RunBar 3.1

Radim Demel

Multifunkční komodita inspirovaná Taskbarem

Mnoho čtenářů AR si jistě vzpomene na hysterickou kampaň doprovázející před 3 lety uvedení Windoze 95 na trh. Po rychlém vystřízlivění uživatelů tohoto systému a realistickém zhodnocení jeho výhod oproti jiným operačním systémům, patřil (a patří) mezi nejoceňovanější přínos pro uživatele tzv. taskbar, umožňující snadné spouštění programů. Postupně byla tato novinka přejata i na jiné platformy, mimo jiné i na Amigu. Mezi programy, jenž byly taskbarem inspirovány, patří i RunBar.
RunBar však neslouží jen k rychlému spouštění programů - je to víceúčelová komodita. Umožňuje rychlý start programů, můžete jím velmi snadno ovládat vámi zvolené komodity a dokonce můžete i kontrolovat chování všech otevřených oken na obrazovce.

Instalace & spol...
Instalaci za vás provede Installer - budete však potřebovat Installer v.43.3 firmy AT. S původním Installerem firmy Commodore instalační skript nefunguje, ovšem nezoufejte, vše lze zvládnout během několika sekund i ručně ...
Pro korektní fungování RunBaru budete potřebovat: OS 3.0+, XHelvetica fonty (fungují samozřejmě i ty počeštěné), wbstart.library (je obsažena v archivu), a budete-li chtít používat i preferenční program (vřele doporučuji), tak i MUI. Autor navrhuje i použití barvové palety MagicWB, k tomu bych jen dodal, že já osobně používám na Workbenchi 32 barev, což má za následek mírné „rozpití“ obrázků použitých v menu taskbaru, ovšem funkčnost samotného RunBaru to nijak neomezuje. RunBar je shareware s poplatkem 15$ či 25 DM, ale i neregistrovaná verze je téměř plně funkční, omezeny jsou pouze operace s Arexxovými skripty a některá nastavení týkající se vzhledu RunBaru.

Po startu RunBaru...
... se zdánlivě nic neděje - na obrazovce monitoru neuvidíte ani taskbar, ani startovací tlačítko. RunBar totiž jak tlačítko Start, tak samotný taskbar skrývá pod spodním okrajem obrazovky, takže zbytečně nezmenšuje použitelnou plochu. Taskbar se objeví pouze tehdy, zajedete-li šipkou myši na zmíněný spodní okraj obrazovky. Já osobně pokládám toto řešení za velmi povedené. Stisknete-li tlačítko Start, objeví se nad ním menu s 5 položkami:

Programs
stisknete-li nad touto položkou pravé tlačítko myši, uvidíte malé podmenu, jenž vám umožní vytvořit novou složku (adresář) <viz. obr.: např. složku Hry/Strategie>, přidat do složky nový program, přejmenovat složku či program, či můžete složku či program odstranit z menu. Zvolíte-li přidání programu do nějaké složky, objeví se malé okno, a poté máte na výběr 2 možnosti: bud prostě do tohoto okna hodíte ikonu požadovaného programu, nebo stisknete tlačítko Select a následně provedete výběr pomocí ASL requesteru. Můžete přitom i určit, zda jde o program spouštěný ikonou, pomocí CLI či zda jde o arexxový skript (ty však jde spouštět jen v registrované verzi RunBaru).

Prefs
Najedete-li na tuto položku, uvidíte všechny soubory v adresáři sys:prefs. Máte přitom možnost ovlivnit, které ze souborů v tomto adresáři se budou v této položce objevovat (viz. Preferenční program). Tato položka je však funkční jen v registrované verzi. Nic vám ovšem nebrání vytvořit si složku Prefs v menu Programs...

Utilities
toto podmenu může mít max. 7 položek, slouží v ke spouštění vámi zadaných programů. V podstatě tedy duplikuje položku menu Programs. Bylo by zřejmě vhodnější, kdyby autor raději do RunBaru zařadil menu My computer, jenž u jiných programů podobného zaměření (např. StartMenu) slouží k rychlému procházení adresářů na harddisku. Takováto možnost u RunBaru bohužel neexistuje, což pokládám za největší vadu, tohoto jinak velmi dobře zpracovaného programu.

Command
vyvolává příkazový řádek, vylepšenou obdobu CLI řádku vyvolávaného příkazem „Execute command...“ v menu Workbenche.

Shut Down
poslední položka menu vám umožní resetovat počítač, ukončit RunBar, či odmountovat všechna zařízení a partitiony harddisku před vypnutím počítače. Aby k některé z těchto akcí nedošlo omylem, objeví se nejprve requester vyžadující po vás potvrzení příslušného příkazu (toto potvrzení si musíte zvolit v preferenčním programu RunBaru, jinak dojde k akci okamžitě).

Taskbar & preferenční program.
Chování taskbaru se upravuje pomocí preferenčního programu, pro jehož běh potřebujete MUI. Ačkoliv já osobně proti MUI nic nemám a rád používám programy využívající tento systém, v tomto případě musím konstatovat, že použití MUI je úplně zbytečné - vždyť zde autor RunBaru nezapracoval ani bublinkovou nápovědu, možnost lokalizace či podporu drag & drop, nefunguje on-line nápověda pomocí klávesy Help - pouze se zvyšují nároky na RAM. Samotný RunBar přitom MUI nevyžaduje, nechápu tedy, proč je nutný pro preferenční program... Jinak však musím uznat, že nastavit toho lze v preferencích opravdu hodně, proto zde zmíním jen to podstatné:
V části „Global“ si zvolíte, zda půjdou pomocí taskbaru kontrolovat komodity či chování otevřených oken nebo oboje. Dále si určíte, zda se má RunBar objevovat pouze na Workbenchi, na veřejných obrazovkách nebo na všech obrazovkách.
V části „Commodity“ si můžete zadat, které z komodit se nebudou v taskbaru zobrazovat. Pokud tak neučiníte, uvidíte v liště názvy všech spuštěných komodit, což může být poněkud nepřehledné. Kliknete-li v taskbaru nad názvem nějaké komodity pravým tlačítkem myši, nabídne se vám malé popup menu, pomocí něhož můžete danou komoditu skrýt, vypnout, aktivovat či deaktivovat - jedná se tedy o vtipnou a hlavně praktickou náhradu programu Exchange. Pokud navíc kliknete na název komodity levým tlačítkem, vyvolá se automaticky její okno či obrazovka (= náhrada popup horké klávesy). Tyto vlastnosti dělají z RunBaru velmi praktického a nesmírně pohodlného správce komodit! Pokud si zadáte, aby se taskabarem dalo ovlivňovat i chování oken otevřených na aktivní obrazovce, uvidíte v liště taskbaru i názvy všech otevřených oken (aby se odlišily od názvů komodit, jsou názvy oken podtrženy). Pokud kliknete na název okna, objeví se vzápětí toto okno aktivní v popředí obrazovky.
V okně „Prefs“ si určíte, které ze souborů v adresáři Sys:Prefs se objeví v položce menu Prefs. Stačí pouze kliknout na název příslušného souboru v seznamu v levé části okna a ten se okamžitě objeví v pravé části - tím je daný soubor vyřazen z menu Prefs. Dále si můžete zadat, aby se v seznamech objevovaly pouze soubory s ikonami (I když samotné vyřazení daného souboru z menu funguje bezchybně, i zde mám připomínku k využití či spíše nevyužití možností MUI - poté co je soubor vyřazen z menu Prefs, nezmizí jeho název z levého seznamu, pouze se objeví i v pravém seznamu. Při větším množství prefs souborů to může vést ke zbytečné nepřehlednosti).
V okně „Requesters“ si můžete zadat, aby si RunBar před provedením určitých akcí (např. reset...) nejprve vyžádal vaše potvrzení. Doporučuji zatrhnout všechny zde uvedené volby...
V preferencích toho lze nastavit ještě mnohem více, ale tyto volby se již většinou týkají pouze vzhledu RunBaru, některé z nich jsou navíc dostupné pouze v registrované verzi.

Závěrem
V minulém roce jsem vyzkoušel několik programů podobného zaměření, ale jen dva z nich se svými možnostmi přiblížily prapůvodnímu vzoru z PC platformy - StartMenu (viz. AR 18/19) a RunBar 3.1. Já osobně jsem se pak rozhodl pro RunBar, hlavně pro jeho vynikající schopnosti v oblasti správy komodit, ale jsem velmi spokojen i s jeho dalšími vlastnostmi. Po zhruba ročním používání jsem si na RunBar tak zvykl, že už si bez něj práci ve Workbenchi vůbec nedokážu představit. Rozhodně pak těm z Vás, kteří ještě na své Amize nemáte nainstalovaný žádný podobný program doporučuji, aby si nějaký pořídili a vyzkoušeli, už pro to pohodlí při snadném spouštění programů. A proč nevyzkoušet právě RunBar?

RunBar

Hodnocení: 8,0 z 10
Autor: Kravcenko
Cena: DM 25,-
Typ: shareware

+

multifunkční, velmi stabilní, vynikající podpora správy komodit

-

chybí podpora stromového procházení harddisku, nejsou využity možnosti MUI pro preferenční program


Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing