Personal Paint 7.1

Pavel Čížek

Poté, co jsem zhlédl přehled grafických programů v minulém čísle, jsem si uvědomil, že se již dlouho v Amiga Review neobjevila žádná recenze grafického programu. Tak tady jedna je - Personal Paint 7.1.

Lze předpokládat, že většina našich čtenářů tento produkt, resp. jeho starší verzi 6.4, dobře zná nejen díky příslušné recenzi, ale také díky tomu, že je součástí Amiga MAGIC balíku. Dále bych chtěl předeslat, že tato recenze se bude zabývat cédéčkem PPaint 7.1, které obsahuje rozhodně víc, než jen novou verzi Personal Paintu.

Instalace
Dodávané CD obsahuje Personal Paint v přímo spustitelné podobě (stejně jako všechny další utility na CD přítomné), takže lze vše spustit přímo z CD-ROMky nebo prostě přetáhnout soubory, které chcete mít na harddisku, z cedéčka na disk. K dispozici je i instalační program pro Installer (není ale přímo dostupný prostřednictvím ikony lze jej však spustit z nápovědy). Vzhledem k tomu, že mám k dispozici pouze upgrade z verze 6.4, nebyl k dispozici nový manuál vše je však popsáno v rozsáhlé dokumentaci v AmigaGuide formátu (v angličtině, němčině a italštině). Jak možná někteří z vás víte, Personal Paint používá svůj vlastní způsob lokalizace založený v podstatě na ASCII souborech s příslušnými texty. Příjemným překvapením této verze bylo, že počet podporovaných jazyků se rozrostl na 16 a mezi těmi novými se objevila čeština (a polština, maďarština apod.) - stačí okopírovat českou verzi fontu Personal.font a zvolit si v menu „Jazyk / Čeština“. Kromě podpory různých verzí jazyků se na tomto CD také objevila řada verzí PPaintu určených pro různé procesory - v dodávce jsou obsaženy verze optimalizované pro MC 68020, 030, 040 a také (!) pro PowerPC.
Při podrobnější prohlídce zjistíte, že kromě Personal Paintu je na CD také spousta dalších zajímavostí. Samozřejmě, že velkou část zabírají různé animace, které slouží z velké části k demonstraci některých složitějších postupů, které mohou být uživateli prospěšné, dále k demonstraci práce s ColorType (viz dále), k předvedením barevných a animovaných fontů z KARA kolekce apod. Naleznete také spoustu obrázků, hodně stereogramů, dva barevné fonty a hromadu skvělých arexxových maker. Kromě toho je na disku také program ColorType, což je editor bitmapových fontů (i barevných) s velmi rozsáhlou nabídkou nástrojů pro vlastní design fontů (především těch barevných, jak název napovídá). Dále jsou zde prográmky pro práci s animovanými GIFy, datové typy „pro Internet“ (tj. JPEG, PNG, GIF), ovladače pro tiskárny HP DeskJet (řada 5xx) a mnoho dalšího.

PPaint 7.1
Tak co je tedy nového v této verzi? Nejprve doplním jednu již zmíněnou novinku. Personal Paint nyní provádí grafické operace s bitmapami prostřednictvím externí knihovny, které pak obvykle zprostředkovaně volá blitter. Toto oddělení funkcí blitteru bylo nazváno „virtual blitter“ a má následující význam: pokud danou knihovnu někdo přepíše (ta už firma Cloanto samozřejmě udělala) tak, aby nepoužívala blitter, ale pracovala jen s instrukcemi procesoru, může Personal Paint pracovat i bez použití blitteru. To nemá na přímo Amize velký smysl, pokud... pokud by verze používající procesor místo blitteru nebyla výrazně rychlejší. K dispozici jsou verze virtuálního blitteru pro všechny typy procesorů MC 680xx (kromě MC 68060) a také pro procesory PowerPC. Je jasné, že na Amize s „třicítkou“ nebo něčím pomalejším vám to nabude příliš platné, ale pokud máte dostatečně rychlý procesor (nejlépe 68060 či PowerPC), může se řada operací výrazně zrychlit. S tímto systémem souvisí i podpora modulů vytvářených externími vývojáři pro nejrůznější operace podporující například skenery, speciální formáty obrázků atd. (dokumentace je na CD k dispozici).
S moduly - knihovnami souvisí samozřejmě import a export obrázků v různých grafických formátech. Ačkoli již v minulosti se Personal Paint mohl pochlubit poměrně slušnou nabídkou (IFF, GIF, PNG, PCX, datové typy...), tato byla ještě více rozšířena. Mezi novými formáty naleznete přímou podporu PhotoCD, GIF, BMP (pro Windows i OS/2), JPEG a 24-bitové datatypy, ale také originality typu TIM (Sony PlayStation), ASCII apod. Jak si za chvíli povíme, ani animované GIFy nečiní PPaintu problémy.
Mezi obecnými (nesouvisejícími s kreslením) vylepšeními nalezneme i několikero nových nastavení. Jedno z nich umožňuje vylepšit uživatelské rozhraní, protože Personal Paint nyní umožňuje pracovat s cyklovacími gadgety, které se rozvinou do menu (popup menu).
Zajímavou drobností je i možnost vytváření ikon (jak klasických, tak i NewIcon), které obsahují náhled obrázku; tak budete moci přímo na Workbenchi zjistit, co je v kterém souboru bez nutnosti otevírat PPaint či prohlížeč obrázků.
Co se týče kreslících schopností a operací pro zpracování obrazu, nabídka funkcí přístupných přímo klasickým způsobem se nijak nerozšířila, v podstatě všechny novinky souvisejí s podporou ARexxu nebo jsou přístupné prostřednictvím ARexxových maker, které pak volají interní funkce Personal Paintu. Proto se o nich více dozvíte za chvíli - právě v části týkající se ARexxu. Pro úplnost však připomenu základní přednosti a nedostatky. Personal Paint umožňuje pracovat s bitmapovou grafikou s hloubkou maximálně 256 barev, nepodporuje ani HAM, ani 24-bitovou paletu (tyto typy obrázků automaticky konvertuje do 256 barev, musím přiznat, že velice dobře). Má k dispozici všechny klasické kreslící nástroje, neoplývá však příliš mnoha kreslícími módy (viz minulé číslo Amiga Review a srovnání grafických programů). Naopak velice zdařilá je práce s textem, kdy máte vlastně k dispozici celoobrazovkový editor s podporou různých stylů, barev, spolupráce s clipboardem apod. Práce s animací je velice dobrá vzhledem k jedinečnému „Story boardu“, který dává uživateli rychlý přehled o rozvržení animace. Podporovány jsou i animace s různými paletami a animované štětce. Klasické a zde velice schopné je vícekrokové undo. Toto vše je doplněno základní „image processing“ - ve standardní nabídce naleznete řadu filtrů pro zpracování obrazu (rozmazání, rozpíjení, alfa kanál, stereogramy atd.) a další si můžete dodefinovat či upravit sami.

PPaint a ARexx
Existence arexxového portu je nyní běžnou záležitostí, a proto i Personal Paint nabízí více než 180 arexxových příkazů. Nicméně implementace použití arexxových maker je poměrně originální. Předně, s PPaintem je dodávána celá řada poměrně složitých maker (viz dále), které demonstrují jejich sílu. Tato makra mohou otevírat svá vlastní okna s ovládacími prvky stejného designu jako v PPaintu samotném, umožňují kreslení (třeba i vektorových objektů) apod. Vlastní práce s makry se provádí pomocí ikony umístěné na nástrojovou lištu. Po její aktivaci se buď přepne řízení do právě aktivního makra (levé tlačítko myši) nebo se otevře okno, z nějž lze makra spouštět a ukončovat (pravé tlačítko). Dále máte možnost makra přidávat, ubírat a přidávat jim klávesové zkratky. V tomto okně lze také nalézt nápovědu ke zvolenému makru (pokud ji obsahuje) a to v právě aktivním jazyce (tj. standardně je nápověda v angličtině, máte-li aktivní němčinu, tak v němčině...). Pokud nápověda v daném jazyce chybí, může ji lokalizátor či autor nového makra doplnit přímo do arexxového skriptu.
A co tedy dodávaná arexxová makra uživateli umožňují? Tak především je s Personal Paintem dodaná sada maker týkající se Internetu. Mezi nimi naleznete makra pro vystřižení animovaného štětce z animace (včetně časování) a jeho uložení v podobě animovaného GIFu, ale také načtení animovaného GIFu do podoby animovaného štětce. Za velice užitečné považuji makro pro vytváření „klikacích map“ pro WWW stránky (tj. map, které určují pro obrázek zobrazený ve WWW prohlížeči, co se má stát, když uživatel klikne na nějakou část obrázku - akce mohou být různé pro různé části obrázku). V PPaintu je makro realizováno tak, že v podkladu zůstane předchozí obrázek a vy pak pomocí okna s příkazy můžete přidávat a mazat oblasti obrázku, a to bud pravidelného tvaru (kruh, čtverec...) nebo rukou kresleného. Pokud jste s dílem hotovi, stačí výtvor uložit.
Další skupinou zajímavých maker jsou makra pro práci s textem s využitím vektorových fontů. Tato makra umožňují například prostě vložit vektorovým fontem psaný text do obrázku (tento text však může být různě skloněn, natočen, protažen...). K dispozici jsou i klasické efekty jako například text umístěný na kružnici či spirále. Lze také vytvářet animace s pomocí vektorových fontů - můžete nadefinovat „cestu“ textu obrázkem a změny jeho velikosti, tloušťky, natočení a kdo ví čeho ještě, a makro tento animovaný pohyb textu přidá do stávající animace.
Jmenujme ještě několik zajímavých maker ze zbývající nabídky. Pokud někomu nedostačují importní a exportní možnosti PPaintu, jsou k dispozici makra, která provedou import či export pomocí ADPro (pokud jej ovšem máte neinstalováno). Velmi užitečné je také makro, které přidá pohybující se štětec do animace; realizace je podobná jako u vektorového textu - stačí vystřihnout štětec, nadefinovat cestu a rotace štětce během ní a nechat makro tvořit. Toť skutečně vylepšení, které PPaint potřeboval. K mání jsou i „dávková“ makra, které provedou danou operaci se všemi snímky animace (Emboss Animation) nebo se všemi obrázky v daném adresáři (ProcessFiles aplikace zvoleného filtru, SlideShow). Zajímavé se mi zdálo i makro Image Catalog, které vytvoří pro obrázky v daném adresáři jejich katalog, tj. obrázek, který obsahuje stylizované diapozitivy s náhledy zvolených obrázků a s jejich jmény.

Doplňkové utility
Jak bylo zmíněno již na začátku, s Personal Paintem dostanete také několik dalších užitečných pomůcek. Tou první jsou datové typy pro Internet (formáty GIF, JPEG, PNG a XBM), které jistě všichni ocení mají velmi dobré vzorkovací algoritmy (patrně tytéž jako PPaint) a nemají některé drobné chyby sharewarových datatypů (např. PNG versus akPNG). Také utility pro práci s animovanými GIFy jsou připraveny v podobě externích programů, takže není nutné používat přímo PPaint.
Specialitkou tohoto CD je Cloanto ColorType 3.1, což je editor bitmapových fontů; lze jej použít jako klasický editor fontů, ale jeho hlavní zaměření tvoří asi fonty barevné. Pro návrh a desing fontu nabízí téměř stejné možnosti jako PPaint pro práci s obrázky - máte k dispozici stejné kreslící nástroje a možnosti práce s paletou, můžete pracovat se štětci, najdete zda i undo či lupu. Podporován je ARexx a dodávaná makra (si nebo vám) hravě poradí, jak provést nějakou operaci se všemi znaky daného fontu (například operaci emboss či stranové převrácení).

Závěr
Ačkoli Personal Paint nedosahuje v jednotlivých kategoriích (kreslící a animační schopnosti či image processing) možností programů specializovaných jen na jednu konkrétní oblast, právě to, že nabízí od každého trochu může být pro domácího uživatele právě to pravé. Společně s dodávanými nástroji může být také velice vhodným nástrojem pro tvorbu grafiky pro WWW stránky, což je dnes také velmi populární oblast použití (zde zpravidla omezení na 256 barev není problémem a široká nabídka formátů je velmi vítaná). Za přijatelnou cenu tak uživatel dostane do rukou zajímavý a hlavně všestranný nástroj pro práci s bitmapovou grafikou.

Personal Paint 7.1

Hodnocení: 8,5 z 10
Autor: Cloanto
Cena: DM 70,-
Typ: komerční

+

podpora řady procesorů dodávaná ARexxová makra, podpora mnoha grafických formátů a Internetu

-

instalace by mohla být lépe vyřešena, chybí podpora HAM a 24-bitové grafiky


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing