Neonová záře nad 3D efektem

Jan Petkov

Na procházce po grafických dovednostech Amigy dnes předávám slovo Ralfu Schoenfeldtovi, který vytvořil zajímavý script v Arexxu pro aplikaci IMAGE ENGINEER od Simona Edwarda. Ti, kteří tento softwarový balík mají k dispozici, si mohou vyzkoušet funkci scriptu hned, ostatní mají možnost stáhnout si Image Engineer z Aminetu z adresáře „gfx/edit“.

Náš program v arexxu vytváří kolem grafických objektů neonovou záři nebo jej lze použít k vytvoření pěkného 3D efektu (viz doprovodný obrázek).
Nejlepší výsledky dosáhneme s černým pozadím. Doporučuji ponechat kolem grafického obrazce dostatek volného prostoru. Pro neonovou záři je nejlepší čistě bílý objekt, pro 3D efekt se hodí objekt potažený nějakou výraznější barevnou texturou.

Jak vše přichystat pro hladkou práci?
Za prvé potřebujete již výše zmíněný program Image Engineer. Nyní má cenu přepsat uvedený program v obyčejném textovém editoru a uložit jej do adresáře „IE:ARexx/“ například pod jménem „LogoEnhancer.rexx“. Nezapomeňte inicializovat Arexx v systému (spusťte program SYS:System/RexxMast).
Když teď spustíte Image Engineer, nahrajte si přichystaný obrázek, v Arexx okně najdete položku „LogoEnhancer“. Aby jste vše uvedli do chodu klepněte na „Execute“.
Objeví se okno, kde lze nastavit tyto parametry: „Method“ vyberete typ efektu „Bevel“ - 3D efekt nebo „Neon“ - neonová záře.
„Size“ charakterizuje šířku 3D okraje anebo stupeň záře.
„Contrast-Adjustment“ jen pro 3D, nižší hodnoty znamenají vyšší kontrast.
„Sharpen“ jen pro 3D, ostrost obrazu, doporučuje se pouze na anti-aliasovaných obrazech. „Color“ jen pro neon, určuje barevný odstín neonové záře.
Autora scriptu najdete na adrese:
Ralf Schoenfeldt
Reinhold-Tiling-Weg 19
D-49088 Osnabrueck
Germany
nebo přes Internet:
rsehoenfeldt@t-online.de
http://privat.schlund.de/RalfsWorld/
Podle zahraničních materiálů.

Program v AReexu
/* LogoEnhancer.rexx $VER: 1.02 (22.10.1997) Image Engineer Macra script 1996/97 Ralf Schonfeldt */
/* This script creates a 3D-bevel or neon-effect on logos etc...
Note: Make sure the baakground colour of the selected picture is plain black and tkat there is some space around the object!
*/
OPTIONS RESULTS
ADDRESS VALUE IMAGEENGINEER
SIGNAL ON Error
IF ARG()==0 THEN EXIT
FORM „.LogoEnhancer“ „Ok|Cancel“
CYCLE, „Method:“, „Bevel|Neon“,0, CYCLE, „Size:“, „3 (small)|5 (middle)|7 (large)“,0, INTEGER, „Contrast-Adjustment (Bevel):“,0,50,50,SLIDER, CHECKBOX, „Sharpen (Bevel method only)“, 1, CYCLE, „Color (Neon method only):“, „As it is|Blue|Red|Green|Yellow|Magenta|Cyan“, 0
PARSE VAR RESULT OK Method Mode BContrast BSharp NColor
IF OK=0 THEN EXIT
Mode=Mode+1
Size=Mode*2+1
Pic=ARG(1)
IF Method=0
THEN DO
IF Mode=3 THEN Size=5
LOWPASS Pic 3 3
Pic1=RESULT
MINIMUM Pic1 Size Size
Pic2=RESULT
MARK Pic2 PRIMARY
MARK Pic1 SECONDARY
COMPOSITE Mode Mode DIFFERENCE
Pic3=RESULT
CLOSE Pic1
MARK Pic3 PRIMARY
MARK Pic2 SECONDARY
COMPOSZTE 0 0 ADD
Pic4=RESULT
CLOSE Pic2
CLOSE Pic3
IF BContrast>0
THEN DO
MARK Pic PRIMARY
MARK Pic4 SECONDARY
COMPOSITE 0 0 MIX BContrast
Pic5=RESULT
CLOSE Pic4
Pic4=Pic5
END
IF BSharp=1
THEN DO
HIGHBOOST Pic4 95 3 3
Pic5=RESULT
CLOSE Pic4
END
END
ELSE DO
MAXIMUM Pic Size Size
Pic1=RESULT
LOWPASS Pic1 Size Size
Pic2=RESULT
SELECT
WHEN NColor=1 THEN BOp=„-120 RED GREEN“
WHEN NColor=2 THEN BOp=„-120 GREEN BLUE“
WHEN NColor=3 THEN BOp=„-120 RED BLUE“
WHEN NColor=4 THEN BOp=„-255 BLUE“
WHEN NColor=5 THEN BOp=„-200 GREEN“
WHEN NColor=6 THEN Hop=„-200 RED“
OTHERWISE BOp=„-40 INTENSITY“
END
BRIGHTNESS Pic2 BOp
Pic3=RESULT
MARK Pic PRIMARY
MARK Pic3 SECONDARY
COMPOSITE 0 0 MAX
Pic4=RESULT
CLOSE Pic1
CLOSE Pic2
CLOSE Pic3
END
EXIT
Error:
IF RC=5 THEN DO
IE_TO_FRONT
LAST_ERROR
REQUEST „||RESULT|| “
EXIT
END
ELSE DO
IE_TO_FRONT
LAST_ERROR
REQUEST „Error detected!!! || D2C(10) || Image Engineer error message is as follows || D2C(10) || RESULT || D2C(10) || Script failed on line || SIGL || “ Doh!
EXIT
ENDPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing