLI/FLC, FBM, FlyerClip, FrameStore, GIF, GraspDL, HAME, HAME Clip, IFF ILBM. IFF Deep, IMG8, IMG8 RGB, Impulse. JPEG, JStream. Koala, MacPaint, Multi-Faxx, PAR NTSC, PAR PAL. PBM/PGM/PPM, PCD, PCX, Pict, PDS Vicar, PhotoCD, Pic, PNG, PostScript, QRT/DKB/POV, Recombine CMY/CMYK/RGB, Rendition, Sculpt, SGI, Single-Faxx, SoftIMage, SunRaster, Targa, TBCPlus frames, TIFF, VLAB Raw, VMEM, WaveFront, Windows 3 Icon, X11WDump, YUV, YUVN
Savery HHsXRL Lossy, HHsXRL, HHsYUVSeq, Abekas, Alchemy Raw, IFF Anim, ASCII, BMP, Clipboard, DPIIE, Faxx, FLC, FITS, FlyerClip, FrameStore, GIF, Icon, IFF II.BM, IFF ILBM+Aplha, JPEG, JStream, PBM, PCX, Pic, Pict 2, PNG, QRT, Rendition, Sculpt, SGI, Softimage, SunRaster, Targa, TIFF, VMEM, WaveFront, X11WD, YUVSplit
Kreslící módy Normal, Darken, Lighten, Color, Colorize, Hue, Saturation, Value, Blur, Sharpen, Add, FeItTip, Relief, Disperse, Smudge, FingerPaint, Sponge, Chalk, Crayon, Charcoal, Watercolor, Mandala, RubThrough, AVG RubThrough, TraceAplha, Pantograph, FadeIn, FadeOut, Minimum, Maximum, Edge AntiAlias, Edge FeatherIn, Edge FeatherOut
Efekty, Filtry, Operátory atd. „Color“ - Custom, Negative, Solarize, Posterize, Halftone, Change Color, Antique False Color, Grey to Color, Color to Grey, B&W to Grey; „Convolve“ - Custom, Sharpen, Gaussian Blur, Simple Edge, Detect, Sobel Edge Detect, Blur, Motion Blur, Ramping Edge Detect, Unsharp Mask, Relief Map; „Brush“ - Outline Edges, Trim Edges; „Filter“ - Histogram Equalization, Dynamit Range, Color limit, Anti Alias, R.I.P., Video Filter, Median Filter, Remove Grain, Color Balancing, Count Colors; „Transform“ – Simple, 2D Rotate, Complex 2D Rotate, Perspective 3D Rotate, Flip Horizontal, Flip Vertical, Interlace, Mirror Horizontal, Mirror Vertical, Roll, Shear, De-Interlace; „Distort“ - Displace, Wave Distort, Swirl, Warp, Polar Blur, Mosaic, Polar Mosaic, Spherize, Dream, Liquid, Bubble; „Size“ - Scale, Halve, Double,Crop, AutoCrop, Set Aspect; „Effect“ - Remove Feature, Oil Paint, Disperze, Roughen, Apply Texture, Straw, Crystallize, Radial Star, Lens Flare, Paint FX, HockneyTiling, Lightning, Film Grain, Fire, Sparkle; „Hook“ - AutoFX, Balance, BlackOut, CineMate. Cinemorph, GrabCyber, GrabFC, Hist, IMP, Measure, Variance, Wireless
Použité GUI Gadtools + vlastní
Možnost jednoduché lokalizace ne
Drag & Drop přímo v prg. ne
App ikona na Workbenchi ano
Možnost zavřít Workbench ano
Práce s 24bitovou grafikou ano (přímo na obrazovce)
Podpora grafických karet ano (CyberGraphX, Firecracker 24, EGS, IV-24, DCTV, HAME, Harlequin, OpalVision, Picasso, Retina, VideoToaster, DMI Resolver)
ARexx port ano
Tvorba a úprava dalších efektů ano (přes modul Convolution)
Preview u efektů ano
Více pohledů na jeden obrázek ne
Práce s alfakanálem ano
Práce s s paletou barev/typ ano (RGB/HSV/CMY/CMYK/YIQ/YUV)
Vrstvy (layers) ne
Zpracování animací ano (přes AutoFX a ARexx)
Animované brushe ne
Podpora animovaných GIFů nepřímo přes ARexx
Ukládání náhledů do ikonky ano (včetně možnosti ikonkových requesterů)
Práce s textem ano (vstup textu jen po řádkách)
Přímo podporované fonty bitmapové fonty a Intellifonty
Možnost práce s CZ fonty ano (oba podporované formáty)
Podpora morfingu ano (přes Cinemorph)
Lupa ano
Vystřihnutí brushe lib. obrysu ano
Undo/Redo ano (omezeno jen volnou pamětí)
Virtuální paměť ano (přímo v programu)
Ovládání pomocí kláves ano
Nápověda přímo v programu ano (kontextová Guide dokumentace)
Makrorekordér nepřímo přes ARexx
Podpora skenerů ano (Epson GP, HP ScanJet, Sharp JX)
Podpora tabletů ano (Waeom, CalComp)
Tiskové možnosti ano (přímo nebo přes Studio II)
Animační možnosti minimální (přes AutoFX a ARexx)
Kreslící možnosti skvělé
Rychlost programu vynikající
Spolehlivost programu vynikající
Zajímavosti zřejmě nejkomplexnější gr. program pro Amigu
WWW stránka www.novadesign.com
EMail na autora/distributora kermit@novadesign.com

 

Název programu Imagemaster 1.5 R/t
Autor Black Belt Systems
Cena 199,- DM
Systémové požadavky 68000+, AmigaOS 2.04+, l MB CHIP RAM, 4 MB FAST RAM (doporučeno 2 MB CHIP RAM, 8 MB FAST RAM a FPU), program podporuje i FPU
Loadery Atari Degas, Atari Neochrome, Atari Spectrum. FLI/FLC, BMP, Boardmaster PCB, Clipboard, DHRZ, DKB, Framestore, GE Raw, GIF, I-Raw, Amiga Ivon, IFF Palette, Impulse, JPEG, PMBC, NASA JPL, Notebook Page, Raw, Rendition, SHAM, Targa. TIFF, UPB8 Brush, MacPaint, MFLM WinImages filmstrip, IFF Anim
Savery BMP, Clipboard, Framestore, I-Raw, JPEG, PCX, PMBC, Raw, Rendition, IFF RGB8, Targa, TIFF, Vista Binary Altitude
Kreslící módy „Draw Mode“ - BrushDraw, SolidColor, Sharpen, FadeIn, FadeThru, NTSC Conform, Saturation, Tint, Use Range, Absorbing Brush, Brightness, RubThru, Chroma RubThru, SmoothRange, RIP, AdditiveTransparency, Absolute Transparency, LowPass, FadeOut, Anti-Alias: „LineDraw“; „Fill“; „Mapping“; „Range“; „Ld/Sv Settings“; „Blend“; „Brush“; „Font“; „ 2nd Range“
Efekty, Filtry, Operátory atd. „Standard Adj“ - Contrast. Brightness, Gamma, Histogram. Hue, Sat, Val, HSV Set, Colorize. Color Balance, Gray Balance, White Balance, Black Balance, Mono, Luma, Color Set, Antique, Un-Antique, Scan Corr, DigiView Corr, Dynamit Range, Forced Dynamit, User Transforms; „Geometrie“ - Vert Flip, Hor Flip, Mirror, Dome, Motion Blur, Spiral Blur, Explode, Rotate Clip, Rotate 90, Caricature, Radial Wave, Roll Image, Wave Distort, Perspective, Zig Zag, Droop, Swirl, X-Specs Separate/Interleave/Over-Under, Re-align Guns; „Special F/x“ - Build Palette, Oil Brushed, Dither, Warp Morph, Pseudo Color, Random Tile, Pixelize, Luma Dither, False Color, WaterColor, MapToPalette, MapToRange, Relief; „Scientific“ - Add/Subtract Constant, Logarithm, Multiply/Divide Constant, RaiseToPower, Divide BySecondary, MutiplyBy Secondary, 1-D Profile, 1-D Spectrum Analysis, Variance Conversion; „Filters“ - Sharpen I/II/III, Convolve, DisConnect, Remove Pixel/Streak/Chunk/Feature, DeContour, Contour, Connect, High Pass, Low Pass, Thicken, Thin, DeDither, DeZipper, AntiAlias, NTSC Limit, NTSC Filter, Reduce Glare, Blur, Smear; „Blend“; „R,G,B Corr“; „CMYK Adj“; „UnShrpMask“; „Analysis“; „Define Color“; „Set Gradient“; „Clipping“; „Mask“
Použité GUI Gadtools + vlastní
Možnost jednoduché lokalizace ne
Drag & Drop přímo v prg. ne
App ikona na Workbenchi ne
Možnost zavřít Workbench ne
Práce s 24bitovou grafikou ano (přímo na obrazovce)
Podpora grafických karet ano (OpalVision, Firecracker 24, Harlequin, DMI Resolver, IV24)
ARexx port ano
Tvorba a úprava dalších efektů ano (přes Convolution)
Preview u efektů ne
Více pohledů na jeden obrázek ne
Práce s alfakanálem ano
Práce s s paletou barev/typ ano (RGB)
Vrstvy (layers) částečně přes masky (Mask)
Zpracování animací ano (střižna přímo v programu)
Animované brushe ne
Podpora animovaných GIFů ne
Ukládání náhledů do ikonky ano (včetně možnosti ikonkových requesterů)
Práce s textem ano
Přímo podporované fonty bitmapové fonty a Intellifonty
Možnost práce s CZ fonty ano (oba podporované formáty)
Podpora morfingu ano (přímo v programu)
Lupa ano
Vystřihnutí brushe lib. obrysu ano
Undo/Redo ano (jen jedna operace)
Virtuální paměť nepřímo přes VMM a Gigamem
Ovládání pomocí kláves ano
Nápověda přímo v programu ano (vynikající kontext. manuál - vlastní systém)
Makrorekordér nepřímo přes ARexx
Podpora skenerů ano (Epson ES přes MetaScan)
Podpora tabletů ano (tablety používající tablet.library)
Tiskové možnosti ano (přes systém)
Animační možnosti vynikající (obdoba filmové střižny)
Kreslící možnosti dobré (složité nastavování)
Rychlost programu dobrá
Spolehlivost programu dobrá
Zajímavosti velmi netradiční a zajímavé efekty
WWW stránka www.blackbelt.com
EMail na autora/distributora support@blackbelt.com

 

Název programu Photogenics 2.0a
Autor Almathera
Cena 99,- DM (CD)
Systémové požadavky 68020+, AmigaOS 2.04+, 2 MB RAM (doporučeno alespoň 4 MB FAST RAM, AGA čipy nebo grafická karta), program podporuje i FPU
Loadery ACBM, AmigaScreen, IFF Anim, Backdrop, Be-Raw, BMP, CDXL, DataTypes, DPII, EGS7 Icon, EPS Binary, FBM, FrameStore, GIF, HHsYUVSeq, HHsXRL, IFF Deep, IFF ILBM, IFF RGB8, Img, Impulse, JPEG, LightWave Object, MacPaint, Noise, Point Layer, Pattern, PBM/PGM/PPM, PhotoCD, PCX, Plasma, ProGrab24RT, QRT, Quad Anim, Raw, Ripples, SunRaster, Targa, TBCPlus frames, Text, TIFF, VLAB, YUV
Savery Amiga Screen, IFF Anim, ASCII-Art, Be-Raw, FrameStore, BMP, CyberGraphX, EGS, GIF, Harlequin, HHsYUVSeq, IFF Deep, JPEG, IFF ILBM, OpalVision, PBM, PCX, Picasso-II, Picasso96, PrefsPrinter, QRT, Raw, Retina,Sculpt, TIFF
Kreslící módy AddNoise, AlterHue, Antique, Balance, BasRelief, Blur, BrightMap, BrightNess, ChromaKey, Claudia, Cloner, Colourise, Contrast, CrossHatch, Defocus, Deinterlace, DirtyPaint, DisplaceMap, Dither, Emboss, FalseColour, Flip, Gamma, GradientTint, Greyscale, Hex, Hi&LowLights, HueMap, Jitter, Limit, LineArt, MaskingPaint, Matrix, Median, Mirage, Mix, Monochrome, Point, MotionBlur, Negative, Pixelise, Posterise, Randomise, Refract, Roll, RubEmboss, RubMix, RubTexture, RubThru, RubTint,Saturation, Sharpen, ShiftHUE, ShiftRGB, Solarize, Split, Stellate, Tile, TileBrick, Tint
Efekty, Filtry, Operátory atd. „Effect“ - AutoContrast, Balance, Blur, BriConGamma, Fractal, Gradient, Greyscale, Histogram, Hue & Saturation, LineStrokes, Median, MixColour, Negative, Noise, Poper, Perspective, Plasma, Pyramid, RadialBlur, Remove Isolated Pixels, Roll, Ripples, SheetMetal, Tiles, Wave
Použité GUI Gadtools nebo vlastní (Widget)
Možnost jednoduché lokalizace ne
Drag & Drop přímo v prg. částečně v editační liště
App ikona na Workbenchi ano
Možnost zavřít Workbench ano
Práce s 24bitovou grafikou ano (přímo na obrazovce)
Podpora grafických karet ano (CyberGraphX, pomocí loaderů a saverů - EGS, Picasso II, OpalVision, Retina, Video Toaster a přes systém)
ARexx port ano
Tvorba a úprava dalších efektů ano (přes modul)
Preview u efektů nepřímo přes kreslící módy
Více pohledů na jeden obrázek ano
Práce s alfakanálem ano
Práce s s paletou barev/typ ano (RGB/HSB/CMY)
Vrstvy (layers) ano (2 + alfakanál)
Zpracování animací nepřímo přes ARexx
Animované brushe ne
Podpora animovaných GIFů nepřímo přes ARexx
Ukládání náhledů do ikonky ano (NewIcons)
Práce s textem ano (vstup textu po řádkách)
Přímo podporované fonty bitmapové fonty a Intellifonty
Možnost práce s CZ fonty ano (oba podporované formáty)
Podpora morfingu ano (přímo v programu přes Warper)
Lupa ano
Vystřihnutí brushe lib. obrysu ano (pouze do nového okénka)
Undo/Redo ano (jen jedna operace)
Virtuální paměť ano (vlastní systém)
Ovládání pomocí kláves ano
Nápověda přímo v programu ano (přes HTML dokumentaci)
Makrorekordér ano (pouze ARexxová makra)
Podpora skenerů ano (přes ScanQuix)
Podpora tabletů ano (všeobecně přes sériový port)
Tiskové možnosti ano (přes systém/TurboPrint/Studio II)
Animační možnosti žádné
Kreslící možnosti skvělé
Rychlost programu dobrá
Spolehlivost programu vynikající
Zajímavosti vynikající HTML dokumentace
WWW stránka už bohužel nefunguje (květen 97)
EMail na autora/distributora almathera@cix.compulink.co.uk

 

Název programu TV-Paint 3.6
Autor Tecsoft
Cena 350,- DM
Systémové požadavky 68020+, AmigaOS 3.0+, 6 MB RAM (doporučeno alespoň 10 MB RAM), FPU, grafická karta
Loadery IFF ILBM, Delta, IFF Deep, IFF RGB8, GIF, BMP JPEG, Rendition, SunRaster, SGI, Targa
Savery IFF Deep, Delta, IFF ILBM, G1F, BMP, JPEG, Rendition, SunRaster, SGI, Targa
Kreslící módy Color, Stamp, Replace, Behind, Erase, Pantograph, Merge, Impression, Shade, Light, Colorize, Tint, Grain, Smooth, Blur, Smear, Shift
Efekty, Filtry, Operátory atd. Bump, Chroma key, Color key, Convolutions, eXtended lot, Extrude, Flip Horizontal, Flip Vertical, Luma Key, Lumix, Lut, Mosaic, Negative, Noise, Panning, Perspective, Print dots, Shadow, Smooth, Spare mizer, Tornado, Video fix motion
Použité GUI vlastní ikonkové (super!)
Možnost jednoduché lokalizace ne
Drag & Drop přímo v prg. ne
App ikona na Workbenchi ne
Možnost zavřít Workbench ne
Práce s 24bitovou grafikou ano (přímo na obrazovce)
Podpora grafických karet ano (CyberGraphX, Picasso)
ARexx port ano
Tvorba a úprava dalších efektů ano (přes Convolutions)
Preview u efektů ne
Více pohledů na jeden obrázek ne
Práce s alfakanálem ano
Práce s s paletou barev/typ ano (RGB/CMY/HSL)
Vrstvy (layers) ano (3 vrstvy)
Zpracování animací ne
Animované brushe ne
Podpora animovaných GIFů ne
Ukládání náhledů do ikonky ano (vlastní formát + icon requestery)
Práce s textem ano
Přímo podporované fonty pouze Intellifonty
Možnost práce s CZ fonty ano (Intellifonty)
Podpora morfingu ne
Lupa ano
Vystřihnutí brushe lib. obrysu ano
Undo/Redo ano
Virtuální paměť ne (s VMM i Gigantem se hroutí)
Ovládání pomocí kláves ano
Nápověda přímo v programu ne
Makrorekordér ano (pouze ARexxová makra)
Podpora skenerů ne
Podpora tabletů ano (Summagraphics, Wacom, ZPen, CRP, Wacom ArtPad)
Tiskové možnosti ne
Animační možnosti žádné
Kreslící možnosti skvělé
Rychlost programu skvělá
Spolehlivost programu dobrá
Zajímavosti zřejmě nejlepší 24bit kreslící prg.
WWW stránka www.tecsoft-fr.com
EMail na autora/distributora tecsoft@tecsoft-fr.com

 

Název programu Xi-Paint 4
Autor Thomas Dorn
Cena 69,- DM (CD) 
Systémové požadavky 68000, AmigaOS 2.0+, 2 MB RAM (doporučeno alespoň 4 MB FAST RAM a grafická karta), program je k disposici i v 68020/030/040 verzích s podporou FPU
Loadery IFF ILBM, PhotoCD, JPEG, PPM/PGM/PBM, QRT, Targa, PCX, BMP, TIFF, IFF Deep, YUV, YUVN, VLAB, IFF RGB8, HHsYUVSeq, DPII, ACBM, FBM, SunRaster, MacPaint, ReproStudio, HHsXRL, EPS binary, TBCPlus frames, EGS7 Icon, DataTypes
Savery IFF Deep, HHsYUVSeq, IFF ILBM, JPEG, PPM, SunRaster, Targa, SGI
Kreslící módy Solid, Background, Shade, Cycle, Smooth, Smear, Tear, As It Is
Efekty, Filtry, Operátory atd. „Filter“ - SNN, Grayscale, Hue +10%, Hue -10%, Contrast +10%, Contrast -10%, Brightness +10%, Brightness -10%, Saturation +10%, Saturation -10%, Inverse, RGB Cycle, Mosaic 5x5, Aequidens, AequidensFill, Gaus 5x5, Mean 5x5, Mean 3x3, Sobel X, Sobel Y, Gradient North, Gradient NorthEast, Gradient East, Gradient SouthEast, Gradient West, Gradient NorthWest, Emboss North, Emboss East, Emboss West,Emboss South, Smoothing, Smear; „Work“ - Negativ, Color Change, Bright Change, Saturation Change, Darker, Brighter, Saturation +, Saturation -, Color Degree, Contrast +, Contrast -, Tint
Použité GUI Gadtools + vlastní
Možnost jednoduché lokalizace ano (ASCII lokalizační katalog)
Drag & Drop přímo v prg. částečně v některých funkcích
App ikona na Workbenchi ne
Možnost zavřít Workbench ne
Práce s 24bitovou grafikou ano (přímo na obrazovce)
Podpora grafických karet ano (CyberGraphX, Picasso II, EGS, VD2001, Merlin, Framemaster, Graffity, Retina přímo nebo přes systém)
ARexx port ano
Tvorba a úprava dalších efektů ne
Preview u efektů ano
Více pohledů na jeden obrázek ano
Práce s alfakanálem ano
Práce s s paletou barev/typ ano (RGB/HSV/CMY/HLS/CMYK)
Vrstvy (layers) ano (pouze pseudo vrstvy pro míchání obrázků)
Zpracování animací ano (přímo v programu nebo přes ARexx)
Animované brushe ne
Podpora animovaných GIFů ne
Ukládání náhledů do ikonky ano (vlastní formát + možnost ikonkových requesterů)
Práce s textem ano
Přímo podporované fonty bitmapové fonty a Intellifonty
Možnost práce s CZ fonty ano (oba podporované formáty)
Podpora morfingu ne
Lupa ano
Vystřihnutí brushe lib. obrysu ano
Undo/Redo ano
Virtuální paměť nepřímo přes VMM a Gigamem
Ovládání pomocí kláves ano
Nápověda přímo v programu ano (kontextový help - ASCII soubory)
Makrorekordér ano (pouze ARexxová makra)
Podpora skenerů ano (přes ScanQuix)
Podpora tabletů ano (Wacom)
Tiskové možnosti ano (přes systém/TurboPrint/Studio II)
Animační možnosti minimální (vlastní animační formát)
Kreslící možnosti výborné
Rychlost programu dobrá
Spolehlivost programu dobrá
Zajímavosti integrovaný jednoduchý raytracer
WWW stránka www.vip.at
EMail na autora/distributora tdorn@xipaint.co.at

 

Název programu Brilliance 2
Autor Digital Creations
Cena 79,- DM
Systémové požadavky 68000+, AmigaOS 2.0+, 1 MB RAM (doporučeno 2 MB CHIP RAM + FAST RAM)
Loadery IFF ILBM, IFF Anim
Savery IFF ILBM, IFF Anim
Kreslící módy Stretch, Pattern, Shape, PespectiveColor, Tint, Colorize, Brighten, Darken, Stencil, Mix, Smooth, AVG Smear, Range, Cycle, Random, Dither 1, Dither 2, Negative, HalfBrite, Rubthru, Horizontál, Vertical, Linear, Highlight, Spherical, Radial
Efekty, Filtry, Operátory atd. „Distort“ - Double, Halve, Flip, Bend, Shear, Rotate, Outline, Trim; „Stencil“ - Replace, Add, Subtract
Použité GUI vlastní
Možnost jednoduché lokalizace ne
Drag & Drop přímo v prg. ne
App ikona na Workbenchi ne
Možnost zavřít Workbench ano
Práce s 24bitovou grafikou ano (jen interní buffer/TrueBrilliance)
Podpora grafických karet ne
ARexx port ne
Tvorba a úprava dalších efektů ne
Preview u efektů ne
Více pohledů na jeden obrázek ne
Práce s alfakanálem částečně přes masky (Stencils)
Práce s s paletou barev/typ ano (RGB/HSV/CMY)
Vrstvy (layers) ne
Zpracování animací ano
Animované brushe ano
Podpora animovaných GIFů ne
Ukládání náhledů do ikonky ne
Práce s textem ne
Přímo podporované fonty ano (vstup textu pouze po řádcích)
Možnost práce s CZ fonty bitmapové fonty, Intellifonty
Podpora morfingu ne
Lupa ano
Vystřihnutí brushe lib. obrysu ano
Undo/Redo ano (omezeno jen volnou pamětí)
Virtuální paměť ne
Ovládání pomocí kláves ano
Nápověda přímo v programu ne
Makrorekordér ne
Podpora skenerů ne
Podpora tabletů ne
Tiskové možnosti ano (přes systémový driver)
Animační možnosti dobré
Kreslící možnosti vynikající
Rychlost programu vynikající
Spolehlivost programu vynikající
Zajímavosti dva prg. (Brilliance/TrueBrilliance)
WWW stránka N/A
EMail na autora/distributora N/A

 

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone
Název programu DPaint V
Autor Electronic Arts
Cena 99,- DM

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )