Pod tlakem 7 atmosfér

Radim Demel

Určitě to znáte z vlastní zkušenosti. Máte Amigu a po dlouhém šetření si do ní koupíte harddisk. Nejdříve si myslíte, že těch 650 či 850 MB vydrží velmi dlouho. Ale už za pár měsíců zjistíte, že se harddisk podezřele smrsknul, a tak stále více používáte nejrůznější pakovací programy. Lzx, Lha, Zoo, Rar, Pp, ARj, DMS...
Je jich hodně a vy rychle zjistíte, že je velmi nepraktické používat pro každý z nich vlastní GUl, či je dokonce ovládat z Shellu. Co s tím?

Řešení je v podstatě dvojí. První možností je používat nějaký diskový manager, který má v sobě již zabudovanou podporu pro práci s archivy. Takové řešení je poměrně elegantní, ale sotva bude nějaký manager podporovat všechny nejrozšířenější archivační programy, které se v průběhu let objevily na trhu. Pokud seženete příslušný archivační program a máte pružný diskový manager, můžete si sice zabudovat podporu práce s těmito archivy do manageru, ale to již vyžaduje určité znalosti o Amize. Problémy s prací s kompresovanými daty a programy mají ovšem zejména začínající amigisté - a pro ně by takové konfigurování diskového manageru mohlo být nad jejich síly. A proto by zejména oni měli využít druhé řešení našeho problému - použít na práci s archivy tzv. integrovaná grafická rozhraní pro archivační programy - GUI Archivery.
Těchto programů se v průběhu let objevilo velké množství a je samozřejmé, že se hodně se liší: svými schopnostmi, svými nároky na systém, svou cenou... Cílem tohoto článku je představit vám 7 různých programů, které se mezi sebou v mnohém liší svými schopnostmi - jedno však mají společné: jsou kvalitní a spolehlivé. Všechny zde popisované programy jsou dostupné na Aminetu nebo na CD sériích (AminetCD apod.).

Extractor v1.02
Tento malý prográmek (jen 9 kb) je vhodný pro ty uživatele, kteří chtějí pouze dekompresovat programy či data zabalené v LHA, ZIP či ARJ. Autor slibuje v registrované verzi navíc i možnost uložení informací o souborech v archívu (obdoba funkce List archive) a dále podporu LZX, ale to nemám možnost posoudit, jelikož pro práci s archivovanými daty používám jiné programy a necítím potřebu registrovat si program, který umí pouze rozbalovat archívy. Na druhou stranu, pokud chcete něco rychle rozbalit a máte OS 1.3 (2.0), je pro vás tento prográmek celkem dobrá volba. Navíc Extractor podporuje dekompresi zvolených částí archivů (pomocí tlačítka Select files) - není tedy nutné rozbalovat vždy celý archív, chcete-li pouze nějakou jeho část. To se samozřejmě hodí hlavně u velkých archívů a ocení to jistě zejména amigisté bez harddisku. Konfigurace programuje poněkud archaická: v podstatě si můžete pouze zadat cestu k archiverům tím, že v ASCII souboru Extractor.prefs přepíšete cestu k danému kompresnímu programu za příkazem PATH.
Extractor je shareware, registrační poplatek činí 5$, u neregistrované verze se po startu programu objeví upomínací requester a navíc jsou nefunkční tlačítka List a ID.

DeCruncherFace v.1.03
Další prográmek, jenž umí pouze dekompresovat archivy, na rozdíl od Extractoru však podporuje podstatně větší spektrum kompresních programů: LHA, LZH, LZX, ZIP, DMS, ARJ, PP, RAR! To už je celkem slušný výběr.
Konfigurace programu je dostupná po zmáčknutí tlačítka „Prefs“. Poté můžete tlačítkem „Archive-Path“ nastavit standardní cestu k adresáři s archivovanými programy a pomocí tlačítka „Output-Path“ lze zadat i implicitní adresář pro rozbalování archívů. Pomocí tlačítka „Packer-Path“ se zadávají cesty k jednotlivým kompresním programům. Toto nastavování implicitních adresářů se může jevit jako samozřejmost, ale pokud si pozorně přečtete popisy ostatních GUI archiverů, zjistíte, že tomu tak zdaleka není. Pokud zadáte vše potřebné objevíte se zpět v hlavním okně programu. Volbou „Packer“ nastavujete požadovaný typ archiveru či volbu AUTO.
Vlastní dekompresi spustíte tlačítkem „Depack“. Pokud máte nastaven v preferencích programu u volby „Packer“ konkrétní typ archiveru (např. Lha), objeví se nyní file-requester s nabídkou všech Lha archívů, jenž jsou k dispozici v adresáři, který jste zadali v preferencích tlačítkem „Archive-Path“. Pokud máte u volby „Packer“ nastaveno „AUTO“, objeví se vám v Pile-requesteru archivy všech podporovaných formátů (což ovšem může být poněkud nepřehledné). Vyberete si vámi požadovaný archív a nyní se objeví nový file-requester, pomocí něhož zvolíte místo na disku, kde se archív rozbalí (standardně se objeví adresář zadaný v preferencích tlačítkem „OutputPath“). Potvrdíte cílový adresář a spustí se vlastní dekomprese. O průběhu rozbalování archívu jste automaticky informováni, takže okamžitě víte, zda při dekompresi nedošlo k nějaké chybě (této informace se např. u Extractoru nedočkáte).
DeCruncherFace je freeware, je spolehlivý a rychlý. Jeho layout byl udělán pomocí AmosPRO a kupodivu je výsledný dojem docela příznivý. Oproti výše popsanému Extractoru v 1.02 má DFace větší podporu kompresních formátů, na druhou stranu však neumí např. dekompresovat pouze požadované části archivů. Také velikost programu je na jeho schopnosti trochu moc velká (85 KB). Svůj účel - rychle rozpakovat archívy mnoha formátů - však plní bezchybně.

X-Traktor 1.6
Jde o poměrně nový GUI archiver (verze 1.6 je z 21.2.97), přesto však autor použil pro tvorbu grafického rozhraní místo stále oblíbenějšího MUI standardní gadtools.library. Musím přiznat, že podobně graficky provedený archiver jsem ještě neviděl, člověk si na trochu odlišné ovládání musí chvíli zvykat. To však neznamená, že by X-Traktor byl špatný program. Pro fungování programu je vyžadován Workbench 3.x a umístění podporovaných kompresních programů v adresáři C:. Jak je z výše uvedeného patrné, také autor tohoto programu se rozhodl ignorovat Amigy 500. V této souvislosti mě napadá, že v poslední době vidím takových programů čím dál tím víc - co myslíte, pětistovkaři, není už opravdu nejvyšší čas přejít o kategorii výš? Zpět k tématu.
Konfigurace programu je velmi snadná - žádná totiž není! Opravdu, v tomto programu si uživatel nic nenastavuje, vše je natvrdo dáno: grafický vzhled, cesty k archiverům, způsob ovládání (zapomeňte na hotkeys)... Tento zvláštní přístup k uživatelskému pohodlí má však i svou světlou stránku: X-Traktor je totiž absolutně nejmenší program své kategorie vzhledem k možnostem, jež nabízí: má pouhých 7 Kb! Čtete správně, to není překlep - opravdu jen sedm kilobajtů. To činí z X-Traktoru naprosto ideální nástroj pro práci s archivovanými daty na Amigách bez harddisku (i takové se ještě občas najdou...).
A co vlastně tento neortodoxní program umí? Vše, co se od takového programu požaduje a ještě něco navíc. Pracuje s LZX, LHA, LZH, ZOO, ZIP, DMS, ARJ, RAR, a UUxT archívy! Umí soubory kompresovat (Lzx, Lha, DMS, UUencode) i rozbalovat, testovat a prohlížet (všechny podporované formáty), umí i dekódovat UUxT soubory. Pomocí funkce CleanUp umožňuje i rychlé mazaní nežádoucích souborů v rozbalených archivech. Program se navíc i přes nezvyklý způsob uspořádání ovládacích prvků dobře ovládá a uživatel má stále dobrý přehled o tom, kde právě je a co dělá. Pokud vezmu v úvahu i velmi dobrou rychlost programu a skutečnost, že jde o freeware, nezbývá mi nic jiného, než doporučit X-Traktor 1.6 všem amigistům, kteří pracují s archivovanými daty jen občas, mají na své Amize malý harddisk (nebo vůbec žádný) či mají málo RAM paměti a nechce se jim jí plýtvat na příliš masivní GUI archivery.

Compressor Control Box v.1.9e
Tento program je z března 96, přesto však v některých ohledech působí dojmem, jako by byl napsán někdy v roce 92/93. Tím mám na mysli zejména poněkud archaický vzhled programu, jenž uživatel nemá šanci nijak ovlivnit, dále absence hotkeys, neexistence jakýchkoliv nastavení, nemožnost lokalizace apod... Přesto však má tento program i své přednosti. Sem patří např. velikost programu (jen 56 KB), program funguje korektně i na Amigách s OS2.04 a hlavně: CCB je spolehlivý, během 1 roku používání CCB mě ani jednou nespadl.
CCB pracuje s archivy Lha, Lzx, DMS a DiskSqueeze! (Co se týče posledně uvedeného typu archívů, musím se přiznat, že jsem ho zatím nikde neviděl). Jak je z přiloženého obrázku patrné, CCB má poměrně chudou paletu funkcí v podstatě umí archivy pouze rozbalit, zabalit, otestovat a prohlédnout DIZ. Na nějaké přidávání souborů do archivu či podobné vymoženosti si musíte nechat zajít chuť, ovšem co se týče podporovaných funkcí, pracuje CCB korektně a poměrně rychle.
Celkově by se dalo říci, že CCB se hodí pouze pro základní práci s archívy, vhodný je pro ty amigisty, kteří chtějí pouze čas od času rozbalit či zabalit nějaký ten archiv a nechtějí se kvůli tomu zatěžovat složitějšími programy. Náročnější uživatelé udělají líp, pokud šáhnou po jiném z popisovaných programů - ve srovnání s nimi CCB už opravdu hraje jen „druhou ligu“.

AII v1.38
Konečně něco pořádného pro majitele A500 s Kickstartem 1.3! AII v.1.38 je GUI interface pro archívy zabalené v těchto archivačních programech: LHA, LZH, ZOO, ARC, ARJ a ZIP. Program má bohatou paletu funkcí pro práci s těmito podporovanými formáty. Lze v něm programy balit, rozbalovat archívy, přidávat soubory do archívu, testovat integritu archívů, atd...
Konfigurace a práce s programem je velice jednoduchá. V pull down menu zvolíte položku SELECT ARCHIVER... a nastavíte si cesty ke kompresním programům, které hodláte používat. Pomocí roletového menu v levé části okna programu si poté zvolíte typ archiveru s nímž chcete pracovat - zároveň se automaticky vyšrafují pomocné funkce v levém spodním kraji okna, jenž nelze pro tento typ archiveru použít. Dalším roletovým menu v pravé části si zvolíte operaci, kterou chcete provést. Nakonec vyberete tlačítkem „Choose archiver“ archív a tlačítkem „Choose files or path“ cestu, kam se má tento archív rozbalit (v případě, že přidáváte soubor do archívu, zde zadáte příslušný soubor) a kliknete na funkci PERFORM. Pokud jste vše zvolili správně, tak akce proběhne v pořádku. Jestliže je něco v nepořádku, tak nemusíte mít strach, že si zlikvidujete svá data, program vás sám upozorní na chybu, čili ovládání je velice jednoduché a uživatelsky přívětivé. Další dobrou zprávu mám pro příznivce ovládání programů z klávesnice - program podporuje hotkeys. Sice jen pro funkce z pull down menu programu, ale díky aspoň za to...
Co se mi na programu velice líbilo: je zde možnost zapnout si HELP mode, což znamená, že kdyby si někdo přece jen nevěděl rady, tak ho program sám provede všemi funkcemi - stačí zvolit v pull down menu tento mód a poté kliknout na jakoukoliv funkci či tlačítko v programu a objeví se malé okénko se stručným vysvětlením, co se tímto tlačítkem či funkcí dělá. Nápověda je samozřejmě v angličtině. Po přečtení nápovědy znovu nakliknete v pull down menu položku HELP mode, čímž tuto funkci vypnete a můžete opět pokračovat v práci s programem.
Až dosud samá chvála, ale i zde najdou vady na kráse: program nejde přeložit do češtiny (na druhou stranu ale není tak složitý, aby to nějak výrazně vadilo). Více mi chybí podpora RAR a hlavně DMS. Jak jsem již uvedl, AII v.1.38 lze spustit i na A500 s Kickstartem 1.3 (+ reqtools.library v36+). Je to shareware, autor za něj požaduje pouhých 5$, neregistrovaná verze však není nijak omezená.
Celkový dojem: velmi dobře udělaný program, doporučuji všem amigistům, kteří hledají GUI interface pro více archiverů najednou, vyžadují bohatou paletu podporovaných funkcí a nemají rádi, či nemohou používat MUI.

BurnGUI 1.0
Patří mezi GUI archivery nové generace, což mimo jiné znamená, že vyžaduje MUI 3.X. Na druhou stranu to znamená, že BurnGUI podporuje např. lokalizaci (na Aminetu i na České lokalizační stránce je dostupná česká lokalizace, která samozřejmě funguje i v neregistrované verzi BurnGUI). I když je BurnGUI nový program, nezapomněl autor na uživatele starších Amig a jeho program jde spustit i na OS 2.04.
BurnGUI je poměrně „masivní“ program (169 Kb). Podporuje kompresi a dekompresi LZX, LHA, DMS, ZIP a UUxT, kromě toho umožňuje u DMS archívů jejich testování. BurnGUI má opravdu skvěle propracovanou práci s archivy podporovaných formátů - lze přidávat soubory do archívů, z archívů jdou kopírovat jednotlivé soubory, prohlíží archivy jako adresáře(!), v archivech lze mazat jednotlivé soubory... K tomu si přidejte schopnost BurnGUI vytvářet nové adresáře, kopírovat, mazat a přejmenovávat soubory... a dostáváte jednoduchého správce souborů s vynikající podporou archívů. Konfigurace BurnGUI je dětsky snadná, v podstatě se pouze nastaví cesty k jednotlivým archiverům, vzhled a další vlastnosti BurnGUI se nastavují v MUI. BurnGUI je již ve verzi 1.0 velmi stabilní, oproti betaverzi, již jsem měl k dispozici v létě 96, se stabilita opravdu významně zlepšila.
I zde se ovšem najde několik nedostatků: ten hlavní je, že se s programem nedodává žádná dokumentace. Na druhou stranu tuto chybu trochu zmírňuje bublinková nápověda. Druhým nedostatkem je poměrně chudý rejstřík podporovaných kompresních programů (citelně chybí např. podpora ARJ či RAR), hodila by se i funkce „test archívu“. Poslední chyba: BurnGUI nepoužívá klávesové zkratky. Dá se to přežít, ale intuitivnost ovládání se tím nevylepšila. Snad příště. Autor již také pracuje na nové verzi programu, kde hodlá zvýšit počet podporovaných kompresních formátů a také přidat některé chybějící funkce. Už dnes vám však mohu BurnGUI doporučit, já osobně ho často používám a jsem s ním velmi spokojen. BurnGUI je emailware, omezení neregistrované verze spočívá v zobrazování informačního requesteru při startu a ukončení programu.

Archiver 2.1
Další z rodiny GUI archiverů využívajících MUI. Je poměrně robustní - 101 Kb, podporuje lokalizaci (pro českou lokalizaci zde platí to samé, co pro BurnGUI), jde ovládat i pomocí klávesnice.
Archiver 2.1 podporuje práci s těmito kompresními programy: Lha, Lzx, GZip, Tar, DMS, a UnARJ. Oproti BurnGUI přibyli GZip a Tar (což ocení hlavně příznivci UNIXU) a UnArj, naopak chybí Zip. U všech formátů lze v Archiveru provádět kompresi a dekompresi (v UnArj samozřejmě kompresovat nejde...), dále lze ve většině formátů používat funkce Test archívu a Výpis archívu. V Lha, Lzx a Tar jdou kopírovat soubory do archívů, u žádného formátu však zde nejde kopírovat soubory z archivu. Vtipně je zde vyřešena funkce Výpis archívu: Archiver nepoužívá žádný vestavěný prohlížeč, v konfiguracích programu si prostě vyberete svůj oblíbený textový prohlížeč. Podle druhu kompresního programu pak lze ještě používat různé funkce (u Lha vytvoření spustitelného archívu, u DMS možnost zakódování archívu apod.). Co se mi také líbí: v dolní části okna je textové pole „Informace“, kde se zobrazuje stručná nápověda, která upozorňuje uživatele na chyby, což jistě ocení hlavně začátečníci. Konfigurace programu je snadná a pochopitelná. Archiver 2.1 dále umožňuje položkou pull down menu „Extra“ namountovat a odmountovat zařízení RAD: pouhým kliknutím myši.
Až dosud Archiver 2.1 bodoval. Teď tedy zápory: Místo 2 seznamů zařízení (jako v BurnGUI) používá Archiver pouze 2 textové řádky, kam se zadávají (ručně či pomocí file gadgetu) cílové a počáteční adresáře. To dost zpomaluje přechody mezi adresáři. Archiver dále neumožňuje vytváření adresářů, mazání souborů, ani jejich kopírování. Není to sice účel programu, ale... U DMS jdou nastavit jen 4 druhy DMS zařízení v BurnGUI si jich můžete zvolit kolik chcete. Celkově ovšem musím hodnotit Archiver jako velmi dobrý program, který si jistě najde řadu příznivců. Archiver 2.1 je shareware, omezení neregistrované verze: po startu a ukončení programu i po stisknutí tlačítka „Provést“ se objeví informační requester.

Závěr
Výše uvedený výčet GUI archiverů není samozřejmě zdaleka úplný, na Aminetu je programů s podobným zaměření celá řada. Berte tedy tento článek jako určitý návod, jenž by vám (zejména těm s Amigou teprve začínajícím) naznačil, jaké schopnosti by měl mít GUI archiver, aby co nejlépe odpovídal vašim potřebám a možnostem a aby pro vás práce s kompresovanými daty byla co nejpohodlnější.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing